Varėnos švietimo centras

Renginių planai

2021 m.

                                                                         

                                                                              

 

 

 

 

 

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

GRUODŽIO MĖN. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

2020 m. lapkričio 30 d. Nr. V-5-154

Varėna

         Į renginius įprastinė registracija nevykdoma. Pasirenkamas renginys/susitikimas ir kreipiamasi į plane nurodytą kuratorių el. paštu arba tel. (8 310) 31 534 ir prašoma atsiųsti nuorodą prisijungimui. Jungiamasi likus 5 min. iki renginio/susitikimo pradžios.

Eil. Nr.

Renginio/susitikimo tema ir lektorius

Data/laikas

Prisijungimo platforma

Kuratorius ir registracijos nuoroda

Pedagogų kompetencijų tobulinimo veikla

Seminarai

1

Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos mokytojams seminaras „Projektinis darbas – raktas į STEAM įgyvendinimą mokykloje“. Seminarą ves doc. dr. Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, Vilniaus Tech docentė, VGTU inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja inžineriniam ugdymui, inžinerijos mokytoja ekspertė, MTC, VIKC, Trakų švietimo centro lektorė, Vilniaus STEAM centro kūrimo metodikų rengėja ekspertė. 

7 d. 13 val. (4 val.) ir

 

14 d. 15 val. (2 val.)

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Rasa Valentukevičienė,

el. p. [email protected]

tel.: (8 310) 31 534

mob.: (8 621) 93 416

2

Šalčininkų rajono Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos mokytojams tęsiami mokymai „Microsoft Office 365 – programų paketas šiuolaikiniam ir efektyviam mokinių ugdymui“. Lektorius – Martynas Gudaitis, Varėnos technologijų ir verslo mokyklos informacinių technologijų mokytojas. 

Tikslinami

Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje arba

Microsoft Teams nuotolinio mokymo platformoje

Rasa Valentukevičienė,

el. p. [email protected]

tel.: (8 310) 31 534

mob.: (8 621) 93 416

Olimpiados

1

„Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada“. Mokinius registruoti būtina iki 2020 m. gruodžio 10 d. el. paštu [email protected]

Raštas dėl III Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmojo (savivaldybės) etapo: https://www.lmnsc.lt/uplfiles3/Ra%C5%A1tas%20Nr.87_2020_06_26_su%20priedais.pdf

17 d. 10 val.

Varėnos švietimo centre (keičiantis vietai, dalyviai bus informuojami)

Rasa Valentukevičienė,

el. p. [email protected]

tel.: (8 310) 31 534

mob.: (8 621) 93 416

Metodiniai pasitarimai, gerosios patirties sklaida

1

Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytojams paskaita „Darbas su įrankiu linoit.com.  Paskaitą ves – Aušra Stravinskienė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos informatikos mokytoja. 

2 akad. val.

2 d. 15 val.

Mokymai vyks per Google G Suite for Education sistemą „Meet“

 

Rasa Valentukevičienė,

el. p. [email protected]

tel.: (8 310) 31 534

mob.: (8 621) 93 416

1

Programos  „SKAITMENINIŲ PRIEMONIŲ KŪRIMAS EFEKTYVIAM VAIKŲ UGDYMUI“ dalyvių metodinis susitikimas. 

3 d. 14 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Rasa Valentukevičienė,

el. p. [email protected]

tel.: (8 310) 31 534

mob.: (8 621) 93 416

2

Kalbų (lietuvių, anglų, rusų, prancūzų) mokytojų metodinė veikla: bendrojo ugdymo turinio atnaujinimas, rekomendacijos mokykloms kaip padėti mokiniams COVID-19 krizės metu, lūkesčiai kompetencijų tobulinimui.

3 d. 15 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Ramunė Skamarakienė,

el. p. [email protected]

3

Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytojams paskaita „Darbas su įtestavimo sistema socrative.com.  Pakaitą ves – Aušra Stravinskienė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos informatikos mokytoja. 

2 akad. val.

9 d. 15 val.

Mokymai vyks per Google G Suite for Education sistemą „Meet“

 

Rasa Valentukevičienė,

el. p. [email protected]

tel.: (8 310) 31 534

mob.: (8 621) 93 416

4

Tiksliųjų mokslų (matematikos ir informacinių technologijų) mokytojų metodinė veikla: bendrojo ugdymo turinio atnaujinimas, rekomendacijos mokykloms kaip padėti mokiniams COVID-19 krizės metu, lūkesčiai kompetencijų tobulinimui.

10 d. 15 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Ramunė Skamarakienė,

el. p. [email protected]

 

5

Programų „Kaip bendrauti ir nesusipykti“ II užsiėmimo „Darbas streso sąlygomis: savipagalba ir apsauga nuo perdegimo“ ir  „Projektas kaip ugdymo(si) metodas“ II užsiėmimo „Integruotų ugdomųjų projektinių darbų vieta pamokoje: planavimas, organizavimas ir vertinimas. Pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo praktika“ dalyvių metodinis pasitarimas, refleksija.

15 d. 14 val. 

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Rasa Valentukevičienė,

el. p. [email protected]

tel.: (8 310) 31 534

mob.: (8 621) 93 416

6

Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytojams paskaita „Darbas su interaktyvių užduočių kūrimo įrankiu wordwall.net.  Pakaitą ves – Aušra Stravinskienė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos informatikos mokytoja. 

2 akad. val.

16 d. 15 val.

Mokymai vyks per Google G Suite for Education sistemą „Meet“

 

Rasa Valentukevičienė,

el. p. [email protected]

tel.: (8 310) 31 534

mob.: (8 621) 93 416

Parodos

1

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų virtuali fotografijų paroda

Kalėdinis žaisliukas“

Parodos koordinatorės: Senosios Varėnos ,,Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Danguolė Ratkevičienė ir  Rosita Levutaitė-Gainskienė

Gruodžio mėn.

Virtuali fotografijų paroda eksponuojama Senosios Varėnos ,,Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio internetinėje svetainėje:www.nykštukas.zaibas.lt ir Varėnos švietimo centro svetainėje:www.varenossc.lt

Rasa Valentukevičienė,

el. p. [email protected]

tel.: (8 310) 31 534

mob.: (8 621) 93 416

 

2

Varėnos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų rajoninė virtuali fotografijų paroda ,,Rudens gėrybės“. Organizatorės: Varėnos ,,Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) metodininkė Lina Grimutienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)  Gražina Žalienė

Gruodžio mėn.

Fotografijos eksponuojamos Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio Facebook paskyroje ir įstaigos svetainėje – http://varenospasaka.lt 

bei  Varėnos švietimo centro svetainėje www.varenossc.lt ir Facebook paskyroje https://www.facebook.com/Varėnos-švietimo-centras

Rasa Valentukevičienė,

el. p. [email protected]

tel.: (8 310) 31 534

mob.: (8 621) 93 416

3

Respublikinė virtuali fotografijų paroda „Pusnynuos nykštukai miega“. Organizatoriai: Varėnos ,,Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) Virginija Varanauskienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)  Rima Janulevičienė. Nuostatus ir dalyvio anketą rasite: https://www.varenossc.lt/veikla/renginiai/metodiniai-uzsiemimai1/virtuali-fotografiju-paroda-pusnynuos-nykstukai-miega155 Fotografijose turi būti pavaizduoti kūrybiniai darbeliai. Parodai fotografijas JPG formatu ir dalyvio anketą (1 priedas) siųsti el. paštu: [email protected] iki 2020-12-14.

Gruodžio mėn.

 

Kūrybiniai darbai (fotografijos) bus publikuojami Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio ir Švietimo centro Facebook paskyrose bei  įstaigos svetainėse  http://varenospasaka.lt ir www.varenossc.lr

Rasa Valentukevičienė,

el. p. [email protected]

tel.: (8 310) 31 534

mob.: (8 621) 93 416

Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus veikla

1

Individualios psichologų konsultacijos mokyklinio amžiaus vaikams

Pirmadieniais – penktadieniais

9-16 val.

Skype, Messenger, Haghout ir ZOOM bei kontaktiniu būdu

Irena Nedzveckienė,

[email protected]

Tel. (8 310) 31 232

2

Individualios specialiųjų pedagogų, logopedo konsultacijos mokyklinio amžiaus vaikams

Pirmadieniais – penktadieniais

9-16 val.

Skype, Messenger, Haghout ir ZOOM bei kontaktiniu būdu

Gražina Maziukienė, Inga Sereičikienė ir Laimutė Lukošiūnienė,

[email protected]

Tel. (8 310) 31 232

3

Matuizų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams paskaita „Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymas“. Paskaitą skaitys: Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus specialistės Gražina Maziukienė, Inga Sereičikienė ir Laimutė Lukošiūnienė.

Data ir laikas tikslinami

Paskaita vyks nuotoliniu būdu.

[email protected]

Tel. (8 310) 31 232

4

Metodinė diena Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokytojams ir tėvams.

Data ir laikas tikslinami

Google Meet

[email protected]

Tel. (8 310) 31 232

5

Metodinė diena Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos mokytojams ir tėvams.

Data ir laikas tikslinami

 

[email protected]

Tel. (8 310) 31 232

6

Vaikų (mokinių) galutiniai vertinimai

8 d. 8 val. (Valkininkų gimnazijos 1 mokinys);

10 d. 8 val. (Matuizų pagrindinės mokyklos 1 mokinys)

 

Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje

Irena Nedzveckienė,

Gražina Maziukienė, Laimutė Lukošiūnienė

[email protected]

tel. (8 310) 31 232

 

Karantino laikotarpiu dėl Covid-19 viruso plitimo Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje mokiniai nevertinami.

Atviro jaunimo centro veikla

1

Grupiniai ir individualūs susitikimai su jaunuoliais.

Pirmadieniais  – šeštadieniais

nuo 17 val.

“Messenger”, “Snapchat”, “Zoom”, “Pubg” ir kt.

Rasa Plokštienė,

Irma Bartusevičienė,

Norint dalyvauti susitikimuose reikia kreiptis į kuratorius Facebook socialiniame tinkle asmeniškai arba rašyti laišką Varėnos atviram jaunimo centrui adresu: https://www.facebook.com/Var%C4%97nos-atviras-jaunimo-centras-228119090876623/

Turizmo informacijos veikla

1

Konsultavimas turizmo klausimais

Gruodžio mėn.

 

Tiesiogiai (darbo vietoje), telefonu, elektroniniu paštu, „Messenger“ ir „Tawk To“

Daiva Kosinskaitė,

tel. (8 310) 31 330,

el. p. [email protected]

2

Akcijos „Surink Lietuvą“ suvenyriniai magnetukai esant poreikiui parduodami nuotoliniu būdu. Pirkėjas atlieka bankinį pavedimą į Švietimo centro sąskaitą, o magnetukai išsiunčiami vieną kartą per savaitę.

3

Individualios konsultacijos ir informacijos teikimas

4

Varėnos rajono turizmo informacijos rinkimas ir atnaujinimas rengiant elektorinį leidinį apie turizmą Varėnos rajone

5

Varėnos rajono lankytinų objektų informacijos platinimas Facebook tinkle

Projekto „Tobulėk, išlik, dalinkis ir veik“ veiklos

1

Grupinės psichologo konsultacijos  Alytuje ir Alytaus rajone.

Konsultuoja – Daiva Česnulevičienė, psichologė.

Gruodžio mėn. (pagal individualų veiklos grafiką)

 

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Elzė Vilčinskienė,

el. p. [email protected]

tel.: (8 310) 31 534

2

Savanorių mokymai „Vyresnio amžiaus žmonių slauga, priežiūra“. Užsiėmimus ves – Simona Barysienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos psichologė.

9 d. 15-19 val.

Elektroninio pašto Gmail vaizdo pagalba

Elzė Vilčinskienė,

el. p. [email protected]

tel.: (8 310) 31 534

Varėnos trečiojo amžiaus universiteto veikla

1

                                                                                   Janina Šimelionienė                                                                                                                                                                    

 

 

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

 Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO

LAPKRIČIO MĖNESĮ PLANAS

 

2020 m. spalio 30 d. Nr. V-5-144

Varėna

Informuojame, kad lapkričio mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

SEMINARAI

4, 11 d. 15 val. Šalčininkų rajono Eišiškių gimnazijos mokytojams  tęsiami mokymai „Virtualios mokymosi aplinkos Google Classroom naudojimo pagrindai“. Lektorė – Jolanta Beinaravičienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijoje. 

10, 17 d. 15 val. Šalčininkų rajono Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos mokytojams tęsiami mokymai „Microsoft Office 365 – programų paketas šiuolaikiniam ir efektyviam mokinių ugdymui“. Lektorius – Martynas Gudaitis, Varėnos technologijų ir verslo mokyklos informacinių technologijų mokytojas.  Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje.

11 d. 13 val. Fizinio ugdymo, pradinių klasių mokytojams (dėstantiems fizinį ugdymą) bei visuomenės sveikatos specialistams  6 val. užsiėmimai „Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“. Lektorė – doc. dr. Laima Trinkūnienė, Lietuvos sporto universiteto dėstytoja, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos prezidentė. Registruotis būtina iki lapkričio 6 d. svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos sporto salėje (turėti sportinę avalynę). Seminaro kaina 25-31 Eur.  (priklausys nuo dalyvių skaičiaus). Seminaras atšaukiamas, vyks pasibaigus karantinui.

11, 18 d. 15 val. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytojams tęsiami mokymai „Virtualios mokymosi aplinkos Google Classroom naudojimo pagrindai“. Lektorė – Aušra Stravinskienė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos informacinių technologijų mokytoja. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje. 

12 d. 15 val. Varėnos rajono Matuizų pagrindinės mokyklos mokytojams tęsiami mokymai „Microsoft Office 365 – programų paketas šiuolaikiniam ir efektyviam mokinių ugdymui“ Lektorius – Martynas Gudaitis, Varėnos technologijų ir verslo mokyklos informacinių technologijų mokytojas. Varėnos rajono Matuizų pagrindinėje mokykloje.

NUOTOLINIAI NEMOKAMI FINANSINIO RAŠTINGUMO MOKYMAI MOKYTOJAMS, VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAMS, BENDRUOMENIŲ NARIAMS IR TAU STUDENTAMS

4. d. 15 val. „Sodros paslaugos gyventojams ir verslui. Jaunimo finansinio raštingumo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo projektas“. „Sodros“ medžiaga jaunimo švietimui – pedagogams ir moksleiviams. Lektorius – Donatas Jankauskas, „Sodros“ patarėjas. ZOOM platforma.

4 d. 15 val. „Asmeniniai finansai: kaip juos tvarkyti atsakingai?“ (paskaita bus kartojama). Lektorė – Inga Pachė, Lietuvos banko Komunikacijos departamento viešųjų ryšių specialistė. MS TEAMS platforma.

10 d. 14 val. „Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių nauda. Pajamų ir turto deklaravimo pagrindai“. Lektorė – Erika Skaržinskienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistė. ZOOM platforma.

11 d. 15 val. „Draudimas: Ką būtina žinotu apie draudimo produktus?“ . Lektorius – Darius Andriukaitis, Lietuvos banko Ilgalaikio taupymo ir draudimo produktų priežiūros skyriaus vyr. konsultantas. MS TEAMS platforma.

12 d14 val. „Darbo pajamų apmokestinimas. Papildomi būdai užsidirbti  ir gautų pajamų apmokestinimas“. Refleksija. Lektorė – Erika Skaržinskienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistė. ZOOM platforma.

18 d. 15 val. „Blockhain technologijos: jų pritaikymo galimybės“. Lektorius – Andrius Adamonis, Lietuvos banko Informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistas. MS TEAMS platforma.

23 d15 val. „Papildomas pensijų kaupimas, anuitetai. Kaip pilnavertiškai naudotis asmenine „Sodros“ paskyra“. Lektorė – Daiva Gerulytė, Pensijų anuitetų skyriaus vedėja. ZOOM platforma.

25 d15 val. „Kaupimas pensijai: ką būtina žinoti apie pensijos kaupimo produktus?“. Lektorė – Viktorija Dičpinigaitienė, Lietuvos banko Ilgalaikio taupymo ir draudimo produktų priežiūros skyriaus vyr. specialistė. MS TEAMS platforma.

 

METODINIAI UŽSIĖMIMAI

 

19 d. 15 val. Menų (dailės, muzikos, technologijų) mokytojams „Veiklos planavimas 2020-2021 m. m.“. Atsakingi: dalykų metodinių būrelių pirmininkai. Varėnos švietimo centre.

 

23, 25 d.

9-16.30 val. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytojų 40 val. programos „Virtualios mokymosi aplinkos Google Classroom naudojimo pagrindai“ gerosios patirties sklaida. Atsakingos: Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Aušra Stravinskienė ir Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Černiauskienė. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje. 

 

26 d. 15 val. Socialinių mokslų (istorijos, geografijos, fizinio ugdymo, dorinio ugdymo) pedagogams „Veiklos planavimas 2020-2021 m. m.“. Atsakingi: dalykų metodinių būrelių pirmininkai. Varėnos švietimo centre.

26 d. 14 val. Varėnos rajono specialiesiems pedagogams ir logopedams „Interaktyvių žaidimų kūrimas genial.ly platformoje“. Užsiėmimą ves Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio logopedė metodininkė Eglė Jančauskienė. Atsakinga Inga Sereičikienė, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus vyresnioji specialioji pedagogė. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje (arba nuotoliniu būdu).

 

PARODOS

 

3 d. Liudos Petkevičiūtės sukurtos knygutės vaikams „Cipcipukas keberiokštas“ dailininkės Gintarės Laurikėnienės iliustracijų rankraščių paroda. Eksponuojama Varėnos švietimo centro salėje bei interneto svetainėje www.varenossc.lt.

Nuo 9 d. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, vaikų tėvų ir pedagogų virtuali fotografijų paroda ,,Kalėdinis žaisliukas“. Parodos organizatorės Senosios Varėnos ,,Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio auklėtojos; koordinatorės:  S. Varėnos ,,Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojos (auklėtojos) Danguolė Ratkevičienė mob.: (8 615) 73 859  ir Rosita Levutaitė-Gainskienė mob.: (8 623) 18831, el. p.: [email protected]Fotografijas ir užpildytą anketą siųsti el. paštu: [email protected]nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 lapkričio 23 d. Parodos nuostatai ir anketa adresu

 

Lapkričio mėn. Varėnos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų rajoninė virtuali fotografijų paroda ,,Rudens gėrybės“. Organizatoriai: Varėnos ,,Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) metodininkė Lina Grimutienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)  Gražina Žalienė.

Lapkričio mėn. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir vaikų virtuali fotografijų paroda ,,Grybų fiesta“. Organizatoriai: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio pedagogai. Virtuali paroda vyks nuo 2020 m. spalio 28 d. iki lapkričio 28 d. 

 

KURSAI

 

Lapkričio mėn. Renkama grupė į privalomus 60 val. kursus mokytojams „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“(Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-831 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą). 

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

3 d. 8-12 val. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio ir Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

5 d. 8-12 val. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

10 d. 8-12 val. Varėnos r. Merkinės vaikų lopšelio-darželio ir Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra. 

12 d. 8-12 val. Varėnos r. Merkinės vaikų lopšelio-darželio ir Merkinės V. Krėvės gimnazijos  mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra. 

17 d. 8-12 val. Varėnos „Ryto“ progimnazijos ir Matuizų pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra. 

19 d. 8-12 val. Merkinės V. Krėvės gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra. 

METODINĖS DIENOS

Lapkričio mėn.       Metodinė diena Varėnos „Ryto“ progimnazijoje.

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ, INDIVIDUALI PAGALBA

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Psichologinis konsultavimas

8.30 – 9.15 val.,

13.00 – 17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

13.00 – 17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

13.00 – 17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

13.00 – 17.00 val.

Laimutė Lukošiūnienė

Logopedo pratybos

8.30 – 9.15 val.,

13.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

13.00 – 15.30 val.

Gražina Maziukienė

Specialiojo pedagogo pratybos

8.30 – 9.15 val.,

13.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

 

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 15.30 val.

Inga Sereičikienė

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

11.00 – 17.00 val.

 

Specialiojo

pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

 

 

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ įgyvendinimas.

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

3, 10, 17, 24 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyras.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

5, 12, 19, 26 d. „Diskusijų šou“.

Diskusijos jaunimo pasirinktomis aktualiomis temomis.

7, 14, 21, 28 d.  13 val. Kino popietės.

Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

 

Projekto „Nesėdėk an ūlyčios“ veiklos:

 

4, 11, 18, 25 d. 15 val. Meninis ugdymas.

Mandalų piešimas ant popieriaus ir sienos.

6, 13, 20, 27 d. Sveika mityba.

 Receptų paieška ir pasidalinimas. Užkandžių gamyba

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

Trečiadieniais

11.30 val. Rankdarbiai.

Ketvirtadieniais

12 val. Dainavimas.

Trečiadieniais

9 val. Ėjimas su šiaurietiškomis lazdomis. Renkamės Dzūkų gatvės pabaigoje (prie ženklo Girežeris).

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

 

18 d.

15-19 val. Savanorių mokymai „Pedagoginės-psichologinės žinios darbui su vaikais“. Lektorė – Simona Barysienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos psichologė. Varėnos švietimo centre.

Lapkričio mėn. (pagal individualų veiklos grafiką)

Grupinės psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose, Varėnoje.

Į šias veiklas įsitraukti galima, jeigu Jums yra daugiau nei 55 metai ir dar nesukako pensinis amžius. Teirautis tel. (8 310) 31 534, Elzė Vilčinskienė.

Pastaba: Veiklos vyks/nevyks atsižvelgiant į LR Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo spendimus dėl COVID-19 plitimo.

Varėnos švietimo centro specialistė turizmui,

pavaduojanti direktorę                                                                                           Daiva Kosinskaitė

I. Stadalnykienė

8 (310) 31 534


VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

 Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO

SPALIO MĖNESĮ PLANAS

 

2020 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-5-127

Varėna

Informuojame, kad spalio mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

SEMINARAI

8 d. 15 val. Varėnos rajono Matuizų pagrindinės mokyklos mokytojams 40 val. programa „Microsoft Office 365 – programų paketas šiuolaikiniam ir efektyviam mokinių ugdymui“ Lektorius – Martynas Gudaitis, Varėnos technologijų ir verslo mokyklos informacinių technologijų mokytojas. Varėnos rajono Matuizų pagrindinėje mokykloje.

16 d. 9.30 val. Varėnos rajono ugdymo įstaigų vadovams ir pavaduotojams 40 val. programos „Lyderystė mokymuisi švietimo įstaigoje“ III užsiėmimas „Mokyklos vadovų komandos stiprinimas įgalinčiai lyderystei“. Lektorius  – Aurimas Juozaitis, konsultantas vadybos ir švietimo klausimais. Varėnos švietimo centre.

26 d. 9 val. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytojams „Virtualios mokymosi aplinkos Google Classroom naudojimo pagrindai“. Lektorė – Aušra Stravinskienė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytoja. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje. 

26 d. 10 val. Šalčininkų rajono Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos pedagogams „Kai vaikai nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis“. Lektorius – Evaldas Karmaza, psichologas. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje.

27-28 d. 9 val. Šalčininkų rajono Eišiškių gimnazijos mokytojams  „Virtualios mokymosi aplinkos Google Classroom naudojimo pagrindai“. Lektorė – Jolanta Beinaravičienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijoje. 

27-28 d. 10 val. Šalčininkų rajono Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos mokytojams 40 val. programa „Microsoft Office 365 – programų paketas šiuolaikiniam ir efektyviam mokinių ugdymui“. Lektorius – Martynas Gudaitis, Varėnos technologijų ir verslo mokyklos informacinių technologijų mokytojas.  Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje.

29 d. 9 val. Varėnos rajono Matuizų pagrindinės mokyklos mokytojams 40 val. programos Sėkmingos pamokos vadyba gerinant mokinių asmeninę pažangą“ I modulis „Kolegialus grįžtamasis ryšys – komandinio pedagogų darbo veiksmingas metodas“. Lektorė –  Jolita Petkevičienė, Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorė. Varėnos rajono Matuizų pagrindinėje mokykloje.

 

METODINIAI UŽSIĖMIMAI

 

1 d. 14 val. Specialiesiems pedagogams ir logopedams „Metodinio būrelio 2019/2020 m.m. veiklos ataskaita. Veiklos planavimas 2020/2021 m. m.“. Atsakinga –Inga Sereičikienė, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus vyresnioji specialioji pedagogė. Varėnos specialiosios mokyklos auklėtojos Angelės Jančauskienės interaktyvių mokymo priemonių pristatymas ir aprobavimas. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje.

 

PARODOS

 

Spalio mėn. Varėnos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų rajoninė virtuali fotografijų paroda ,,Rudens gėrybės“. Organizatoriai: Varėnos ,,Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) metodininkė Lina Grimutienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja)  Gražina Žalienė. Fotografijose turi būti pavaizduoti kūrybiniai darbeliai iš rudens gėrybių (daržovių, vaisių, uogų, grybų ir pan.). Parodai fotografijas JPG formatu ir dalyvio anketą (1 priedas) siųsti el. paštu [email protected] iki 2020 m. spalio 23 dienos. Parodos nuostatai ir 1 priedas yra adresu: https://www.varenossc.lt/veikla/renginiai/metodiniai-uzsiemimai1/virtuali-fotografiju-paroda-rudens-gerybes143

Nuo 5 d. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir vaikų virtuali fotografijų paroda ,,Grybų fiesta“. Organizatoriai: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio pedagogai. Darbeliai nufotografuojami JPG formatu, o nuotrauka atsiunčiama el. paštu [email protected]. Darbų fotografijų lauksime nuo 2020 m. spalio 5 d. iki 2020 m. spalio 20 d.  Virtuali paroda vyks nuo 2020 m. spalio 28 d. iki lapkričio 28 d.  Parodos nuostatai ir 1 priedas yra adresu: https://www.varenossc.lt/veikla/renginiai/metodiniai-uzsiemimai1/virtuali-fotografiju-parodagrybu-fiesta147

 

KURSAI

 

Pirmadieniais ir trečiadieniais 

17-19 val. Bendruomenės nariams tęsiami 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba B1.2 lygis“. Lektorė – Ramunė Kašėtienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre. 

 

Antradieniais ir ketvirtadieniais 

17.15-19.15 val. Bendruomenės nariams tęsiami 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba A2.1 lygis“. Lektorė – Ramunė Kašėtienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre. 

 

Antradieniais ir ketvirtadieniais 

17-19 val. Bendruomenės nariams tęsiami 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba A1.2 lygis“. Lektorė – Nina Kuzmenkova, Žilinų pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre. 

 

Spalio mėn. Renkama grupė į privalomus 60 val. kursus mokytojams „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“(Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-831 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą).

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

1 d. 8-12 val. Matuizų pagrindinės mokyklos ir nelankančių ugdymo įstaigos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, Vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

6 d. 8-12 val. Matuizų pagrindinės mokyklos, Varėnos „Ryto“ progimnazijos ir Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, Vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

8 d. 8-12 val.  Matuizų pagrindinės mokyklos ir Merkinės V. Krėvės gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, Vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra. 

13, 20 d. 8-12 val. Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos ir  Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, Vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra. 

15 d. 8-12 val. Valkininkų gimnazijos ir Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, Vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra. 

22 d. 8-12 val. Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos ir Valkininkų gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, Vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra. 

29 d. 8-12 val. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, Vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

METODINĖS DIENOS

 8 d. 14 val. Metodinė diena Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinėje mokykloje.

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ, INDIVIDUALI PAGALBA

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Psichologinis konsultavimas

8.30 – 9.15 val.,

13.00 – 17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

13.00 – 17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

13.00 – 17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

13.00 – 17.00 val.

Laimutė Lukošiūnienė

Logopedo pratybos

8.30 – 9.15 val.,

13.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

15.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

13.00 – 15.30 val.

Gražina Maziukienė

 

 

Specialiojo pedagogo pratybos

8.30 – 9.15 val.,

13.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

 

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 15.30 val.

Inga Sereičikienė

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

11.00 – 17.00 val.

 

Specialiojo

pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

 

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val.          Konsultavimas turizmo klausimais.

8-17 val.          Akcijos „Surink Lietuvą“ įgyvendinimas.

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

6, 13, 20, 27 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyras.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

1, 8, 15, 22, 29 d. „Diskusijų šou“.

Diskusijos jaunimo pasirinktomis aktualiomis temomis.

3, 10, 17, 24, 31 d.  13 val. Kino popietės.

 Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

Projekto „Nesėdėk an ūlyčios“ veiklos:

 

7, 14, 21, 28 d. 15 val. Meninis ugdymas.

Mandalų piešimas ant popieriaus ir sienos.

2, 9, 16, 23, 30 d. Sveika mityba.

 Receptų paieška ir pasidalinimas. Užkandžių gamyba.

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

1 d. 12 val.   Mokslo metų pradžios šventinis renginys.

Pirmadieniais

11-12 val.     Linijiniai šokiai.

 

Trečiadieniais

11.30 val.     Rankdarbiai.

Ketvirtadieniais

12 val.          Dainavimas.

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

 

14 d.

15-19 val. Savanorių mokymai „Įvadas į savanoriavimą“. Lektorė – Simona Barysienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos psichologė. Varėnos švietimo centre.

28 d.

15-19 val. Savanorių mokymai „Komandinis darbas“. Lektorė – Simona Barysienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos psichologė. Varėnos švietimo centre.

Spalio mėn. (pagal individualų veiklos grafiką)

Grupinės psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose, Varėnoje.

 

Spalio mėn. (pagal individualų veiklos grafiką)

Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre, Varėnos rajono visuomeninėje organizacijoje „Ištieskime vaikui ranką“.

Į šias veiklas įsitraukti galima, jeigu Jums yra daugiau nei 55 metai ir dar nesukako pensinis amžius. Teirautis tel. (8 310) 31 534, Elzė Vilčinskienė.

 


VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

 Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO RUGSĖJO MĖNESĮ PLANAS

 

2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-5-119

Varėna

Informuojame, kad rugsėjo mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

SEMINARAI

 

7-8 d. 9 val. Šalčininkų rajono Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos mokytojams „Microsoft Office 365 – programų paketas moderniam ir efektyviam mokyklos bendruomenės darbui“. Lektoriai: informacinių technologijų mokytojas ekspertas Osvaldas Valiukas; matematikos mokytoja metodininkė Ingrida Šleinienė. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje. Nukeltas į spalio mėn.

16, 23 d.

14-18 val. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos mokytojams „Virtualios mokymosi aplinkos Google Classroom naudojimo pagrindai“. Lektorė – Jolanta Beinaravičienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijoje.

METODINIAI UŽSIĖMIMAI

 

24 d. 14 val. Specialiesiems pedagogams ir logopedams „Metodinio būrelio 2019/2020 m.m. veiklos ataskaita. Veiklos planavimas 2020/2021 m. m.“. Atsakinga –Inga Sereičikienė, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus vyresnioji specialioji pedagogė. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje.

 

29 d. 14 val. Varėnos rajono ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams „Metodinio būrelio 2019/2020 m. m. veiklos ataskaita. Veiklos planavimas 2020/2021 m. m.“. Atsakinga – Ramunė Varanauskienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos socialinė pedagogė. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje.

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

8 d. 8-17 val. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

10 d. 8-17 val. Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

15, 17 d. 8-17 val. Matuizų pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra. 

24 d. 8-17 val. Merkinės V. Krėvės gimnazijos ir  Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra. 

29 d. 8-17 val. Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra. 

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

10.30 – 11.30 val.

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00 – 17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00 – 17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

9.00 – 12.00 val.

Edita Baukienė

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

10.30 – 11.30 val.

Psichologinis konsultavimas

13.00 – 15.00 val.

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

Psichologinis konsultavimas

13.00 – 15.00 val.

Laimutė Lukošiūnienė

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

10.30 – 11.30 val.

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

Logopedo pratybos

14.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

14.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

13.00 – 16.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

10.30 – 11.30 val.

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

14.30 – 15.30 val.

Inga Sereičikienė

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

10.30 – 11.30 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 14.15 val.

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

14.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

14.00 – 17.00 val.

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

26-27 d.          Dalyvavimas šventėje „Turizmo diena Varėnoje“.

8-17 val.          Konsultavimas turizmo klausimais.

8-17 val.          Akcijos „Surink Lietuvą“ įgyvendinimas.

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

1, 8, 15, 22, 29 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyras.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

5, 12, 19, 26 d.  13 val. Kino popietės.

 Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

Projekto „Nesėdėk an ūlyčios“ veiklos:

 

2, 9, 16, 23, 30 d. 15 val. Meninis ugdymas.

Apyrankių, karolių ir kitų rankdarbių gamyba.

3, 10, 17, 24 d. 16 val.  Karatė.

Taisyklinga viso kūno mankšta.

4, 11, 18, 25 d. Sveika mityba.

 Receptų paieška ir pasidalinimas. Užkandžių gamyba

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

 

Rugsėjo mėn. (pagal individualų veiklos grafiką)

Psichologinis asmens poreikių ir galimybių vertinimas, grupinės psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose, Varėnoje.

 

Rugsėjo mėn. (pagal individualų veiklos grafiką)

Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre, Varėnos rajono visuomeninėje organizacijoje „Ištieskime vaikui ranką“.

Į šias veiklas įsitraukti galima, jeigu Jums yra daugiau nei 55 metai ir dar nesukako pensinis amžius. Teirautis tel. (8 310) 31 534, Elzė Vilčinskienė.

Direktorė                                                                                               Janina Šimelionienė

I. Stadalnykienė

8 (310) 31 534

 


 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

 Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS PLANAS

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. V-5-

Varėna

Informuojame, kad liepos ir rugpjūčio mėnesiais Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ įgyvendinimas.

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

Projekto „Nesėdėk an ūlyčios“ veikla:

Birželio 29-liepos 3 dienomis stovykla su jaunuoliais.

   

Projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veiklos: 

Alytaus apskrities užimtumo tarnybos Varėnos skyriuje

Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

 

Liepos ir rugpjūčio mėn. (pagal individualų veiklos grafiką)

Psichologinis asmens poreikių ir galimybių vertinimas, grupinės psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose.

 

Liepos ir rugpjūčio mėn. (pagal individualų veiklos grafiką)

Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre ir Varėnos socialinių paslaugų centre.

Į šias veiklas įsitraukti galima, jeigu Jums yra daugiau nei 55 metai ir dar nesukako pensinis amžius. Teirautis tel. (8 310) 31 534, Elzė Vilčinskienė.

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLOS

 

Rugpjūčio 27 d. 10 val. Dalyvavimas Dainavos TAU lygos projekte „Etnokultūros, dvasinio ir patriotinio potencialo puoselėjimas Dainavos TAU lygos veikloje ir gyvenime“. Alytaus Nemuno slėnyje. Išvykstame nuo Švietimo centro 10 val.

 

Direktorė                                                                                               Janina Šimelionienė

I. Stadalnykienė

8 (310) 31 534

 


VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

 

Ugdymo įstaigų vadovams

BIRŽELIO MĖN. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PLANAS

KARANTINO SĄLYGOMIS

 

2020 m. gegužės 29 d. Nr. V-5-91

Varėna

 

Į renginius įprastinė registracija nevykdoma. Pasirenkamas renginys/susitikimas ir kreipiamasi į plane nurodytą kuratorių el. paštu arba tel. (8 310) 31 534 ir prašoma atsiųsti nuorodą prisijungimui. Jungiamasi likus 5 min. iki renginio/susitikimo pradžios.

Eil. Nr.

Renginio/susitikimo tema

Data/laikas

Prisijungimo platforma

Kuratorius ir registracijos nuoroda

Pedagogų kompetencijų tobulinimo veikla

1

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pedagogų virtuali fotografijų  paroda

 „Auginu raidę“

Parodą organizavo Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojos (auklėtojos) Asta Rimkuvienė ir Neringa Juočienė, logopedė Eglė Jančauskienė

Birželio mėn.

Virtuali fotografijų paroda eksponuojama Varėnos švietimo centro svetainėje – www.varenossc.lt bei Facebook paskyroje https://www.facebook.com/Varėnos-švietimo-centras;

Facebook paskyroje – Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis ir įstaigos svetainėje – http://varenospasaka.lt              

Vilija Latvienė,

el. p. [email protected]

 

2

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, pedagogų ir vaikų virtuali piešinių paroda „Sveikos ir laimingos vaikystės šypsena“

Parodą organizuoja Varėnos vaikų „Žilvičio“ lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Nedzveckienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Silva Mikučionytė-Bingelienė.

Birželio mėn.

Parodos nuotraukos bus publikuojamos lopšelio-darželio internetinėje svetainėje https://www.varenoszilvitis.lt/; Varėnos švietimo centro tinklalapyje www.varenosssc.lt.

Vilija Latvienė,

el. p. [email protected]

3

Menų (dailės, muzikos technologijų) mokytojams metodinis pasitarimas „2019-2020 m. veiklos ataskaita“

Pranešėja – Asta Kašėtienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė.

9 d. 13 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Rasa Valentukevičienė,

el. p. [email protected]

Tel. 8 621 93416

Pedagoginė psichologinė pagalba

1

Individualios psichologų konsultacijos

Pirmadieniais – penktadieniais

9-16 val.

Skype, Messenger, Haghout ir ZOOM

Edita Baukienė ir Irena Nedzveckienė,

[email protected]

Tel. (8 310) 31 232

2

Individualios specialiųjų pedagogų, logopedo konsultacijos

Pirmadieniais – penktadieniais

9-16 val.

Skype, Messenger, Haghout ir ZOOM

Gražina Maziukienė, Inga Sereičikienė ir Laimutė Lukošiūnienė,

[email protected]

Tel. (8 310) 31 232

3

Vaikų (mokinių) vertinimai

3 d. (Merkinės V. Krėvės gimnazijos 1 mokinys);

4 d. (Varėnos „Žilvičio“ vaikų l-d 1 vaikas);

8, 10 d. (Varėnos „Pasakos“ vaikų l-d  2 vaikai);

9, 10, 16 d. (Varėnos „Ryto“ progimnazijos 5 vaikai);

16, 18 d. (Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos 2 mokiniai)

 

Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje

Edita Baukienė, Irena Nedzveckienė,

Gražina Maziukienė, Inga Sereičikienė, Laimutė Lukošiūnienė

[email protected]

Tel. (8 310) 31 232

Tel. (8 310) 31 232

Atviro jaunimo centro veikla

1

Grupiniai susitikimai su jaunuoliais uždaroje grupėje.

Pirmadieniais  – šeštadieniais

nuo 17 val.

“Messenger”

Rasa Plokštienė,

Irma Bartusevičienė,

Norint dalyvauti susitikimuose reikia kreiptis į kuratorius Facebook socialiniame tinkle asmeniškai arba rašyti laišką Varėnos atviram jaunimo centrui adresu: https://www.facebook.com/Var%C4%97nos-atviras-jaunimo-centras-228119090876623/

2

Rankdarbių gamyba

Trečiadieniais 15 val.

Atviras jaunimo centras

Rasa Plokštienė,

Irma Bartusevičienė

3

Karatė Kyokushin treniruotė

Ketvirtadieniais 18 val.

Varėnos miesto stadionas

4

Sveikų užkandžių gamyba lauke

Penktadieniais 15 val.

Atviras jaunimo centras

Turizmo informacijos veikla

1

Konsultavimas turizmo klausimais

Pirmadieniais – penktadieniais

9 – 17 val.

 

Tiesiogiai (darbo vietoje), telefonu, elektroniniu paštu, „Messenger“ ir „Tawk To“

Daiva Kosinskaitė,

tel. (8 310) 31 330,

el. p. [email protected]

2

Akcijos „Surink Lietuvą“ suvenyriniai magnetukai esant poreikiui parduodami nuotoliniu būdu. Pirkėjas atlieka bankinį pavedimą į Švietimo centro sąskaitą, o magnetukai išsiunčiami vieną kartą per savaitę.

3

Individualios konsultacijos ir informacijos teikimas

4

Varėnos rajono turizmo informacijos atnaujinimas puslapyje www.lietuvon.lt

5

Varėnos rajono lankytinų objektų informacijos lietuvių ir anglų kalbomis su nuotraukomis platinimas Facebook tinkle ir puslapyje www.gamtosritmu.lt

Projekto „Tobulėk, išlik, dalinkis ir veik“ veiklos

1

Grupių užsiėmimai su psichologais Lazdijų rajono tikslinei grupei

Poreikių ir galimybių vertinimas (psichologinės konsultacijos vyresnio amžiaus žmonėms).

4 d. 15 – 16 val.;

 

8, 11, 15, 18, 22 d.

15 – 17 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Užsiėmimus veda psichologė Daiva Česnulevičienė

2

Grupių užsiėmimai su psichologais Druskininkų savivaldybės tikslinei grupei

Poreikių ir galimybių vertinimas (psichologinės konsultacijos vyresnio amžiaus žmonėms).

 

2, 9, 16, 23 d.

12-14 val.

 

Konsultacijos vyks PPT patalpose.

Jeigu karantinas bus pratęstas – video konferencijų, mokymų, pasitarimų platformoje ZOOM

Užsiėmimus veda psichologė Jona Kirkauskienė

Varėnos trečiojo amžiaus universiteto veikla

1

Nuotolinis susitikimas su VTAU dalyviais

1 d. 15 val.

„Messenger“

Elzė Vilčinskienė

2

Išvyka-žygis į gamtą

Birželio antroje pusėje (priklausys nuo karantino sąlygų)

Elzė Vilčinskienė

 

Direktorė                                                                                                                                                                                     Janina Šimelionienė

I. Stadalnykienė

(8 310) 31 534


GEGUŽĖS MĖN. TEIKIAMŲ PASLAUGŲ PLANAS

KARANTINO SĄLYGOMIS

2020 m. gegužės 5 d. Nr. V-5-72

Varėna

Į renginius įprastinė registracija nevykdoma. Pasirenkamas renginys/susitikimas ir kreipiamasi į plane nurodytą kuratorių el. paštu arba tel. (8 310) 31 534 ir prašoma atsiųsti nuorodą prisijungimui. Jungiamasi likus 5 min. iki renginio/susitikimo pradžios. 

Eil. Nr.

Renginio/susitikimo tema

Data/laikas

Prisijungimo platforma

Kuratorius ir registracijos nuoroda

Pedagogų kompetencijų tobulinimo veikla

1

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pedagogų virtuali fotografijų  paroda

 „Auginu raidę“

Parodą organizuoja Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojos (auklėtojos) Asta Rimkuvienė ir Neringa Juočienė, logopedė Eglė Jančauskienė.

Parodai pateikti kokybiškas pažinimo darbų fotografijas JPG failu.

Fotografijos turi atitikti temą.

 

Darbų fotografijas kartu su užpildyta dalyvio anketa (1 priedas) siųsti el. paštu adresais: [email protected] arba [email protected] iki 2020-05-15.

 

Nuostatai ir dalyvio anketa čia

 

 Nuo gegužės 20 d.

Virtuali fotografijų paroda bus eksponuojama Varėnos švietimo centro svetainėje – www.varenossc.lt bei Facebook paskyroje https://www.facebook.com/Varėnos-švietimo-centras;

Facebook paskyroje – Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis ir įstaigos svetainėje – http://varenospasaka.lt              

Vilija Latvienė,

el. p. [email protected]

 

2

Varėnos rajono ugdymo įstaigų pradinių klasių mokytojams metodinis pasitarimas

6 d. 14 val. 

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Vilija Latvienė,

el. p. [email protected]

3

Varėnos rajono ugdymo įstaigų matematikos ir informacinių technologijų mokytojų metodinis pasitarimas

Pranešimą „Mokymo organizavimas per Zoom platformą naudojant elektroninius vadovėlius“ skaitys Lina Žilionienė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja metodininkė. 

Pranešimą „Mokymo galimybės platformoje Google Cllassroom“ skaitys

Aldutė Vaičiulienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė.

7 d. 14 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Vilija Latvienė,

el. p. [email protected]

 4

Socialinių mokslų (istorijos, dorinio ugdymo, geografijos bei fizinio ugdymo) mokytojų metodinio būrelio pasitarimas „Nuotolinio ugdymo iššūkiai“. Lektorė – Jūratė Litvinaitė, istorijos mokytoja ekspertė, sociologė; Vilniaus švietimo pažangos centro duomenų analitikė.

13 d. 15 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Rasa Valentukevičienė,

el. p. [email protected]

Tel. 8 621 93416

5

Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas „Nuotolinio ugdymo iššūkiai fizinio ugdymo pamokoje“. Atsakingos: Rita Rimgailienė, Varėnos rajono Matuizų pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė ir

Vilma Saulynienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė.

14 d. 15 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Rasa Valentukevičienė,

el. p. [email protected]

Tel. 8 621 93416

6

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams tęsiama 40 val. programa „Skaitmeninių priemonių kūrimas efektyviam vaikų ugdymui“. Lektorės: Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė Skaistė Kudžmaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) Neringa Juočienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) Gražina Žalienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja (auklėtoja) Asta Rimkuvienė ir logopedė metodininkė Eglė Jančauskienė.

 

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

 

Programa nemokama, klausytojai gaus pažymėjimą, kurio kaina 1 Euras;

 

Kitų rajonų pedagogams mokymų kaina 10 Eurų

Vilija Latvienė,

el. p. [email protected],

Pedagoginė psichologinė pagalba

1

Individualios psichologų konsultacijos

Pirmadieniais – penktadieniais

9-16 val.

Skype, Messenger, Haghout ir ZOOM

Edita Baukienė ir Irena Nedzveckienė,

[email protected]

Tel. (8 310) 31 232

2

Individualios specialiųjų pedagogų, logopedo konsultacijos

Pirmadieniais – penktadieniais

9-16 val.

Skype, Messenger, Haghout ir ZOOM

Gražina Maziukienė, Inga Sereičikienė ir Laimutė Lukošiūnienė,

[email protected]

Tel. (8 310) 31 232

3

Varėnos rajono specialiesiems pedagogams ir logopedams pranešimą „Įsivertinimas ir asmeninė mokinio pažanga“ skaitys – Aušra Sukackienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė;

Ingos Sereičikienės, Varėnos švietimo centro vyresniosios specialiosios pedagogės, interaktyvių mokymo(si) priemonių pristatymas ir aprobavimas.

21 d. 14 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Inga Sereičikienė, [email protected]

Tel. (8 310) 31 232

Atviro jaunimo centro veikla

1

Grupiniai susitikimai su jaunuoliais uždaroje grupėje.

Pirmadieniais  – šeštadieniais

nuo 17 val.

“Messenger”

Rasa Plokštienė,

Irma Bartusevičienė,

Norint dalyvauti susitikimuose reikia kreiptis į kuratorius Facebook socialiniame tinkle asmeniškai arba rašyti laišką Varėnos atviram jaunimo centrui adresu: https://www.facebook.com/Var%C4%97nos-atviras-jaunimo-centras-228119090876623/

2

Individuali gamtos švarinimo akcija

Pirmadienis – šeštadienis

Nuotraukas galima siųsti individualiai kuratoriams arba uždaroje jaunimo grupėje bei talpinti Facebook Atviro jaunimo centro puslapyje.

Rasa Plokštienė,

Irma Bartusevičienė

Turizmo informacijos veikla

1

Konsultavimas turizmo klausimais

Pirmadieniais – penktadieniais

9 – 16 val.

Telefonu, elektroniniu paštu, „Messerger“ ir „Tawk To“

Daiva Kosinskaitė,

tel. (8 310) 31 330,

el. p. [email protected]

2

Akcijos „Surink Lietuvą“ suvenyriniai magnetukai esant poreikiui parduodami nuotoliniu būdu. Pirkėjas atlieka bankinį pavedimą į Švietimo centro sąskaitą, o magnetukai išsiunčiami vieną kartą per savaitę.

Pirmadieniais – penktadieniais

9 – 16 val.

3

Individualios konsultacijos ir informacijos teikimas

Pirmadieniais – penktadieniais

9 – 16 val.

4

Varėnos rajono turizmo informacijos atnaujinimas puslapyje www.lietuvon.lt

Pirmadieniais – penktadieniais

9 – 16 val.

 

5

Varėnos rajono lankytinų objektų informacijos lietuvių ir anglų kalbomis su nuotraukomis platinimas Facebook tinkle ir puslapyje www.gamtosritmu.lt

Pirmadieniais – penktadieniais

9 – 16 val.

 

Projekto „Tobulėk, išlik, dalinkis ir veik“ veiklos

1

Grupių užsiėmimai su psichologais Lazdijų rajono tikslinei grupei

Užsiėmimus veda psichologė Daiva Česnulevičienė

4, 7, 11, 14, 18 d.

15-17 val.,

 

21 d. 15-16 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

2

Grupių užsiėmimai su psichologais Druskininkų rajono tikslinei grupei

Užsiėmimus veda psichologė Jona Kirkauskienė

11, 14, 18 d.

15-17val.

 

21 d. 15-16 val.

Konsultacijos vyks PPT patalpose.

Jeigu karantinas bus pratęstas – video konferencijų, mokymų, pasitarimų platformoje ZOOM

 


Varėnos švietimo centro balandžio mėn. teikiamų paslaugų planas

karantino sąlygomis

 

       Į renginius įprastinė registracija nevykdoma. Pasirenkamas renginys/susitikimas ir kreipiamasi į plane nurodytą kuratorių el. paštu arba tel. (8 310) 31 534 ir prašoma atsiųsti nuorodą prisijungimui. Jungiamasi likus 5 min. iki renginio/susitikimo pradžios.

Pedagogų kompetencijų tobulinimo veikla

Eil. Nr.

Renginio/susitikimo tema

Data/laikas

Prisijungimo platforma

Kuratorius ir registracijos nuoroda

1

Varėnos rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokytojų pasitarimas

8 d. 15 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Vilija Latvienė,

el. p. [email protected]

 

2

32-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada

Informacija apie renginį talpinama :

https://geografija.lt/2020/04/informacija-apie-geografijos-olimpiadas/

 8 – 9 d. 10  val.

Instrukcijas mokiniai gaus į savo paštus balandžio 7 d.

Rasa Valentukevičienė,

[email protected],

Tel. 8 621 93416

3

Varėnos rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų sąšauka

9 d. 10 val. 

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Vilija Latvienė,

el. p. [email protected]

4

Varėnos rajono ugdymo įstaigų matematikos ir informacinių technologijų mokytojų pasitarimas

9 d. 15 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Vilija Latvienė,

el. p. [email protected]

5

Varėnos rajono bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams metodinis pasitarimas

10 d. 15.30 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Vilija Latvienė,

el. p. [email protected]

6

Varėnos rajono ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų pasitarimas

15 d. 10.30 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Janina Šimelionienė, el. p. [email protected]

Pasitarimui klausimus siųsti iki 14 d. 12 val.

7

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas dėl nuotolinio ugdymo organizavimo

15 d. 15 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Rasa Valentukevičienė

[email protected]

Tel. 8 621 93416

8

Varėnos rajono ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas

16 d. 10.30 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Janina Šimelionienė, el. p. [email protected]

Pasitarimui klausimus siųsti iki 15 d. 12 val.

9

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas dėl nuotolinio ugdymo organizavimo

16 d. 16 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Rasa Valentukevičienė

[email protected]

Tel. 8 621 93416

10

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir vaikų respublikinė virtuali fotografijų paroda „Pavasario grožis“.

Nuo balandžio 20 dienos

Virtuali fotografijų paroda bus eksponuojama Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio svetainėje www.varenoszilvitis.lt ir Varėnos švietimo centro svetainėje www.varenossc.lt

bei facebook paskyrose.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio auklėtojos Lina Alubauskienė ir Silva Mikučionytė-Bingelienė

11

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas dėl nuotolinio ugdymo organizavimo

21 d14 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Rasa Valentukevičienė

[email protected]

Tel. 8 621 93416

12

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams 40 val. programa „Skaitmeninių priemonių kūrimas efektyviam vaikų ugdymui“. Lektorės: Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė Skaistė Kudžmaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) Neringa Juočienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja (auklėtoja) Gražina Žalienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja (auklėtoja) Asta Rimkuvienė ir logopedė metodininkė Eglė Jančauskienė.

23 d. 13 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

 

Programa nemokama, klausytojai gaus pažymėjimą, kurio kaina 1 Euras;

 

Kitų rajonų pedagogams mokymų kaina 10 Eurų

Registruotis būtina iki balandžio 22 d. 17 val. el. paštu [email protected].

Išsamesnė informacija teikiama

tel. 8 615 12604 bei el. paštu [email protected], Vilija Latvienė

13

Dailės ir technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas dėl nuotolinio ugdymo organizavimo  

28 d. 15 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Rasa Valentukevičienė

[email protected]

Tel. 8 621 93416

14

Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA

30 d.

Konkurso užduotys tą dieną bus pasiekiamos internete

Rasa Valentukevičienė

[email protected]

Tel. 8 621 93416

15

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų respublikinė virtuali piešinių paroda „Margučių žaismas spalvomis“. Parodos nuostatus rasite interneto svetainėje www.varenossc.lt

Pasikeitus situacijai keičiasi nuostatos. Nufotografuojame kiaušinuką nupieštą A3 formato lape. Darbai gali būti atlikti įvairia technika, naudojant įvairias medžiagas.

Balandžio mėn.

Nuotraukas siųsti iki balandžio 5 dienos

Virtuali fotografijų paroda eksponuojama Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio svetainėje www.varenoszilvitis.lt ir Varėnos švietimo centro svetainėje www.varenossc.lt

bei facebook paskyrose.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Lina Alubauskienė ir auklėtoja Živilė Stankūnienė

Pedagoginė psichologinė pagalba

Eil. Nr.

Renginio/susitikimo tema

Data/laikas

Prisijungimo platforma

Kuratorius

1

Varėnos r. specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio virtualus susirinkimas, kurio metu aprobuosime metodines priemones, kurių autorė – Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus vyresnioji specialioji pedagogė Inga Sereičikienė.

30 d. 14 val.

Video konferencijų, mokymų, pasitarimų platforma ZOOM

Inga Sereičikienė, [email protected]

Tel. (8 310) 31 232

2

Individualios psichologų konsultacijos

Pirmadieniais – penktadieniais

9-16 val.

Skype, Messenger, Haghout ir ZOOM

Edita Baukienė ir Irena Nedzveckienė,

[email protected]

Tel. (8 310) 31 232

3

Individualios specialiųjų pedagogų, logopedo konsultacijos

Pirmadieniais – penktadieniais

9-16 val.

Skype, Messenger, Haghout ir ZOOM

Gražina Maziukienė, Inga Sereičikienė ir Laimutė Lukošiūnienė,

[email protected]

Tel. (8 310) 31 232

Atviro jaunimo centro veikla

Eil. Nr.

Renginio/susitikimo tema

Data/laikas

Prisijungimo platforma

Kuratorius

1

Grupiniai susitikimai su jaunuoliais uždaroje grupėje.

Pirmadieniais  – šeštadieniais

nuo 17 val.

“Messenger”

Rasa Plokštienė,

Irma Bartusevičienė,

Norint dalyvauti susitikimuose reikia kreiptis į kuratorius Facebook socialiniame tinkle asmeniškai arba rašyti laišką Varėnos atviram jaunimo centrui adresu: https://www.facebook.com/Var%C4%97nos-atviras-jaunimo-centras-228119090876623/

Turizmo informacijos veikla

1

Renkama ir atnaujinama Varėnos rajono turizmo srities informacija informaciniame puslapyje www.gamtosritmu.lt

Pirmadieniais – penktadieniais

9 – 16 val.

Daiva Kosinskaitė, tel. (8 310) 31 330, el. p. [email protected]

2

Akcijos „Surink Lietuvą“ suvenyriniai magnetukai esant poreikiui parduodami nuotoliniu būdu. Pirkėjas atlieka bankinį pavedimą į Švietimo centro sąskaitą, o magnetukai išsiunčiami vieną kartą per savaitę.

Pirmadieniais – penktadieniais

9 – 16 val.

Daiva Kosinskaitė, tel. (8 310) 31 330, el. p. [email protected]

3

Individualios konsultacijos ir informacijos teikimas

Pirmadieniais – penktadieniais

9 – 16 val.

 

Daiva Kosinskaitė, tel. (8 310) 31 330, el. p. [email protected]

Kitų įstaigų organizuojami renginiai

1

Organizatorius:

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, www.srvks.lt 

„Elgesio, bendravimo, kalbos, pažinimo procesų, sensorinės integracijos ypatumai, būdingi vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų“

14 d.

15-16.30 val.

Registracija: http://tiny.lt/sensorine

Registracija vyks iki 2020 m. balandžio 13 d. 17 val.

Dalyvavusiems ne mažiau nei trijose mokymų ciklo paskaitose, bus išduodama pažyma.

Kontaktinis asmuo:

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus metodininkė Kristina Pranienė, [email protected]

2

Organizatorius:

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, www.srvks.lt 

 „Struktūruoto ugdymo svarba ir ypatumai, ugdant vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų“

15 d. 15-16.30 val.  

 

Registracija: http://tiny.lt/struktūruotas

Registracija vyks iki 2020 m. balandžio 14 d. 17 val.

Dalyvavusiems ne mažiau nei trijose mokymų ciklo paskaitose, bus išduodama pažyma.

Kontaktinis asmuo:

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus metodininkė Kristina Pranienė, [email protected]

 

3

Organizatorius:

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, www.srvks.lt 

 Sensorinių pojūčių lavinimo poveikis ir tinkamų sensorinių priemonių parinkimas vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, elgesio keitimui

16 d. 15-16.30 val. 

 

Registracija: http://tiny.lt/pajuciai

Registracija vyks iki 2020 m. balandžio 15 d. 17 val.

Dalyvavusiems ne mažiau nei trijose mokymų ciklo paskaitose, bus išduodama pažyma.

Kontaktinis asmuo:

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus metodininkė Kristina Pranienė, [email protected]

4

Organizatorius:

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius, www.srvks.lt 

 „Į pagalbą mokytojo padėjėjui: efektyvios pozityvaus elgesio praktikos ir jų taikymas“

17 d. 15-16.30 val.  

 

Registracija: http://tiny.lt/pagalba

Registracija vyks iki 2020 m. balandžio 16 d. 17 val.

Dalyvavusiems ne mažiau nei trijose mokymų ciklo paskaitose, bus išduodama pažyma.

Kontaktinis asmuo:

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus metodininkė Kristina Pranienė, [email protected]

5

Organizatorius: Talentator – skaitmeniniai ugdymo sprendimai

Nemokamas nuotolinis renginys „Mokytojų ir mokinių saugumas: kaip sustabdyti virtualias patyčias ir apsaugoti skaitmeninę tapatybę?“

22 d. 14 val.

Nuoroda į renginio registracijos formą: https://www.talentator.com/online-renginys-svietimui-balandzio-22-d-14-00-val/   

Jei jau esate dalyvavę arba registravęsi bet kokiame mūsų renginyje antrą kartą registruotis nereikia.

Balandžio 22 d. 14:00 val. kviečiame prisijungti prie renginio spaudžiant šią nuorodą: https://bit.ly/SaugusSvietimas

Nuorodoje gyvą transliaciją pradėsime kelias minutes prieš 14 val.

Ivan Aleksejenko,
International Sales Manager,

Tel. +370 689 05524,

el. p. [email protected]

 


VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO KOVO MĖNESĮ PLANAS

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. V-5-50

Varėna

               Informuojame, kad kovo mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

SEMINARAI

 

16 d. 13 val. Socialinių mokslų  pedagogams 40 val. programos „Sėkmingos pamokos vadyba“ II užsiėmimas 8 val. „Į pažangą orientuotas ugdymas“. Lektorė – Jūratė Litvinaitė, istorijos mokytoja ekspertė, sociologė; Vilniaus švietimo pažangos centro duomenų analitikė. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 25 Eur.

 

26 d. 13 val. Fizinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojams (dėstantiems fizinį ugdymą) 40 val. programos „Fizinio ugdymo aktualijos formaliam ir neformaliam ugdyme“ I užsiėmimas 8 val. „Eurofitas: moksleivių fizinio pajėgumo testai ir metodika“. Lektorė – doc. dr. Laima Trinkūnienė, Lietuvos sporto universiteto dėstytoja, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos prezidentė. Registruotis būtina iki kovo 20 d. svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos sporto salėje (turėti sportinę avalynę). Seminaro kaina 25 Eur.

 

METODINIAI PASITARIMAI

12 d. 13.30 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodininkams „Varėnos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio veiklos planavimas 2020 metams“. Atsakinga – Irena Nedzveckienė, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė. Varėnos švietimo centre.

23 d. 9.30 val. Priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir vaikų komandoms (po 3 vaikus iš kiekvienos grupės) interaktyvi viktorina „Mes mylime gamtą“Registruotis iki kovo 16 d. el. p. [email protected]Viktorinos nuostatai ir dalyvio anketa.  Organizatorės: Varėnos „Pasakos“  vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės Skaistė Kudžmaitė ir Danutė Česnulienė. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje.

26 d. 14 val. Varėnos rajono specialiesiems pedagogams ir logopedams pranešimas „Įsivertinimas ir asmeninė mokinio pažanga“. Pranešėja – Aušra Sukackienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos specialioji pedagogė metodininkė. Ingos Sereičikienės, Varėnos švietimo centro vyresniosios specialiosios pedagogės, metodinių mokymo priemonių pristatymas ir aprobavimas. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje.

 

30 d. 14 val. Programų „Kaip bendrauti ir nesusipykti“ II užsiėmimo „Darbas streso sąlygomis: savipagalba ir apsauga nuo perdegimo“ ir programos  „Projektas kaip ugdymo(si) metodas“ II užsiėmimo „Integruotų ugdomųjų projektinių darbų vieta pamokoje: planavimas, organizavimas ir vertinimas. Pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo praktika“ dalyvių metodinis pasitarimas, refleksija. Atsakinga – Rasa Valentukevičienė, Varėnos švietimo centro metodininkė. Varėnos švietimo centre.

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Data

Olimpiada ar kitas renginys

Vieta

Atsakinga asmuo

Kovo 3 d.

9 val.

Pradinukų pasaulio pažinimo olimpiada „Mano gaublys“ (2-4 klasių mokiniams)

Iš kiekvienos 2, 3, 4 klasių gali dalyvauti po du mokinius.

Dalyvių registracija

el. p. [email protected]

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Vilija Latvienė,

8 615 12604

Kovo 6 d.

9 val.

Varėnos rajono mokinių dailės olimpiada (8-12 kl.)

 

Olimpiados tema

Dalyvių registracija iki vasario 28  d.

el. p. [email protected]

Olimpiados sąlygos

                   

Vertinimo kriterijai

Varėnos švietimo centre

Vilija Latvienė,

8 615 12604

Kovo 17 d.

9 val.

Nukeliama į balandžio 8 d.

32-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12 kl.)

Dalyvių registracija iki kovo 12 d.

el. p. [email protected]

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Kovo 19 d.

Tarp 8-11 val.

Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA Lietuvoje

Varėnos rajono ugdymo įstaigose

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Kovo 24 d.

9 val.

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada 3-4 klasių mokiniams

Iš kiekvienos 3-4 klasės gali dalyvauti po du mokinius.

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Vilija Latvienė,

8 615 12604

Kovo 25 d.

9 val.

 

14-oji 5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada

Dalyvių registracija iki kovo 19 d.

el. p. [email protected]

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Kovo 27 d.

9 val.

Varėnos rajono 3-4 klasių mokinių 2020 m. pasakorių konkursas „Nė velnio nebijau“ (konkurse gali dalyvauti iš kiekvienos 3-4 klasės po 2 mokinius).

 

Dalyvių registracija iki kovo 23 d.

el. p. [email protected]

Konkurso nuostatai

Varėnos rajono ugdymo įstaigose

Vilija Latvienė,

8 615 12604

 

KURSAI

 

Pirmadieniais ir trečiadieniais

17.15-19.15 val. Bendruomenės nariams tęsiami 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba B1.2 lygis“. Lektorė – Ramunė Kašėtienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre. Kursų kaina 76 Eur.

 

Antradieniais ir ketvirtadieniais

17.15-19.15 val. Bendruomenės nariams tęsiami 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba A2.1 lygis“. Lektorė – Ramunė Kašėtienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre. Kursų kaina 76 Eur.

 

Antradieniais ir ketvirtadieniais

17.15-19.15 val. Bendruomenės nariams tęsiami 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba A1.2 lygis“. Lektorė – Nina Kuzmenkova, Žilinų pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre. Kursų kaina 76 Eur.

Ketvirtadieniais

18-19.30 val. Bendruomenės nariams tęsiami 60 val. kursai „Dailės pradžiamokslis“. Lektorė – Sigutė Cironkienė, Varėnos J. Čiurlionytės  menų mokyklos dailės mokytoja. Varėnos švietimo centre.

 

Kovo mėn. Renkama grupė į privalomus 60 val. kursus mokytojams „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“(Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-831 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą).

PARODOS

 

Kovo mėn. Varėnos rajono bendrojo ugdymo įstaigų pedagogams kūrybinių darbų (fotografijų, tapybos, mezginių, koliažų, drožinių ir pan.) paroda  skirta Žemės dienai „Mano kraštas – Dzūkija“Darbus pristatyti iki kovo 18 d. Pedagogas gali pristatyti 2-3 darbus. Atsakinga – Vilija Latvienė, Varėnos švietimo centro metodininkė. Varėnos švietimo centre.

Balandžio mėn. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų respublikinė piešinių paroda „Margučių žaismas spalvomis“. Atsakingos: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Lina Alubauskienė ir auklėtoja Živilė Stankūnienė. Parodos nuostatai. Varėnos švietimo centre.

 

KITI RENGINIAI

 

2 d. 14-15 val. Visiems, kas mėgsta keliauti, naujas kelionių organizatoriaus Go Tourbo OÜ pristatys savo siūlomas pažintines keliones šaltuoju metų laiku. Paskaitos metu dalyviai gaus naudingos informacijos apie turizmą ir pasiruošimą kelionėms. Susidomėjusiems padovanos nuolaidų kuponus. Vyks Varėnos švietimo centre.

METODINĖS DIENOS

 

2 d. 14-16 val. Metodinė diena Panočių pagrindinei mokyklai: mokinių įvertinimo rezultatų pristatymas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas.

3 d. 15 val. Metodinė diena Perlojos daugiafunkciniam centrui: mokinių įvertinimo rezultatų pristatymas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas.

12 d. 14.30-16 val. Metodinė diena Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinei mokyklai: mokinių įvertinimo rezultatų pristatymas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas.

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

3 d. 8-12 val. Varėnos specialiosios mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

 

5, 10, 17 d.

8-12 val.  Žilinų pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

12, 19 d. 8-12 val. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos mokinių ir įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

24 d. 8-12 val. Merkinės V. Krėvės gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

26 d. 8-12 val. Matuizų pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

10.30 – 11.30 val.

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00 – 17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00 – 17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

9.00 – 12.00 val.

Edita Baukienė

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

10.30 – 11.30 val.

Psichologinis konsultavimas

13.00 – 16.30 val.

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

Psichologinis konsultavimas

13.00 – 15.00 val.

Laimutė Lukošiūnienė

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

10.30 – 11.30 val.

Logopedo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

Logopedo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

15.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

12.15 – 15.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

10.30 – 11.30 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 15.45 val.

Inga Sereičikienė

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

10.30 – 11.30 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 14.15 val.

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

 

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ įgyvendinimas.

Kovo mėn. Turizmo paslaugas teikiančių įmonių, įstaigų kontaktinės informacijos atnaujinimas.

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

3, 10, 17, 24,31 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

4, 11, 18, 25 d. 15 val.  „Pajudėk!.

„Just dance“ rungtys, stalo tenisas, oro ritulys, stalo futbolas ir t.t.

5, 12, 19, 26 d. 16 val.  Smaližių vakarai.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės patirtimi ir receptais.

6, 13, 20, 27 d. 14-20val. „Eurovizijos belaukiant“.

Klausysime ir aptarsime konkurso dalyvius ir dainas.

7, 14, 21, 28 d.  13 val. Kino popietės.

 Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

Projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veiklos: 

Alytaus apskrities užimtumo tarnybos Varėnos skyriuje

Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

Varėnos sporto centre

Riedutininkų grupės užsiėmimai.

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Du kartus per savaitę – žygiai su šiaurietiškomis lazdomis (esant galimybėms).

Projekto „Nesėdėk an ūlyčios“ veiklos:

5, 12, 19, 26 d. 15 val. Sveiko maisto gamyba.

19 d. 15 val. Varėnos raj. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistų sveikos gyvensenos paskaita.

26 d. 17 val. lankymasis baseine.

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

VTAU ansamblis „Gija“ koncertuoja:

5 d.17 val.  Juozo Dringelio atminimo vakare bibliotekoje.

11 d. Kaniavos seniūnijoje.

17 d. 13 val. Dauguose.

6 d. 12 val. Moters dienos šventė. Varėnos švietimo centre.

 

Pirmadieniais

11 val.  Linijiniai šokiai.

 

Antradieniais ir ketvirtadieniais

10.30 val. Mankšta.

Trečiadieniais

11.30 val. Rankdarbiai.

                     

 

Ketvirtadieniais

18 val. Piešimas.

 

Ketvirtadieniais

12 val. Dainavimas.

Trečiadieniais ir ketvirtadieniais

9 val. Ėjimas su šiaurietiškomis lazdomis. Renkamės Dzūkų gatvės pabaigoje (prie ženklo Girežeris).

 

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

Kovo mėn. (pagal individualų veiklos grafiką)

Grupinės psichologinės konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose ir Varėnoje.

 

Kovo mėn. (pagal individualų veiklos grafiką)

Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre.

 

Į šias veiklas įsitraukti galima, jeigu Jums yra daugiau nei 55 metai ir dar nesukako pensinis amžius. Teirautis tel. (8 310) 31 534, Elzė Vilčinskienė.

Direktorė                                                                                               Janina Šimelionienė

I. Stadalnykienė

8 (310) 31 534

 


VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO VASARIO MĖNESĮ PLANAS

 

2020 m. sausio 30 d. Nr. V-5-37

Varėna

Informuojame, kad vasario mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

SEMINARAI

 

12 d. 13 val. Įvairių dalykų mokytojams 40 val. programos „Kaip bendrauti ir nesusipykti“ 8 val. mokymai (II užsiėmimas) „Darbas streso sąlygomis: savipagalba ir apsauga nuo perdegimo“. Lektorius – Evaldas Karmaza, psichologas. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 25 Eur.

20 d. 13 val. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos pedagogams 40 val. programos „Projektas – kaip ugdymo(si) metodas“ I užsiėmimas tema „Aktyvus kiekvieno mokinio mokymasis pamokoje ir asmeninių tiriamųjų-kūrybinių projektinių darbų organizavimo praktika gimnazijoje“ (8 val.). Lektorius – Vincas Tamašauskas, laisvasis mokytojas ekspertas, švietimo konsultantas (mokytojų praktinės veiklos vertintojas); mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo projektų dalyvis; investicijų 0084 ESFA projekto 2018-2021 metams mokinių pasiekimams gerinti konsultantas; straipsnių ir leidinių apie įdirbį bei gerąją patirtį pamokose autorius. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 25 Eur.

 

21 d. 9 val.  Įvairių dalykų mokytojams 40 val. programos „Projektas – kaip ugdymo(si) metodas“ II užsiėmimas tema „Integruotų veiklos ugdomųjų projektinių darbų vieta pamokoje: planavimas, organizavimas ir vertinimas. Pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo praktika“ (8 val.). Lektorius – Vincas Tamašauskas, laisvasis mokytojas ekspertas, švietimo konsultantas (mokytojų praktinės veiklos vertintojas); mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo projektų dalyvis; investicijų 0084 ESFA projekto 2018-2021 metams mokinių pasiekimams gerinti konsultantas; straipsnių ir leidinių apie įdirbį bei gerąją patirtį pamokose autorius. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 25 Eur.

 

METODINIAI PASITARIMAI

 

3-7 d. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams Sveikos gyvensenos savaitė „Bitutės kviečia į sveikatos šalį“Nuostatai ir registracija. Organizatoriai: Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytoja Inga Bielevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės Skaistė Kudžmaitė ir Danutė Čėglienė.

14 d. 14 val. Menų (dailės, muzikos, technologijų) mokytojams metodinis užsiėmimas „Veiklos planavimas 2020 m.“. Atsakinga – Asta Kašėtienė, metodinio būrelio pirmininkė. Varėnos švietimo centre.

17 d. 13.30 val. Varėnos rajono ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams, Varėnos socialinių paslaugų centro atvejų vadybininkams pranešimą „Šeimos konferencijos metodas bei šeimos mediacija“ skaitys mediatorė Rimtautė Marčiulionienė. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje.

 19 d. 13.30 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Ataskaita už 2019 metus. Veiklos planavimas 2020 metams“. Atsakinga – Irena Nedzveckienė, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė. Varėnos švietimo centre. 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Data

Olimpiada ar kitas renginys

Vieta

Atsakinga asmuo

Vasario 12 d.

9 val.

Varėnos rajono mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada (10-11 kl.)

Dalyvių registracija iki vasario 10 d.

el. p. [email protected]

Olimpiados sąlygos ir raštas 

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Vilija Latvienė,

8 615 12604

Iki vasario 20 d.

Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA Lietuvoje

Dalyvių registracija iki vasario 14 d.

el. p. [email protected]

Varėnos rajono ugdymo įstaigose

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Vasario 21 d.

14 val.

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada

Dalyvių registracija iki vasario 20  d.

el. p. [email protected]

Olimpiados sąlygos

Varėnos švietimo centre

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Vasario 25 d.

9 val.

Varėnos rajono mokinių istorijos olimpiada (10-12 kl.) tema “Lietuvos valstybės ir visuomenės raida Gediminaičių ir Jogailaičių valdymo laikotarpiu (1295-1572)”

Dalyvių registracija iki vasario 21  d.

el. p. [email protected]

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Vilija Latvienė,

8 615 12604

Vasario 28 d.

9 val.

Perkeltas į kovo 27 d.

Varėnos rajono 3-4 klasių mokinių 2020 m. pasakorių konkursas „Nė velnio nebijau“

Konkurso nuostatai

Varėnos rajono ugdymo įstaigose

Vilija Latvienė,

8 615 12604

Kovo 3 d.

9 val.

Pradinukų pasaulio pažinimo olimpiada „Mano gaublys“ (2-4 klasių mokiniams)

Iš kiekvienos 2, 3, 4 klasių gali dalyvauti po du mokinius.

Dalyvių registracija iki vasario 20 d.

el. p. [email protected]

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Vilija Latvienė,

8 615 12604

Kovo 6 d.

9 val.

Varėnos rajono mokinių dailės olimpiada (8-12 kl.)

Olimpiados tema 

Dalyvių registracija iki vasario 28  d.

el. p. [email protected]

Olimpiados sąlygos ir vertinimo kriterijai

Varėnos švietimo centre

Vilija Latvienė,

8 615 12604

Kovo 17 d.

32-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12 kl.)

 

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Kovo 24 d.

9 val.

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada 3-4 klasių mokiniams

Iš kiekvienos 3, 4 klasės gali dalyvauti po du mokinius.

 

Vilija Latvienė,

8 615 12604

 

KURSAI

Pirmadieniais ir trečiadieniais (nuo vasario 10 d.)

17.15-19.15 val. Bendruomenės nariams 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba B1.2 lygis“. Lektorė – Ramunė Kašėtienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre. Kursų kaina 76 Eur.

 

Antradieniais ir ketvirtadieniais (nuo vasario 11 d.)

17.15-19.15 val. Bendruomenės nariams 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba A2.1 lygis“. Lektorė – Ramunė Kašėtienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre. Kursų kaina 76 Eur.

 

Antradieniais ir ketvirtadieniais (nuo vasario 18 d.)

17.15-19.15 val. Bendruomenės nariams 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba A1.2 lygis“. Lektorė – Nina Kuzmenkova, Žilinų pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre. Kursų kaina 76 Eur.

Ketvirtadieniais

18-19.30 val. Bendruomenės nariams tęsiami 60 val. kursai „Dailės pradžiamokslis“. Lektorė – Sigutė Cironkienė, Varėnos J. Čiurlionytės  menų mokyklos dailės mokytoja. Varėnos švietimo centre.

 

Vasario mėn. Renkama grupė į privalomus 60 val. kursus mokytojams „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“(Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-831 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą).

 

KITI RENGINIAI

13 d. 9-12 val.

I grupei ir

        13-16 val.

II grupei  Bendruomenei ir ūkininkams Mėsos produktų gamybos ypatumai. Lektoriai: Kauno kolegijos Maisto instituto technologas dr. Raimondas Narkevičius  ir Tomas Brazauskas. Varėnos švietimo centre.

• Projekto bei ūkininkų ūkiuose ir mažose įmonėse vykdytų parodomųjų bandymų pristatymas;

• Mėsoje galintys būti pavojingiausi patogeniniai mikroorganizmai, jų savybės ir galimi prevencijos būdai;

• Biologinių metodų panaudojimas brandintos jautienos pusgaminių, vytintų kiaulienos, kiaulienos – jautienos, avienos dešrų gamyboje;

• Pažangios brandintos mėsos džiovinimo bei ilgalaikio terminio apdorojimo žemoje temperatūroje technologijos;

• Bakteriofagų panaudojimo privalumai bei galimybės užtikrinant mėsos gaminių bei pusgaminių (ypač brandintų bei vytintų) mikrobiologinę saugą;

• Apsauginės bakterijų kultūros, efektyviai slopinančios enterobakterijas mėsos pusgaminiuose ir gaminiuose bei pagerinančios šių produktų skonines savybes;

• Pažangios džiovintų šaltyje bei termiškai apdorotų žemesnėje nei virimo temperatūroje mėsos pusgaminių technologijos, jų ypatumai bei privalumai.

 

METODINĖS DIENOS

 

6 d. 14-16 val. Metodinė diena Varėnos „Ryto“ progimnazijai: mokinių įvertinimo rezultatų pristatymas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas.

13 d. 14.30-16 val. Metodinė diena Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijai: mokinių įvertinimo rezultatų pristatymas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas.

20 d. 9 val. Metodinė diena Matuizų pagrindinei mokyklai: mokinių įvertinimo rezultatų pristatymas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas.

25 d. 14-16 val. Metodinė diena Panočių pagrindinei mokyklai: mokinių įvertinimo rezultatų pristatymas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas.

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

4, 6, 18 d. 8-12 val. Varėnos specialiosios mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

11, 13 d. 8-12 val. Varėnos „Ryto“ progimnazijos bei lopšelio darželio „Pasaka“ mokinių ir auklėtinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

20, 25 d. 8-12 val. Matuizų pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

27 d. 8-12 val. Matuizų pagrindinės mokyklos ir Merkinės V. Krėvės gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15-10.15 val.

10.30-11.30 val.

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15-10.15 val.

Psichologinis konsultavimas

14-17 val.

Psichologinis konsultavimas

14-17 val.

Psichologinis konsultavimas

9-12 val.

Edita Baukienė

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15-10.15 val.

10.30-11.30 val.

Psichologinis konsultavimas

13-15 val.

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

Psichologinis konsultavimas

13-15 val.

Laimutė Lukošiūnienė

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15-10.15 val.

10.30-11.30 val.

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15-10.15 val.

Logopedo pratybos

14.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

14-17 val.

Logopedo pratybos

13-16 val.

Gražina Maziukienė

 

 

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15-10.15 val.

10.30-11.30 val.

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15-10.15 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13-17 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

14.30-15.30 val.

Inga Sereičikienė

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15-10.15 val.

10.30-11.30 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00-14.15 val.

 

Projekto „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15-10.15 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

14-17 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

14-17val.

 

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ įgyvendinimas.

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

4, 11, 18, 25 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

5, 12, 19, 26 d. 15 val.  „Pajudėk!.

„Just dance“ rungtys, stalo tenisas, oro ritulys, stalo futbolas ir t.t.

6, 12, 20, 27 d. 16 val.  Smaližių vakarai.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės patirtimi ir receptais.

7, 14, 21, 28 d. 14-20val. „Eurovizijos belaukiant“.

Klausysime ir aptarsime konkurso dalyvius ir dainas.

1, 8, 15, 22, 29 d. 13 val. Kino popietės.

 Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

Projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veiklos: 

Alytaus apskrities užimtumo tarnybos Varėnos skyriuje

Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Konkurso „Dainos kaip dienos“ nuostatų kūrimas.

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje:

Slidininkų grupės užsiėmimai (esant galimybei).

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

13 d. 9-12 val.

I grupei ir

13-17 val.

II grupei  Bendruomenei ir ūkininkams „Mėsos produktų gamybos ypatumai. Lektorės: Kauno technologijos universiteto Maisto instituto technologai dr. Raimondas Narkevičius ir Tomas Brazauskas. Varėnos švietimo centre.

Pirmadieniais

11 val.  Linijiniai šokiai.

 

Antradieniais ir ketvirtadieniais

10.30 val. Mankšta.

Trečiadieniais

11.30 val. Rankdarbiai.

                     

Ketvirtadieniais

18 val. Piešimas.

 

Ketvirtadieniais

12 val. Dainavimas.

Trečiadieniais ir ketvirtadieniais

9 val. Ėjimas su šiaurietiškomis lazdomis. Renkamės Dzūkų gatvės pabaigoje (prie ženklo Girežeris).

 

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

 

27 d. 15-19 val. Savanorių mokymai „Vyresnio amžiaus žmonių slauga, priežiūra“. Lektorė – Simona Barysienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos psichologė. Varėnos švietimo centre.

Vasario mėn. (pagal individualų veiklos grafiką)

Psichologinis asmens poreikių ir galimybių vertinimas, grupinės psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose ir Varėnoje.

 

Vasario mėn. (pagal individualų veiklos grafiką)

Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre.

 

Į šias veiklas įsitraukti galima, jeigu Jums yra daugiau nei 55 metai ir dar nesukako pensinis amžius. Teirautis tel. (8 310) 31 534, Elzė Vilčinskienė.

Direktorė                                                                                               Janina Šimelionienė

I. Stadalnykienė

8 (310) 31 534


 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO SAUSIO MĖNESĮ PLANAS

 

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. V-5-239

Varėna

Informuojame, kad sausio mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

SEMINARAI

 

8 d. 10 val. Specialistams administruojantiems interneto svetaines bei įvairių dalykų mokytojams 8 val. seminaras „Vizualinis informacijos pateikimas“. Lektorė – Skaidra Vaicekauskienė, Informacijos technologijų mokymo centro direktorė, Vilniaus universiteto dėstytoja.  Seminaro kaina 33 Eur. Varėnos švietimo centre.

9 d. 8 val. Varėnos rajono ugdymo įstaigų vadovams 70 val. programos „Lyderystė mokymuisi švietimo įstaigoje“ I užsiėmimas tema „Šv. Kazimiero progimnazijos vadovų komandos lyderystės patirtis“Seminaro kaina 25 Eur.  Išvykstame  8 val. nuo Savivaldybės kiemo. Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje.

22 d. 9 val. Varėnos rajono ugdymo įstaigų vadovams ir pavaduotojams ugdymui 40 val. programos „Lyderystė mokymuisi švietimo įstaigoje“ II užsiėmimas tema „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas – strateginis priėjimas“. Lektorius – Evaldas Karmaza, psichologas. Seminaro kaina 25 Eur. Varėnos švietimo centre.

30 d. 8 val. Varėnos rajono socialinių mokslų pedagogams 40 val. programos Sėkmingos pamokos vadyba“ edukacinė išvyka-seminaras „Sėkminga pamoka netradicinėse erdvėse“. Lektorius – Antanas Jonušas, VšĮ Vilniaus Valdorfo mokyklos istorijos, ekonomikos, pilietiškumo pagrindų ir lytiškumo ugdymo mokytojas ir ugdymo koordinatorius. Seminaro kaina 25 Eur. Vilniuje.

METODINIAI PASITARIMAI

 

30 d. 14 val. Varėnos rajono specialiesiems pedagogams ir logopedams gerosios patirties sklaida „Vaiko kelias į gražią kalbą“.  Pranešėja – Laimutė Lukošiūnienė, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus logopedė metodininkė;

Kalbos sutrikimų prevencija ir holistinė pagalba vaikui ikimokykliniame amžiuje“. Pranešėja – Inga Sereičikienė, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus vyresnioji specialioji pedagogė. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje.

  

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Data ir laikas

Olimpiados ar konkurso pavadinimas, kita informacija

Vieta

Atsakingas asmuo

Sausio 8 d.

9 val.

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.)

Dalyvių registracija iki sausio 3 d.

el. p. [email protected]

Olimpiados sąlygos

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Vilija Latvienė,

8 615 12604

 

Sausio 10 d.

 9 val.

58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

Dalyvių registracija iki sausio 7 d.

el. p. [email protected]

Olimpiados sąlygos 

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Sausio 17 d.

9 val.

69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12 kl.)

Dalyvių registracija iki sausio 14 d.

el. p. [email protected]

Olimpiados sąlygos

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Sausio 21 d.

9 val.

Lietuvos kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokiniams

Dalyvių registracija iki sausio 16 d.

el. p. [email protected]

Olimpiados sąlygos 

 

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Vilija Latvienė,

8 615 12604

 

Sausio 22 d.

14 val.

49 tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

Rašinius trimis egzemplioriais pristatyti į Švietimo centrą iki sausio 22 d.

Konkurso sąlygos

 Varėnos švietimo centre Rasa Valentukevičienė, 8 621 93416

Sausio 23 d.

9 val.

Respublikinis anglų kalbos konkursas

(9-10 kl.)

Dalyvių registracija iki sausio 20 d.

el. p. [email protected]

Konkurso sąlygos

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Vilija Latvienė,

8 615 12604

 

Sausio 24 d.

53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada

Dalyvių registracija iki sausio 21 d.

el. p. [email protected]

Olimpiados sąlygos

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Sausio 30 d.

9 val.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

Dalyvių registracija būtina iki sausio 24 d., el. p. [email protected]

nurodant tikslų kūrinio pavadinimą ir autorių.

Konkurso sąlygos

Varėnos technologijos ir verslo mokykloje

Vilija Latvienė,

8 615 12604

 

Sausio 31 d.

9 val.

68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9-12 kl.)

Dalyvių registracija iki sausio 28 d. el. p.

[email protected]

Olimpiados sąlygos 

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Vasario 12 d.

9 val.

27-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada (10-11 kl.)

Dalyvių registracija iki vasario 10 d. el. p. [email protected]

Olimpiados sąlygos

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Vilija Latvienė,

8 615 12604

Iki vasario 20 d.

Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA Lietuvoje

Dalyvių registracija iki vasario 14 d.

el. p. [email protected]

Varėnos rajono ugdymo įstaigose

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Vasario 21 d. 

14 val.

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada

Dalyvių registracija iki vasario 20  d.

el. p. [email protected]

Olimpiados sąlygos

 Varėnos švietimo centre

 Rasa Valentukevičienė

8 621 93416

Iki vasario 24 d.

10 val.

Pradinukų pasaulio pažinimo olimpiada „Mano gaublys“ (2-4 klasių mokiniams)

Dalyvių registracija iki vasario 18 d.

el. p. [email protected]

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Vilija Latvienė,

8 615 12604

Vasario 26 d.

9 val.

Lietuvos mokinių istorijos olimpiada (10-12 kl.)

Dalyvių registracija iki vasario 21  d.

el. p. [email protected]

Olimpiados sąlygos

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Vilija Latvienė,

8 615 12604

 


KURSAI
 

 

Ketvirtadieniais

18-19.30 val. Bendruomenės nariams tęsiami 60 val. kursai „Dailės pradžiamokslis“. Lektorė – Sigutė Cironkienė, Varėnos J. Čiurlionytės  menų mokyklos dailės mokytoja. Varėnos švietimo centre. Kursų kaina 61 Eur.

Sausio mėn. Renkama grupė į privalomus 60 val. kursus mokytojams „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“(Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-831 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą).

 

KITI RENGINIAI

 

Nuo 7 d. 17-19 val.

Antradieniais ir ketvirtadieniais

Varėnos rajono ekonomiškai neaktyviems bendruomenės nariams „Verslumo pradžiamokslis“. Lektorius – Gintas Sakavičius, Varėnos technologijos ir verslo mokyklos profesijos (ekonomikos) mokytojas. Varėnos verslo ir amatų asociacijos patalpose, Laisvės g. 2.

 

27 d. 9-12.30 val.

I grupei ir

14-17.30 val.

II grupei Bendruomenei ir ūkininkams Moliūgo panaudojimas miltinėje konditerijoje“. Lektorės: Kauno kolegijos maisto technologės dr. Ingrida Kraujutienė ir dr. Aušra Šimonėlienė. Varėnos švietimo centre.

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

7 d. 8-17 val. Vilniaus rajono Riešės gimnazijos ir Matuizų pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

8 d. 15-17 val. Metodinė diena Valkininkų gimnazijoje: mokinių įvertinimo rezultatų pristatymas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas.

9 d. 8-17 val. Panočių pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

14 d. 8-17 val. Vilniaus rajono Riešės gimnazijos bei Matuizų pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

16 d. 8-17 val. Panočių pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

21 d. 8-17 val. Perlojos daugiafunkcinio centro auklėtinių  įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA VAIKUI

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Projekto „Vaivorykščių jungties tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

10.30 – 11.30 val.

Projekto „Vaivorykščių jungties tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00 – 17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00 – 17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

9.00 – 12.00 val.

Edita Baukienė

Projekto „Vaivorykščių jungties tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

10.30 – 11.30 val.

Psichologinis konsultavimas

13.00 – 15.00 val.

Projekto „Vaivorykščių jungties tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

Psichologinis konsultavimas

13.00 – 16.00 val.

Laimutė Lukošiūnienė

Projekto „Vaivorykščių jungties tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

10.30 – 11.30 val.

 

Projekto „Vaivorykščių jungties tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

Logopedo pratybos

14.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

14.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

13.00 – 16.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

Projekto „Vaivorykščių jungties tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

10.30 – 11.30 val.

 

Projekto „Vaivorykščių jungties tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

14.30 – 15.30 val.

Inga Sereičikienė

Projekto „Vaivorykščių jungties tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

10.30 – 11.30 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 14.15 val.

 

Projekto „Vaivorykščių jungties tiltai“ užsiėmimai vaikams

9.15 – 10.15 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

15.30 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

15.30 – 17.00 val..

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

24 – 26 d. Dalyvavimas tarptautinėje laisvalaikio ir turizmo parodoje „Adventur 2020“.

8 – 17 val.  Konsultavimas turizmo klausimais.

8 – 17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ magnetukų platinimas.

 

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

7, 14, 21, 28 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

8, 15, 22, 29 d. „Pajudėk!.

„Just dance“ rungtys, stalo tenisas, oro ritulys, stalo futbolas ir t.t.

2, 9, 16, 23, 30 d. 16 val.  Smaližių vakarai.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės patirtimi ir receptais.

 

3, 10, 17, 24, 31 d. Aromaterapija.

Domėsimės eterinių aliejų nauda ir žala, poveikiu emocijoms ir fizinei savijautai.

4, 11, 18, 25 d.  13 val. Kino popietės.

 Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

Projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veiklos:

Alytaus teritorinės užimtumo tarnybos Varėnos skyriuje

Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

Varėnos  „Ąžuolo“ gimnazijoje

Konkurso „Dzūkiškos variacijos“ organizavimas.

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Slidžių žygių organizavimas (esant palankioms oro sąlygoms).

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

27 d. 9-12.30 val.

I grupei ir

14-17.30 val.

II grupei  Bendruomenei ir ūkininkams Moliūgo panaudojimas miltinėje konditerijoje“. Lektorės: Kauno kolegijos maisto technologės dr. Ingrida Kraujutienė ir dr. Aušra Šimonėlienė. Varėnos švietimo centre.

Pirmadieniais

11 val.                      Linijiniai šokiai.

 

Antradieniais ir ketvirtadieniais

10.30 val.                      Mankšta.

Trečiadieniais

10 val.                      Rankdarbiai.

                     

Ketvirtadieniais

18 val.                      Piešimas.

 

Ketvirtadieniais

12 val.                      Dainavimas.

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

 

Sausio mėn. Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Sausio mėn. Asmens poreikių ir galimybių psichologinis vertinimas Lazdijų ir Alytaus rajonų bei Alytaus miesto ir Druskininkų tikslinėms grupėms (nuo 55 metų iki pensinio amžiaus asmenims).

Direktorė                                                                                                         Janina Šimelionienė

I. Stadalnykienė

8 (310) 31 534

 

 


VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO GRUODŽIO MĖNESĮ PLANAS

 

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. V-5-224

Varėna

Informuojame, kad gruodžio mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

SEMINARAI

 

4 d. 9 val.  Vadovaujantis 2017m. birželio 5 g. Nr. A1-276 Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendraisiais nuostatais, darbdaviui atstovaujantis asmuo, atliekantis darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdavio įgaliotas asmuo, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas kompetenciją tobulina valstybės institucijų ir įstaigų, švietimo teikėjų rengiamuose kursuose, seminaruose ar praktiniuose mokymuose darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Kompetencijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne mažiau kaip 50 valandų „Darbdaviui atstovaujančio asmens, įgalioto asmens, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, kompetencijos tobulinimas“. Lektoriai: UAB „Verslo Aljansas“ darbo saugos centro vadovė Rasa Sikorskienė ir UAB „Verslo Aljansas“ Vilniaus skyriaus direktorius Saulius Zabulėnas. Varėnos švietimo centre.

5 d. 12.30 val. Gamtos mokslų ir matematikos mokytojams 6 val. seminaras „Kitokių patirčių, aktyviųjų veiklų pamoka mokinių matematikos ir gamtos mokslų mokymosi pasiekimams optimizuoti“. Lektorius – Vincas Tamašauskas, laisvasis mokytojas ekspertas, švietimo konsultantas (mokytojų praktinės veiklos vertintojas); mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo projektų dalyvis; investicijų 0084 ESFA projekto 2018-2021 metams mokinių pasiekimams gerinti konsultantas; straipsnių ir leidinių apie įdirbį bei gerąją patirtį pamokose autorius. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 25 Eur.

5, 6 d. 12 val.   Varėnos „Ąžuolo“, Merkinės Vinco Krėvės ir Valkininkų gimnazijų ir „Ryto“ progimnazijos mokytojų komandoms I užsiėmimas Akademinių pasiekimų ir asmeninės ūgties dermė pamokoje taikant savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“ (18 val. programa). Lektorės: Šiaulių universiteto profesorė Aušra Kazlauskienė ir docentė Ramutė Gaučaitė. Valkininkų gimnazijoje. Seminaro kaina 33 Eur.

6 d. 12 val.  Įvairių dalykų mokytojams 6 val. seminaras „Sėkmingos pamokos struktūros pokyčiai, aktyvių veiklų organizavimo, pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo praktika“. Lektorius – Vincas Tamašauskas, laisvasis mokytojas ekspertas, švietimo konsultantas (mokytojų praktinės veiklos vertintojas); mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo projektų dalyvis; investicijų 0084 ESFA projekto 2018-2021 metams mokinių pasiekimams gerinti konsultantas; straipsnių ir leidinių apie įdirbį bei gerąją patirtį pamokose autorius. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 17 Eur.

20 d. 12 val. Prienų švietimo pagalbos tarnybos specialistams Integruotas ugdymas panaudojant edukacines aplinkas – kelias į sėkmingą mokymąsi“. Lektorės: Laima Mačionienė, sertifikuota amatų meistrė. Kaimo turizmo sodyboje „Grikucis“.

27 d10 val. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokytojams „Edukacinių ugdymo(si) aplinkų kūrimas – kelias į savivaldį ir sėkmingą mokymąsi“. Lektorės: Sigita Švedė, Dargužių amatų centro edukatorė; Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos direktorė Regina Sakalauskienė ir direktoriaus pavaduotoja Rasa Bingelienė. Dargužių amatų centre.

 

METODINIAI PASITARIMAI

 

13 d. 15 val. Varėnos rajono ugdymo įstaigų socialinių ir menų mokslų metodinių būrelių pedagogų rengiama Advento kalendorių paroda. Atsakinga – Rasa Valentukevičienė, Varėnos švietimo centro metodininkė.

          15.30 val. Muzikos, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams pasakų-dainų knygos „Draugų dienos“ ir CD pristatymas. Knyga „Draugų dienos“ skirta įvairaus amžiaus klausytojui (nuo 1m. iki 14 m.), pedagogams, tėveliams. Keliaudami gamtos metų ratu, ne tik atskleisite jos paslaptis, bet ir rasite visų 16 dainų natas bei garso takelius (CD). Sekdami 6 pasakas ir dainuodami daineles, sužinosite, kaip pavasarį dygsta mažas daigelis, o vasarą lazdyno krūmas draugauja su voveraite. Senolė, prabilusi tarmiška  dzūkų šnekta, atskleis augalų paslaptis. Dainas aranžavo varėniškis Darius Bachovas. Knygą pristatys Inga Gučienė – dainų tekstų autorė ir kompozitorė, edukologė, VŠĮ „Baltupių darželis“ ikimokyklinio, pradinio ugdymo muzikos pedagogė. Varėnos švietimo centre.

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Data

Olimpiada ar kitas renginys

Vieta

Atsakinga asmuo

Gruodžio 11d.

10 val.

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada (5-12 kl.)

Dalyvių registracija iki gruodžio  2 d. el. p. [email protected]

Varėnos švietimo centras

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Sausio 8 d.

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.)

Dalyvių registracija el. p. sausio 3 d. [email protected] iki

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Vilija Latvienė,

8 615 12604

 

Sausio 10 d.

58-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

Dalyvių registracija el. p. iki sausio 7 d.

[email protected]

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Sausio 10 d.

14 val.

 

49 tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

Rašinius trimis egzemplioriais pristatyti į Švietimo centrą iki sausio 10 d.

Varėnos švietimo centre

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Sausio 17 d.

69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12 kl.)

Dalyvių registracija iki sausio 14 d.

el. p. [email protected]

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Sausio 21 d.

Lietuvos kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokiniams

Dalyvių registracija iki sausio 16 d. el. p. [email protected]

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Vilija Latvienė,

8 615 12604

 

Sausio 23 d.

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.)

Dalyvių registracija iki sausio 20 d. el. p. [email protected]

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Vilija Latvienė,

8 615 12604

 

Sausio 24 d.

53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada

Dalyvių registracija iki sausio 21 d. el. p.

[email protected]

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Iki sausio 30 d.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

Dalyvių registracija el. p.

[email protected]

 

Vilija Latvienė,

8 615 12604

 

Sausio 31 d.

68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9-12 kl.)

Dalyvių registracija iki sausio 28 d. el. p.

[email protected]

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Rasa Valentukevičienė,

8 621 93416

Iki vasario 6 d.

8-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada (6-12 kl.)

Dalyvių registracija iki vasario 3 d. el. p. [email protected]

 

Vilija Latvienė,

8 615 12604

 

KURSAI

Pirmadieniais ir trečiadieniais

17–19 val.  Bendruomenės nariams tęsiami 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba B1.1 lygis“. Lektorė – Ramunė Kašėtienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre. Kursų kaina 76 Eur.

Antradieniais ir ketvirtadieniais

17.15–19.15 val. Bendruomenės nariams tęsiami 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba A1.2 lygis“. Lektorė – Ramunė Kašėtienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre. Kursų kaina 76 Eur.

Antradieniais ir ketvirtadieniais

17 val. Bendruomenės nariams tęsiami 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba A1.1 lygis“. Lektorė – Nina Kuzmenkova, Žilinų pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre. Kursų kaina 76 Eur.

Ketvirtadieniais

18-19.30 val. Bendruomenės nariams tęsiami 60 val. kursai „Dailės pradžiamokslis“. Lektorė – Sigutė Cironkienė, Varėnos J. Čiurlionytės  menų mokyklos dailės mokytoja. Varėnos švietimo centre.

Gruodžio mėn. Renkama grupė į privalomus 60 val. kursus mokytojams „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“(Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-831 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą).

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

3 d. 8-12 val.  Vilniaus rajono Riešės gimnazijoje: mokinių įvertinimo rezultatų pristatymas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas.

10, 12 d. 8-17 val. Panočių pagrindinės mokyklos mokinių bei „Pasakos“ lopšelio-darželio auklėtinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

12 d. 12-17 val. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje: mokinių įvertinimo rezultatų pristatymas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas.

19 d. 8-17 val. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

 

PROJEKTO „VAIVORYKŠČIŲ TILTAI“ VEIKLOS

 

2 d. 10-14 val. Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus specialistams Sensorinės įrangos „Penki pojūčiai“ pristatymas ir apmokymas dirbti su ja. Varėnos švietimo centre.

Pirmadieniais

9.15-11.30 val. Užsiėmimai su dviejomis Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio ugdytinių grupėmis.

Antradieniniais

9.15-10.15 val.  Užsiėmimai su Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio ugdytiniais.

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00 – 17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00 – 17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

9.00 – 12.00 val.

Edita Baukienė

NVŠ programos

Psichologinis konsultavimas

13.00 – 15.00 val.

„Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

13.00 – 16.00 val.

Laimutė Lukošiūnienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Logopedo pratybos

14.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

14.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

13.00 – 16.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

14.30 – 15.30 val.

Inga Sereičikienė

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 14.15 val.NVŠ programos

 

„Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

14.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

15.30 – 17.00 val.-

 

KIRI RENGINIAI

 

7 d. 9.30 val. Varėnos sporto centro vykdomo projekto „Savivaldybė – aktyvi bendruomenė“ veikla Eišiškių ir Varėnos rajonų tikslinėms grupėms. Varėnos švietimo centre.

10 d. 9 val. Neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų pasitarimas tema: „Neformalaus suaugusiųjų švietimo taryba ir jos veiklos nuostatai“.

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

13 d. 12 val.  Kalėdinė paroda-pardavimas „Vai atvažiuoja šventa Kalėda“.

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ įgyvendinimas.

 

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

3, 10, 17, 31 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

4, 11, 18 d. 15 val.  „Pajudėk!“.

„Just dance“ rungtys, stalo tenisas, oro ritulys, stalo futbolas ir t.t.

5, 12, 19 d. 16 val.  Smaližių vakarai.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės patirtimi ir receptais.

6, 13, 20, 27 d. Pasiruošimo Kalėdoms darbai.

Papuošimų gamyba, erdvių puošimas, veiklų organizavimas ir t.t.

7, 14, 21, 28 d.  13 val. Kino popietės.

 Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

Projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veiklos:

Alytaus užimtumo tarnyboje

Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

Varėnos sporto centre

Riedutininkų grupės užsiėmimai du kartus per savaitę.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Pasirengimo darbai konkurso „Dzūkiškos variacijos“ įgyvendinimui.

 

 

 

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

20 d. 12 val.             Šventinis renginys „Pabūkime kartu“. Dalyvaus Alytaus rajono Daugų Trečiojo amžiaus universiteto ansamblis.

 

Pirmadieniais

11 val.                      Linijiniai šokiai.

 

Antradieniais ir ketvirtadieniais

13 val.                      Mankšta.

Trečiadieniais

10 val.                      Rankdarbiai.

                     

Ketvirtadieniais

18 val.                      Piešimas.

 

Ketvirtadieniais

12 val.                      Dainavimas.

 

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

                     

2 ir 4 d. 17 val. Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus „Bendravimo vokiečių kalba mokymai“. Lektorė – Tatjana Saulevičienė, vokiečių kalbos specialistė. Varėnos švietimo centre.

 

Gruodžio mėn.  Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Direktorė                                                                                                      Janina Šimelionienė

I. Stadalnykienė

8 (310) 31 534

 


 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO LAPKRIČIO MĖNESĮ PLANAS

 

2019 m. spalio 31 d. Nr. V-5-191

Varėna

        Informuojame, kad lapkričio mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

SEMINARAI

                     

5 d. 13 val. Mokymai skirti rajono įstaigų vadovams, darbuotojams, asmenimis, kuriems tenka dalyvauti kolegialių sprendimų priėmime 18 val. programos „Kaip bendrauti ir nesusipykti?“ II užsiėmimas. Lektorė – Diana Pekarskienė, VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas sveikatos psichologė. Varėnos švietimo centre. Seminaras nemokamas.

7 d. 11 val. Įvairių dalykų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams ir ikimokyklinių įstaigų pedagogams 6 val. seminaras „Autizmo spektro sutrikimai ir ugdymo strategijos“. Lektorė – Laima Paulauskienė, Joniškio švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ekspertė. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 25 Eur.

13 d. 13 val. Įvairių dalykų mokytojams 6 val. seminaras „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas bendrojo ugdymo klasėje“. Lektorė – Laimutė Tautkienė, Druskininkų švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė. Seminaro kaina 25 Eur.

14 d.  9.50 val. Varėnos rajono gimnazijų bendruomenėms 18 val. programos „Vertinimas kaip pagalba, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos“ II užsiėmimas (6 val.). Lektorė – Loreta Šernienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė, rusų (užsienio) kalbos mokytoja ekspertė, projekto „Vertinimas ugdymo procese“ koordinatorė, Europos kalbų aplanko rengimo ir pilotavimo projekto darbo grupės narė, atnaujintų Bendrųjų programų darbo grupės narė, Lyderių laikas 2 konsultantė, mokyklų veiklos tobulinimo konsultantė. Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

15 d. 13 val. Įvairių dalykų mokytojams 6 val. seminaras „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdymo procese siekiant mokinių asmeninės pažangos“Lektorė – Stela Sankovska, Šalčininkų rajono Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vokiečių-rusų kalbų vyresnioji mokytoja. Registruotis būtina iki lapkričio 13 d. tel. (8 310) 31 534 arba svetainėje www.varenossc.lt. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 10 Eur.

25 d. 14 val. Muzikos mokytojams 6 val. „Ritmo eksperimentai“. Lektorius – Andrej Polevikov, Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dėstytojas. Registruotis tel. (8 310) 51 570. Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykloje.

 

METODINIAI PASITARIMAI

 

12 d. 14 val. Socialinių mokslų (istorijos, geografijos, kūno kultūros, dorinio ugdymo) pedagogams „Veiklos planavimas 2019-2020 m. m.“. Atsakinga – Rasa Valentukevičienė, Varėnos švietimo centro metodininkė. Varėnos švietimo centre.

13 d. 9.30 val. Priešmokyklinio ugdymo pedagogams interaktyvi viktorina „Atšvaitas – mano draugas“. Viktorinoje dalyvauja 3 vaikai iš kiekvienos priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės. Viktorinos organizatorės: Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinės „Bitučių“ grupės pedagogės Skaistė Kudžmaitė ir Danutė Čėglienė. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje.

14 d. 10 val.Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio „Boružėlių“ grupės ir Šalčininkų rajono Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ ikimokyklinio amžiaus (5-mečiai) vaikų komandoms ir pedagogams viktorina „Eismo abėcėlė“Viktorina bus transliuojama Skype programos pagalba. Viktoriną ves: Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio vyresnioji auklėtoja Asta Rimkuvienė ir auklėtoja Neringa Juočienė.

28 d.  14 val. Varėnos rajono specialiesiems pedagogams ir logopedams gerosios patirties sklaida „Ankstyvoji švietimo pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams“. Pranešėja – Gražina Maziukienė, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus specialioji pedagogė metodininkė. Tarptautinių ligų kodų ir pedagoginės psichologinės klasifikacijos sąsajos. Motorinės kilmės vaikų garsų tarimo sutrikimai“. Pranešėja – Laimutė Lukošiūnienė, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus logopedė metodininkė. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje.

 

KONKURSAS

 

28 d. 9 val. Pradinių klasių mokytojams ir 4-tų klasių mokiniams dailaus rašto konkursas „Baltos lankos – juodos avys“Iš kiekvienos 4-os klasės gali dalyvauti po 2-3 mokinius. Turėti savo parkerį. Registruotis iki lapkričio 22 d. el. paštu [email protected] (Vilija Latvienė). Atsakingos: Varėnos „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės Rima Žukienė ir Aušrelė Kauneckienė. Varėnos „Ryto“ progimnazijoje.

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Data

Olimpiada ar kitas renginys

Vieta

Atsakinga asmuo

Gruodžio 11d.

10 val.

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada (5-12 kl.)

Dalyvių registracija el. p. [email protected]

Varėnos švietimo centras

Rasa Valentukevičienė, Varėnos švietimo centro metodininkė

 

KURSAI

Pirmadieniais ir trečiadieniais

17–19 val.

Bendruomenės nariams tęsiami 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba B1.1 lygis“. Lektorė – Ramunė Kašėtienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre. Kursų kaina 76 Eur. 

Antradieniais ir ketvirtadieniais

17.15–19.15 val.

Bendruomenės nariams tęsiami 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba A1.2 lygis“. Lektorė – Ramunė Kašėtienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre. Kursų kaina 76 Eur.

Antradieniais ir ketvirtadieniais

17 val. Bendruomenės nariams tęsiami 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba A1.1 lygis“. Lektorė – Nina Kuzmenkova, Žilinų pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre. Kursų kaina 76 Eur.

Ketvirtadieniais

18-19.30 val. Bendruomenės nariams tęsiami 60 val. kursai „Dailės pradžiamokslis“. Lektorė – Sigutė Cironkienė, Varėnos J. Čiurlionytės  menų mokyklos dailės mokytoja. Varėnos švietimo centre. Kursų kaina 61 Eur.

Lapkričio mėn. Renkama grupė į privalomus 60 val. kursus mokytojams „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“(Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-831 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą).

Lapkričio mėn. Pedagogams 80 val. nuotoliniai skaitmeninio raštingumo kursai „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninis raštingumas“. Atsakinga – Diana Užgirienė, Varėnos švietimo centro metodininkė.

 

KITI RENGINIAI

6 d.  16.20 val. Valkininkų gimnazijos mokinių tėvams paskaita „Tėvų reikšmė vaikų pasiekimams“. Paskaitą ves – Irena Nedzveckienė, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus psichologė. Valkininkų gimnazijoje.

7 d. 15 val. Paskaita bendruomenei „Kaip apsisaugoti nuo smurtinių nusikaltimų, kišenvagių ir telefoninių sukčių“. Pranešėja – Asta Kumpaitė, Varėnos rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė, vyresnioji tyrėja. Varėnos švietimo centre.

12 d. 11 val. Bendruomenei paskaita „Vidaus organų ligos dėl bendro kraujo apytakos sutrikimo“. Paskaitą ves – Tomas Vilūnas, Natūralios medicinos asociacijos narys, natūropatas. Varėnos švietimo centre.

21 d.  17 val. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio vaikų tėvams paskaita „Parenkite savo vaiką mokyklai“. Paskaitą ves – Inga Sereičikienė, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus vyresnioji specialioji pedagogė, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio vyresnioji logopedė. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje.

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

5 d. 8-17 val. Valkininkų ir Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

12, 14 d. 8-17 val.Valkininkų gimnazijos ir Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

21, 28 d. 8-17 val. Panočių pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00 – 17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00 – 17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

9.00 – 12.00 val.

Edita Baukienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

25 d. Konferencijos metu skaitys pranešimą „Vaikų agresija: samprata ir priežastys“

Psichologinis konsultavimas

13.00 – 17.00 val.

Laimutė Lukošiūnienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Logopedo pratybos

14.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

14.00 – 17.00 val.

Logopedo pratybos

13.00 – 16.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

14.30 – 15.30 val.

Inga Sereičikienė

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00 – 14.15 val.

NVŠ programos

„Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

14.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

14.00 – 17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

15.30 – 16.30 val.

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ įgyvendinimas.

21-23 d. Varėnos rajono turizmo galimybių pristatymas tarptautinėje parodoje „TT Warsaw 2019“.

 

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

5, 12, 19, 26 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

6, 13, 20, 27 d. 15 val.  „Pajudėk!“.

„Just dance“ rungtys, stalo tenisas, oro ritulys, stalo futbolas ir t.t.

7, 14, 21, 28 d. 16 val.  Smaližių vakarai.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės patirtimi ir receptais.

1, 8, 15, 22, 29 d. 14-20val. Diskusijų šou.

Aptarsime jaunuoliams aktualias temas, diskutuosime jiems svarbiais klausimais.

2, 9, 16, 23, 30 d.  13 val. Kino popietės.

 Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

Projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veiklos

Alytaus užimtumo tarnyboje

Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

Varėnos sporto centre

Du kartus per savaitę  Riedutininkų grupės užsiėmimai.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Pasirengimo darbai konkurso „Dzūkiškos variacijos“ įgyvendinimui.

 

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

Pirmadieniais

11 val.                      Linijiniai šokiai.

 

Antradieniais ir ketvirtadieniais

13 val.                      Mankšta.

Trečiadieniais

10 val.                      Rankdarbiai.

                     

Ketvirtadieniais

18 val.                      Piešimas.

 

Ketvirtadieniais

12 val.                      Dainavimas.

  

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

 

19 d. 15-19 val. Savanorių mokymai „Pedagoginės-psichologinės žinios darbui su vaikais“. Lektorė – Simona Barysienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos psichologė. Varėnos švietimo centre.

 

Antradieniais ir

ketvirtadieniais 17-19 val.                    

 Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus „Bendravimo vokiečių kalba mokymai“. Lektorė – Tatjana Saulevičienė, vokiečių kalbos specialistė. Varėnos švietimo centre.

Lapkričio mėn.       Psichologinis poreikių ir galimybių vertinimas Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose ir Varėnoje.

 

Lapkričio mėn.       Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Metodininkė, pavaduojanti direktorę                                                             Vilija Latvienė

I. Stadalnykienė

8 (310) 31 534


VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO SPALIO MĖNESĮ PLANAS

 

2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. V-5-174

Varėna

Informuojame, kad spalio mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

SEMINARAI

 

3 d. 9 val. Asmenims, atsakingiems už viešuosius pirkimus „Viešųjų pirkimų pokyčiai 2019 m. Dažniausios klaidos viešuosiuose pirkimuose“. Lektorė – Vilma Bingelienė, Nacionalinio egzaminų centro viešųjų pirkimų specialistė. Registruotis būtina iki spalio 1 d. tel. (8 310) 31 534 arba svetainėje www.varenossc.ltVarėnos švietimo centre. Seminaro kaina 33 Eur.

9 d. 13 val. Ugdymo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokyklų komandoms bei įvairių dalykų mokytojams  6 val. seminaras Kolegialus grįžtamasis ryšys – komandinio pedagogų darbo veiksmingas metodas, skirtas stiprinti tarpusavio mokymosi kultūrą, metodiškai diegiant kolegialaus grįžtamojo ryšio sistemą. Lektorė – Jolita Petkevičienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Registruotis būtina iki spalio 7 d. tel. (8 310) 31 534 arba svetainėje www.varenossc.lt. Varėnos švietimo centre. Kaina 25 Eur.

11 d. 11 val. Fizinio ugdymo mokytojams ir treneriams 6 val. seminaras „Tinklinis. Žaidimas. Pramoga“. Lektorius – Gilbertas Kerpė, Bakalauro ir magistro laipsnis Lietuvos sporto universiteto treniravimo sistemose, Lietuvos aukščiausios lygos čempionatų dalyvis. Registruotis būtina iki spalio 9 d. tel. (8 310) 31 534 arba svetainėje www.varenossc.lt. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos sporto salėje. Kaina 25 eurai.

17 d. 13 val. Įvairių dalykų mokytojams 6 val. seminaras „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdymo procese siekiant mokinių asmeninės pažangos“Lektorė –  Stela Sankovska, Šalčininkų rajono Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vokiečių-rusų kalbų vyresnioji mokytoja. Registruotis būtina iki spalio 14 d. tel. (8 310) 31 534 arba svetainėje www.varenossc.lt. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 25 Eur.

22 d. 13 val. ir        

29 d. 9 val.  Mokymai skirti rajono įstaigų vadovams, darbuotojams, asmenimis, kuriems tenka dalyvauti kolegialių sprendimų priėmime 18 val. seminaras „Kaip bendrauti ir nesusipykti?“. Lektorė – Diana Pekarskienė, VšĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas sveikatos psichologė. Registruotis būtina iki spalio 15 d. tel. (8 310) 31 534 arba svetainėje www.varenossc.lt. Varėnos švietimo centre. Seminaras nemokamas.

23 d. 12 val. Varėnos rajono gimnazijų bendruomenėms 18 val. programos „Vertinimas kaip pagalba, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos“ I užsiėmimas (6 val.). Lektorė – Loreta Šernienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė, rusų (užsienio) kalbos mokytoja ekspertė, projekto „Vertinimas ugdymo procese“ koordinatorė, Europos kalbų aplanko rengimo ir pilotavimo projekto darbo grupės narė, atnaujintų Bendrųjų programų darbo grupės narė, Lyderių laikas 2 konsultantė, mokyklų veiklos tobulinimo konsultantė. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 35 Eur.

28 d. 9 val. Jano Sniadeckio gimnazijos mokytojams „Mokyklos vadovas – lyderis. Mokyklos pedagogų komanda – lyderių komanda. Lyderystės kultūros kūrimas šiuolaikinėje mokykloje“. Lektorė – Lidija Laurinčiukienė, laisvai samdoma lektorė. Jano Sniadeckio gimnazijoje. Seminaro kaina 25 Eur.

30 d. 9 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir specialiosios mokyklos auklėtojams 6 val. seminaras „Kūrybiškas informacinių komunikacinių technologijų panaudojimas vaikų darželyje“. Lektorės: Varėnos vaikų „Pasakos“ lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja Lilija Vorevičienė; logopedė metodininkė Eglė Jančauskienė; ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Asta Rimkuvienė; priešmokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja Skaistė Kudžmaitė. Varėnos švietimo centre. Registruotis būtina iki spalio 20 d. tel. (8 310) 31 534 arba svetainėje www.varenossc.ltSeminaro kaina 10 Eur.

30 d. 9-16 val. Varėnos „Ryto“ progimnazijos Vaiko gerovės komisijos nariams, pedagogams bei specialistams 8 val. mokymai, skirti supažindinti, kaip išmokti naudotis ankstyvosios intervencijos ir prevencijos modelio praktiniu įrankiu „SMART tėvystė“. Lektorės: Varėnos švietimo centro psichologės Irena Nedzveckienė ir Edita Baukienė. Varėnos „Ryto“ progimnazijoje. Seminaras nemokamas, pažymėjimo mokestis 1 Eur.

 

METODINIAI PASITARIMAI

 

8 d. 14 val. Socialinių mokslų (istorijos, geografijos, kūno kultūros, dorinio ugdymo) pedagogams „Veiklos planavimas 2019-2020 m. m.“. Atsakingi: dalykų metodinių būrelių pirmininkai. Varėnos švietimo centre.

10 d14 val. Gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos, gamtos pažinimo) pedagogams „Veiklos planavimas 2019-2020 m. m.“. Atsakingi: dalykų metodinių būrelių pirmininkai. Varėnos švietimo centre.

14 d. 14 val. Kalbų (lietuvių, anglų, rusų, prancūzų) mokytojams „Veiklos planavimas 2019-2020 m. m.“. Atsakingi: dalykų metodinių būrelių pirmininkai. Varėnos švietimo centre.

15 d. 14 val. Tiksliųjų mokslų (matematikos, informacinių technologijų) mokytojams „Veiklos planavimas 2019-2020 m. m.“. Atsakingi: dalykų metodinių būrelių pirmininkai. Varėnos švietimo centre.

16 d. 14 val. Pradinių klasių mokytojams „Veiklos planavimas 2019-2020 m. m.“. Atsakinga – Neringa Saldienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė. Varėnos švietimo centre.

24 d. 14 val. Menų (dailės, muzikos, technologijų) mokytojams „Veiklos planavimas 2019-2020 m. m.“. Atsakingi: dalykų metodinių būrelių pirmininkai. Varėnos švietimo centre.

29 d. 11 val. Geografijos, biologijos ir pradinių klasių mokytojams edukacinis-žygis „Keliauk atsakingai pažindamas“Žygio-edukacijos metu bus pristatomas naujas žiedinio pažintinio tako „Per Šventas Egles“ maršrutas bei miško, pelkių, žemyninių kopų biologinė įvairovė. Tai bus puiki galimybė mokytojams žygio-edukacijos metu įgytas žinias pritaikyti vedant integruotas pamokas gamtoje. Žygį-edukaciją ves Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos darbuotojai. Rekomenduojama patogi apranga bei avalynė. Registruotis būtina iki spalio 23 d. tel. 8 629 64868 ir 8 684 64960. Vyks Marcinkonyse  (renkamės 11 val. prie Marcinkonių bažnyčios  automobilių stovėjimo aikštelėje).

 

 

KURSAI

 

Ketvirtadieniais

18-19.30 val. Bendruomenės nariams 60 val. kursai „Dailės pradžiamokslis“. Lektorė – Sigutė Cironekienė, Varėnos J. Čiurlionytės  menų mokyklos dailės vyresnioji mokytoja. Kursų kaina 61 Eur. Varėnos švietimo centre.

Spalio mėn.  Renkama grupė į privalomus 60 val. kursus mokytojams „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“(Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-831 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą).

Spalio mėn. Renkamos grupės į anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų kursus (A1, A2, B1 lygiais) ugdymo įstaigų vadovams bei bendruomenei.

 

PARODOS

 

Spalio mėn. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų piešinių paroda, skirta Grybų šventei „Oi, tie grybai…“. Organizatorės: Varėnos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ auklėtoja metodininkė Lina Alubauskienė ir vyresnioji auklėtoja Silva Mikučionytė-Bingelienė. Varėnos švietimo centre.

PROJEKTO „MOKOMĖS MOKYTIS MATEMATIKOS“ VEIKLA

9 d. 15-16 val. Projekto komandų susitikimas.

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

1, 8 d. 8-17 val. Varėnos „Ryto“ progimnazijos ir Merkinės V. Krėvės gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

3, 10 d. 8-17 val. Šalčininkų Lietuvos Tūkstantmečio gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

22, 24 d. 8-17 val. Valkininkų gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

29, 31 d. 8-17 val. Vilniaus rajono Riešės gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00–16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00–17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00–17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

9.00–12.00 val.

Edita Baukienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

13.00 – 17.00 val.

Laimutė Lukošiūnienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Logopedo pratybos

14.00–17.00 val.

Logopedo pratybos

14.00–17.00 val.

Logopedo pratybos

13.00–16.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00–17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

14.30–15.30 val.

Inga Sereičikienė

Specialiojo pedagogo pratybos

13.00– 4.15 val. NVŠ programos

„Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

14.00–17.00 val.

Specialiojo pedagogo pratybos

14.00–17.00 val.

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ įgyvendinimas.

 

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

1, 8, 15, 22, 29 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

2, 9, 16, 25, 23, 30 d. 15 val. „Pajudėk!“.

„Just dance“ rungtys, stalo tenisas, oro ritulys, stalo futbolas ir t.t.

3, 10, 17, 24, 31 d. 16 val.  Smaližių vakarai.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės patirtimi ir receptais.

4, 11, 18, 25 d. Helloween‘o organizavimo darbai.

Papuošimų ir kostiumų gamyba, erdvių puošimas, veiklų organizavimas ir kt.

5, 12, 19, 26 d. 13 val. Kino popietės.

 Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

Projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veiklos

Alytaus užimtumo tarnyboje

Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

Varėnos sporto centre

Du kartus per savaitę  Riedutininkų grupės užsiėmimai.

 

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

11 d. 11 val.Dalyvavimas žvakučių akcijoje „Už organų donorus“Renkamės prie Švietimo centro.

15 d. 10 val. Išvyka į Kaniavėlės piliakalnį. Išvykstama nuo Švietimo centro 10 val.

16 d. 13 val. Teoriniai-praktiniai užsiėmimai temomis: „Kodėl skauda nugarą ir ką daryti, kad jos neskaudėtų“, „Sveikų sąnarių mankšta“ ir „Kaip fizinis aktyvumas gali užkirsti kelią 99 lėtinėms ligoms“. Užsiėmimus ves: kinezeterapeutai Sergėjus Konovalovas ir Birutė Lašaitė. Varėnos švietimo centre. Rekomenduojame ateiti patogiai apsirengus.

Pirmadieniais 15 val.

Antradieniais 12 val. Mankšta. Užsiėmimai prasidės spalio 7 d.

                     

Ketvirtadieniais

11.30 val. Piešimas.

Ketvirtadieniais

12 val. Dainavimas.

Trečiadieniais

10 val. Rankdarbiai.

 

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

 

23 d. 15-19 val. Savanorių mokymai „Įvadas į savanorystę“. Lektorė – Simona Barysienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos psichologė. Varėnos švietimo centre.

 

Antradieniais ir

ketvirtadieniais 17-19 val.  Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus „Bendravimo vokiečių kalba mokymai“. Lektorė – Tatjana Saulevičienė, vokiečių kalbos specialistė. Varėnos švietimo centre.

Antradieniais ir

trečiadieniais 16-18 val.  Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus Skaitmeninio raštingumo mokymai. Lektorė – Vilija Jurgelevičienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytoja. Varėnos švietimo centre.

Spalio mėn. Individualios psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose ir Varėnoje. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

 

Spalio mėn. Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Metodininkė, pavaduojanti direktorę                                                             Vilija Latvienė

I. Stadalnykienė

8 (310) 31 534


 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO RUGSĖJO MĖNESĮ PLANAS

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-5-170

Varėna

Informuojame, kad rugsėjo mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

SEMINARAI

 

12 d. 9 val. Varėnos rajono ugdymo įstaigų valgyklų darbuotojams 3 val. mokymai „Darbas su vieninga, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS) ir dažniausiai daromos klaidos“. Lektorė – Vaida Šukienė, UAB „SDG“ rizikų departamento aplinkosaugos projektų vadovė, Kauno technologijos universitete įgijusi Tvariosios inžinerijos ir ekotechnologijų bakalauro laipsnį bei Darnaus valdymo ir gamybos magistro laipsnį, turi patirties aplinkosauginės apskaitos vedime ir metinių ataskaitų rengime, naudojantis informacinėmis sistemomis GPAIS, AIVIKS, PTAKIS ir kt., aplinkosauginių mokesčių skaičiavime ir mokesčių deklaracijų pildyme. Atlieka aplinkosauginius auditus, konsultuoja aplinkosaugos klausimais.

Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 50 Eur.

19 d. 13 val. Lietuvių kalbos ir  literatūros mokytojams 6 val. seminaras „Juozo Tumo-Vaižganto aktualumas šiandienos mokykloje“. Lektorė – Dangira Nefienė, Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. Varėnos švietimo centre. Registruotis būtina iki rugsėjo 16 d. tel. 8-310-31534 arba svetainėje www.varenossc.lt. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 25 Eur.

25 d. 9-16 val. Varėnos „Ryto“ progimnazijos Vaiko gerovės komisijos nariams, pedagogams bei specialistams 8 val. mokymai, skirti supažindinti, kaip išmokti naudotis ankstyvosios intervencijos ir prevencijos modelio praktiniu įrankiu „SMART tėvystė“. Lektorės: Varėnos švietimo centro psichologės Irena Nedzveckienė ir Edita Baukienė. Varėnos „Ryto“ progimnazijoje. Nukeltas į spalio 30 dieną.

25 d. 13 val. Ugdymo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui, mokyklų komandoms bei įvairių dalykų mokytojams  6 val. seminaras „Kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymas pamokos kokybei tobulinti“, skirtas stiprinti tarpusavio mokymosi kultūrą, metodiškai diegiant kolegialaus grįžtamojo ryšio sistemą. Lektorė – Jolita Petkevičienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Registruotis būtina iki rugsėjo 20 d. tel. 8-310-31534 arba svetainėje www.varenossc.lt. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 25 Eur. Nukeltas į spalio 9 dieną.

30 d. ir spalio 17 d.

13 val. Įvairių dalykų mokytojams 18 val. seminaras „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdymo procese“. Stela Sankovska, Šalčininkų rajono Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vokiečių-rusų kalbų vyresnioji mokytoja. Registruotis būtina iki rugsėjo 24 d. tel. 8-310-31534 arba svetainėje www.varenossc.lt.  Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 49 Eur. Nukelta į spalio 17 d.

 

METODINIAI PASITARIMAI

 

Rugsėjo mėn. Pagal mokyklų kvietimus dalyvavimas Metodinių tarybų veikloje.

19 d. 14 val. Specialiesiems pedagogams ir logopedams „Metodinio būrelio 2018/2019 m. m. veiklos ataskaita. Veiklos planavimas 2019/2020 m. m.“. Atsakinga –  Gražina Maziukienė, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus specialioji pedagogė metodininkė. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje.

26 d. 14 val. Varėnos rajono ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams „Metodinio būrelio 2018/2019 m. m. veiklos ataskaita. Veiklos planavimas 2019/2020 m. m.“. Atsakinga – Ramunė Varanauskienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos socialinė pedagogė. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje.

 

KURSAI

 

Rugsėjo mėn.  Renkama grupė į privalomus 60 val. kursus mokytojams „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“(Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-831 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą).

Rugsėjo mėn. Renkamos grupės į anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų kursus (A1, A2, B1 lygiais) ugdymo įstaigų vadovams bei bendruomenei. Atsakinga – Vilija Latvienė, Varėnos švietimo centro metodininkė. Registruotis tel. 8 310 31534. 

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

 

20 d. 13-15 val. Prasideda registracija į 11-ąją Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiadą, didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bei galimai kituose miestuose, kuriuose dalyvauti užsiregistruos daugiau nei 20 mokinių ir kurie yra pakankamai toli nuo jau paskelbtų olimpiados centrų). Olimpiada skirta 2004 m. ir vėliau gimusiems mokiniams. Registracija į olimpiadą yra privaloma ir vyksta iki rugsėjo 13 d. Registruotis į olimpiadą galima tinklapiuose www.olimpiados.lt ir www.lmnsc.lt. Geriausiai olimpiadoje pasirodę mokiniai bus kviečiami dalyvauti atrankoje į Tarptautinę jaunių gamtos mokslų olimpiadą, kuri šiais metais vyks gruodžio 3-12 d. Katare, Dohoje. 


KITI RENGINIAI

 

10 d. 15 val. Projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos narių susitikimas. Varėnos švietimo centre.

 

PARODOS

 

Rugsėjo mėn. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų piešinių paroda, skirta Grybų šventei „Oi, tie grybai…“. Organizatorės: Varėnos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ auklėtoja metodininkė Lina Alubauskienė ir vyresnioji auklėtoja Silva Mikučionytė-Bingelienė. Piešinius pristatyti iki rugsėjo 20 d. į Varėnos vaikų lopšelį-darželį „Žilvitis“. Varėnos švietimo centre.

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

10, 12 d. 8-17 val.  Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

17, 19 d. 8-17 val.  Merkinės V. Krėvės gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra. 

26 d. 8-17 val. Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra. 

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Konsultacijos

14.00 – 17.00 val.

Konsultacijos

14.00 – 17.00 val.

Edita Baukienė

Konsultacijos

14.00 – 17.00 val.

Konsultacijos

14.00 – 17.00 val.

Laimutė Lukošiūnienė

Konsultacijos

14.00 – 17.00 val.

Konsultacijos

14.00 – 17.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

Konsultacijos

14.00 – 17.00 val.

Konsultacijos

14.00 – 17.00 val.

Inga Sereičikienė

Konsultacijos

14.00 – 17.00 val.

Konsultacijos

14.00 – 17.00 val.

  

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

Rugpjūčio 30-31 ir rugsėjo 1 d. Varėnos rajono turizmo galimybių pristatymas Vilniaus miesto šventėje „Sostinės dienos“.

Rugsėjo 28 d. Varėnos rajono turizmo galimybių pristatymas Varėnos miesto Grybų šventėje.

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ įgyvendinimas.

 

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

3, 10, 17, 24 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

4, 11, 18, 25 d. 15 val. „Pajudėk!“.

„Just dance“ rungtys, stalo tenisas, oro ritulys, stalo futbolas ir t.t.

5, 12, 19, 26 d. 16 val.  Smaližių vakarai.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės patirtimi ir receptais.

6, 13, 20, 27 d. Veiklos lauke.

Lauko tenisas, badmintonas, smiginis, krepšinis ir t.t.

7, 14, 21, 28 d. 13 val. Kino popietės.

 Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

Projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veiklos

Alytaus užimtumo tarnyboje

Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

Varėnos sporto centre

Du kartus per savaitę  Riedutininkų grupės užsiėmimai.

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

24 d. 12.30 val. Mokslo metų pradžios šventė.

  

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

24 d. 13-17 val. Varėnos rajono bendruomenės nariams „Vyresnio amžiaus žmonių prisitaikymo darbo rinkoje galimybės ir iššūkiai“. Lektorius – Audrius Laurutis, VšĮ „Kūrybos ir inovacijų laboratorija“ vadovas. Varėnos švietimo centre.

Rugsėjo mėn. Individualios psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose ir Varėnoje. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Rugsėjo mėn.   Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Antradieniais ir

trečiadieniais

16-18 val. Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus Skaitmeninio raštingumo mokymai. Lektorė – Vilija Jurgelevičienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytoja. Varėnos švietimo centre. (Pradžia rugsėjo 4 d.).

Varėnos švietimo centro metodininkė,

pavaduojanti Švietimo centro direktorę                                                         Vilija Latvienė

I. Stadalnykienė

8 (310) 31 534

 


 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS PLANAS

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. V-5-156

Varėna

Informuojame, kad liepos ir rugpjūčio mėnesiais Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

KITI RENGINIAI

 

Liepos 3 d. 9 val.     Lazdijų švietimo centro darbuotojams edukacinė išvyka į Dargužių amatų centrą Varėnos rajone.

Rugpjūčio mėn.

14 d. 9.30 val.          Varėnos rajono ugdymo įstaigų vadovams paskaita apie etatinį apmokėjimą.

 

Rugpjūčio 23, 24 d.

10-18 val.                 Ekonomikos ir verslumo mokytojams seminaras „Youth Empowered“. Organizatoriai – VšĮ Lietuvos Junior Achievement.

 

Rugpjūčio

28 d. 9 val.               Varėnos rajono ugdymo įstaigų vadovų ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistų pasitarimas.

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

8- 17 val.  Akcijos „Surink Lietuvą“ įgyvendinimas.

Liepos 26-28 d.  Varėnos rajono turizmo galimybių pristatymas Klaipėdos jūros šventėje.

Rugpjūčio 30-31 ir rugsėjo 1 d. Varėnos rajono turizmo galimybių pristatymas Vilniaus miesto šventėje „Sostinės dienos“.

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

2, 9, 16, 23, 30 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

3, 10, 17, 24, 31 d. 16 val.  „Kino popietės“.

Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

4, 11, 18, 25 d. 16 val.  „Smaližių vakarai“.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės patirtimi ir receptais.

5, 12, 19, 26 d. 17 val. „Just Dance“.

Kompiuterinio šokių žaidimo varžybos.

6, 13, 20, 27 d. 14 val. Veiklos lauke.

Lauko žaidimai, išvykos, žygiai.

 

Projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veiklos

Alytaus užimtumo tarnyboje

Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

Varėnos sporto centre

Du kartus per savaitę  Riedutininkų grupės užsiėmimai.

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

Liepos ir

rugpjūčio mėn.       Individualios psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose ir Varėnoje. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Liepos ir

rugpjūčio mėn.       Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Direktorė                                                                                            Janina Šimelionienė

I.Stadalnykienė

8 (310) 31 534


VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO BIRŽELIO MĖNESĮ PLANAS

 

2019 m. gegužės 31 d. Nr. V-5-146

Varėna

Informuojame, kad birželio mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

 

SEMINARAI

 

12 d. 9 val. Šakių kultūros centro darbuotojams „Dzūkų etninės kultūros vertybės“. Lektoriai: Mindaugas Černiauskas, Merkinės kraštotyros muziejaus direktorius; Algimantas Černiauskas, Dzūkijos nacionalinio parko Lankytojų centro vedėjas. Varėnos rajono lankytinose vietose.

METODINIAI PASITARIMAI

 

11 d. 13.30 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams edukacinė išvyka į Dargužių amatų centrą: susitikimas su fotomenininku Ričardu Anusausku bei edukacinė veikla „Piešiu širdimi“. Atsakinga – Vilija Latvienė, Varėnos švietimo centro metodininkė. Registruotis iki birželio 7 d. te. 8 310 31534 arba interneto svetainėje www.varenossc.lt. Išvykstama nuo Švietimo centro 13.30 val. Išvykos kaina 15 eurų.

 

 MOKYMO KURSAI EKSTERNAMS

Birželio mėn. Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams tęsiama 40 val. ,,Skaitmeninio raštingumo kompetencijos programa“ (programa patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programos aprašo patvirtinimo“). Lektorė – Diana Užgirienė, Varėnos švietimo centro metodininkė.

PARODOS

 

3 d. Respublikinis vaikų piešinių konkursas-paroda „Laiminga vaikystė mažųjų akimis“Kūrybiniai darbai siunčiami paštu arba pristatomi organizatoriams iki gegužės 29 d. adresu Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, Parko g. 6, Varėna, LT-65192. Piešinių konkurso-parodos nuostatus rasite svetainėje www.varenossc.lt. Organizatorės: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Irena Romaškienė ir vyresnioji auklėtoja Silva Mikučionytė-Bingelienė.

 

KITI RENGINIAI

 

4 d. 13.30 val. Projekto „Lyderių laikas 3“ koordinatorių susitikimas. Varėnos švietimo centre.

6 d. 9.30 val.  Daugiabučių namų gyventojams konsultacijos ir atsakymai į klausimus dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo). Konsultuos ir į klausimus atsakys VšĮ „Pro partners“ konsultantai. Registruotis el. p. [email protected] arba tel. (8 310) 31 534.Varėnos švietimo centre.

18 d. 13 val. Varėnos rajono ugdymo įstaigų vadovams konsultacija ugdymo plano rengimo klausimais. Pranešėjos: Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė ir Pagrindinio ir vidurinio skyriaus patarėja Audronė Šuminienė. Varėnos švietimo centre.

25 d. 11 val. Varėnos švietimo centro darbuotojams edukacinė išvyka į Dargužių amatų centrą: susitikimas su fotomenininku Ričardu Anusausku.

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

10.00-11.00 val.

15.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-15.00 val.

Edita Baukienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Laimutė Lukošiūnienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.30-14.00 val.

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Inga Sereičikienė

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

11.00-11.30 val.;

13.30-14.00 val.

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos „Žilvičio“ lopšelyje darželyje

12.30-13.00 val.;

PPPS

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

4 d. 8-12 val. Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

6 d. 8-12 val. Merkinės lopšelio-darželio, Vilniaus rajono Riešės pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

11 d. 8-12 val. Merkinės lopšelio-darželio mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

13 d. 8-12 val. Varėnos „Žilvičio“ ir Merkinės vaikų lopšelių-darželių vaikų įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ magnetukų platinimas.

 

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

4, 11, 18, 25 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

5, 12, 19, 26 d. 16 val.  „Kino popietės“.

Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

6, 13, 20, 27 d. 16 val.  „Smaližių vakarai“.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės patirtimi ir receptais.

7, 14, 21, 28 d. 17 val. „ Just Dance “.

Kompiuterinio šokių žaidimo varžybos.

1, 8, 15, 22, 29 d. 14 val. Veiklos lauke.

Lauko žaidimai, išvykos, žygiai.

Projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veiklos

Užimtumo tarnyboje prie LR SADM Varėnos skyriuje:

Birželio mėn. Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

Varėnos sporto centre:

Du kartus per savaitę Riedutininkų grupės užsiėmimai.

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

16 d.                         Išvyka į Latviją: Liepoją, Ventspilį, Jūrmalą.

 

 

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

Birželio mėn. Individualios psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose ir Varėnoje. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Birželio mėn. Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Direktorė                                                                                            Janina Šimelionienė

I.Stadalnykienė

8 (310) 31 534

 


VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO GEGUŽĖS MĖNESĮ PLANAS

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. V-5-93

Varėna

Informuojame, kad gegužės mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

SEMINARAI

 

13 d. 13 val. Įvairių dalykų mokytojams „Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas bendrojo lavinimo klasėje“. Laimutė Tautkienė – Druskininkų švietimo centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė. Seminaro kaina 15,60 Eur. Neįvyks, nesusirinko grupė. Nukeliama tolimesniam laikui.

21 d. 8-17 val. Varėnos  rajono ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariams 8 val. mokymai, skirti susipažinti, kaip išmokti naudotis ankstyvosios intervencijos ir prevencijos modelio praktiniu įrankiu „SMART tėvystė“. Lektorės: Varėnos švietimo centro psichologės Irena Nedzveckienė ir Edita Baukienė. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 6 eurai.

29 d. 9 val. Mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams Specialiosios pedagogikos ir psichologijos vykdomo ES Projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ mokymai II dalis. Varėnos švietimo centre.

RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA

 

11 d. 10 val. Respublikinė mokslinė praktinė konferencija muzikos pedagogams, etno kultūros specialistams, atlikėjams „Etninė kultūra: praeitis, dabartis, ateitis“. Atsakinga – Diana Užgirienė, Varėnos švietimo centro metodininkė. Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (Varėnos „Ryto“ progimnazijos patalpose, Dzūkų g. 64).

METODINIAI UŽSIĖMIMAI

 

3 d. 9.30 val. Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio ugdymo (muzikos) pedagogams metodinė diena „Augu su muzika“. Informacija teikiama tel. +370 675 40043 arba el.p. [email protected]. Metodinei dienai parengti žodinius, stendinius arba vaizdo pranešimus, ugdymo priemones. Pranešimų trukmė iki 10 min. Stendinius pranešimus atsinešti renginio dieną prieš registracijos pradžią. Užpildytą paraišką pateikti iki 2019 m. balandžio 26 d. el. p. [email protected]. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (Parko g. 6, Varėna).

9 d. 10 val. Priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir vaikų komandoms respublikinis konkursas „Futboliukas – mano draugas“. Veiklą ves: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio neformalaus ugdymo (kūno kultūros) vyresnioji mokytoja Ineta Balkuvienė, vyresnioji auklėtoja Alė Uždavinienė ir auklėtoja Edita Nekrevičienė. Registruotis būtina iki balandžio 24 d. tel. 8-610-40932 arba el.p. [email protected]. Komandą sudaro 3 vaikai. Komandos pasiruošia prisistatymą ar savo šūkį. Vyks Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio kieme (Parko g. 6, Varėna).

15 d. 9 val. Priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir vaikų komandoms (komandą sudaro 3 vaikai) matematinė viktorina  „Linksmi ir išdykę skaičiai“. Atsakinga – Loreta Brakauskienė, Matuizų pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja. Registruotis iki gegužės 10 d. el.p. [email protected]. Matuizų pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo skyriuje. (Traukinys Varėna – Matuizos 8.36-8.46 val., Matuizos – Varėna 11.37-11.46 val.).

16 d. 14 val. Varėnos rajono ugdymo įstaigų socialiniams pedagogams „Mokyklos socialinio pedagogo darbo aktualijos“. Atsakinga – Ramunė Varanauskienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos socialinė pedagogė. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje. 

22 d. 13.30 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams kompiuterines priemones: „Šiukšlių rūšiavimas“„Lietuvoje žiemojantys paukščiai“, „Profesijos“ ir „Aš saugus, nes žinau“ pristatys Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio vyresniosios auklėtojos Skaistė Kudžmaitė ir Asta Rimkuvienė. Varėnos švietimo centre.

24-26 d.  Varėnos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pedagogų padėjėjams, neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytojams „Pomėgių ir fizinio pajėgumo dermė“. Atsakinga – Inga Bielevičienė, Varėnos „Pasako“ vaikų lopšelio-darželio neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja metodininkė. Registruotis iki gegužės 15 d. Registracija ir papildoma informacija tel. 8 686 98284. Palangos mieste.

30 d. 9-12 val.          Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui forumas „Nuolatinis mokyklų tobulinimas: metodai ir vadovo vaidmuo“ I diskusijos tema „Ar mokytojo profesinis tobulėjimas veda link pamokos kokybės“. Forumą ves – Janina Šimelionienė, Varėnos švietimo centro direktorė. Medžiaga pasiruošimui: įstaigos įsivertinimo ir pedagogo profesinės ūgties planavimo informacija, tinklapis http://www.svietimonaujienos.lt/mokytojo-profesinis-tobulejimas-remiantis-mokyklu-isivertinimo-ir-isorinio-vertinimo-duomenimis/ Varėnos švietimo centre.

30 d. 8 val.  Specialiesiems pedagogams ir logopedams „Aplinkos pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams“. Išvyka į Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybą bei lopšelį-darželį „Pasaka“. Atsakinga – Gražina Maziukienė, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus specialioji pedagogė metodininkė. Išvykstama 8 val. nuo Varėnos švietimo centro. Kelionės išlaidas dalyviai susimoka patys. Vilkaviškio mieste.

NUOTOLINIO MOKYMO KURSAI

Nuo 6 d.  Ugdymo įstaigų pedagogams, turintiems pradinių kompiuterinio raštingumo įgūdžių, 80 val. kursai ,,Mokytojų kompiuterinio raštingumo programos edukacinė dalis“. Lektorė – Diana Užgirienė, Varėnos švietimo centro metodininkė.

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Data

Olimpiada ar kitas renginys

Vieta

Atsakingas asmuo

Gegužės 15 d.

10 val.

5-8 klasių mokinių biologijos olimpiada

Iš kiekvienos klasės gali dalyvauti po vieną – penktos, šeštos, septintos ir aštuntos klasės mokinį.

Mokinius registruoti iki gegužės 10 d.

[email protected]

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Rasa Valentukevičienė

 

PARODOS

 

Gegužės mėn. Varėnos miesto ir rajono ugdymo įstaigų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių darbelių paroda „Aš galiu“. Darbelius parodai pristatyti į Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrių (J. Basanavičiaus g. 9, Varėna – iš kiemo pusės) iki gegužės 6 d. Atsakinga – Gražina Maziukienė, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus specialioji pedagogė metodininkė. Varėna švietimo centre.

9 d. 13 val. Lietuvių keliautojo, mokslininko, antropologo, rašytojo, žurnalisto ir vieno pirmųjų lietuvių esperantininkų Antano Poškos gyvenimo akimirkų fotografijų paroda. Prezentaciją apie A. Pošką pristatys Valkininkų gimnazijos III g. klasės mokiniai Laurynas Solovjovas ir Gintarė Mickevičiūtė. Varėnos švietimo centre.

9 d. Respublikinis priešmokyklinio ugdymo vaikų piešinių konkursas „Jei sportuosiu – augsiu sveikas“. Piešinius konkursui pristatyti paštu arba tiesiogiai į Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelį-darželį (Parko g. 6, Varėna) iki gegužės 1 d. Piešiniai pateikiami A4 formatu (ne daugiau 1-3 darbeliai iš įstaigos). Organizatorius Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis.

Birželio 3 d. Respublikinis vaikų piešinių konkursas-paroda „Laiminga vaikystė mažųjų akimis“. Kūrybiniai darbai siunčiami paštu arba pristatomi organizatoriams iki gegužės 29 d. adresu Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, Parko g. 6, Varėna, LT-65192. Piešinių konkurso-parodos nuostatus rasite svetainėje www.varenossc.lt. Organizatorės: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Irena Romaškienė ir vyresnioji auklėtoja Silva Mikučionytė-Bingelienė.

 

KITI RENGINIAI

 

2 d. 8 val.  Varėnos rajono savivaldybės administracijos specialistams „Paslaugų (švietimo, socialinių, sporto, kultūros, administracinių) kokybės ir teikimo procesų stebėsena bei vertinimas“. Lektoriai: Vilniaus Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Dalius Serafinas ir dr. Dangis Gudelis. Varėnos švietimo centro didžiojoje salėje.

8 d. 8 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos specialistams „Paslaugų (švietimo, socialinių, sporto, kultūros, administracinių) kokybės ir teikimo procesų stebėsena bei vertinimas“. Lektoriai: dr. Dangis Gudelis, Kęstutis Jasiūnas. Varėnos švietimo centro didžiojoje salėje.

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

10.00-11.00 val.

15.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-15.00 val.

Edita Baukienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Laimutė Lukošiūnienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.30-14.00 val.

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Inga Sereičikienė

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

11.00-11.30 val.;

13.30-14.00 val.

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos „Žilvičio“ lopšelyje darželyje

12.30-13.00 val.;

PPPS

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

2, 14 d. 8-12 val. Merkinės V. Krėvės gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

7 d. 8-12 val.  Marcinkonių pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

9, 16, 28 d.       

8-12 val.  Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

14 d. Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokinių intelektinių gebėjimų įvertinimas. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykloje.

23 d. 8-12 val. Merkinės lopšelio-darželio mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

29 d. Kauno Veršvų gimnazijos mokinių intelektinių gebėjimų įvertinimas. Kauno Veršvų gimnazijoje.

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ magnetukų platinimas.

 

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

7, 14, 21, 28 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

 

8, 15, 22, 29 d. 16 val.  „Eurovizijos belaukiant“.

Klausysime ir aptarsime konkurso dalyvius ir dainas.

2, 9, 16, 23, 30 d. 16 val.  „Smaližių vakarai“.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės patirtimi ir receptais.

3, 10, 17, 24, 31 d. 17 val. „Kino popietės“.

Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

4, 11, 18, 25 d. 14 val. Veiklos lauke.

Lauko žaidimai, išvykos, žygiai.

 

Projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veiklos

Užimtumo tarnyboje prie LR SADM Varėnos skyriuje:

Gegužės mėn. Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje:

10 d.  Teatro grupės „Klasiokai“ pasirodymas (Varėnos kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 2).

15 d. 14 val.  Konkursas „Dainos kaip dienos“ ir teatro grupės „Klasiokai“ pasirodymas (Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, J. Basanavičiaus g. 17).

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje:

Du kartus per savaitę Žygiai su šiaurietiškomis lazdomis (esant galimybėms).

Varėnos sporto centre:

Du kartus per savaitę Riedutininkų grupės užsiėmimai.

 

PROJEKTO „MOKOMĖS MOKYTI(S) MATEMATIKOS“ VEIKLOS

Pirmadieniais ir penktadieniais

Pagalba mokiniams Varėnos rajono Matuizų pagrindinėje mokykloje ir Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje.

 

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

Gegužės mėn. Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus Savanorių mokymai tema „Darbo su vaikais ypatumai“. Varėnos švietimo centre.

Gegužės mėn. Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Gegužės mėn. Individualios psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose ir Varėnoje. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

 

Varėnos švietimo centro metodininkė,

pavaduojanti Švietimo centro direktorę                                                  Rasa Valentukevičienė

I.Stadalnykienė

8 (310) 31 534


VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO BALANDŽIO MĖNESĮ PLANAS

 

2019 m. kovo 29 d. Nr. V-5-73

Varėna

Informuojame, kad balandžio mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

 

SEMINARAI

 

10, 11 d.  9 val.  Kelmės rajono ugdymo įstaigų vadovams stažuotė Varėnos rajono ugdymo įstaigose „Santykiai siekiant vaiko pažangos“. Lektoriai: stažuotojus priimančių įstaigų vadovai ir darbuotojai. Merkinės Vinco Krėvės ir Valkininkų gimnazijose, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje, Varėnos technologijos ir verslo mokykloje, Varėnos švietimo centre.

24 d. 8 val. Bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir neformaliojo švietimo įstaigų pavaduotojams ugdymui ir Metodinių tarybų pirmininkams 8 akad. val. seminaras „Bendravimas ir bendradarbiavimas“. Lektorė – Daiva Amankavičienė, Vadybos sprendimų centro Organizacijų komunikacijos konsultantė ir trenerė.  Seminaras nemokamas.

25 d. 10 val. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams „Įtraukusis ugdymas. Įtraukiojo ugdymo metodai“. Lektorė – Asta Cijūnaitienė, Trakų pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė metodininkė, Trakų pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 15.60 Eurų.

30 d. 8-17 val. Varėnos  rajono ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariams 8 val. mokymai, skirti susipažinti, kaip išmokti naudotis ankstyvosios intervencijos ir prevencijos modelio praktiniu įrankiu „SMART tėvystė“. Lektorės: Varėnos švietimo centro psichologės Irena Nedzveckienė ir Edita Baukienė. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 6 eurai.

 

METODINIAI UŽSIĖMIMAI

 

3 d. 11 val.  Pradinių klasių mokytojams atvira veikla pirmos klasės mokiniams „Abėcėlės šventė“. Šventę ves: Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokytojos metodininkės Neringa Saldienė ir Valentina Čepaitienė. Varėnos viešojoje bibliotekoje.

9 d. 9-12 val.  Švietimo įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui forumas „Nuolatinis mokyklų tobulinimas: metodai ir vadovo vaidmuo“ I diskusijos tema „Ar mokytojo profesinis tobulėjimas veda link pamokos kokybės“. Forumą ves – Janina Šimelionienė, Varėnos švietimo centro direktorė. Medžiaga pasiruošimui: įstaigos įsivertinimo ir pedagogo profesinės ūgties planavimo informacija, tinklapis http://www.svietimonaujienos.lt/mokytojo-profesinis-tobulejimas-remiantis-mokyklu-isivertinimo-ir-isorinio-vertinimo-duomenimis/ Varėnos švietimo centre.

16 d. 13.30 val. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams filmuotos atviros veiklos „Gaidžiuko šeimyna“ stebėjimas ir aptarimas. Atsakingos: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Lina Alubauskienė ir  vyresnioji auklėtoja Valentina Kvaraciejienė;

                      Pranešimą „Švenčių patrauklumas vaikams“, skaitys Valentina Kvaraciejienė, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio vyresnioji auklėtoja. Varėnos švietimo centre.

18 d. 14 val. Varėnos rajono specialiesiems pedagogams ir logopedams filmuotų užsiėmimų „Garsų mokymas“, „Naminiai gyvūnai“ ir „Naminiai paukščiai“ stebėjimas ir analizė. Atsakingos: Aušra Sukackienė, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio logopedė metodininkė ir Inga Sereičikienė, Varėnos švietimo centro vyresnioji specialioji pedagogė; Varėnos švietimo centro specialiosios pedagogės metodininkės Gražinos Maziukienės ir vyresniosios specialiosios pedagogės Ingos Sereičikienės bei Varėnos „Ryto“ progimnazijos logopedės metodininkės Vidutės Zubrienės metodinių priemonių, leidinių pristatymas ir aprobavimas. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje.

Gegužės 3 d.

9.30 val.   Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio ugdymo (muzikos) metodinė diena „Augu su muzika“. Informacija teikiama tel. +370 675 40043 arba el.p. [email protected]. Metodinei dienai parengti žodinius, stendinius arba vaizdo pranešimus, ugdymo priemones. Pranešimų trukmė iki 10 min. Stendinius pranešimus atsinešti renginio dieną prieš registracijos pradžią. Užpildytą paraišką pateikti iki 2019 m. balandžio 26 d. el. p. [email protected]. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (Parko g. 6, Varėna).

Gegužės 9 d.

10 val.  Priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir vaikų komandoms respublikinis konkursas „Futboliukas – mano draugas“. Veiklą ves: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio neformalaus ugdymo (kūno kultūros) vyresnioji mokytoja Ineta Balkuvienė, vyresnioji auklėtoja Alė Uždavinienė ir auklėtoja Edita Nekrevičienė. Registruotis būtina iki balandžio 24 d. tel. 8-610-40932 arba el.p. [email protected]. Komandą sudaro 3 vaikai. Komandos pasiruošia prisistatymą ar savo šūkį. Vyks Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio kieme.

Gegužės 9 d. Respublikinis priešmokyklinio ugdymo vaikų piešinių konkursas „Jei sportuosiu – augsiu sveikas“. Piešinius konkursui pristatyti paštu arba tiesiogiai į Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelį-darželį (Parko g. 6, Varėna) iki gegužės 1 d. Piešiniai pateikiami A4 formatu (ne daugiau 1-3 darbeliai iš įstaigos). Organizatorius Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis. 

 

KURSAI

 

Balandžio mėn. Renkama grupė į kursus „Komunikacija anglų kalba B1 lygis“. Tikslinė grupė – ugdymo įstaigų vadovai. Registruotis tel. (8 310) 31 534.

 

Pirmadieniais ir trečiadieniais

17-19 val.  Bendruomenei 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba pradedantiesiems 1-7 moduliai“. Lektorė – Irutė Struckienė, anglų kalbos mokytoja. Varėnos švietimo centre.

 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais

17.15-19.15 val. Bendruomenei 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba A1.3. lygis“. Lektorė – Ramunė Kašėtienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre.

 

Pirmadieniais ir trečiadieniais

17-19 val. Projekto „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas verslui pagal gyvenimo būdą skatinti“ mokymai nedirbantiems ir Užimtumo tarnyboje neregistruotiems Varėnos miesto bendruomenės nariams nemokami 52 val. vokiečių kalbos kursai pradedantiesiems. Lektorė – Tatjana Saulevičienė, vokiečių kalbos specialistė. Verslo centro „Šilas“ patalpose, Vytauto g. 6, Varėna.

Antradieniais ir ketvirtadieniais

17-19 val.  Projekto „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas verslui pagal gyvenimo būdą skatinti“ mokymai nedirbantiems ir Užimtumo tarnyboje neregistruotiems Varėnos miesto bendruomenės nariams nemokami 52 val. anglų kalbos kursai pradedantiesiems. Lektorė – Irutė Struckienė, anglų kalbos mokytoja. Verslo centro „Šilas“ patalpose, Vytauto g. 6, Varėna.

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Data

Olimpiada ar kitas renginys

Vieta

Atsakinga asmuo

Balandžio 2 d.

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada 3-4 klasių mokiniams

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Vilija Latvienė

Gegužės 15 d.

Biologijos 5-8 klasių  mokinių biologijos olimpiada

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Rasa Valentukevičienė

 

KITI RENGINIAI

 

4 d. 8 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos specialistams „Viešųjų ir administracinių paslaugų (švietimo, socialinių, sporto, kultūros, administracinių) vadyba“. Lektoriai: Vilniaus Mykolo Romerio universiteto doc. dr. Dangis Gudelis ir doc. dr. Andrius Stasiukynas. Varėnos švietimo centro kompiuterinėje salėje.

4 d. 8 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos specialistams „Bendravimas ir bendradarbiavimas“. Lektorė – Daiva Amankavičienė, Vadybos sprendimų centro Organizacijų komunikacijos konsultantė ir trenerė. Varėnos švietimo centro didžiojoje salėje.

11 d. 8 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos specialistams „Viešųjų ir administracinių paslaugų (švietimo, socialinių, sporto, kultūros, administracinių) vadyba“. Lektoriai: Vilniaus Mykolo Romerio universiteto doc. dr. Dangis Gudelis ir doc. dr. Andrius Stasiukynas. Varėnos švietimo centro kompiuterinėje salėje.

11 d. 8 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos specialistams „Bendravimas ir bendradarbiavimas“. Lektorė – Daiva Amankavičienė, Vadybos sprendimų centro Organizacijų komunikacijos konsultantė ir trenerė. Varėnos švietimo centro didžiojoje salėje.

17 d. 8 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos specialistams (vieno langelio principu asmenis aptarnaujantiems darbuotojams) „Bendravimas ir bendradarbiavimas“. Lektorė – Daiva Amankavičienė, Vadybos sprendimų centro Organizacijų komunikacijos konsultantė ir trenerė. Varėnos švietimo centro didžiojoje salėje.

18 d. 8 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos specialistams (administracijos vadovams, skyrių vedėjams, paslaugų vadovams) „Viešųjų ir administracinių paslaugų (švietimo, socialinių, sporto, kultūros, administracinių) vadyba“. Lektoriai: Vilniaus Mykolo Romerio universiteto doc. dr. Dangis Gudelis ir doc. dr. Andrius Stasiukynas. Varėnos švietimo centro didžiojoje salėje.

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

2, 9, 16 d.

8-12 val.   Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir   tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

4, 11 d.

8-12 val.  Matuizų pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

18, 30 d.

8-12 val. Žilinų pagrindinės mokyklos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

23, 25 d.

8-12 val.  Vilniaus rajono Riešės gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val

.

Psichologinis konsultavimas

10.00-11.00 val.

15.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-15.00 val.

Edita Baukienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Laimutė Lukošiūnienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.30-14.00 val.

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Inga Sereičikienė

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

11.00-11.30 val.;

13.30-14.00 val.

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos „Žilvičio“ lopšelyje darželyje

12.30-13.00 val.;

PPPS

13.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-17.00 val.

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ magnetukų platinimas.

 

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

2, 9, 16, 23, 30 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

3, 10, 17, 24 d. 15 val. Eurovizijos belaukiant.

Eurovizijos dainų konkurso dalyvių muzikinių klipų peržiūra.

4, 11, 18, 25 d. 16 val.  Smaližių vakarai.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės patirtimi ir receptais.

5, 12, 19, 26 d. 17 val. Kino popietės.

 Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

6, 13, 20, 27 d. Veiklos lauke.

Lauko tenisas, smiginis, krepšinis ir t.t.

Projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veiklos:

Varėnos užimtumo tarnyboje

Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Spektaklio „Klasiokai“ repeticijos.

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Du kartus per savaitę  Žygiai su šiaurietiškomis lazdomis (esant galimybėms).

Varėnos sporto centre

Du kartus per savaitę Riedutininkų grupės užsiėmimai.

PROJEKTO „MOKOMĖS MOKYTI(S) MATEMATIKOS“ VEIKLOS

 

28 d.  15 val.            Projekte „Mokomės mokytis matematikos“ dalyvaujančių mokyklų mokytojams geroji patirtis.

Penktadieniais        Pagalba mokiniams Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje.

Pirmadieniais          Pagalba mokiniams Matuizų pagrindinėje mokykloje.

 

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

Antradieniais ir

trečiadieniais

16-18 val. Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus Skaitmeninio raštingumo mokymai. Lektorė – Vilija Jurgelevičienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytoja. Varėnos švietimo centre.

Balandžio mėn. Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Balandžio mėn. Individualios psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose ir Varėnoje. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

 

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

6 d. 10 val. Dalyvavimas pasaulinės sveikatos dienos „Sveikata visiems“ renginyje. Vilniaus Vingio parke. Išvykstame nuo Švietimo centro 8.30 val.

9 d. 10 val.  Pėsčiųjų žygis „Pavasario beieškant…“. Maršrutu Varėna-Mergežerio ežeras-Žiežulio ežeras-Varėna. Renkamės prie Švietimo centro 10 val. Atsakinga – Lygija Bereznevičienė.

25 d. 13 val. Gydytojo paskaita „Imuninės sistemos įtaka onkologiniams susirgimams“. Lektorius – Tomas Vilūnas, natūralios medicinos sveikatos centro „Vilcacora“ vadovas, gydytojas nutriciologas, natūropatas, diagnostas.

Pirmadieniais ir

trečiadieniais 12 val. Mankšta.

 

Trečiadieniais 10 val. Rankdarbiai.

Trečiadieniais 15 val. Keramika.

Ketvirtadieniais 13 val. Dainavimas.

Direktorė                                                                                                Janina Šimelionienė

I.Stadalnykienė

8 (310) 31 534

 


VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO KOVO MĖNESĮ PLANAS

 

2019 m. vasario 28 d. Nr. V-5-58

Varėna

Informuojame, kad kovo mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

SEMINARAI

 

13 d. 12 val.  Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos mokytojams „Mokinio pažangos stebėjimo sistema“. Lektorė – Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje. Seminaro kaina 15,60 Eur.

19 d. 8-17 val.  Varėnos  rajono ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų nariams 8 val. mokymai, skirti susipažinti, kaip išmokti naudotis ankstyvosios intervencijos ir prevencijos modelio praktiniu įrankiu „SMART tėvystė“. Lektorės: Varėnos švietimo centro psichologės Irena Nedzveckienė ir Edita Baukienė. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 6 eurai. Nukeliamas į balandžio mėn.

21 d. 9-16.30 val. Vaiko gerovės komisijų nariams bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams „Savižudybių prevencinės programos įgyvendinimas mokykloje“ III užsiėmimas. Lektorė –  Rasa Kuodytė-Kazielienė. Varėnos švietimo centre. Organizatoriai Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

22 d. 13 val. Pradinių klasių mokytojams „Kokių naujovių į mokyklą atneša integruotas ugdymas?. Lektoriai: dr. Saulius Žukas, Rita Mikelionytė. Varėnos švietimo centre. Seminaro kaina 6 Eur.

27, 28 d. 9.30 val. Neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų tiekėjams (kultūros centro, bibliotekų, muziejų, nevyriausybinių organizacijų, ugdymo įstaigų, verslo atstovams) ne vyresniems kaip 54 metų amžiaus projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtros suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ 16 akad. val. seminaras „Suaugusiųjų švietimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“. Lektorius – Vytautas Stankevičius, projektų valdymo centro direktorius. Varėnos švietimo centre. Seminaras nemokamas.

28 d. 12 val. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos mokytojams „Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas šiuolaikinėje organizacijoje. Kartų teorijos idėjų pritaikymas efektyviai komunikacijai mokykloje kurti“. Lektorė – Lidija Laurinčiukienė, lektorė, švietimo ir verslo konsultantė, praktikė, žurnalistė. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijoje. Seminaro kaina 15,60 Eur.

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Data

Olimpiada ar kitas renginys

Vieta

Atsakinga asmuo

Kovo 4 d.

9 val.

25-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada (8-12 kl.)

Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla (Varėnos „Ryto“ progimnazijoje)

Vilija Latvienė

Kovo 5 d.

9 val.

Respublikinis anglų kalbos konkursas (9-10 kl.)

Dalyvių registracija iki vasario 28 d. el. paštu [email protected]

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Vilija Latvienė

Kovo 12 d.

31-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada (9-12 kl.)

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

 

Elzė Vilčinskienė

Kovo 21 d.

Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA Lietuvoje

Varėnos rajono ugdymo įstaigose

Elzė Vilčinskienė

Kovo 26 d.

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada 3-4 klasių mokiniams

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Vilija Latvienė

KURSAI

 

Pirmadieniais ir trečiadieniais

17-19 val. Bendruomenei 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba pradedantiesiems 1-7 moduliai“. Lektorė – Irutė Struckienė, anglų kalbos mokytoja. Varėnos švietimo centre.

 

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais

17.15-19.15 val. Bendruomenei 50 val. anglų kalbos kursai „Komunikacija anglų kalba A1.3. lygis“. Lektorė – Ramunė Kašėtienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos anglų kalbos vyresnioji mokytoja. Varėnos švietimo centre.

Pirmadieniais ir trečiadieniais

17-19 val. Projekto „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas verslui pagal gyvenimo būdą skatinti“ mokymai nedirbantiems ir Užimtumo tarnyboje neregistruotiems Varėnos miesto bendruomenės nariams nemokami 52 val. vokiečių kalbos kursai pradedantiesiems. Lektorė – Tatjana Saulevičienė, vokiečių kalbos specialistė. Verslo centro „Šilas“ patalpose, Vytauto g. 6, Varėna.

Antradieniais ir ketvirtadieniais

17-19 val. Projekto „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas verslui pagal gyvenimo būdą skatinti“ mokymai nedirbantiems ir Užimtumo tarnyboje neregistruotiems Varėnos miesto bendruomenės nariams nemokami 52 val. anglų kalbos kursai pradedantiesiems. Lektorė – Irutė Struckienė, anglų kalbos mokytoja. Verslo centro „Šilas“ patalpose, Vytauto g. 6, Varėna.

PARODOS

Kovo mėn. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų bei pedagogų fotografijų paroda „Paberkim trupinėlių…“. Parodos organizatorės: Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio auklėtojos Lina Grimutienė ir Gražina Žalienė. Varėnos švietimo centre.

METODINĖS DIENOS

 

28 d. 14 val. Varėnos rajono specialiesiems pedagogams ir logopedams metodinė diena Varėnos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“. Darželio logopedžių Ingos Sereičikienės ir Aušros Sukackienės filmuotų užsiėmimų stebėjimas ir analizė. Nukeliama į balandžio mėnesį.

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

5, 12 d. 8-17 val. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

19, 21, 26, 28 d.

8-17 val. Varėnos „Ryto“ progimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

10.00-11.00 val.

15.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-15.00 val.

Edita Baukienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Laimutė Lukošiūnienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-13.30 val.

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Inga Sereičikienė

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00-13.30 val.

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos „Žilvičio“ lopšelyje darželyje

12.30-13.00 val.;

PPPS

14.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos „Žilvičio“ lopšelyje darželyje

12.30-13.00 val.

 

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ magnetukų platinimas.

 

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

5, 12, 19, 26 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

6, 13, 20, 27 d. 17 val.  „Pajudėk“.

Užsiėmimai vyks gimnastikos salėje.

7, 14, 21, 28 d. 16 val.  „Smaližių vakarai“.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės pa

tirtimi ir receptais.

1, 8, 15, 22, 29 d. 17 val. „Šokiai“.

Jaunuoliai rinksis sau patinkančią muziką, šoks.

2, 9, 16, 23, 30 d. 14 val. Šeštadieninės kino popietės.

Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra. 

 

PROJEKTO „MOKOMĖS MOKYTI(S) MATEMATIKOS“ VEIKLOS

Pirmadieniais ir penktadieniais

Pagalba mokiniams Varėnos rajono Žilinų ir Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinėse mokyklose.

27 d.  Projekte dalyvaujančių mokyklų atstovams sambūris „Draugė“.

 

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

 

Antradieniais ir

ketvirtadieniais 17-19 val.                    

Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus „Bendravimo vokiečių kalba mokymai“. Lektorė – Tatjana Saulevičienė, vokiečių kalbos specialistė. Varėnos švietimo centre.

4, 18, 25 d.

16 val. Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus Socialinių gebėjimų ugdymo mokymai (Fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimas). Lektorė – Simona Barysienė, Varėnos „Ryto“ progimnazijos psichologė. Varėnos švietimo centre.

18, 25 d. 15 val.       Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus

Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos ugdymo mokymai. Lektorė – Laima Saviščevienė, sertifikuota amatų meistrė. Varėnos švietimo centre.

Antradieniais ir

trečiadieniais  Asmenims, turintiems 55 ir daugiau metų, bet nesantiems pensinio amžiaus

 Skaitmeninio raštingumo mokymai. Lektorė – Vilija Jurgelevičienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytoja. Varėnos švietimo centre.

Kovo mėn.  Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Kovo mėn.  Individualios psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose ir Varėnoje. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

 

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

8 d. 13 val.               Moters dienos šventė.

 

Pirmadieniais ir

trečiadieniais 12 val. Mankšta.

 

Trečiadieniais 10 val. Rankdarbiai.

Trečiadieniais 15 val. Keramika.

Ketvirtadieniais 13 val. Dainavimas.

 

Direktorė                                                                                                Janina Šimelionienė

I. Stadalnykienė

8 (310) 31 534


 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS

Kodas 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, 65183 Varėna, tel. (8~310) 3 15 34, faks. (8~310) 3 13 30

Ugdymo įstaigų vadovams

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO SAUSIO MĖNESĮ PLANAS

 

2018 m. gruodžio 28 d. Nr. V-5-345

Varėna

Informuojame, kad sausio mėnesį Varėnos švietimo centre vyks šie renginiai. Primename, kad į juos priimami tik iš anksto svetainėje www.varenossc.lt arba tel. (8 310) 31 534 užsiregistravę klausytojai.

 

SEMINARAI

 

10 d. 12 val.  Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos mokytojams „Mokyklos kolektyvo mikroklimato formavimas“. Lektorius – Evaldas Karmaza, psichologas. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje.

26, 27 d. 9 val.Varėnos sporto centro savanoriams „Asmenins efektyvumas dirbant su negalią turinčiais asmenimis“. Lektoriai: Vega Dikčienė, psichologė; Artūras Sujeta, mitybos ir sveikos gyvensenos specialistas; Agnė Juodytė, kinezeterapeutė. Varėnos švietimo centre

29 d. 9 val.  Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus specialistams „Ugdymo programos pritaikymo autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams ypatumai ir efektyvi inkliuzija“. Lektorė – Eglė Kairelytė-Sauliūnienė, VšĮ „Abos centras“ direktorė. Varėnos švietimo centre.     

30 d. 11 val. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus specialistams „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, probleminis elgesys ir jo keitimo bei valdymo ypatumai“ . Lektorė – Eglė Kairelytė-Sauliūnienė, VšĮ „Abos centras“ direktorė. Varėnos švietimo centre.

 

METODINIAI UŽSIĖMIMAI

 

17 d. 14 val.             Šalčininkų rajono bendrojo ugdymo įstaigų pedagogams „Informacinių technologijų konkurso organizavimo aspektai“. Atsakinga – Renata Babravičienė, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje.

24 d. 13 val.             Senosios Varėnos „Nykštuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams paskaita „Mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymas“.  Paskaitą skaitys: Gražina Maziukienė, Inga Sereičikienė ir Laimutė Lukošiūnienė, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus specialistės. Senosios Varėnos „Nykštuko“ lopšelyje-darželyje.

 

OLIMPIADOS IR KONKURSAI

Data

Olimpiada ar kitas renginys

Vieta

Atsakinga asmuo

Sausio 8 d.

9 val.

Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (11 kl.)

Dalyvių registracija iki sausio 4 d. el. p. [email protected]

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

Vilija Latvienė

Sausio 10 d.

14 val.

48 tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

Rašinius pristatyti iki sausio 8 d.

Dalyvių registracija iki sausio 4 d. el. p. [email protected]

Varėnos švietimo centras

Elzė Vilčinskienė

Sausio 11 d.

57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada

Dalyvių registracija iki sausio 9 d. el. p. [email protected]

 

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Rima Svirskienė

Sausio 16 d.

68-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada (9-12 kl.)

Dalyvių registracija iki sausio 11 d. el. p.

[email protected]

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Rima Svirskienė

Sausio 18 d.

52-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada

Dalyvių registracija iki sausio 16 d. el. p.

[email protected]

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Rima Svirskienė

Sausio 24 d.

Lietuvos kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9-12 klasių mokiniams

Dalyvių registracija iki sausio21 d. el. p. [email protected]

 

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

Elzė Vilčinskienė

Vasario 1 d.

67-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada (9-12 kl.)

Dalyvių registracija iki sausio 28 d. el. p.

 [email protected]

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

Elzė Vilčinskienė

Vasario 1 d.

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

Dalyvių registracija iki sausio 28 d. el. p.

[email protected]

 

Varėnos technologijos ir verslo mokykloje

Elzė Vilčinskienė

Vasario 6 d.

7-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada (6-12 kl.)

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Elzė Vilčinskienė

Vasario 12 d.

26-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiada (10-11 kl.)

 

Vilija Latvienė

Vasario 15 d.

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada

 

Elzė Vilčinskienė

 

KITI RENGINIAI

 

17 d. 9 val.               Varėnos rajono ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas.

22 d. 10 val.             Projekto „Lyderių laikas3“ kūrybinės grupės konsultacinis užsiėmimas.

 

METODINĖS DIENOS MOKYKLOMS

 

10 d.  Varėnos „Ryto“ progimnazijos pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje.

15 d. Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje.

22 d. Matuizų pagrindinės mokyklos pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, tėvams. Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje.

 

MOKINIŲ (VAIKŲ) SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMAS.

TĖVŲ IR PEDAGOGŲ KONSULTAVIMAS

 

10, 15 d. 8-17 val. Perlojos daugiafunkcio centro mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

17, 22 d. 8-17 val. Valkininkų gimnazijos mokinių įvertinimas, auklėtojų, mokytojų ir tėvų konsultavimas, vaiko gerovės komisijos dokumentų peržiūra.

 

PSICHOLOGINĖ, LOGOPEDINĖ, SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Irena Nedzveckienė

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

10.00-11.00 val.

15.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-15.00 val.

Edita Baukienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Psichologinis konsultavimas

14.00-17.00 val.

Laimutė Lukošiūnienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Logopedinės pratybos, konsultacijos

14.00-17.00 val.

Gražina Maziukienė

 

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

10.00-12.00 val.

14.00-17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

13.00- 17.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

12.45-17.00 val.

Inga Sereičikienė

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

10.00-12.00 val.

13.00-14.00 val.

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00-16.30 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

9.00-13.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos „Žilvičio“ lopšelyje darželyje

12.30-13.00 val.

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos „Žilvičio“ lopšelyje darželyje

12.30-13.00 val.

 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS SKYRIAUS VEIKLA

 

8-17 val. Konsultavimas turizmo klausimais.

8-17 val. Akcijos „Surink Lietuvą“ magnetukų platinimas.

25 – 27 d. Dalyvavimas tarptautinėje laisvalaikio ir turizmo parodoje „Adventur 2018“.

ATVIRO JAUNIMO CENTRO VEIKLOS

 

8, 15, 22, 29 d. 15-19 val. Stalo žaidimų turnyrai.

Bus renkami taškai, mėnesio pabaigoje paskelbsime nugalėtoją.

2, 9, 16, 23, 30 d. 17 val.  „Aerobika su Živile“.

Gimnastikos salėje vyks aerobikos užsiėmimai.

3, 10, 17, 24, 31 d. 16 val.  „Smaližių vakarai“.

Gaminsime jaunuolių sugalvotus patiekalus, dalinsimės patirtimi ir receptais.

4, 11, 18, 25 d. 15 val. „Istorijos nublokšti“.

Įdomieji istorijos faktai, diskusijos įvairiomis temomis, istorinių filmų peržiūra.

5, 12, 19, 26 d. 14 val. Šeštadieninės kino popietės.

Jaunuolių pasiūlytų filmų peržiūra.

 

Projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veiklos:

 

Varėnos užimtumo centre

Jaunuolių konsultavimas „Job Pics“ vaizdinės profesinių interesų nustatymo priemonės pagalba.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Konkurso „Dzūkiškos variacijos“ organizavimas.

Konkurso „Dainos kaip dienos“ organizavimas.

 

Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Žygių su slidėmis organizavimas (esant palankioms oro sąlygoms).

Varėnos sporto mokykloje

Du kartus per savaitę Riedutininkų grupės užsiėmimai.

 

PROJEKTO „MOKOMĖS MOKYTI(S) MATEMATIKOS“ VEIKLOS

Pirmadieniais ir penktadieniais

                                 Pagalba mokiniams Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje, Matuizų pagrindinėje mokykloje; Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinėje mokykloje ir Žilinų pagrindinėje mokykloje.

 

PROJEKTO „TOBULĖK, IŠLIK, DALINKIS IR VEIK“ VEIKLOS

Sausio mėn.             Savanorystė Merkinės globos namuose, Varėnos švietimo centre, Varėnos socialinių paslaugų centre ir Varėnos vaikų dienos centre. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

Sausio mėn.             Individualios psichologo konsultacijos Druskininkuose, Alytuje, Lazdijuose ir Varėnoje. Dėl dalyvavimo skambinti ir teirautis tel. (8 310) 31 534.

 

VARĖNOS TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO VEIKLA

 

Pirmadieniais ir

trečiadieniais 10 val. Rankdarbiai.

Pirmadieniais ir

trečiadieniais 12 val. Mankšta.

 

Ketvirtadieniais 13 val. Dainavimas.

 

Direktorė                                                                                                Janina Šimelionienė

I.Stadalnykienė

8 (310) 31 534

 
 
Skip to content