Varėnos švietimo centras

Informuojame, kad vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-IX-634 „Dėl sutikimo reorganizuoti Varėnos moksleivių kūrybos centrą“ reorganizuojama biudžetinė įstaiga Varėnos moksleivių kūrybos centras, prijungiant jį prie biudžetinės įstaigos Varėnos švietimo centro.

Reorganizuojama biudžetinė įstaigaVarėnos moksleivių kūrybos centras.

Buveinės adresas: Vytauto g. 29, LT-65217 Varėna, juridinio asmens kodas – 295327630, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Varėnos švietimo centras.

Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 9, LT-65183 Varėna,  juridinio asmens kodas – 195328546,

duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Reorganizavimo būdas – prijungimas. Po reorganizavimo Varėnos moksleivių kūrybos centras prijungiamas prie Varėnos švietimo centro nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., kurio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Varėnos rajono savivaldybės taryba.

 

SPRENDIMAS DĖL VARĖNOS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO REORGANIZAVIMO IR VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

VARĖNOS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 27 d. Nr. T-IX-634 sprendimas “Dėl sutikimo reorganizuoti Varėnos moksleivių kūrybos centrą”

 

Varėnos rajono savivaldybės mero 2021 m. gegužės 12 d. potvarkis Nr. MV-21 “Dėl konkurso Varėnos švietimo centro direktoriaus pareigoms eiti komisijos tvirtinimo”

Teisės aktai ir įstaigos veiklos aprašai

Įstaigos veiklos aprašai

REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI TĖVAMS DĖL COVID – 19 PREVENCIJOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE:

 1. Draudžiama išleisti vaikus į mokyklą jeigu:
 • Jūsų vaikui pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);
 • turėjo sąlytį su sergančiu COVID – 19 ligos (koronaviruso infekcijos) asmeniu ir jiems yra paskirta privaloma izoliacija;
 • kurie buvo išvykę į COVID – 19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktą šalį ir iš kurios sugrįžus privaloma 14 dienų izoliacija.
 1. Nepamirškite, kad mokinių lydėjimas į mokyklas yra ribojamas. Rekomenduojama atsisveikinti su palydėtu mokiniu prie įėjimo į mokyklą lauke.
 2. Vadovaukitės ugdymo įstaigos vadovo nustatyta vidine tvarka ir nurodymais, susijusiais su COVID-19 (koronaviruso infekcijos) prevencija ugdymo įstaigoje.
 3. Atkreipkite dėmesį, kad skirtingų klasių mokiniams gali būti skiriami skirtingi įėjimai į mokyklos patalpas, skirtingas klasių/srautų grupavimas siekiant maksimaliai išvengti skirtingų amžiaus grupių/klasių kontakto tarpusavyje.
 4. Gali būti pakoreguotas mokyklos darbo, pamokų ar pertraukų laikas, tvarkaraščiai.
 5. Maitinimas neorganizuojamas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai.
 6. Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, lauko klasėse.
 7. Esant poreikiui, bet kuriuo metu pamokos gali būti pradėtos organizuoti nuotoliniu būdu.
 8. Jeigu Jūsų vaikui ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), šie mokiniai kuo skubiau turi būti paimti iš ugdymo įstaigos, konsultuojamasi su karštąją koronaviruso linija 1808 arba susisiekiama su šeimos gydytoju.
 9. Aprūpinkite mokinį nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis (toliau – kauke). Išmokykite teisingai naudoti šią priemonę:
 •  kaukė turi dengti nosį ir burną;
 •  negalima liesti kaukės išorinio paviršiaus arba palietus būtina nusiplauti rankas;
 •  neviršyti vienkartinių kaukių dėvėjimo laiko.

Kitos virusų plitimą ribojančios priemonės išlieka tokios pačios, kaip ir naudojantis viešuoju transportu, lankantis renginiuose, prekybos centruose ar kitose viešo susibūrimo vietose:

 •  dažnas rankų plovimas;
 •  nesant galimybės nusiplauti rankų, rekomenduojama rankas dezinfekuoti;
 •  kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas;
 •  saugaus atstumo laikymasis arba kaukių dėvėjimas.

REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS DĖL COVID – 19 PREVENCIJOS

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

Ugdymo organizavimas:

 1. Vengiama kontaktų tarp skirtingų grupių.
 2. Maksimaliai išnaudojamos galimybės ugdymo organizavimui lauke. Jei lauke organizuojamas renginys kelioms grupėms, tarp dalyvių turi būti išlaikomas 1 metro atstumas, suaugusieji dalyviai turi dėvėti kaukes. Uždarose patalpose bendri renginiai ir veiklos skirtingų grupių vaikams neorganizuojamos.

Apsaugos priemonės:

Kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, kaukes ar kitas veido apsaugos priemones uždarose patalpose turi dėvėti:

 • Tėvai ar kiti asmenys, atlydintys vaikus;
 • Darbuotojai, priimantys vaikus;
 • Uždarose erdvėse vykstančiuose renginiuose dalyvaujantys asmenys, pvz., tėvai.

Nereikia kaukių dėvėti:

 • Vaikams;
 • Darbuotojams grupėse;
 • Darbuotojams kitose patalpose, kur nėra trečiųjų asmenų
 • Kaukių ar kitų priemonių gali nedėvėti asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali, ar jų šeimos gydytoju, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS DĖL COVID – 19 PREVENCIJOS

PRADINIS UGDYMAS

Ugdymo organizavimas:

 1. Vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymas visą dieną organizuojamas toje pačioje patalpoje;
 2. Jei yra galimybė, skirtingoms klasėms priskiriami atskiri įėjimai ir išėjimai;
 3. Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, kitą veiklą organizuoti lauke;
 4. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos, nuvalomi dažnai liečiami paviršiai ir naudotos priemonės;
 5. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas;

Apsaugos priemonės:

Kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, kaukes ar kitas veido apsaugos priemones uždarose patalpose turi dėvėti:

 • Tėvai ar kiti žmonės, atlydintys mokinius;
 • Mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai bendrose uždarose erdvėse, pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje;
 • Klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz., tėvai.
 • Nereikia dėvėti kaukių mokiniams ir mokytojams klasėse;
 • Kaukių ar kitų priemonių gali nedėvėti asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali, ar jų šeimos gydytoju, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

 

REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS DĖL COVID – 19 PREVENCIJOS

PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS

 

Ugdymo organizavimas:

 1. Rekomenduojama, pagal galimybes, vienos klasės, grupės mokiniams ugdymą visą dieną organizuoti toje pačioje mokymo patalpoje. Mokytojai turėtų ateiti į klases ar grupei priskirtą patalpą, o ne mokiniai eiti pas mokytoją;
 2. Pagal poreikį koreguojamas švietimo įstaigos darbo laikas, numatant skirtingą pamokų pradžios ir pabaigos laiką atskiroms klasėms, nevienodą pertraukų laiką;
 3. Jei yra galimybė, skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai;
 4. Numatomi judėjimo iki klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų, sanitarinių mazgų maršrutai;
 5. Maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, kitą veiklą organizuoti lauke;
 6. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos išvėdinamos, nuvalomi dažnai liečiami paviršiai ir naudotos priemonės;
 7. Uždarose erdvėse renginiai organizuojami laikantis klasių izoliavimo principo. Organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas;

Apsaugos priemonės:

Kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, kaukes ar kitas veido apsaugos priemones uždarose patalpose turi dėvėti:

 • Tėvai ar kiti žmonės, atlydintys mokinius;
 • Mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai bendrose uždarose erdvėse, pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje;
 • Klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz., tėvai.
 • Nebūtina dėvėti kaukių mokiniams ir mokytojams klasėse*;

*Jei bendrose erdvėse neužtikrinamas 2 metrų atstumas ir klasių/srautų izoliacijos principas, rekomenduojama dėvėti.

 • Nebūtina dėvėti kaukių mokytojams klasėje, kai išlaikomas 2 metrų atstumas tarp mokytojų ir mokinių;
 • Kaukių ar kitų priemonių gali nedėvėti asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali, ar jų šeimos gydytoju, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS DĖL COVID – 19 PREVENCIJOS

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

 

Ugdymo organizavimas:

Programų teikėjai turi užtikrinti, kad:

 • vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose;
 • uždarose erdvėse renginiai būtų organizuojami laikantis grupių izoliavimo principo;
 • organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip   1 metro atstumas.

Apsaugos priemonės:

Kaukes ar kitas veido apsaugos priemones turi dėvėti:

 • Mokytojai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, per visas uždarose erdvėse vykdomas veiklas, nepriklausomai nuo atstumo;
 • Jei uždarose erdvėse neišlaikomas 2 metrų atstumas, kaukės privalomos tėvams ir kitiems įstaigose besilankantiems pilnamečiams asmenims;
 1. Nebūtina kaukių dėvėti mokiniams;
 2. Kaukių ar kitų priemonių leidžiama nedėvėti asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali, ar jų šeimos gydytoju, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.
REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS DĖL COVID – 19 PREVENCIJOS
 
PRADINIS UGDYMAS
 

 

Kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, kaukes ar kitas veido apsaugos priemones uždarose patalpose turi dėvėti:

 • Tėvai ar kiti žmonės, atlydintys mokinius; suaugusiems, dalyvaujantiems renginiuose;
 • Mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai bendrose uždarose erdvėse, pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje;
 • Nereikia dėvėti kaukių mokiniams ir mokytojams klasėse;

REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS DĖL COVID – 19 PREVENCIJOS

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

 

Kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, kaukes ar kitas veido apsaugos priemones uždarose patalpose turi dėvėti:

 • Tėvai ar kiti asmenys, atlydintys vaikus;
 • Darbuotojai, priimantys vaikus;
 • Uždarose erdvėse vykstančiuose renginiuose dalyvaujantys asmenys, pvz., tėvai.

REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS DĖL COVID – 19 PREVENCIJOS

PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS

 

Kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, kaukes ar kitas veido apsaugos priemones uždarose patalpose turi dėvėti:

 • Tėvai ar kiti žmonės, atlydintys mokinius; suaugusieji, dalyvaujantys renginiuose;
 • Mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai bendrose uždarose erdvėse, pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje;
 • Nebūtina dėvėti kaukių mokiniams ir mokytojams klasėse*;

*Jei bendrose erdvėse neužtikrinamas 2 metrų atstumas ir klasių/srautų izoliacijos principas, rekomenduojama dėvėti.

REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS DĖL COVID – 19 PREVENCIJOS

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

Ugdymo organizavimas:

 1. Programų teikėjai turi užtikrinti, kad:
  vaikai nuolatos dalyvautų tos pačios grupės veiklose;
 2. uždarose erdvėse renginiai būtų organizuojami laikantis grupių izoliavimo principo;
 3. organizuojant renginius atvirose erdvėse tarp dalyvių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip   1 metro atstumas.

Apsaugos priemonės:

 1. Kaukes ar kitas veido apsaugos priemones turi dėvėti:
 2. Mokytojai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, per visas uždarose erdvėse vykdomas veiklas, nepriklausomai nuo atstumo;
 3. Jei uždarose erdvėse neišlaikomas 2 metrų atstumas, kaukės privalomos tėvams ir kitiems įstaigose besilankantiems pilnamečiams asmenims;
 1. Nebūtina kaukių dėvėti mokiniams;
 2. Kaukių ar kitų priemonių leidžiama nedėvėti asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali, ar jų šeimos gydytoju, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.

 


ĮSAKYMAI IR VEIKSMŲ PLANAI DĖL VIRUSO CODIV-19 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL DARBO REŽIMO PAKEITIMO ATVIRAME JAUNIMO CENTRE

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR VEIKSMŲ PLANŲ PATVIRTINIMO

 

Švietimo įstatymas ir jo pakeitimai

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453304

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370777

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=364294&p_query=&p_tr2=

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268778&p_query=&p_tr2=

Nepaminėtus teisės aktus galite rasti:
http://www.smm.lt/
 

http://www3.lrs.lt/dokpaieska/forma_l.htm

Bendrasis ugdymas

Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo 

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. ISAK – 2173 ,,Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo” pakeitimo

Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389482&p_query=&p_tr2=  (Valstybės žinios, 2010-12-31 Nr.157-7969) 

Dėl Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio 

Dėl Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių lygių klasifikatoriaus patvirtinimo

Dėl Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu  aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 

Dėl Švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo  kriterijų sąrašo patvirtinimo 

Švietimo pagalbos specialistų kvalifikacija ir atestacija

Dėl psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. ISAK – 101 ,,Dėl psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo rugsėjo 15 d. Nr. ISAK-2575)

Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas (Patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774)

Dėl  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo

Kiti dokumentai

Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašas (Valstybės žinios, 2003-10-15, Nr. 97-4367)

Dėl Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo http://www.infolex.lt/lite/ta/35082

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas [Priedas: Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas  ]

Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr.V-1315 ,,Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo

Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Skip to content