Varėnos švietimo centras

Neformalusis vaikų švietimas

Nuo 2020 metų sausio 2 d. Neformaliojo vaikų švietimo programa nevykdoma.


 

Nuo 2016-02-01 vykdomos Neformaliojo vaikų švietimo programos:

Programa „Pažink save 2″

Vaikų gyvenimo (savęs pažinimo, bendravimo, bendradarbiavimo, emocijų raiškos ir valdymo)  įgūdžių ugdymas yra gana dažna Pedagoginių psicholginių paslaugų skyriaus rekomendacija ugdymo įstaigoms, kai pateikiama išvada, įvertinus vaiko mokymosi ir elgesio sunkumus arba ugdymo įstaigų specialistams konsultuojantis dėl vaikų sunkumų. Savęs pažinimas ir gyvenimo įgūdžių tobulinimas yra aktualus ir tiems vaikams, kurie neturi jokių sutrikimų ar sunkumų, tačiau nori geriau pažinti save ir kitus, išmokti efektyviau bendrauti ir bendradarbiauti. Ši mokymų programa skirta padėti vaikams geriau pažinti save ir kitus, lavinti vaikų gyvenimo įgūdžius, apimant tiek bendravimo, tiek bendradarbiavimo su vaikais bei suaugusiais įgūdžius bei emocijų pažinimo ir valdymo įgūdžius, savęs vertinimo gerinimą. 

 

 


Programa „Mokomės mokytis 2″

Kiekvienais mokslo metais vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius siekia apie 150 ir jiems Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje, nustatant specialiuosius ugdymosi poreikius, rekomenduojamos specialiojo pedagogo ir psichologo pagalbos. Vaikai, negaudami minėtų paslaugų, praranda galimybę ugdytis mokymosi mokytis kompetencijas, kurias šiuolaikinė švietimo sistema akcentuoja kaip lemiančias mokymosi sėkmę, vaiko įsitraukimą į ugdymosi procesą. Tai itin svarbu specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, kurių šios kompetencijos silpnos – vaikai nepasitiki savo jėgomis, stokoja noro mokytis, sunkiai geba pasirinkti jiems tinkančias mokymosi priemones bei strategijas, negeba vertinti mokymosi pažangos bei numatyti tolesnių žingsnių. Taigi ši neformalaus ugdymo programa yra orientuota į vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokėjimo mokytis kompetencijų stiprinimą. Bus siekiama užtikrinti, kad vaikai turėtų galimybę lavinti savo sutrikusias bei neišlavėjusias funkcijas. Programa labiau orientuota į pagalbą pradinio bei pagrindinio mokyklinio amžiaus vaikams. Įvairių veiklų metu mokiniai mokysis atminties lavinimo būdų (išmokstant naudojantis tuo būdu, kuris tam asmeniui yra geriausias – sutelkiant dėmesį, panaudojant jusles, pakartojant, struktūrizuojant, organizuojant, naudojant įsiminimo priemones, sujungiant taškus, vizualizuojant), dėmesio lavinimo strategijų (koncentracijos, paskirstymo, perkėlimo, apimties, išlaikymo, gebėjimo planuoti savo veiksmus). Išmokę įvairių mokymosi strategijų mokiniai gebės jas pritaikyti mokykloje ir kasdienėje pamokų ruošoje.

 


Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. vykdoma neformaliojo vaikų švietimo programa “Savęs pažinimas”

     Vaikų gyvenimo (savęs pažinimo, bendravimo, bendradarbiavimo, emocijų raiškos ir valdymo) įgūdžių ugdymas yra gana dažna Pedagoginių psichologinių tarnybų rekomendacija ugdymo įstaigoms, kuomet pateikiama išvada, įvertinus vaiko mokymosi sunkumus arba ugdymo įstaigų specialistams konsultuojantis dėl vaikų mokymosi, elgesio, emocijų sunkumų. Savęs pažinimas ir gyvenimo įgūdžių tobulinimas yra aktualus ir tiems vaikams, kurie neturi jokių sutrikimų ar sunkumų, tačiau nori geriau pažinti save ir kitus, išmokti efektyviau bendrauti ir bendradarbiauti, naudoti efektyvias mokymosi technikas bei strategijas. Ši mokymų programa skirta padėti vaikams geriau pažinti save ir kitus, lavinti gyvenimo įgūdžius, apimant tiek bendravimo, tiek bendradarbiavimo su vaikais bei suaugusiais įgūdžius bei emocijų pažinimo ir valdymo įgūdžius, mokymosi mokytis kompetencijas bei savęs vertinimo gerinimą.

 

Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų grafikas

 

 

 

Pirmadienis

Irena Nedzveckienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Edita Baukienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Laimutė Lukošiūnienė

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Gražina Maziukienė

 

 

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

14.00 – 15.00 val.

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Inga Sereičikienė

Specialioji pedagoginė pagalba, konsultacijos

14.00 – 15.00 val.

 

NVŠ programos „Savęs pažinimas“ užsiėmimai vaikams

15.00 – 16.30 val.

Skip to content