Varėnos švietimo centras

Turizmo ir verslo informacija

Teikiamos šios paslaugos:

Konsultavimas ir informacijos teikimas

Skyriaus specialistė teikia informaciją turistams:

 • Adresu: Vilniaus g. 12, Senoji Varėna
 • Telefonu +370 310 3 13 30
 • Elektroniniu paštu turizmas@varena.lt
 • Facebook paskyroje „Varėnos turizmo informacija“ programos „Messenger“ pagalba.
 • Prie Turizmo informacijos skyriaus įėjimo esančioje dėžutėje visuomet yra lankstinukų su žemėlapiais ir kita pagrindine turizmo srities informacija.
 • Kitos veiklos:
 • Akcijos „Surink Lietuvą“ suvenyriniai magnetukai esant poreikiui parduodami nuotoliniu būdu. Pirkėjas atlieka bankinį pavedimą į Švietimo centro sąskaitą, o magnetukai išsiunčiami vieną kartą per savaitę.
 • Renkama ir atnaujinama Varėnos rajono turizmo srities informacija informaciniame puslapyje www.varenavisit.lt .
 • Vykdomos pavedamos užduotys ir atsakomos gaunamos užklausos iš VŠĮ Keliauk Lietuvoje (atlieka buvusio Turizmo departamento funkcijas) bei kitų valstybinių ir privačių įstaigų ir įmonių, dirbančių turizmo srityje ar sprendžiančių turizmo srities klausimus.
 • Pateikiama visa Varėnos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir Turizmo skyriaus prašoma informacija ir atliekamos pavedamos užduotys.
 • Reguliariai Facebook profilyje „Varėnos turizmo informcija“ skelbiama Varėnos rajono turistinius objektus populiarinanti informacija, o taip pat kita su Varėnos turizmo sritimi susijusi informacija.
 • Dalyvavimas nuotoliniuose renginiuose ir mokymuose, susijusiuose su turizmo sritimi.
 • Vykdoma kita su Varėnos švietimo centro ir turizmo sritimi susijusi veikla.
Turizmo ir verslo informacijos tikslas

Sukurti palankesnes informacines sąlygas turizmo ir verslo plėtrai.

 

Turizmo ir verslo informacijos uždaviniai
 • plėtoti informacines ir konsultacines paslaugas, aktyvinti verslumo mokymą;
 • kurti, palaikyti ir tobulinti rajono informacinę infrastruktūrą turizmo ir verslo srityse.
Turizmo informacijos specialistas
 • renka, kaupia ir nemokamai teikia informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves Varėnos rajone;
 •  rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves;
 •  teikia turizmo paslaugų ir išteklių duomenis Nacionalinei turizmo informacijos sistemai;
 •  gali užsakyti (rezervuoti) apgyvendinimo paslaugas, transporto bilietus, bilietus į teatrus, koncertus, sporto ir kitus renginius bei prekiauti suvenyrais.
 •  skatina rajono bendruomenės verslumą ir vietos iniciatyvas, pristato jas internetinėje svetainėje;
 •  renka, analizuoja ir skleidžia informaciją apie potencialius investuotojus Varėnos rajone;
 •  Reprezentuoja Varėnos rajoną, pristato turizmo ir verslo galimybes parodose.
 •  Rengia kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus, paskaitas, skirtas turizmo ir verslo sektoriams.
 •  Dalyvauja užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos smulkiam ir vidutiniam verslui programose ir projektuose.

Darbo laikas

Pirmadieniais – Nedirbame

Antradieniais – Sekmadieniais   10.00-19.00 val.

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content