Varėnos švietimo centras

Turizmo ir verslo informacija

Varėnos švietimo centro Turizmo informacijos skyrius (toliau – skyrius) karantino metu nuotoliniu būdu teikia šias paslaugas:

Konsultavimas ir informacijos teikimas

Skyriaus specialistė nuotoliniu būdu teikia informaciją turistams:

 • Telefonu +370 310 3 13 30
 • Elektroniniu paštu turizmas@varena.lt
 • Puslapyje www.gamtosritmu.lt naudojant Pokalbių funkciją
 • Facebook paskyroje „Varėna gamtos ritmu“ programos „Messenger“ pagalba.
 • Prie Turizmo informacijos skyriaus įėjimo esančioje dėžutėje visuomet yra lankstinukų su žemėlapiais ir kita pagrindine turizmo srities informacija.
 • Kitos veiklos:
 • Akcijos „Surink Lietuvą“ suvenyriniai magnetukai esant poreikiui parduodami nuotoliniu būdu. Pirkėjas atlieka bankinį pavedimą į Švietimo centro sąskaitą, o magnetukai išsiunčiami vieną kartą per savaitę.
 • Renkama ir atnaujinama Varėnos rajono turizmo srities informacija informaciniame puslapyje www.gamtosritmu.lt .
 • Vykdomos pavedamos užduotys ir atsakomos gaunamos užklausos iš VŠĮ Keliauk Lietuvoje (atlieka buvusio Turizmo departamento funkcijas) bei kitų valstybinių ir privačių įstaigų ir įmonių, dirbančių turizmo srityje ar sprendžiančių turizmo srities klausimus.
 • Pateikiama visa Varėnos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir Turizmo skyriaus prašoma informacija ir atliekamos pavedamos užduotys.
 • Reguliariai Facebook profilyje „Varėna gamtos ritmu“ skelbiama Varėnos rajono turistinius objektus populiarinanti informacija, o taip pat kita su Varėnos turizmo sritimi susijusi informacija.
 • Dalyvavimas nuotoliniuose renginiuose ir mokymuose, susijusiuose su turizmo sritimi.
 • Vykdoma kita su Varėnos švietimo centro ir turizmo sritimi susijusi veikla.

Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2009 metų gruodžio 22 dienos sprendimu Nr. T-VI-846 Varėnos turizmo ir verslo informacijos centras likviduotas nuo 2010 metų vasario 1 dienos, Turizmo ir verslo informacijos centro funkcijos perduotos Varėnos švietimo centrui. Vadovaujantis Varėnos švietimo centro nuostatų, patvirtintų Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-VI-1006, 15 punktu. 

 

Turizmo ir verslo informavimo veikla apima rajono informacinės infrastruktūros kūrimą ir palaikymą turizmo ir verslo srityse.

Turizmo ir verslo informacijos skyriaus tikslas

Sukurti palankesnes informacines sąlygas turizmo ir verslo plėtrai.

 

 

Turizmo ir verslo informacijos skyriaus uždaviniai
 • plėtoti informacines ir konsultacines paslaugas, aktyvinti verslumo mokymą;
 • kurti, palaikyti ir tobulinti rajono informacinę infrastruktūrą turizmo ir verslo srityse.
Turizmo informacijos skyriaus specialistas
 • renka, kaupia ir nemokamai teikia informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves Varėnos rajone;
 •  rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves;
 •  teikia turizmo paslaugų ir išteklių duomenis Nacionalinei turizmo informacijos sistemai;
 •  gali užsakyti (rezervuoti) apgyvendinimo paslaugas, transporto bilietus, bilietus į teatrus, koncertus, sporto ir kitus renginius bei prekiauti suvenyrais.
 •  skatina rajono bendruomenės verslumą ir vietos iniciatyvas, pristato jas internetinėje svetainėje;
 •  renka, analizuoja ir skleidžia informaciją apie potencialius investuotojus Varėnos rajone;
 •  Reprezentuoja Varėnos rajoną, pristato turizmo ir verslo galimybes parodose.
 •  Rengia kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus, paskaitas, skirtas turizmo ir verslo sektoriams.
 •  Dalyvauja užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos smulkiam ir vidutiniam verslui programose ir projektuose.

Varėnos švietimo centro Turizmo ir verslo informacijos skyriaus darbo laikas

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Darbo valandos

Pirmadienis- penktadienis

 

Darbo vietos adresas

 

1

Daiva Kosinskaitė

 

Specialistas

(turizmui)

               

Pirmadienis

10.00–17.00

 

Senoji Varėna

Vilniaus g. 12.

Antradienis

 

8.00–17.00

 

Trečiadienis

 

8.00–17.00

 

Ketvirtadienis

 

8.00–17.00

 

Penktadienis

 

8.00 –17.45

 

Pietų pertrauka – nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Prieššventinę dieną darbo trukmė trumpinama viena valanda.

 

Skip to content