Varėnos švietimo centras

Neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo veiklos iki 2022 m. rugsėjo 1 d.  
  • Neformalusis vaikų švietimas siekia  kryptingai ugdyti įvairius vaikų ir jaunuolių asmeninius ir socialinius gebėjimus, būtinus sėkmingam gyvenimui. Tai atspindi neformaliojo vaikų švietimo tikslą – ugdyti kompetencijas, teikiančias galimybes asmeniui tapti aktyviu visuomenės nariu, sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius.
  • Neformalioje aplinkoje pažinimo procesas tampa malonus, čia pagrindinis dėmesys kreipiamas ne į rezultatą, o į procesą, ne į mokomą dalyką, bet į vaiko individualybę. Patirdami, liesdami, klausinėdami, vaikai geriau įsisavina informaciją, vysto svarbiausius gebėjimus ir kompetencijas pasiekti užsibrėžtų tikslų, išsaugo savo asmenybės individualumą  bei laisvę. Neformalusis ugdymas skatina būti savimi, turėti savo nuomonę nebijoti klysti, tikėti savo jėgomis, bendradarbiauti,  kurti, tobulėti, siekti savo tikslų.
  • Varėnos švietimo centre dirba šiuolaikiški pedagogai, gebantys prisitaikyti prie šių dienų vaikų ir jaunimo poreikių bei problemų. Nuolat bendradarbiaujama su kitomis  ugdymo įstaigomis, į įvairias  veiklas įtraukiami  rajono vaikai bei jaunuoliai.

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content