Varėnos švietimo centras

Trečiojo amžiaus universitetas

2023 m. vasario 2 d. Varėnos švietimo centre vyko asociacijos ,,Varėnos trečiojo amžiaus universitetas‘‘ visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai:1)  veiklos ir finansinės ataskaitos už 2022 metus teikimas ir tvirtinimas; 2)asociacijos prezidento, revizoriaus  bei valdybos narių rinkimai. Susirinko gausus būrys asociacijos narių. 2022 metų veiklos ir finansinę ataskaitą  pristatė valdybos narė Janina Šimelionienė. Ataskaitai buvo pritarta daugumos narių. Vėliau vyko asociacijos  prezidento ir valdybos rinkimai. Į ,,Varėnos trečiojo amžiaus universiteto‘‘ valdybą išrinko: Laimutę Denutienę, Kęstutį Pigagą, Janiną Šimelionienę, Mariją Tendzegolskienę, Vasilisą Utovką, revizore išrinkta Vilija Galinienė. Asociacijos prezidente išrinkta Janina Šimelionienė. Asociacijos nariai palinkėjo sėkmės naujai išrinktai prezidentei ir valdybai.

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content