Varėnos švietimo centras

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 m. Finansinės ataskaitos

2023 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos

2023 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos

2023 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos

2022 m. Finansinės ataskaitos

2022 m.  III ketvirčio Finansinės ataskaitos  

2022 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos

2022 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos

2021 m. Finansinės ataskaitos

2021 m. III ketvirčio Finansinės ataskaitos

2021 m. II ketvirčio Finansinės ataskaitos

2021 m. I ketvirčio Finansinės ataskaitos

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020

M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis

2019 m. finansinės ataskaitos

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

DĖL 2019 M. I PUSMEČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. kovo 31 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2019 M. I KETV. ATASKAITŲ

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content