Varėnos švietimo centras

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 m. 2 ketv. Finansinės ataskaitos

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020 M.

 

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2020

M.RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 METŲ II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis

 

2019 m. finansinės ataskaitos

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

DĖL 2019 M. I PUSMEČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS 

 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. kovo 31 D. DUOMENIS

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2019 M. I KETV. ATASKAITŲ

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS – PINIGŲ SRAUTŲ

 

ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D . DUOMENIS

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M.  kovo 31 D. DUOMENIS

 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO  31D. DUOMENIS

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

 

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Per ataskaitinį laikotarpį Į, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS 

 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

 

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

IMTILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M.BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 

 

FINANSINĖ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS 

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Per ataskaitinį laikotarpį Į, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  PRIE 2015 METŲ II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 METŲ III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 
Skip to content