Varėnos švietimo centras

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Organizuoja ir vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginius (kursus, seminarus, paskaitas ir kt.).

Padeda rajono bendruomenės nariams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius interesus.

Skatina ir diegia pažangias iniciatyvas, padedančias tobulinti profesinį meistriškumą.

Konsultuoja rengiant projektus.

Švietimo centras leidžia lankytojams nemokamai naudotis biblioteka, internetu, kompiuterinėmis mokymo priemonėmis, teikia profesinio informavimo paslaugas, skolina turimą pedagoginę metodinę literatūrą.

Teikia profesinio informavimo paslaugas, skolina turimą pedagoginę metodinę literatūrą.

Varėnos rajono savivaldybė 2015 m. gruodžio gruodžio 29 d. Nr. T-VIII-205 sprendimu „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2016 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO” Varėnos švietimo centrą paskyrė Varėnos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimo koordinatoriumi.

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content