Varėnos švietimo centras

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Organizuoja ir vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginius (kursus, seminarus, paskaitas ir kt.).

Padeda rajono bendruomenės nariams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius interesus.

Skatina ir diegia pažangias iniciatyvas, padedančias tobulinti profesinį meistriškumą.

Konsultuoja rengiant projektus.

Švietimo centras leidžia lankytojams nemokamai naudotis biblioteka, internetu, kompiuterinėmis mokymo priemonėmis, teikia profesinio informavimo paslaugas, skolina turimą pedagoginę metodinę literatūrą.

Teikia profesinio informavimo paslaugas, skolina turimą pedagoginę metodinę literatūrą.

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content