Varėnos švietimo centras

Pedagoginė psichologinė pagalba

Įvertiname asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ugdymo ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymą.

Konsultuojame ir teikiame metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jų organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais.

Skleidžiame ir diegiame specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves.

Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrius vykdo ankstyvosios intervencijos programą su kuria galite susipažinti paspaudę nuorodas:

Pagalbos teikimas

Skyriaus specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą mokyklų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams.

Skyriaus specialistai nuotoliniu būdu sinchroniškai (ZOOM, Messenger ir Skype programų pagalba) teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams.

Vaikų įvertinimas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo, vaikų brandumo įvertinimas dėl paankstinto priešmokyklinio ugdymo, vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas karantino metu nevykdomas.

Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus darbuotojų darbo grafikas skyriuje 2021 m. kovo 15-19 dienomis:

 

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Laimutė Lukošiūnienė

8-12 val.

8-12 val.

8-12 val.

Gražina Maziukienė

8-12 val.

Irena Nedzveckienė

8-17 val.

8-12 val.

Inga Sereičikienė

8-12 val.

Pagalbos teikimo informacija

Dėl konsultacijų  prašome kreiptis el. paštu [email protected] arba tel. (8 310) 31 232.

 

Registruojantis el. paštu, prašome nurodyti rūpimą klausimą, konsultacijos tikslą.

Registracija telefonu vykdoma: Pirmadieniais  – Ketvirtadieniais: 9 – 16 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.)Penktadieniais: 9 – 15 val.

 

Jeigu SUP turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi Vertinimo dokumentų galiojimo laikas ir būtinas SUP Vertinimo pakartojimas, ugdymo įstaigoms rekomenduojame pratęsti ankstesnio Vertinimo dokumentų galiojimą iki LR Vyriausybė panaikins karantino metu įvestus apribojimus ir skyrius turės galimybes atlikti vertinimą.

 

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, pradėtas Skyriuje iki situacijos dėl koronaviruso grėsmės paskelbimo, bus tęsiamas pasibaigus karantinui.

 

Atšauktos/nukeltos konsultacijos ir sustabdyti pedagoginiai psichologiniai įvertinimai bus atnaujinti pasibaigus karantinui.  Konsultacijų laiką  suderinsime su  tėvais (globėjais).

 

Vaikų, kurių pedagoginis psichologinis įvertinimas buvo pilnai užbaigtas iki karantino paskelbimo, pažymos dėl specialiųjų   ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo (7 ir 8 priedai) rengiamos. Pažymos bus atiduodamos tėvams (globėjams) pasibaigus karantinui.

Konsultavimas

Konsultacijos vykdomos pagal Varėnos švietimo centro kompetencijų tobulinimo ir švietimo pagalbos teikimo plane pateiktą mėnesio darbų planą. Specialisto konsultacijoms gauti kreiptis tel.: (8 310) 31 232 arba el.p. [email protected]

Mokymo(si) priemonės

Varėnos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų sukurtas interaktyvias mokymo(si) priemonių nuorodas rasite čia: interaktyvios mokymo(si) priemonės
Skip to content