Varėnos švietimo centras

Veiklos sritys

Prioritetinės veiklos kryptys

Bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų suteikimas, įgyvendinant valstybės ir rajono vykdomą švietimo politiką

Projektinės veiklos aktyvinimas

Darbo aplinkos ir mikroklimato gerinimas

Pagrindinės veiklos sritys

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, metodinės veiklos organizavimas ir gerosios patirties sklaida

Pedagoginė psichologinė pagalba vaikui, šeimai ir mokyklai

Turizmo ir verslo informacijos sklaida, konsultavimas

Jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybių didinimas

Senjorų socializacija

Skip to content