Varėnos švietimo centras

Projektai

Projektas „Tai gražiai mane augino“

  Kovo 4-8 dienomis Respublikinis trumpalaikis projektas „Tai gražiai mane augino“ skirtas Lietuvių kalbos dienoms ir Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ 100-mečiui paminėti. Projekte dalyvauja Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“, Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ ir Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai ir pedagogai. Organizatoriai: Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojos (Auklėtojos): koordinatorė Gražina

Plačiau...

„Arčiau savęs“

2022 m. Varėnos atvirame jaunimo centre bus vykdomas naujas jaunimo veiklų projektas – „Arčiau savęs“, kurį finansuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto tikslas – pagerinti po karantino suprastėjusią jaunuolių savijautą įtraukiant nemotyvuotą ir mažiau galimybių turintį jaunimą į Atviro jaunimo centro veiklas. Projekto tikslui pasiekti bus įgyvendinami trys uždaviniai: 1.

Plačiau...

Projektas „Mokymasis tyrinėjant”

  Varėnos rajono savivaldybė pradėjo įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fonų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0041 „Mokymasis tyrinėjant“. Projekto tikslas – pagerinti 8 klasių moksleivių gamtos mokslų (fizikos, chemijos ir biologijos) pasiekimus. Projekto uždaviniai – atnaujinti ugdymo turinį, metodus ir kuriant naujas ugdymo aplinkas, papildant ugdymo turinio žinias vietos gamtos unikalumu, integruojant visus tris

Plačiau...

Projektas „Gamtos ritmu”

2020 projekto „Nesėdėk an ūlyčios“ sėkmė, jaunuolių, projekto partnerių, bendruomenės išsakyti atsiliepimai ir lūkesčiai ateičiai paskatino rengti naują projektą. Generuojant idėjas naujoms jaunimo veikloms, atlikome tikslinės grupės ir partnerių apklausą, įvertinome susidariusią situaciją dėl Covid-19 viruso plitimo ir apklausų metu buvo konstatuoti nerimą keliantys požymiai: nuovargis, stresas, pasunkėjęs mokymosi procesas, ribotas socialinis gyvenimas, pablogėjęs santykis

Plačiau...

Vaivorykštiniai jungčių tiltai

   Nuo 2019 metų lapkričio mėnesio Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis kartu su partneriais: Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšeliu-darželiu, Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriumi bei nevyriausybine organizacija asociacija „Varėnos trečiojo amžiaus universitetas“ vykdo projektą „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“.       Projekto tikslas – įgyvendinant socialinės integracijos principą ir mažinant Varėnoje gyvenančių specialiųjų poreikių, daugiavaikių ir socialinės

Plačiau...

Nesėdėk an ūlyčios

   Projektas „Nesėdėk an ūlyčios”      Atvirame jaunimo centre, įsikūrusiame adresu J. Basanavičiaus g. 9, Varėnoje, startuoja naujas projektas „Nesedėk an ūlyčios“. Jis 14 – 29 metų jaunimui suteikia galimybę nemokamai išbandyti naujas veiklas!  Projekto tikslas – mažiau galimybių turinčio, nemotyvuoto jaunimo įtraukimas į Varėnos švietimo centro Atviro jaunimo centro veiklas didinant veiklų ir paslaugų pasiūlą

Plačiau...

Atrask save

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS PROJEKTAS   „ATRASK SAVE“ Varėnos švietimo centras2015 m. rugsėjo 30 d. pasirašė bendradarbiavimo įgyvendinant projektą  „Atrask save“ (projekto. Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001) sutartį. Projektą koordinuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Jo įgyvendinimo laikotarpis:2015 m. spalio 1 d. –2018 m. rugsėjo 1 d. Tikslinė

Plačiau...

O mūsų senoliai…

Projektas „O mūsų senoliai…” Projektas “O mūsų senoliai…” buvo vykdomas bendradarbiaujant trims įstaigoms: Gibų gimnazijai Lenkijoje, Varėnos rajono Liškiavos pagrindinei mokyklai bei Varėnos švietimo centrui. Tiek Varėnos rajonas, tiek Giby gmina pasižymi turtinga istorine praeitimi, išskirtine gamta, etnokultūriniu paveldu, tad savivaldos lygmeniu vykdomas sėkmingas bendradarbiavimas paskatino užmegzti kontaktus ir tarp mokymo įstaigų būtent vykdant šį projektą.

Plačiau...

Tėvystės įgūdžių ugdymas: Lietuvos – Lenkijos gerosios patirties paieška

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRAS KARTU SU PARTNERIAIS NUO BALANDŽIO 1 DIENOS IKI RUGSĖJO 30 DIENOS ĮGYVENDINO PROJEKTĄ „TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS: LIETUVOS – LENKIJOS GEROSIOS PATIRTIES PAIEŠKA” VYKDOMĄ PAGAL EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO TIKSLO LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMĄ, SKIRTĄ SKATINTI TVARŲ LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENIO REGIONO VYSTYMĄSI DIDINANT EKONOMINĘ, SOCIALINĘ IR TERITORINĘ SANGLAUDĄ. PROGRAMĄ IŠ DALIES FINANSAVO

Plačiau...

Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai

Varėnos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba, vertindama jaunimo veiklos situaciją, konstatavo, kad infrastruktūros ir priemonių nebuvimas, silpna partnerystė tarp institucijų, ribotas atviro darbo su jaunimu metodų taikymas neleidžia spręsti jaunimo specifinių problemų, vis labiau didina jo socialinę atskirtį. Formuojasi pasyvi (pereinanti į atsiskyrimą, net agresyvumą) jaunimo pozicija dėl savęs pažinimo, savirealizacijos, socialinės kompetencijos, įsitraukimo į

Plačiau...
Mokomės-mokytis-matematikos

Mokomės mokyti (s) matematikos

Projekto santrauka       Projektui „Mokomės mokyti(s) matematikos“ apjungiamos Varėnos rajono keturių skirtingo tipo bendrojo ugdymo mokyklų ir Varėnos švietimo centro pastangos siekiant pagerinti 10 klasių moksleivių matematikos pasiekimus: sumažinti mokinių nepasiekusių minimalaus lygio dalį  nuo bendro laikiusiųjų skaičiaus ir pagerinti pasiekimų vidurkį bent iki šalies lygio.  Projekto uždaviniai bus įgyvendinami diegiant inovaciją –

Plačiau...
Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content