Varėnos švietimo centras

Olimpiados

Lietuvos pradinukų matematikos olimpiada 3-4 kl.

Olimpiada 2021 m. balandžio 28 d. vyks jei pradinių klasių mokiniams mūsų rajone mokymas vyks kontaktiniu būdu. Esant reikalui olimpiada gali būti nukelta į gegužės mėn., bet ne vėliau negu gegužės 14 d. 

Olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojai 2020-2021 m. m.

 

Lietuvos mokinių geografijos olimpiados 7-8 klasių Varėnos rajono savivaldybės etapo vykusio 2021 m. balandžio 20 d. laimėtojai:

I vietas laimėjo Reda Alekšiūnaitė 7 kl., Varėnos “Ryto” progimnazija, mokytoja Violeta Matulevičienė ir Leonas Kavaliauskas 8 kl., Varėnos r. Valkininkų gimnazija, mokytoja Eglė Rimkutė;

II vietą laimėjo Ūlė Svirnelytė 8 kl., Varėnos “Ryto” progimnazija, mokytoja Violeta Matulevičienė;

III vietas laimėjo Morta Sakalaitė 8 kl., Varėnos “Ryto” progimnazija, mokytoja Violeta Matulevičienė ir Danielius Pačinskas 8 kl., Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla, mokytoja Vilija Kukienė.

 

Lietuvos  mokinių biologijos olimpiados 5–8 klasių Varėnos rajono savivaldybės etapo vykusio 2021 m. kovo 24 d. laimėtojai:

Tarp 5-6 klasių:

I vietą laimėjo Gabija Čyraitė 5 kl., Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla, mokytoja Ramunė Marcinkevičienė;

II vietą laimėjo Vakaris Voveris 6 kl., Varėnos “Ryto” progimnazija, mokytoja Marija Vasiliauskienė;

III vietą laimėjo Grėtė Debesiūnaitė 6 kl., Varėnos “Ryto” progimnazija, mokytoja Marija Vasiliauskienė.

Tarp 7-8 klasių:

I vietą laimėjo Artūras Makselis 8 kl., Varėnos “Ryto” progimnazija, mokytoja Angelė Molienė;

II vietas laimėjo Anastazija Zuberniūtė 7 kl., Varėnos r. Valkininkų gimnazija ir Darija Valiukevičiūtė 8 kl., Matuizų pagrindinė mokykla, mokytoja Ramunė Marcinkevičienė;

III vietas laimėjo Matas Blažulionis 7 kl., Varėnos r. Valkininkų gimnazija ir Gabrielė Jakimavičiūtė 8 kl.,  Matuizų pagrindinė mokykla, mokytoja Ramunė Marcinkevičienė.

 

Lietuvos mokinių geografijos olimpiados (9-12 klasių) Varėnos rajono savivaldybės etapo vykusio 2021 m. kovo 24 d. laimėtojai:

I vietą laimėjo Geida Blažulionytė IV g kl., Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Nijolė Vičkačkienė;

II vietą laimėjo Albertas Butrimas III g kl., Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Nijolė Vičkačkienė;

III vietą laimėjo Rokas Kibirkštis III g kl., Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Nijolė Vičkačkienė.

 

Lietuvos mokinių technologijos olimpiados Varėnos rajono savivaldybės etapo vykusio 2021 m. kovo 24 d. laimėtojai:

I vietą laimėjo Edis Lubas I g kl., Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytojas Alfredas Šapalas;

II vietą laimėjo Mykolas Petruškevičius 8 kl., Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla, mokytojas Gintaras Turonis;

III vietą laimėjo Morta Sakalaitė 8 kl., Varėnos “Ryto” progimnazija, mokytojas Gintaras Turonis.

 

Anglų kalbos konkurso (9-10 kl.) Varėnos rajono savivaldybės etapo vykusio 2021 m. kovo 2 d. laimėtojai:

I vietą laimėjo Emilija Ketvirtytė IIg kl., Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Jolita Černienė;

II vietą laimėjo Nojus Petrušis Ig kl., Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Vida Juškevičienė;

III vietą laimėjo Matas Burdulis Ig kl., Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Audronė Streikuvienė.

 

Lietuvos mokinių istorijos olimpiados (10-12 kl.) Varėnos rajono savivaldybės etapo vykusio 2021 m. vasario 26 d. laimėtojai:

I vietą laimėjo Agnė Baltulionytė IVg kl., Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytojas Eimantas Vitkauskas;

II vietą laimėjo Simonas Slančiauskas IVg kl., Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Rūta Jasevičienė;

III vietą laimėjo Ugnė Lukšytė IIIg kl., Merkinės Vinco Krėvės gimnazija.

  

Lietuvos mokinių dailės olimpiados (8-12 kl.) Varėnos rajono savivaldybės etapo vykusio 2021 m. vasario 25 d. laimėtojai:

I vietą laimėjo Jonė Sakalaitė, Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla, mokytojas Valdemaras Šemeška;

II vietą laimėjo Viltė Gainaitė 8 kl., Valkininkų gimnazija, mokytoja Jurgita Zabielaitė;

III vietą laimėjo Vėjūnė Kondratavičiūtė 10 kl., Žilinų pagrindinė mokykla, mokytoja Jurgita Zabielaitė.


 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Varėnos rajono savivaldybės etapo vykusio 2021 m. vasario 12 d. laimėtojai:

Tarp 5-8 klasių:

I vietą laimėjo Rusnė Sukackaitė 6 kl., Varėnos “Ryto” progimnazija, mokytoja Violeta Sadauskienė;

II vietą laimėjo Matas Blažulionis, 7 kl., Valkininkų gimnazija, mokytojas Gintaras Augustinavičius;

III vietą laimėjo Nojus Bruzgelevičius, 5 kl., Varėnos “Ryto” progimnazija, mokytoja Daiva Kibirkštienė.

Tarp 9-12 klasių:

I vietą laimėjo Rokas Kibirkštis, II g kl., Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Stasė Grambienė;

II vietas laimėjo Emilija Ketvirtytė, II g kl., Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Stasė Grambienė ir Jonė Sakalaitė, III g kl., Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Rima Beržanskienė;

III vietas laimėjo: Žydrūnė Bakšenskaitė, I g kl., Valkininkų gimnazija, mokytojas Gintaras Augustinavičius ir Solveiga Poškaitytė III g kl., Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Rita Kisielienė.

 

28-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados (10–11/II-III gimnazijos kl.) Varėnos rajono savivaldybės etapo vykusio 2021 m. vasario 11 d. laimėtojai:

I vietą laimėjo Adriana Večkytė, II g kl., Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Renata Černiauskienė;

II vietą laimėjo Darija Šlyčkovaitė, III g kl., Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Danutė Jazukevičienė;

II vietą laimėjo Jana Paulina Beliaziunaitė, II g kl., Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Liudmila Valentukevičienė.

 

50-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso Varėnos rajono savivaldybės etapo vykusio 2021 m. vasario 10 d. laimėtojai:

I vietą laimėjo Paulė Petrulevičiūtė, 5 kl., Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Asta Tarailienė;

II vietas laimėjo:

Nojus Sukackas, 7 kl., Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Rita Černiauskienė;

Tomas Kašėta, 8 kl., Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Rita Černiauskienė;

III vietas laimėjo:

Faustė Varanavičiūtė, 6 kl. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Asta Tarailienė;

Gabrielius Molis, 7 kl., Valkininkų gimnazija, mokytojas Gintaras Augustinavičius.

 

Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Varėnos rajono savivaldybės etapo vykusio 2021 m. vasario 3 d. nuotoliniu būdu nugalėtojai:

Tarp 9-10 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Rugilė Sinkevičiūtė, I g kl., Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Renata Varanavičienė;

II vietą laimėjo Asta Bubnelytė, II g kl., Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Asta Tarailienė;

III vietą laimėjo Agnė Jocytė, II g kl., Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Assta Tarailienė.

Tarp 11-12 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Ignė Blažulionytė, III g kl., Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Stasė Grambienė;

II vietą laimėjo Justina Žitkutė, III g kl., Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Renata Varanavičienė;

III vietą laimėjo Karolina Makselytė, IV g kl., Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Elena Seliukienė.


 

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso vykusio 2021 m. sausio 26 d. nuotoliniu būdu laimėtoja Žydrūnė Bakšenskaitė, I g kl. Valkininkų gimnazija, mokytojas Gintaras Augustinavičius.

 


2021 m. 53-ios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados Varėnos rajono savivaldybės etapo vykusio sausio 14 d. nuotoliniu būdu laimėtojai:

Tarp 9 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Kamilė Alekšiūnaitė, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Vida Stonienė;

II vietą laimėjo Emilija Brakauskaitė, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Vida Stonienė;

III vietą laimėjo Žilvinas Misius, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Vida Stonienė.

Tarp 10 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Asta Bubnelytė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Neringa Kosmanienė;

II vietą laimėjo Paulina Jana Beleziunaitė, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Vida Stonienė;

III vietą laimėjo Aurimas Jatkevičius, Valkininkų gimnazija, mokytoja Ramunė Marcinkevičienė.

Tarp 11 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Eglė Misiūtė, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Vida Stonienė;

II vietą laimėjo Austėja Keršytė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Inga Viltrakienė;

III vietą laimėjo Emilija Bernatavičiūtė, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokyttoja Vida Stonienė.

Tarp 12 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Monika Kazabuckaitė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Inga Viltrakienė;

II vietą laimėjo Lukas Valeckas, Valkininkų gimnazja, mokytoja Ramunė Marcinkevičienė;

III vietą laimėjo Dominykas Slančiauskas, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Vida Stonienė.


 

2021 m. 68-oios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados Varėnos rajono savivaldybės etapo vykusio sausio 21 d. nuotoliniu būdu laimėtojai:

Tarp 9 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Emilis Ivančikas, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytojas Ričardas Balcevičius;

II vietą laimėjo Valerija Petrovaitė, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytojas Ričardas Balcevičius;

III vietą laimėjo Žilvinas Misius, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytojas Ričardas Balcevičius.

Tarp 10 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Asta Bubnelytė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Akvilė Prakapienė;

II vietą laimėjo Deividas Petrušis, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytojas Ričardas Balcevičius;

III vietą laimėjo Aurimas Jatkevičius, Valkininkų gimnazija, mokytoja Loreta Abramavičienė.

Tarp 11 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Eglė Misiūtė, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytojas Ričardas Balcevičius;

II vietą laimėjo Ignė Blažulionytė, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytojas Ričardas Balcevičius;

III vietą laimėjo Viltė Beržanskaitė, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytojas Ričardas Balcevičius.

Tarp 12 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Geida Blažulionytė, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytojas Ričardas Balcevičius;

II vietą laimėjo Gabrielė Sužiedelytė, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytojas Ričardas Balcevičius;

III vietą laimėjo Danisas Savickis, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytojas Ričardas Balcevičius.


 

2021 m. Lietuvos mokinių 69-osios matematikos olimpiados Varėnos rajono savivaldybės etapo vykusio sausio 15 d. nuotoliniu būdu laimėtojai:

Tarp 9 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Žilvinas Misius, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Birutė Kukuškaitė;

II vietą laimėjo Kamilė Alekšiūnaitė, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Janina Vidzbelienė;

III vietą laimėjo Austėja Tarailaitė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Rūta Kučinskienė.

Tarp 10 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Danielius Vičkačka, Valkininkų gimnazija, mokytoja Marija Bradulskienė;

II vietą laimėjo Asta Bubnelytė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Alytė Katelynaitė;

III vietą laimėjo Deividas Petrušis, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Monika Kemežienė.

Tarp 11 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Austėja Keršytė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Rūta Kučinskienė;

II vietą laimėjo Eglė Misiūtė, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Birutė Kukuškaitė;

III vietą laimėjo Ignė Blažulionytė, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Birutė Kukuškaitė.

Tarp 12 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Ovidijus Točelis, Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Rūta Kučinskienė;

II vietą laimėjo Denisas Savickis, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Birutė Kukuškaitė;

III vietą laimėjo Geida Blažulionytė, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Birutė Kukuškaitė.


 

2021 m. Lietuvos mokinių chemijos olimpiados (9-12 kl.) Varėnos rajono savivaldybės etapo vykusio sausio 7 d. nuotoliniu būdu nugalėtojai:

Tarp 9 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Austėja Tarailaitė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Rūta Prusevičienė;

II vietą laimėjo Matas Burdulis, Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Rūta Prusevičienė;

III vietą laimėjo Nojus Petrušis, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Jolanta Žilionienė.

Tarp 10 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Asta Bubnelytė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Rūta Prusevičienė;

II vietą laimėjo Deividas Petrušis, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Jolanta Žilionienė;

III vietą laimėjo Kotryna Černiauskaitė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Rūta Prusevičienė.

Tarp 11 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Austėja Keršytė, Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Vilija Pautienienė;

II vietą laimėjo Dominyka Janauskaitė ir Jonė Sakalaitė, Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Jolanta Žilionienė.

Tarp 12 klasių mokinių:

I vietą laimėjo Lukas Valeckas, Valkininkų gimnazija, mokytojas Algimantas Adomaitis.


 

2021 m. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados (11 kl.) Varėnos rajono savivaldybės etapo vykusio nuotoliniu būdu sausio 8 d. nugalėtojai:

I vietą laimėjo Aistė Kašėtaitė, III g kl., Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Audronė Streikuvienė;

II vietą laimėjo Ugnė Fedkinaitė, III g kl. Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Kristina Volungevičienė;

III vietą laimėjo Orinta Sereičikaitė, III g kl., Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Ramunė Kašėtienė.


 

32-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados (8-12 kl.) pirmojo etapo nugalėtojai:

I vietą leimėjo Denisas Savickis IV g kl., Varėnos “Ąžuolo” gimnazija, mokytoja Vilija Jurgelevičienė;

II vietą laimėjo Ovidijus Točelis, IV g kl., Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, mokytoja Aušra Stravinskienė.


 

Skelbiame nuotoliniu būdu š. m. gruodžio 17 d. vykusio Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados (toliau – Olimpiada) pirmojo etapo Varėnos rajono savivaldybėje rezultatus:

olimpiados pirmojo etapo laimėtojai 5–8 klasių grupėje yra šie mokiniai:

I vieta – Faustė Varanavičūtė,  6 kl., Merkinės gimnazija, mokytoja Asta Tarailienė.

II vieta – Ugnė Miliauskaitė, 6 kl., Varėnos Čiurlionytės menų mokykla, mokytoja Ineta Meduneckytė-Tamošiūnienė.

III vieta – Aušrinė Guzevičiūtė, 5 kl., Varėnos Čiurlionytės menų mokykla, mokytoja Ineta Meduneckytė-Tamošiūnienė.

Olimpiados pirmojo etapo laimėtojai 9–12 klasių grupėje yra šie mokiniai:

I vieta – Monika Kazabuckaitė, IV g l., Merkinės gimnazija, mokytoja Rita Černiauskienė,

II vieta – Kotryna Černiauskaitė II ag kl., Merkinės gimnazija, mokytoja Rita Černiauskienė,

               Austėja Tarailaitė, I b kl.,  Merkinės gimnazija, mokytoja Renata Varanavičienė.

Nuoširdžiai sveikiname visus!

Antrajame Olimpiados etape dalyvauja 5–8 kl., 9–12 kl. pirmojo etapo pirmosios ir antrosios vietų laimėtojai iš kiekvienos amžiaus grupės.

Dėkojame visiems moksleiviams ir jų mokytojams, kad, nepaisant sudėtingų sąlygų pandemijos metu,  aktyviai puoselėjate savo krašto papročius, tradicijas, gerbiate prigimtinę tarmę, mokotės tradicinio muzikavimo ir amatų. Olimpiadą organizavo Varėnos švietimo centras kartu su Dzūkijos (Dainavos) regionine etninės kultūros globos taryba.

Rimantė Galinienė, Etninės kultūros globos tarybos vyr. specialistė Dzūkijos (Dainavos) regionui

Rasa Valentukevičienė, Varėnos švietimo centro metodininkė


VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ ORGANIZAVIMO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ DALYVAVIMO LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ ZONINIUOSE IR BAIGIAMUOSIUOSE ETAPUOSE TVARKOS APRAŠAS


2020 M. LIETUVOS MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS


 

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados respublikinio turo prizininkės

        2020 m. spalio 2 dieną vyko II Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados respublikinis turas. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokinės Austėja Tarailaitė (Ib g kl.), Rugilė Sinkevičiūtė (Ib g kl., mokytoja Renata Varanavičienė) ir Monika Kazabuckaitė (IV g kl., mokytoja Rita Černiauskienė) susirungė su 45 visos Lietuvos etnokultūros jaunaisiais žinovais. Etninės kultūros olimpiada sudaryta iš testo, kuriame klausiama ne tik gimtojo regiono, bet visų Lietuvos regionų papročių, kalendorinių švenčių, dainų plonybių, ir meninės raiškos – pasirodymo, kurio metu ne tik turi pasakoti, dainuoti arba pristatyti savo darbus, bet ir parodyti artimą ryšį su etnine kultūra.

     Labai džiugu, kad Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokinės puikiai pasirodė ir pelnė prizines vietas.

 5-8 klasių amžiaus grupėje:

 I vietą pelnė Austėja Tarailaitė,

 III vietą – Rugilė Sinkevičiūtė.

 I-IV g klasių amžiaus grupėje I vietą pelnė Monika Kazabuckaitė.

Sveikiname mokines ir jų mokytojas.

Rajoninio etapo olimpiadų ir konkursų 2019-2020 m. m. prizininkai

 

 

        2019 m. lapkričio 28 d. vyko Varėnos rajono 4-tų klasių dailaus rašto konkursas „Baltos lankos, juodos avys“, kuriame dalyvavo 11 mokinių.

I vietą laimėjo Dominykas Barčiukas iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos;

II vietą laimėjo Tautvilė Jarusevičiūtė iš A. Ryliškio pagrindinės mokyklos;

III vietą laimėjo Viltė Petrušytė iš Varėnos „Ryto progimnazijos“;

Savito rašto laimėtoja Gabija Jankauskaitė iš Žilinų pagrindinės mokyklos.

 

********************************************************************

       2019 m. gruodžio 11 d. vyko Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada, kurioje dalyvavo 12 dalyvių. 5-8 klasių grupėje – 7, 9-12  klasių grupėje – 5 dalyviai.

5-8 klasių mokinių grupėje laimėjo:

I vietą – Rugilė Sinkevičiūtė 8 kl. ir Austėja Tarailaitė 8 kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Renata Varanavičienė;

II vietą – Faustė Varanavičiūtė 5 kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Asta Tarailienė;

III vietą – Rapolas Matuliauskas 5 kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Asta Tarailienė; Silvija Sidlerevičiūtė 5 kl, iš Panočių pagrindinės mokyklos, mokytoja Valentina Šlavenec.

9-12 klasių mokinių grupėje laimėjo:

I vietą – Monika Kazabuckaitė IIIg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Rita Černiauskienė;

II vietą – Kotryna Černiauskaitė Ig kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Rita Černiauskienė;

III vietą – Inesa Saveiskytė Ig kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Asta Tarailienė.

 

****************************************************************************

     2020 m. sausio 8 d. vyko Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada (IIIg kl.), kurioje dalyvavo 10 mokinių.

I vietą laimėjo Gabrielė Sužiedėlytė IIIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Vitalija

Tamošiūnienė;

II vietą laimėjo Ovidijus Točelis IIIg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Audronė Streikuvienė;

III vietą laimėjo Agita Beržanskaitė IIIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Vitalija Tamošiūnienė.

 

****************************************************************************

     2020 m. sausio 10 d. vyko Lietuvos mokinių chemijos olimpiada (9-12 kl.), kurioje dalyvavo 22 mokiniai. Iš Ig ir IIg klasių – 13 dalyvių, iš IIIg ir IVg klasių – 9 dalyviai.

Ig – IIg klasių grupėje laimėjo:

I vietą – Asta Bubnelytė Ig kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Regina Talutienė; Rokas Kibirkštis IIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Jolanta Žilionienė;

II vietą – Kortyna Černiauskaitė Ig kl. ir Emilija Garškovaitė IIg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Regina Talutienė;

III vietą – Austėja Keršytė IIg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Regina Talutienė; Deividas Petrušis Ig kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Jolanta Žilionienė; Aurima Jatkevičius Ig kl. iš Valkininkų gimnazijos, mokytojas Algimantas Adomaitis.

IIIg – IVg klasių grupėje laimėjo:

I vietą – Monika Kazabuckaitė IIIg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Regina Talutienė; Dominykas Mormokas IVg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Jolanta Žilionienė;

II vietą – Gabrielė Antulytė IVg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Jolanta Žilionienė; Lukas Valeckas IIIg kl. iš Valkininkų gimnazijos, mokytojas Algimantas Adomaitis;

III vietą – Gintarė Barišauskaitė IVg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Regina Talutienė; Gabrielė Sužiedėlytė IIIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Jolanta Žilionienė.

****************************************************************************

     2020 m. sausio 17 d. vyko Lietuvos mokinių 69-oji matematikos olimpiada Varėnos rajono savivaldybės etapas, kurioje dalyvavo 25 mokiniai. I-IIg kl. – 12 dalyvių, III – IVg kl. – 13 dalyvių.

Ig ir IIg klasių grupėje laimėjo:

I vietą – 0;

II vietą – 0;

III vietą – Eglė Misiūtė IIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Aušra Lepeškaitė; Deividas Petrušis Ig kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Monika Kemežienė;   

IIIg ir IVg klasių grupėje laimėjo:

I vietą – Ovidijus Točelis IIIg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Rūta Kučinskienė; Arnas Keršys IVg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Alytė Katelynaitė;

II vietą – Bernadeta Večkytė IVg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Alytė Katelynaitė; Denisas Savickis IIIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Birutė Kukuškaitė;

III vietą – Ignas Šambaras IIIg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Rūta Kučinskienė; Gabrielė Kasperaitė IVg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Birutė Kukuškaitė.

****************************************************************************

 

       2020 m. sausio 21 d. vyko Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokinių Varėnos rajono savivaldybės etapas, kurioje dalyvavo 25 mokiniai. I-IIg klasių – 13 dalyvių; III– IV g klasių – 12 dalyvių.

I-II klasių grupėje laimėjo:

I vietą – Orinta Sereičikaitė IIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Elena Seliukienė;

II vietą – Kotryna Černiauskaitė Ig kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Asta Tarailienė;

III vietą – Emilija Garškovaitė IIg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Renata Varanavičienė;

III–IVg klasių grupėje laimėjo:

I vietą – Gintarė Barišauskaitė IVg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Renata Varanavičienė;

II vietą – Karolina Makselytė IIIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Elena Seliukienė;

III vietą – Agita Beržanskaitė IIIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Stasė Grambienė; Agnė Baltulionytė IIIg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Rita Černiauskienė.

****************************************************************************

     2020 m. sausio 22 d. vyko 49-ojo tarptautinio epistolinio rašinio konkursas Varėnos rajono savivaldybės etapas, kuriame dalyvavo 8 mokiniai.

I vietą laimėjo – Vincenta Ilickaitė 6 kl. iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Rasa Speteliūnienė;

II vietą – Faustė Varanavičiūtė 5 kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Asta Tarailienė;

III vietą – Austėja Tarailaitė 8 kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Renata Varanavičienė.

********************************************************************

     2020 m. sausio 23 d. vyko Respublikinis anglų kalbos konkursas (I-IIg kl.), kuriame dalyvavo 16 mokinių.

I vietą laimėjo Aistė Kašėtaitė IIg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Audronė Streikuvienė;

II vietą laimėjo Orinta Sereičikaitė IIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Vida Juškevičienė;

III vietą laimėjo Emilija Ketvirtytė Ig kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Jolita Černienė.

****************************************************************************

    2020 m. sausio 24 d. vyko Lietuvos mokinių 53-oisos biologijos olimpiada Varėnos rajono savivaldybės etapas, kuriame dalyvavo 29 mokiniai. I-IIg klasių – 15 dalyvių, III-IVg klasių – 14 dalyvių.

I-IIg klasių mokinių grupėje laimėjo:

I vietą – Aurimas Jatkevičius Ig kl. ir Neidas Šibačiovas IIg kl. iš Valkininkų gimnazijos; Denisas Savickis IIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Vida Stonienė;

II vietą – Karolina Didikaitė Ig kl. ir Eglė Misiūtė IIg kl.  iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytojas Saulius Tamošiūnas;

III vietą – Jonė Sakalaitė IIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytojas Saulius Tamošiūnas; Asta Bubnelytė Ig kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Neringa Kosmanienė.

III-IVg klasių mokinių grupėje laimėjo:

I vietą – Dominykas Mormokas IVg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Vida Stonienė;

II vietą – Monika Kazabuckaitė IIIg kl. ir Bernadeta Večkytė, IVg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytojas Silvestras Pūtys;

III vietą – Lukas Valeckas IIIg kl. iš Valkininkų gimnazijos, mokytoja Vida Stonienė; Deimantė Žilinskaitė, IVg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Vida Stonienė.

****************************************************************************

     2020 m. sausio 30 d. vyko Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas Varėnos rajono savivaldybės etapas, kuriame dalyvavo 40 mokinių. 5-8 klasių – 13 dalyvių; 9-12 klasių – 11 dalyvių. Literatūrinėje kompozicijoje 16 dalyvių, po 8 mokinius iš 5-8 ir 9-12 klasių.

5-8 klasių mokinių grupėje laimėjo:

I vietą – Dominyka Sadauskaitė 8 kl. iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Violeta Sadauskienė;

II  vietą – Gintarė Kniežaitė 5 kl. iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Violeta Sadauskienė; Emilija Eidukevičiūtė 6 kl. Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Rasa Speteliūnienė; Agnė Gudaitytė 7 kl. iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Daiva Kibirkštienė; 

III vietą – Andrius Kamarauskas 8 kl. iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Violeta Sadauskienė; Austėja Tarailaitė 8 kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Renata Varanavičienė; Žydrūnė Bakšenskaitė 8 kl. iš Valkininkų gimnazijos, mokytojas Gintaras Augustinavičius;

III-IVg klasių mokinių grupėje laimėjo:

I vietą – Edgaras Radevičius IVg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Stasė Grambienė;

II vietą – Jonė Sakalaitė IIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Rima Beržanskienė; Ūlė Julija Masteikaitė IIIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Stasė Grambienė;

III vietą – Monika Kazabuckaitė IIIg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Renata Varanavičienė; Rokas Kibirkštis IIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Stasė Grambienė;

Literatūrinės kompozicijos kategorijoje laimėjo Varėnos r. Valkininkų ir Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijų mokiniai: po 8 mokinius iš 5-8 ir 9-12 klasių, mokytojas Gintaras Augustinavičius.

****************************************************************************

      2020 m. sausio 31 d. vyko Lietuvos mokinių 68-oji fizikos olimpiada Varėnos rajono savivaldybės etapas, kurioje dalyvavo 26 mokiniai. I-IIg klasių – 18 dalyvių, III-IVg klasių – 8 dalyviai.

I-IIg klasių mokinių grupėje laimėjo:

I vietą – Eglė Misiūtė IIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytojas Ričardas Balcevičius; Aurimas Jatkevičius Ig kl. iš Valkininkų gimnazijos, mokytoja Loreta Abramavičienė;

II vietą – Asta Bubnelytė Ig kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytojas Stasys Papartis; Urtė Akulavičiūtė IIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytojas Ričardas Balcevičius;

III vietą – Rokas Kibirkštis IIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytojas Ričardas Balcevičius; Danielius Vičkačka Ig kl. iš Valkininkų gimnazijos, mokytoja Loreta Abramavičienė

III-IVg klasių mokinių grupėje laimėjo:

I vietą – Denisas Savickis IIIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytojas Ričardas Balcevičius;

II vietą – Indrė Abramavičiūtė IIIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytojas Ričardas Balcevičius;

III vietą – Ovidijus Točelis IIIg kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytojas Stasys Papartis.

******************************************************************** 

 

     2020m. vasario 12 d. vyko Lietuvos mokinių rusų kalbos (gimtosios ir užsienio) olimpiada Varėnos rajono savivaldybės etapas, kuriame dalyvavo 11 mokinių.

I vietą laimėjo Adriana Večkytė Ig kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Renata Černiauskienė;

II vietą laimėjo Darija Šlyčkovaitė IIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Liudmila Valentukevičienė;

III vietą laimėjo Renata Šved IIIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, mokytoja Danutė Jazukevičienė.

****************************************************************************

      2020 m. vasario 21 d. vyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiada Varėnos rajono savivaldybės etapas, kurioje dalyvavo 5 mokiniai. 7-12 kl. – 5 dalyviai.

I vietą laimėjo Rugilė Plutuliavičiūtė 7 kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytojas Alfredas Šapalas;

II vietą laimėjo Kristina Karašauskaitė 8 kl. ir Viktorija Keršytė 8 kl. iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Dalia Abramavičienė;

III vietą laimėjo Mantas Miliauskas Ig kl. iš Valkininkų gimnazijos, mokytojas Algirdas Bendaravičius.

****************************************************************************

 

       2020 m. vasario 25 d. vyko Lietuvos mokinių istorijos olimpiados (10-12 kl.) Varėnos rajono savivaldybės etapas, kuriame dalyvavo 10 mokinių.

I vietą laimėjo Laurynas Solovjovas IVg kl. iš Valkininkų gimnazijos;

II vietą laimėjo Simonas Slančiauskas IVg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos;

III vietą laimėjo Agita Beržanskaitė IIIg kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos.

****************************************************************************

      2020 m. kovo 3 d. vyko Lietuvos mokinių pasaulio pažinimo olimpiadas „Mano gaublys 2020“ 2-4 klasėms Varėnos rajono savivaldybės etapas, kurioje dalyvavo 42 mokiniai. Iš 2, 3, 4 klasių po 14 dalyvių.

2 klasių grupėje laimėjo:

I vietą – Barbora Žukaitė iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Rima Žukienė;

II vietą – Martyna Bernatavičiūtė iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Laimutė Stasė Šulcienė;

III vietą – Raigardas Moroz iš Matuizų pagrindinės mokyklos, mokytoja Svetlana Janauskienė; Vytautas Bukota iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos; Mykolas Stoka iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Neringa Saldienė; Gustas Dubinskas iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Rima Žukienė.

3 klasių grupėje laimėjo:

I vietą  – Motiejus Miškinis iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Aušrelė Kauneckienė.

II vietą – Lėja Kairevičiūtė iš Matuizų pagrindinės mokyklos, mokytoja Ramunė Lusienė; Ugnius Staučė iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytoja Marytė Padalskienė; Domas Puzonas iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Aušrelė Kauneckienė;

III vietą – Matas Grigas iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Danutė Andriulionienė;

4 klasių grupėje laimėjo:

I vietą – Aušrinė Ramanauskaitė iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Danutė Zubkienė;

II vietą – Matas Norkūnas iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Vyda Leikaitienė; Kristupas Budėnas iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Danutė Zubkienė;

III vietą – Joris Sereičikas iš Varėnos „Ryto“ progimnazijos, mokytoja Valentina Čepaitienė.

 ****************************************************************************

 

       2020 m. kovo 6 d. vyko Lietuvos mokinių dailės olimpiada (9-12 kl.) Varėnos rajono savivaldybės etapas, kurioje dalyvavo 8 mokiniai.

I vietą laimėjo Motiejus Kazabuckas Ig kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytojas Vytautas Černiauskas;

II vietą laimėjo Kaspija Kamandulytė 9 kl. iš Žilinų pagrindinės mokyklos, mokytoja Jurgita Zabielaitė;

III vietą laimėjo Asta Bubnelytė Ig kl. iš Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, mokytojas Vytautas Černiauskas.

****************************************************************************

 

       2020 m. balandžio 8, 9 d. nuotoliniu būdu vyko Lietuvos mokinių geografijos olimpiada
(9–12 kl.) Varėnos rajono savivaldybės etapas
, kuriame dalyvavo 13 mokinių.
I vietą 
laimėjo Rytis Skamarakas, IV g. kl. iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos;

II vietą laimėjo Laurynas Solovjovas, IV g. kl, iš Valkininkų gimnazijos;

III vietą laimėjo  Kęstutis Dzimanavičius, I g kl. iš Merkinės V. Krėvės gimnazijos.

Skip to content