Varėnos švietimo centras

Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai

Varėnos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba, vertindama jaunimo veiklos situaciją, konstatavo, kad infrastruktūros ir priemonių nebuvimas, silpna partnerystė tarp institucijų, ribotas atviro darbo su jaunimu metodų taikymas neleidžia spręsti jaunimo specifinių problemų, vis labiau didina jo socialinę atskirtį. Formuojasi pasyvi (pereinanti į atsiskyrimą, net agresyvumą) jaunimo pozicija dėl savęs pažinimo, savirealizacijos, socialinės kompetencijos, įsitraukimo į bendruomenės gyvenimą galimybių trūkumo.

Todėl 2014 m. sausio 28 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-VII-879 „Dėl dalyvavimo „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai” projekte” Varėnos švietimo centras buvo įpareigotas rengti projekto paraišką programos „Rizikos vaikai ir jaunimas” konkursui. Ši programa finansuojama Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų.

Pasibaigus projektų paraiškų vertinimo procedūroms, paaiškėjo, kad Varėnos švietimo centro parengto projekto idėja yra viena iš šešių Lietuvoje, kuri bus finansuojama. 2014 metų spalio 3 dieną Švietimo centras pasirašė projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai” kodas Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-024 įgyvendinimo sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto veiklos bus įgyvendinamos nuo 2014 metų spalio iki 2016 metų balandžio mėnesio. 

Projekto biudžetas – 822 060 litų. Paramos lėšos (Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų) sudaro 737 660 litų. Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 84 400 litų. 

Projekto ilgalaikis siekis – sukurti aplinką palankią jauno žmogaus gyvenimui ir saviraiškai Varėnos rajone. Aštuonios institucijos (Varėnos rajono savivaldybės administracija, Varėnos švietimo centras, Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyrius, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariatas, Varėnos sporto mokykla, Varėnos „Ryto” progimnazija, Varėnos „Ąžuolo” gimnazija, Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka) suvienija savo pastangas ir siekia įkurti du Atvirus jaunimo centrus, leidžiančius siūlyti jaunimui visiškai naujas, neišbandytas paslaugas: psichologo, dizaino, meno terapijos, relaksacijos, kūno lavinimo gimnastikos ir treniruoklių pagalba. Projekto metu atnaujintos erdvės ir įgyta inovatyvi įranga bei taikomi atviro darbo principai ir savanorystė suteiks galimybę jaunimui išbandyti naujas meninės, sportinės, pažintinės veiklos formas: kurti filmus, miuziklą, keliauti, slidinėti, burtis į organizacijas, pažinti save ir savo gabumus. 

Sukurta, atviram darbui su jaunimu pritaikyta, infrastruktūra ir motyvuota institucijų partnerystė leis pasirinkti jauniems žmonėms naujas, patrauklias veiklas. Projekto tikslinė grupė sąlyginai skiriama į dvi dalis: 14-19 m. amžiaus ir 19-29 m. amžiaus. Šių grupių problemos ir situacija šiek tiek skiriasi. Projekto idėjai įgyvendinti suburti partneriai padės aiškiau identifikuoti jaunimo poreikius, bendromis pastangomis kurti naujas veiklas, didinančias nedirbančio ir nesimokančio jaunimo socialinę įtrauktį, atverti turimas ir projekto metu sukurtas aplinkas neakademiniam (19-29 m.) jaunimui. Šio projekto veiklos suteiks galimybes socialiai pažeidžiamam, neaktyviam, probleminiam jaunimui formuoti tapatumą ir savivertės suvokimą, didinti užimtumo, saviraiškos, įsitraukimo į prasmingą veiklą galimybes, stiprins socialinę kompetenciją. 

Šis projektas išskirtinis tuo, kad pats jaunimas bei partneriai dalyvavo projekto idėjos formavimo etape. Atvirų jaunimo centrų viziją „piešė” 663 Varėnos rajono jauni žmonės. Projekto veiklos sukurs skirtingo pavaldumo institucijų efektyvios partnerystės tinklą, suteiks joms galimybę pabandyti dirbti su „kitu” jaunimu ir „kitaip”, vertinant jo saugumo, kontakto bei lygiaverčio bendravimo poreikius. Šis projektas tai – partnerių darbuotojų ir paties jaunimo savanorystės mokykla. Jis leis jaunimui suvokti, kad jį girdi ir, kad jis gali veikti.

Projekto uždavinys – padidinti rizikos jaunimo (14-29 m.) įtraukimą į prasmingą veiklą, sudarant galimybes tenkinti specifinius poreikius naujoms paslaugoms ir veikloms.

Projekto veiklos:

Varėnos rajono savivaldybės administracija: apmokės projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kuri sudaro apie 10 % bendro projekto biudžeto dydžio, užtikrins finansavimą projekte nurodytoms funkcijoms vykdyti po projekto užbaigimo, dalyvaus Tarpžinybinio tinklo veikloje deleguodama po vieną atstovą iš Vaiko teisų apsaugos tarnybos, Socialinės paramos skyriaus ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus projekto analizei atlikti ir projekto poveikio ataskaitai rengti, vykdys projekto veikloms įgyvendinti reikalingus viešuosius pirkimus iki sutarčių pasirašymo procedūros.

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariatas: dalyvaus projekto partnerių tarpžinybinio tinklo plėtros veiklose, įtrauks į Jaunųjų Policijos rėmėjų veiklą 2 jaunuolius (14-18 m.) ir į Policijos rėmėjų veiklą – 3 jaunuolius (19-29 m.), užtikrins renginių metu miesto ir partnerių erdvėse dalyvių ir visuomenės saugumą, padės į projekto veiklas įtraukti rizikos grupės jaunimą. 

Varėnos švietimo centro AJC teiks paslaugas: meno terapijos ( tapyba ant vandens, molio, žaidimų); relaksacijos (muzikos, vaizdo, spalvų, kvapų); laisvalaikio (jaunimo poilsio ir laisvalaikio zonoje) ves užsiėmimus: treniruoklių kambaryje, gimnastikos salėje, dizaino studijoje(tapyba ant šilko, vilnos vėlimo, dekupažo, pynimo iš vytelių, papuošalų ir muilo gamybos, Fimo modeliavimo darbai, medžio drožybos, siuvimo). 

Alytaus teritorinė darbo birža Varėnos skyriuje Jaunimo darbo centre teiks paslaugas: psichologo (individualias, grupines ), konsultacines darbo paieškos bei karjeros planavimo klausimais, IT gebėjimų ugdymo.

Varėnos sporto mokykla: sukurs riedutininkų grupę, vykdys akciją „Vasarą lėk su riedučiais”, organizuos išvyką į tarptautinį rankinio turnyrą Vokietijoje, sveikatingumo stovyklą Šventojoje. Varėnos „Ąžuolo” gimnazija: organizuos miuziklo pastatymą, įgyvendins edukacinę programą „Dzūkiškos variacijos”, surengs konkursą – plenerą „Dainos kaip dienos”, organizuos trumpametražių mėgėjiškų filmų kūrimą ir jų vakarą – konkursą po atviru dangumi. 

Varėnos „Ryto” progimnazija: mokys slidinėti lygumų slidėmis, šiaurietiško ėjimo, organizuos tris išvykas į Druskininkų „Snow” areną. 

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos AJC: vykdys mokymus jaunimui „Projektų rengimas ir verslo idėjų generavimas”, surengs Varėnos krašto jaunimo veiklą vienijančios asociacijos steigimo ir protokolo pasirašymo susitikimą, jaunimo dainuojamosios poezijos dieną.

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content