Varėnos švietimo centras

O mūsų senoliai…

Projektas „O mūsų senoliai…”

Projektas “O mūsų senoliai…” buvo vykdomas bendradarbiaujant trims įstaigoms: Gibų gimnazijai Lenkijoje, Varėnos rajono Liškiavos pagrindinei mokyklai bei Varėnos švietimo centrui. Tiek Varėnos rajonas, tiek Giby gmina pasižymi turtinga istorine praeitimi, išskirtine gamta, etnokultūriniu paveldu, tad savivaldos lygmeniu vykdomas sėkmingas bendradarbiavimas paskatino užmegzti kontaktus ir tarp mokymo įstaigų būtent vykdant šį projektą.

Projekto tikslai – paskatinti jaunimą domėtis savo krašto istorija, etnokultūra, per savo gyvenamosios vietos ir kaimynų aktyvų pažinimą padėti drauge ieškot bendrų šaknų. Šiems tikslams pasiekti, pasirengiamojo etapo ir parengiamojo vizito metu buvo sudaryta speciali mainų dienotvarkė, padėjusi pažinti abu kaimyninius kraštus, skatinusi tarpkultūrinį dialogą, ugdžiusi tarpusavio pasitikėjimą, toleranciją.

Projekto veiklos buvo vykdomos šių metų birželio 10 – 14 dienomis Liškiavoje ir Vilkiautinyje. 10 mokinių iš Gibų gimnazijos Lenkijoje ir tiek pat Liškiavos pagrindinės mokyklos mokinių 5 dienas mokėsi lietuvių ir lenkų kalbų, gamino ir degustavo tradicinės virtuvės patiekalus, žaidė savo krašto žaidimus, keliaudami pažino krašto istoriją, praturtino kalbinius įgūdžius. Daug malonių  įspūdžių mainų dalyviai gavo ekskursijų Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės informaciniame centre, Druskininkuose, Vilniuje metu. Keramikos, duonos kepimo, vaistažolių ūkio edukacijos programos vaikams buvo ne tik įdomios, bet ir naudingos.

Projekto veiklos dalyviams padėjo Liškiavos ir Gibų jaunimui geriau pažinti savo kraštą ir vieniems kitus, pozityviau žvelgti į kaimyninę kultūrą ir bendrą abiejų šalių istoriją, pasimokyti kaimyninės kalbos,  ugdyti toleranciją, tarpkultūrinį pažinimą ir supratimą, plėtoti bendradarbiavimo įgūdžius.

Sėkmingai įgyvendinus projekto veiklas, mokyklos planuoja toliau tęsti bendradarbiavimą, ir ieškoti finansinių galimybių tęsti bendradarbiavimą.

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content