Varėnos švietimo centras

Parodos

Rieda laiko ratai

Varėnos švietimo centro būrelio „Žaidžiame ir vaidiname“ ugdytiniai meniniu pasirodymu apie pavasario šventes atidarė Varėnos švietimo centro dailiųjų amatų būrelių ugdytinių kūrybinių darbelių pavasarinę parodą „Rieda laiko ratai“. Parodos metu buvo prisiminta ilgametė liaudies meno tradicijų būrelio vadovė a. a. Genovaitė Zina Petrauskienė. Jos ir ugdytinių darbai dažnai puošė mūsų patalpų erdves, taip pat respublikos …

Rieda laiko ratai Read More »

„Mano mėgstamiausia pasaka“

Respublikinis nuotolinis IV klasių mokinių integruotas anglų kalbos ir dailės kūrybinių darbų konkursas „Mano mėgstamiausia pasaka“. Elektroninės mokinių kūrybinių darbų versijos bei Konkurso paraiška pateikiama elektroniniu paštu ineta.meduneckyte@vrprogimnazija.lt iki 2024 m. balandžio 29 d. Konkurso nuostatai

Paroda „Margučių raštai“

DIRVONAI NUPLIKO. IŠTIRPO SKREBUČIAI. SULAUKĖM VELYKŲ, ATRIEDA MARGUČIAI… Šv. Velykų tradicija – kiaušinių marginimas, o margučių ridenimas po žemę, daužymas ir valgymas yra ritualinis veiksmas, išlikęs kiekvieno lietuvio pasąmonėje. Juk pats kiaušinis yra suvokiamas kaip gyvybės simbolis, o gyvybė reiškia judėjimą. Margučių raštais išreiškiamas suvokimas apie mus supantį pasaulį. Tradiciniuose margučių raštuose ypač dažnai sutinkami …

Paroda „Margučių raštai“ Read More »

Paroda „Margučių raštai“

Rajono priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda „Margučių raštai“. Parodą organizuoja Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės Danutė Česnulienė ir Danutė Čėglienė. Dalyviai registruojasi užpildydami (1 priedą) ir siunčia el. paštu pasakosanciukai@gmail.com   iki š. m. kovo 22 d. Darbelį (margutį) nufotografuoja ir atsiunčia kartu su užpildyta dalyvio kortele (2 priedas) …

Paroda „Margučių raštai“ Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content