Varėnos švietimo centras

Naujienos

Rieda laiko ratai

Varėnos švietimo centro būrelio „Žaidžiame ir vaidiname“ ugdytiniai meniniu pasirodymu apie pavasario šventes atidarė Varėnos švietimo centro dailiųjų amatų būrelių ugdytinių kūrybinių darbelių pavasarinę parodą „Rieda laiko ratai“. Parodos metu buvo prisiminta ilgametė liaudies meno tradicijų būrelio vadovė a. a. Genovaitė Zina Petrauskienė. Jos ir ugdytinių darbai dažnai puošė mūsų patalpų erdves, taip pat respublikos …

Rieda laiko ratai Read More »

Skaitmeninio raštingumo taikymas ugdymo procese. Dirbtinio intelekto galimybės

Švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui, įvairių dalykų mokytojams 4 val. nemokami mokymai ,,Skaitmeninio raštingumo taikymas ugdymo procese. Dirbtinio intelekto galimybės”. Lektorė – Monika Kemežienė, Varėnos ,,Ąžuolo” gimnazijos matematikos vyresnioji mokytoja. Vieta: Varėnos ,,Ąžuolo“ gimnazija. Datą patikslinsime susirinkus dalyvių grupei. Pažymėjimo parengimo mokestis 1 euras. Registruotis būtina iki balandžio 18 dienos tel. (8 310) 31 534 arba …

Skaitmeninio raštingumo taikymas ugdymo procese. Dirbtinio intelekto galimybės Read More »

„Mano mėgstamiausia pasaka“

Respublikinis nuotolinis IV klasių mokinių integruotas anglų kalbos ir dailės kūrybinių darbų konkursas „Mano mėgstamiausia pasaka“. Elektroninės mokinių kūrybinių darbų versijos bei Konkurso paraiška pateikiama elektroniniu paštu ineta.meduneckyte@vrprogimnazija.lt iki 2024 m. balandžio 29 d. Konkurso nuostatai

Baigiamajame Varėnos rajono vaikų ir jaunimo konkurso talentų šou „Vakaro žvaigždės 2024“ etape suteikta teisė dalyvauti šiems kolektyvams/dalyviams

Eil Nr Dalyvio vardas, pavardė Kolektyvo pavadinimas Mokykla, klasė Vadovo vardas, pavardė, 1. Rytis Kosmanas Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla, akordeono dalyko 4 klasė Darius Bachovas 2. Jaunieji dainorėliai Jungtinis Matuizų pagr. m-klos ir Varėnos „Ryto“ progimnazijos bei „Bruknelės“ jaunųjų grupės choras Asta Kašėtienė 3. Beatričė Tūbinytė   Varėnos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ Nerijus Bakula 4. …

Baigiamajame Varėnos rajono vaikų ir jaunimo konkurso talentų šou „Vakaro žvaigždės 2024“ etape suteikta teisė dalyvauti šiems kolektyvams/dalyviams Read More »

Mokymai „Dirbtinis intelektas ir jo panaudojimas kasdienėje bei darbinėje veikloje“

Susirinkus grupei mokymai vyktų  26 d. 9.00–12.15 val. per ZOOM Nuotoliniai 4 ak. val. trukmės mokymai „Dirbtinis intelektas ir jo panaudojimas kasdienėje bei darbinėje veikloje“. Mokymai skirti bendruomenės nariams, mokyklų vadovams, pavaduotojams ugdymui, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams, klasių vadovams ir kitų profesijų atstovams. Lektorė – Aurelija Okunytė, elektroninių studijų grupės vedėja ir mokymų …

Mokymai „Dirbtinis intelektas ir jo panaudojimas kasdienėje bei darbinėje veikloje“ Read More »

Paroda „Margučių raštai“

Rajono priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų paroda „Margučių raštai“. Parodą organizuoja Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogės Danutė Česnulienė ir Danutė Čėglienė. Dalyviai registruojasi užpildydami (1 priedą) ir siunčia el. paštu pasakosanciukai@gmail.com   iki š. m. kovo 22 d. Darbelį (margutį) nufotografuoja ir atsiunčia kartu su užpildyta dalyvio kortele (2 priedas) …

Paroda „Margučių raštai“ Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content