Varėnos švietimo centras

Atrask save

JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS PROJEKTAS   „ATRASK SAVE“

Varėnos švietimo centras2015 m. rugsėjo 30 d. pasirašė bendradarbiavimo įgyvendinant projektą  „Atrask save“ (projekto. Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001) sutartį. Projektą koordinuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Jo įgyvendinimo laikotarpis:2015 m. spalio 1 d. –2018 m. rugsėjo 1 d. Tikslinė grupė: 15-29 metų amžiaus, nedirbantis, nesimokantis, turintis mažiau galimybių savirealizacijai, jaunimas.

Varėnos švietimo centre, vietos jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė, Laura Jurgelevičiūtė, teiks ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo paslaugas:

• vaiko minimalios priežiūros;

• pagalbos pažįstant save;

• socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;

• motyvavimo;

• informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes;

• įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą;

• tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritorine darbo birža;

• savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo.

Įtraukiant rajono jaunimą į projekto „Atrask save“ veiklą, bus maksimaliai orientuojamasi į pačių jaunuolių poreikius, karjeros ir gyvenimo planavimo lūkesčius. Todėl kviečiame jaunimą, bei su juo dirbančias tarnybas, įstaigas, patiems kreiptis telefonu, el. paštu, arba užsukti į Varėnos švietimo centrą, adresu: J.Basanavičiaus g.9, Varėnoje.

Tel. pasiteirauti : 865487012, el.paštas: laura.svietimocentrasvar@gmail.com@gmail.com

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content