Varėnos švietimo centras

Respublikinė praktinė ikimokyklinių ugdymo pedagogų konferencija „Kūrybiniai ir inovatyvūs vaikų ugdymo(si) kontekstai. Patirčių sklaida“

2023 m. lapkričio 29 d. 10 val. ZOOM platformoje

Respublikinėje praktinėje ikimokyklinių ugdymo pedagogų konferencijoje „Kūrybiniai ir inovatyvūs vaikų ugdymo(si) kontekstai. Patirčių sklaida“ kviečiami dalyvauti respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai.

Norintys dalyvauti konferencijoje pranešėjai ir dalyviai užpildo ir iki 2023 m. lapkričio 17 d.  atsiunčia organizatoriams užpildytą dalyvio (1 priedas) ar pranešėjo (2 priedas) anketas el. paštu konferencijapasaka@gmail.com. Vėliau atsiųstos anketos nebus priimamos.
Pranešėjai organizuoja ir įgyvendina veiklas, 
savarankiškai pasirenkant  temą pagal metodinių leidinių rinkinius „Žaismė ir atradimai“, jas fotografuoja, filmuoja bei pristato konferencijos metu. Pranešimų skaičius neribotas, pranešimo trukmė 10 min.

Organizatorės ir koordinatorės Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lilija Vorevičienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja (Auklėtoja) Asta Rimkuvienė. Kontaktiniai tel. +37069137731, +37069989909.

Konferencijos nuostatai bei dalyvio ar pranešėjo anketos

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content