Varėnos švietimo centras

Projektas „Gamtos ritmu”

2020 projekto „Nesėdėk an ūlyčios“ sėkmė, jaunuolių, projekto partnerių, bendruomenės išsakyti atsiliepimai ir lūkesčiai ateičiai paskatino rengti naują projektą. Generuojant idėjas naujoms jaunimo veikloms, atlikome tikslinės grupės ir partnerių apklausą, įvertinome susidariusią situaciją dėl Covid-19 viruso plitimo ir apklausų metu buvo konstatuoti nerimą keliantys požymiai: nuovargis, stresas, pasunkėjęs mokymosi procesas, ribotas socialinis gyvenimas, pablogėjęs santykis su draugais, tėvais, mokytojais.

Planuojant naujas veiklas, atliepiant jaunuolių lūkesčius, tariantis su socialiniais partneriais ir visa bendruomene, buvo nuspręsta veiklas maksimaliai perkelti į saugią aplinką gamtoje. Iš čia ir gimė projekto pavadinimas – „Gamtos ritmu“.

Projekto tikslas – ugdyti mažiau galimybių turinčių, nemotyvuotų jaunuolių savęs suvokimą ir savo aplinkos pažinimą, skiepyti pagarbą savo krašto gamtai, istorijai ir kultūrai. Projekto tikslui pasiekti bus įgyvendinami du uždaviniai: 1. Suteikti galimybę jaunuoliams ir Atviro jaunimo centro darbuotojams geriau pažinti save; 2. Padėti jaunuoliams geriau pažinti savo gyvenamąją aplinką ir įsitraukti į bendruomenę. Į projekto veiklas planuojama įtraukti ne mažiau kaip 150 mažai motyvuotų, socialinę atskirtį patiriančių ir saviraiškos erdvės nerandančių jaunų žmonių.

Projekto veiklos yra daugialypės, orientuotos į įvairiapusį poveikį jauno žmogaus asmenybės formavimui, brandai. Stovyklos metu sulauksime svečių iš projekto „Dialogas tamsoje“, kurie suteiks galimybę jaunuoliams patirti ką reiškia būti neregiu ir supažindins su naujausiomis priemonėmis, kurios palengvina neregio buitį ir kasdienybę. Gamtos fotografas ir gamtos vaizdo operatorė praves paskaitą apie gamtos fotografavimo ypatumus. Paauglystės metu, labai svarbu gauti tinkamą informaciją apie lytiškumą, todėl pasikviesime lektorės iš „Įvairovės ir edukacijos namų“. Šios stovyklos tikslas – surinkti didelę grupę skirtingo amžiaus, skirtingo charakterio ir požiūrių jaunuolius, kurie nepažįsta vieni kitų ir aplinkos, todėl veiklos po pietų orientuotos į bendruomenės įsitraukimą, jaunuolių suvokimo, kad esi bendruomenės dalis, ugdymą. Bus vykdomos bendros varžybos su Varėnos policijos, kariuomenės ir pasienio rintinėmis, Karatė „Kyokušin“ ir Varėnos „Merkio“ futbolo, klubų nariais.

„Savęs pažinimo“ mokymus vykdysime Merkio upės krante, įsikūrusiame Juostandžio kempinge, kurio aplinka idealiai pritaikyta atsipalaidavimui, todėl jaunuoliams daug lengviau leistis į dviejų dienų savęs atradimo kelionę, kurią praves lektorius Donatas Nagumanovas. Vakare prie sukurto laužo prisijungs Danielė Baublytė iš „Varėnės žirgų“ ir supažindins su naktigonės tradicijomis.

Planuojame edukacinę išvyką į Dzūkijos nacionalinį parką. Jaunuoliai  keliaus į Čepkelių raistą, kur gidas papasakos apie pelkės atsiradimo istoriją, jos augalus ir gyvūnus bei turėsime žvakių liejimo edukaciją. Taip pat keliausime į kultūrinę ekskursiją Liškiavoje, kur aplankysime vienuolyną ir bažnyčios rūsius, kartu numatoma, etnografinė maisto degustacija, kurios metu jaunuoliai bus supažindinti su Dzūkiškos virtuvės tradicijomis. Tą pačią dieną planuojame aplankyti Panaros Pilnų namų bendruomenę. Organizuosime ir pažintinį žygį baidarėmis į Perloją Merkio upe.

Atvirame jaunimo centre nuolatos bus siūlomos veiklos: Karatė Kyokušin mankšta, „Pasaulio puodai“ – maisto gamyba, „Muzikinė mįslė“ – muzikiniai užsiėmimai ir iškylos gamtoje. Skatindami jaunuolius suprasti bendruomenines problemas, vyksime savanoriauti į gyvūnų prieglaudas.

Pasikeitusi situacija reikalauja iš darbuotojų naujų žinių, todėl siekdami atnaujinti ir sustiprinti kompetencijas, Atviro jaunimo centro darbuotojams organizuosime supervizijas. Jų metu darbuotojai gaus profesionalią specialistų konsultaciją atviro darbo su jaunimu klausimais, mokysis darbo komandoje, savo darbo organizavimo ir didins motyvaciją bei pasitikėjimą savimi.

Siekiant kokybiško projekto uždavinių įgyvendinimo, organizuosime susitikimus – diskusijas su projekto partneriais. Vykdomų veiklų aptarimas leis pamatyti naudą bei pašalinti trūkumus.

Projekto veiklų žinomumą bei jaunimo įsitraukimą didins viešinimo straipsniai vietinėje spaudoje, informaciniai plakatai, lankstinukai ir kt.

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content