Varėnos švietimo centras

Dokumentų valdymo aktualijos 2023 metais

28 d.  9.00–14.00 val.

Renkama grupė į 6 ak. valandų nuotolinį praktinį-konsultacinį seminarą „Dokumentų valdymo aktualijos 2023 metais“, skirtą biudžetinių įstaigų darbuotojams, atsakingiems už oficialiųjų dokumentų rengimą ir tvarkymą. Platformoje ZOOM.

Mokymų programa:

  1. Rašytinių dokumentų rengimo teisinis reglamentavimas.
  2. Rašytinių veiklos dokumentų rengimo reikalavimų aptarimas.

2.1. Teisės aktų (įsakymų, nutarimų) rengimo reikalavimai: dokumentų metaduomenų užrašymo ypatumų aptarimas

2.2. Teisės aktų, tvirtinamų vadovo įsakymu, rūšys, jų rengimo reikalavimai: dokumentų metaduomenų užrašymo ypatumų aptarimas;

2.3. Siunčiamų dokumentų (raštų, pažymų, įgaliojimų ir kt.) rengimo reikalavimai: dokumentų užrašymo metaduomenų ypatumų aptarimas;

2.4. Vidaus dokumentų (aktų, protokolų, pažymų, tarnybinių pranešimų ir kt.) rengimo reikalavimai: dokumentų metaduomenų užrašymo ypatumų aptarimas.

  1. Elektroninių dokumentų rengimas.

3.1. Elektroninio dokumento sąvoka. Elektroninių dokumentų valdymo proceso teisinis reglamentavimas.

3.2. Elektroninių dokumentų rengimas (praktiniai oficialiųjų elektroninių dokumentų rengimo aspektai: turinio rengimo, pasirašymo elektroniniu parašu ypatumai).

3.3. Elektroninių dokumentų nuorašų ar išrašų rengimas ir tvirtinimas.

4. Dokumentų tvarkymas ir apskaita kalendorinių metų eigoje:

4.1. Popierinių ir elektroninių dokumentų registravimas: registrų racionalaus skaičiaus, formos ir jų turinio pagrindimas;

4.2. Bylų sudarymas kalendorinių metų eigoje (bylų antraščių ir kitų rekvizitų atitikimas dokumentacijos planui, dokumentų grupavimas bylose, apskaita).

Atsakymai į klausimus. Diskusija.

Lektorė – dr. profesorė Virginija Chreptavičienė. Dalykinės komunikacijos tema apgynusi disertaciją. Mokymus dokumentų rengimo bei administracinės kalbos vartosenos dokumentuose reikalavimais temomis veda
30 metų. Dalyvavo rengiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės administravimo sistemą.

Registruotis 2023 m. iki lapkričio 24 d. tel. (8 310) 31 534 arba užpildyti žemiau esančią informaciją:    Seminaro kaina 70 Eur.

    Scroll to Top
    Scroll to Top Skip to content