Varėnos švietimo centras

2 ak. val. trukmės seminaras „IMP IS: neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimas“

Dabartinė mokymosi visą gyvenimą politika Lietuvoje yra fragmentuota, o suaugusiųjų neformaliojo švietimo būklė nepakankamai atliepia asmens ir darbo rinkos poreikius ir suaugusiųjų neformaliojo ir tęstinio mokymosi plėtros tendencijas. Lietuva yra viena iš 20 proc. ES valstybių su didžiausiais įgūdžių darbo rinkoje neatitikimais, o daugiau nei 40 proc. Lietuvos gyventojų teigia, kad jų turimi gebėjimai neatitinka poreikio pagal turimą profesiją, iš jų 26 proc. susiduria su kompetencijų trūkumu.

Esminiai iššūkiai, lemiantys nepakankamą suaugusiųjų neformaliojo švietimo progresą Lietuvoje, susiję su problema, kad šalyje nėra efektyviai veikiančios sistemos, kuri švietimo galimybes priartintų prie kiekvieno asmens. IMP sistema – vieno langelio principu veikianti vieninga tarpinstitucinė sistema, kurioje teikiami pasiūlymai mokytis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas, sudaromos galimybės pretenduoti į valstybės institucijų skiriamą finansavimą asmenims, siekiantiems tobulinti kompetencijas ir (arba) jų įgyti pagal mokymosi programas.

Varėnos švietimo centras kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru 2023 m. gruodžio 18 d. 9.30 val. kviečia dalyvauti 2 ak. val. trukmės NEMOKAMAME nuotoliniame seminare „IMP IS: neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimas”.

Pranešėjai:

  1. Individualių mokymosi paskyrų informacinės sistemos (IMP IS) pristatymas: sistemos architektūra. Saulius Samulevičius, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.
  2. Mokymosi programų rengimas ir talpinimas Neformaliojo suaugusiųjų švietimo registre (NŠPR). Edita Šaltenienė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.
  3. Dažniausiai daromos klaidos rengiant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas NŠPR‘e. Virginija Musteikienė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras).
  4. Mokymosi programų teikėjo paskyra IMP IS. Jūratė Barauskienė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

Renginys skirtas: Mokykloms, laisviesiems mokytojams arba kitiems švietimo teikėjams (bibliotekoms, kultūros centrams, daugiafunkciams centrams, Užimtumo tarnybai, muziejams, trečiojo amžiaus universitetams ir kitoms įstaigoms, įmonėms, organizacijoms, taip pat juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ar jų padaliniams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymą.

Renginio tikslas – pristatyti Individualių mokymosi paskyrų sistemą (IMP IS), neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų rengimo IMP IS pagrindinius aspektus, dažniausiai daromas klaidas rengiant programas IMP IS ir kt.

Renginio prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/97444077923?pwd=OVQzQmpGK3N3SEZkV3JOYm1yZ3o1Zz09

Registruotis galima tel. (8 310) 31 534 arba užpildyti žemiau esančią informaciją:

    Scroll to Top
    Scroll to Top Skip to content