LT EN
Paslaugos
Turizmo ir verslo informacija

Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2009 metų gruodžio 22 dienos sprendimu Nr. T-VI-846 Varėnos turizmo ir verslo informacijos centras  likviduotas nuo 2010 metų vasario 1 dienos, Turizmo ir verslo informacijos centro funkcijos perduotos Varėnos švietimo centrui. Vadovaujantis Varėnos švietimo centro nuostatų, patvirtintų Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-VI-1006, 15 punktu. Turizmo ir verslo informavimo veikla apima rajono informacinės infrastruktūros kūrimą ir palaikymą turizmo ir verslo srityse.

 

Turizmo ir verslo informacijos skyriaus tikslas – sukurti palankesnes informacines sąlygas turizmo ir verslo plėtrai.

 

Turizmo ir verslo informacijos skyriaus uždaviniai:

 

 • plėtoti informacines ir konsultacines paslaugas, aktyvinti verslumo mokymą;
 • kurti, palaikyti ir tobulinti rajono informacinę infrastruktūrą turizmo ir verslo srityse.
 

 

Turizmo informacijos skyriaus specialistas:

 • renka, kaupia ir nemokamai teikia informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves Varėnos rajone;
 •  rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves;
 •  teikia turizmo paslaugų ir išteklių duomenis Nacionalinei turizmo informacijos sistemai;
 •  gali užsakyti (rezervuoti) apgyvendinimo paslaugas, transporto bilietus, bilietus į teatrus, koncertus, sporto ir kitus renginius bei prekiauti suvenyrais.
 •  skatina rajono bendruomenės verslumą ir vietos iniciatyvas, pristato jas internetinėje svetainėje;
 •  renka, analizuoja ir skleidžia informaciją apie potencialius investuotojus Varėnos rajone;
 •  Reprezentuoja Varėnos rajoną, pristato turizmo ir verslo galimybes parodose.
 •  Rengia kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus, paskaitas, skirtas turizmo ir verslo sektoriams.
 •  Dalyvauja užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos smulkiam ir vidutiniam verslui programose ir projektuose.Turizmo ir verslo informavimo svetainę rasite čia: http://www.varenainfo.net/ 

Interaktyvusis Varėnos rajono žemėlapis:   http://www.varena.lt/gamtosritmu/lt/