LT EN
Naujausi įrašai
Kas mes?

Varėnos švietimo centras
Varėnos švietimo centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga:

- vykdanti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, metodinės veiklos organizavimą ir gerosios patirties sklaidą;

- teikianti pedagoginę psichologinę pagalbą vaikui, šeimai ir mokyklai;

- vykdanti turizmo ir verslo informacijos sklaidą, konsultavimą;

- organizuojanti jaunimo ir senjorų laisvalaikio užimtumą.

Paslaugos
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

  • Organizuojame kvalifikacijos tobulinimo renginius: kursus, seminarus, paskaitas.
  • Padedame įgyti naujų kompetencijų, mokėjimų ir įgūdžių bei tobulinti turimus.
Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyrius organizuoja ir vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginius (kursus, seminarus, paskaitas ir kt.), padeda rajono bPlačiau

Pedagoginė ir psichologinė pagalba

Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrius įvertina asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ugdymo ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mPlačiau

Turizmo ir verslo informacija

Turizmo ir verslo informacijos skyriaus tikslas – sukurti palankesnes informacines sąlygas turizmo ir verslo plėtrai.

Plačiau

Atviras jaunimo centras

Atvirame jaunimo centre siūloma veikla orientuota į skirtingus poreikius turinčius jaunuolius, kad kiekvienas rastų sau tinkamą užsiėmimą. Atviro jaunimo centro veiklų spektras gana platus:  Varėnos švietimo centro kvalifikuoti specialistaiPlačiau