LT EN
Naujausi įrašai
 • Metodinis rusų ir prancūzų kalbų mokytojams „Metodinio būrelio veiklos ataskaita už 2015/2016 m. m. Veiklos planavimas 2016/2017 m. m.“. Pranešimas „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas pamokose“
  2016-09-29
  Daugiau informacijos
 • Metodinis pradinių klasių mokytojams „Metodinio būrelio veiklos ataskaita už 2015/2016 m. m. Veiklos planavimas 2016/2017 m. m.“. Pranešimas „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas pamokose“
  2016-09-29
  Daugiau informacijos
 • Metodinis socialiniams pedagogams „Metodinio būrelio 2015/2016 m. m. veiklos ataskaita. Veiklos planavimas 2016/2017 m. m.“
  2016-09-29
  Daugiau informacijos
 • Metodinis specialiesiems pedagogams ir logopedams „Metodinio būrelio veiklos ataskaita už 2015/2016 m. m. Veiklos planavimas 2016/2017 m. m.“. Pranešimas „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas pamokose“
  2016-09-28
  Daugiau informacijos
 • Metodinis informacinių technologijų mokytojams „Metodinio būrelio veiklos ataskaita už 2015/2016 m. m. Veiklos planavimas 2016/2017 m. m.“. Pranešimas „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas pamokose“
  2016-09-28
  Daugiau informacijos
 • Metodinis anglų kalbos mokytojams „Metodinio būrelio veiklos ataskaita už 2015/2016 m. m. Veiklos planavimas 2016/2017 m. m.“. Pranešimas „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas pamokose“
  2016-09-27
  Daugiau informacijos
 • Seminaras „Vaikų literatūrinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje“
  2016-09-26
  Daugiau informacijos
Kas mes?

Varėnos švietimo centras
Varėnos švietimo centras – savivaldybės biudžetinė įstaiga:

- vykdanti pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, metodinės veiklos organizavimą ir gerosios patirties sklaidą;

- teikianti pedagoginę psichologinę pagalbą vaikui, šeimai ir mokyklai;

- vykdanti turizmo ir verslo informacijos sklaidą, konsultavimą;

- organizuojanti jaunimo ir senjorų laisvalaikio užimtumą.

Paslaugos
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

 • Organizuojame kvalifikacijos tobulinimo renginius: kursus, seminarus, paskaitas.
 • Padedame įgyti naujų kompetencijų, mokėjimų ir įgūdžių bei tobulinti turimus.
Neformalus suaugusiųjų švietimas

Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyrius organizuoja ir vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginius (kursus, seminarus, paskaitas ir kt.), padeda rajono bePlačiau

Pedagoginė ir psichologinė pagalba

Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrius įvertina asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ugdymo ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mPlačiau

Turizmo ir verslo informacija

Turizmo ir verslo informacijos skyriaus tikslas – sukurti palankesnes informacines sąlygas turizmo ir verslo plėtrai.

Plačiau

Atviras jaunimo centras

Atvirame jaunimo centre siūloma veikla orientuota į skirtingus poreikius turinčius jaunuolius, kad kiekvienas rastų sau tinkamą užsiėmimą. Atviro jaunimo centro veiklų spektras gana platus:  Varėnos švietimo centro kvalifikuoti specialistaiPlačiau