Varėnos švietimo centras

Socialinių mokslų (istorijos, geografijos, fizinio ugdymo, dorinio ugdymo) pedagogams

28 d. 15 val. Socialinių mokslų (istorijos, geografijos, fizinio ugdymo, dorinio ugdymo) mokytojų metodinė veikla: bendrojo ugdymo turinio atnaujinimas, rekomendacijos mokykloms kaip padėti mokiniams COVID-19 krizės metu, lūkesčiai kompetencijų tobulinimui.

    Skip to content