Varėnos švietimo centras

Respublikinė „Žilvičių“ vaikų lopšelių-darželių nuotolinė metodinė-praktinė konferencija „Darželis vaiko akimis“

Konferencijos dalyviai – respublikos „Žilvičių“ ikimokyklinių įstaigų pedagogai, vadovai, kiti specialistai.

Pranešėjas(ai) parengia žodinį pranešimą konferencijos tikslą ir uždavinius atitinkančia tema. Pranešimo trukmė iki 10 min.

Į konferenciją dalyviai ir pranešėjai registruojasi iki 2022m. gegužės  10 d. imtinai el. paštu darzelis.zilvitis@varena.lt

     Informaciją apie konferenciją teikia Varėnos ,,Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogė Silva Mikučionytė-Bingelienė, tel. +370 65 759639 el. paštu darzelis.zilvitis@varena.lt                                     

    Konferencijos dalyviai arba klausytojai užpildytą  paraišką (1 Priedas) pateikia iki 2022 m. gegužės  10 d. imtinai el. paštu darzelis.zilvitis@varena.lt.

Konferencijos nuostatai ir dalyvio anketa 

Skip to content