Varėnos švietimo centras

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Mes keičiame pasaulį“

2023 m. balandžio 26 d. 9.00 val. (dalyvių registracija nuo 8.15 val.)

Ugdymo įstaigų, vykdžiusių ESFA ir kitų finansavimo šaltinių projektus, vadovams, pedagogams respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Mes keičiame pasaulį“.

Konferencijos organizavimo grupė: Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio direktorė Rimutė Latvienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Alubauskienė.

Pranešėjai, norintys dalyvauti konferencijoje, turi registruotis elektroniniu paštu konferencija404@gmail.com iki 2023 m. balandžio 20 d., užpildant dalyvio anketą (1 priedas).

Konferencijos nuostatai ir dalyvio anketa (priedas Nr. 1)

Skip to content