Varėnos švietimo centras

Neformalaus suaugusiųjų švietimo programos “Dzūkijos krašto etnokultūra ir dzūkų ryšys su gamta ir sveikata” renginiai

2021 m. liepos 8 ir 14 dienomis vyko  neformalaus suaugusiųjų švietimo 12 val. programos ”Dzūkijos krašto etnokultūra ir dzūkų ryšys su gamta ir sveikata” užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 20 Varėnos TAU studentų bei kitų suaugusiųjų bendruomenės narių. Pirmąją dieną dalyviai Marcinkonių kaime susipažino su  Dzūkijos nacionalinio parko veikla, istorija, apžiūrėjo ekspozicijas. Lankė etnografinį Musteikos kaimą, susipažino su drevinio bitininko darbo specifika. Dalyvavo paskaitoj – degustacijoj „Dzūkijos regiono kulinarinis paveldas“. Edukacinės programos metu susipažino su žvakių liejimo tradicijomis.

Antrąją dieną Varėnos sporto centre dalyviai išklausė paskaitą apie sveiką gyvenseną darnoje su gamta. Sporto treneris parodė kaip galima aktyviai pralesti laiką gamtoje, pravedė treniruotę.

Programa sudarė sąlygas gyventojams pagilinti turimas žinias Dzūkijos krašto etnokultūros pažinimo ir sveikos gyvensenos skatinimo srityse, jas siejant tarpusavyje, pritaikyti turimas ir naujai įgytas žinias, siekiant praplėsti savo akiratį ir  gerinti savo gyvenimo kokybę.

   

 

 

 

 

 

 

Skip to content