Varėnos švietimo centras

Mokymai „Dokumentų valdymas”

Kviečiame įstaigų vadovus, raštvedžius, administracijos ir kitus darbuotojus į Varėnos švietimo centro organizuojamus  

40 val. programos „Dokumentų valdymas“ mokymus.

Mokymų programa sudaryta iš 6 skirtingų dokumentų valdymo modulių ir apims visą dokumentų valdymo kursą, kiekvieno modulio temai nagrinėti bus skiriama po 4 auditorines valandas

Mokymus ves lektorė Rasa Grigonienė, Mykolo Romerio universiteto, Mykolo Romerio teisės mokyklos dėstytoja,  Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus  teritorinio skyriaus  darbo ginčų komisijos narė.

Registruotis būtina iki 2022 m. balandžio 21 d. tel. (8 310) 31 534; mob. (8 600) 16910 arba užpildyti pabaigoje teksto esančius laukelius.

Planuojama mokymų kaina 72 Eur. ir 1 Eur. už pažymėjimą.

Mokymai vyktų 2022 m. gegužės 4, 13, 17, 24, 31 dienomis ir birželio 2 d. nuo 13.00 val. nuotoliniu būdu per video konferencijų, mokymų, pasitarimų platformą ZOOM.

Mokymų metu bus gilinamasi į šias temas:

 • Teisiniai dokumentų valdymo reglamentavimo pokyčiai ir nauji reikalavimai.
 • Švietimo įstaigų specifika.
 • Dokumentų formos :
 • Popieriniai dokumentai;
 • Elektroniniai dokumentai;
 • Vaizdo ir garso dokumentai;
 • Įrašai.
 • Pagrindiniai dokumentų elementai.
 • Dokumentų pasirašymo naujovės. Teisinė galia.
 • Procesų optimizavimo poreikis.
 • Įsakymo forma ir struktūra.
 • Įsakymo tekstas.
 • Įsakymų keitimas, pildymas ir pripažinimas netekusiais galios.
 • Tvirtinamųjų dokumentų (taisyklių, nuostatų, aprašų) forma ir struktūra.
 • Tvirtinimo žyma.
 • Tvirtinamųjų dokumentų skyriai, skirsniai, punktai…..
 • Turinio formavimo ypatumai.
 • Tvirtinamųjų dokumentų (taisyklių, pareigybės aprašymų, nuostatų) pavyzdžiai.
 • Raštų struktūra.
 • Raštų teksto reikalavimai, kalba ir etiketas.
 • Atsakomieji raštai.
 • Lydraščiai.
 • Vidaus dokumentų (aktų , protokolų ir kt.) turinys ir paskirtis.
 • Dokumentų formos reikalavimai. Garso dokumentai.
 • Akto, protokolo ir kt. turinys, rūšys.
 • Dokumentų ir bylų planavimas, darbuotojų atsakomybė.
 • Dokumentų registravimo sistemos ir galimybės.
 • Dokumentų apyvartos organizavimas (vidinė komunikacija).
 • Elektroninių dokumentų valdymo sistemos.
 • Užbaigtų bylų tvarkymas ir perdavimas į įstaigos  saugyklą (archyvą).
 • Užbaigtų bylų sistema ir apskaita.
 • Dokumentų saugojimo terminai.
 • Popierinių dokumentų saugojimas elektronine forma.
 • Dokumentų saugykloms taikomi reikalavimai.
 • Elektroninių dokumentų saugojimas.
 • Įdarbinimo dokumentai (darbo sutartys, susitarimai, pareigybių aprašymai ir kt.).
 • Darbo sutarčių keitimo dokumentai.
 • Atostogų, komandiruočių ir kt. suteikimo įforminimas.
 • Pareigų pažeidimo įforminimas.
 • Atleidimo dokumentai (darbo sutarties nutraukimo, išmokų ir kt. procesų įforminimas).

Lektorė pateiks aktualių dokumentų pavyzdžių, aptars dažniausiai pasitaikančias klaidas, atsakys į Jūsų klausimus. Visi mokymų dalyviai gaus susistemintą mokymo medžiagą.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis el. p. kersiene.varena@gmail.com arba mob. tel. (8 600) 16910.

  Skip to content