Varėnos švietimo centras

Mokyklų edukacinių erdvių 2022 m. konkursas

Ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokykloms (išskyrus suaugusiųjų mokyklas), profesinio ugdymo įstaigoms neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms „Mokyklų edukacinių erdvių 2022 m. konkursas“ savivaldybės etapas. Dalyvaujančios mokyklos anketas gali siųsti iki kovo 15 d. el. paštu: svietimo.centras@varena.lt

Skip to content