Varėnos švietimo centras

Lietuvių kalbos raštingumo konkursas „Diktantas“ 8 kl. mokiniams

Rajono bendrojo ugdymo mokyklų aštuntų klasių mokiniams lietuvių kalbos raštingumo konkursas „Diktantas“. Konkursas vyks Varėnos „Ryto“ progimnazijoje 2023 m. gegužės 10 d. 11.00 val.

Konkurso dalyvių registracija vykdoma iki 2023 m. gegužės 5 d. elektroniniu paštu ryto.mokykla@varena.lt, nurodant mokyklos pavadinimą, mokinio vardą ir pavardę, klasę, mokinį ruošusio mokytojo vardą ir pavardę, tėvų sutikimą / nesutikimą viešinti mokinio atvaizdą.

Konkursą organizuoja Varėnos „Ryto“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos: Violeta Sadauskienė, Daiva Kibirkštienė ir Rasa Speteliūnienė.

Diktanto nuostatai

Skip to content