Varėnos švietimo centras

Paroda „Bunda pavasario žiedeliai”

Lietuvos Respublikos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių, jų tėvų ir pedagogų kūrybinių darbelių ir piešinių fotografijų paroda: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIF9RxVgIO%5FHvEo&cid=AC2F9788AE0E0E3E&id=AC2F9788AE0E0E3E%21456&parId=root&o=OneUp Priedų sritis

Organizatorės: Senosios Varėnos „Nykštuko” vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo vyresniosios auklėtojos Laima Košelevienė ir Laimutė Pačkauskienė.

Skip to content