Varėnos švietimo centras

Kviečiame dalyvauti „Mąstymo žemėlapių mokymuose”

2022 m. sausio 24 d. Lietuvos ikimokyklinių, priešmokyklinių, pradinių, pagrindinių ir vidurinių ugdymo įstaigų vadovams ir pedagogams, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams bei pagalbos mokiniui specialistams 40 val. programa „Mąstymo žemėlapių mokymai“. Lektorė – Giedrė Lečickienė, Nacionalinės „Mąstymo mokyklos“ metodo taikymo lektorė.

Mokymų programoje pristatomas tarptautinis „Mąstymo mokyklos“ modelis – mokyklos bendruomenė, kurioje kiekvienas jos narys dalijasi bendru įsipareigojimu nuolat apgalvoti tai, kas vyksta ugdymo procese. Mokiniai ir mokytojai įtraukiami mokytis mąstyti reflektyviai, kritiškai ir kūrybiškai bei pritaikyti šiuos gebėjimus ir mokymo technikas bendrai konstruojant reikšmingą mokymo(si) programą ir bendras veiklas. Sėkmingi mokinių pasiekimai atsispindi mokinių gebėjimuose veikti skirtingose ugdymo veiklose nepriklausomai ir bendradarbiaujant, su malonumu ir pasitenkinimu mokantis. Paskatinimai pasirenkami ir pateikiami visai bendruomenei priimtinu būdu parodant dėmesį vienas kitam, kuriant tiek mokinių, tiek personalo pozityvų psichologinį gerbūvį.

Tarptautinio „Mąstymo mokyklos“ metodo vienas pagrindinių akcentų – sąveikos paradigma, t.y. perėjimas nuo mokytojo kaip pagrindinio žinių perdavėjo į mokinį, kaip pagrindinį savo žinių kūrėją.

Mokymų programa įgyvendinama, apmokant visą konkrečios mokyklos pedagoginį personalą. Metodo ir mokymų programos esmė – visuminis požiūris, t.y. jog siekiant metodo pasitvirtinimo ir rezultatyvumo, jį turi taikyti visi mokyklos mokytojai.

Mokymų kaina 49 Eur.

Registruotis būtina iki 2022 m. sausio 14 d.  tel. (8 310) 31 534 arba  užpildyti žemiau esančią informaciją.

    Skip to content