Varėnos švietimo centras

Informacija dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-36 „Dėl situacijos, susijusios su korona virusu“, pirminiai ir pakartotiniai vaikų vertinimai dėl specialiųjų ugdymosi poreikių šiuo metu Varėnos švietimo centre nevyksta. Jie bus atnaujinti nuo birželio 1d. ir vykdomi remiantis grafiku, suderintu su ugdymo įstaigomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-05-11 Nr. SR-2206 rekomendacijomis “Dėl ugdymo organizavimo 2019-2020 mokslo metais”, vertinant vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, pirmenybė bus teikiama pirminiam ankstyvajam (ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus) vaikų vertinimui ir iki š. m. kovo 13 dienos užregistruotiems vertinimui mokiniams.

Ugdymo įstaigų prašome parengti užregistruotų mokinių Specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo tvarkoje nurodytus dokumentus. Vertinimai bus atliekami tik gavus tinkamai užpildytus reikiamus dokumentus.

Skip to content