Varėnos švietimo centras

Gerbiami ugdymo įstaigų vadovai,

šiuo metu kitų rajonų ugdymo įstaigų patirtis jau rodo, kad esant dabartinei įtampai dėl karinio konflikto Ukrainoje, galimi įvairūs iššūkiai ir dėl mokinių netinkamo elgesio šioje įtampos kupinoje situacijoje (mokiniai gali netinkamai papokštauti savo ugdymo įstaigose – atsinešti ir panaudoti petardų, dūminių granatų ir pan.). Norime atkreipti jūsų dėmesį ir trumpai informuoti, kaip tokiu atveju rekomenduotume reaguoti.

Visų pirma, rekomenduojame reaguoti pagal jums jau žinomus saugumo reikalavimus (informuojant atitinkamas tarnybas, įvertinant situaciją dėl grėsmės sveikatai, evakuojant mokinius iš patalpų, kol nėra aišku kas įvyko).

Toliau, išsiaiškinus, kad koks nors veiksmas buvo mokinių netinkamas elgesys (bandymas netinkamai „papokštauti”) ir užtikrinus saugumą, rekomenduojame tą dieną toliau tęsti ugdymo procesą įprastai. Labai svarbu, kad išsprendus situaciją, mokiniai ir toliau liktų pamokose. Likdami pamokose, jie turi galimybę bendrauti su mokytojais bei kitais mokiniais ir tokiu būdu išsikalbėti apie įvykį, įsitikinti, kad mokykla yra saugi vieta ir realūs kariniai veiksmai nevyksta. Išleidus mokinius namo, tokios išsikalbėjimo ir situacijos normalizavimo galimybės jie netenka, kas yra žalinga jų savijautai, saugumo jausmui.

Šią informaciją ir rekomendacijas pateikiame jums reaguodami į dabartinę situaciją ir įvykius kitose ugdymo įstaigose.

Kilus panašioms situacijoms ar esant poreikiui konsultuotis kitais klausimais, konsultuojame telefonu: 8-31031534, psichologų ir švietimo pagalbos specialistų konsultacijos: 8-310-31232.

 

Varėnos švietimo centro PPT specialistai

Scroll to Top
Scroll to Top Skip to content