Varėnos švietimo centras

„Dzūkiškos variacijos“ Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

2015 m. sausio 23 d., 14 val. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje baigta įgyvendinti programa „Dzūkiškos variacijos“. Tai buvo pirmoji  projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veikla.

Trumpai apie projektą

Pagal Varėnos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos atliktus jaunimo veiklos situacijos tyrimus paaiškėjo, jog dėl silpnai išplėtotos infrastruktūros, bendradarbiavimo tarp įvairių institucijų bei atviro darbo su jaunimu metodų stokos, ryškėja specifinės jaunimo problemos (auganti vaikų ir jaunimo rizikos grupė, jaunimo socialinių kompetencijų stoka, laisvalaikio užimtumas, kt.). Remiantis atlikta situacijos analize, 2014 m. sausio 28 d. Varėnos rajono savivaldybės sprendimu Nr. T-VII-879, Varėnos švietimo centras parengė paraišką programai “ Rizikos vaikai ir jaunimas”. Projekto tikslas – sukurti aplinką, palankią jauno žmogaus gyvenimui ir saviraiškai Varėnos rajone. Projekte dalyvauja aštuonios institucijos:  Varėnos rajono savivaldybės administracija, Varėnos švietimo centras, Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyrius, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariatas, Varėnos sporto mokykla, Varėnos „Ryto“ progimnazija, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Šių institucijų savanoriško darbo pastangomis bus įkurti du Atviri jaunimo centrai, atnaujintos ir modernizuotos erdvės, įgyta inovatyvi įranga, skirta 14 – 18 ir 19 – 29 metų jaunimo grupių edukacinėms, pažintinėms, saviraiškos veikloms. Projekto veiklos bus  įgyvendinamos nuo 2014 m. spalio iki 2016 m. balandžio mėnesio. Projektas yra finansuojamas Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės, Norvegijos finansinių mechanizmų bei Varėnos rajono savivaldybės lėšomis.

Apie edukacinę programą „Dzūkiškos variacijos“

Edukacinė veikla buvo pradėta įgyvendinti 2014 m. spalio mėnesį. Šios veiklos koordinatorės Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos muzikos mokytojos Renatos Bakulienės iniciatyva buvo sukurta ir įgyvendinta integruota edukacinė programa 14 – 18 metų jaunimui.  Programa buvo skirta Varėnos rajono etnokultūrinio paveldo pažinimui, tyrinėjimui, praktikai. Veiklose dalyvavo daugiau nei pusantro šimto jaunuolių. Programą kuravo dailės mokytojai Valdemaras Šemeška, Dalia Šemeškienė – Kleponytė, muzikos mokytoja Renata Bakulienė.

Nuo spalio iki sausio mėnesio jaunuoliai klausė paskaitų dzūkų muzikinio folkloro ir tautodailės temomis, domėjosi, analizavo dzūkų liaudies kūrybą, lygino su kitų regionų paveldu, patys atliko tyrimą apie šeimynio muzikavimo tradicijas Varėnos rajone, ieškojo autentiškų senovinių daiktų, domėjosi jų istorijomis, juos fotografavo, parengė elektroninį katalogą. Taip pat tapė natiurmortus, dainavo autentiškas ir modernizuotas dzūkų liaudies dainas, išbandė projekto lėšomis įsigytus liaudies instrumentus: skudučius, tradicines kankles, dambrelį, kelmą.

Keturių mėnesių darbą vainikavo renginys, programos pavadinimu „Dzūkiškos variacijos“. Renginį pradėjo Domo Zalansko sukurta elektroninė kompozicija dzūkų liaudies dainos „Nei vėjai pučia“ motyvais. Renginio vedantieji Pranas Masilionis ir Virginija Nadzeikaitė apibendrino programos veiklas, priminė, kuo yra išskirtinis dzūkiškas muzikinis folkloras. Greta Valasinavičiūtė ir Ligita Lasauskaitė pristatė Varėnos krašto senolių autentiškų buities įrankių ir rankdarbių elektroninį katalogą. Jaunoji folkloro atlikėja Goda Tarailytė tradicinėmis kanklėmis atliko polką, kelmu pritarė Tautvydas Leikaitis. Regita Navickaitė susikaupusiai jaunuolių miniai atliko dainą „Vai nekukuok“. Penki jaunuolių srautai jaudindamiesi ir pasitempę lipo į sceną atlikti modernizuotų dzūkų liaudies dainų „Cykiai cykiai“, „Pūtė vėjas Ąžuolą“, „Leliumoj, siuntė mane“, „Gili gili upelė“, „Bėkit, bareliai“. Dainininkams akompanavo Regita Navickaitė (el. pianinas, akordeonas), Aurelijus Kauneckis (saksofonas), Tautvydas Leikaitis, Tomas Kučinskas, Laurynas Mikalonis (kelmas), Goda Tarailytė (dambrelis), Karolina Pavilonytė (perkusija).

Renginio metu buvo atidaryta jungtinė tapybos ir fotografijos darbų paroda. Tapybos darbuose jaunuoliai atvaizdavo autentiškus senovinius daiktus: antklodes – divonus, molinius ąsočius, puodynes. Fotografijų parodoje buvo galima išvysti dzūkų liaudies dainų vizualizacijas.

Daugelis jaunuolių prisidėjo prie techninių darbų: filmavimo, fotografavimo, renginio viešinimo, salės paruošimo, įgarsinimo, scenarijaus, skaidruolių, elektroninio katalogo kūrimo.

Daugeliui jaunuolių tai buvo nauja ir įdomi patirtis, reikalaujanti ne tik dalykinių muzikinių ir meninių kompetencijų, bet ir socialinių, komunikacinių gebėjimų, savęs pažinimo ir vertinimo, baimės ir emocijų valdymo, komandinio darbo, kitų įgūdžių.

Daiva Kosinskaitė,

Varėnos švietimo centro
Turizmo ir verslo informacijos skyrius

Skip to content