Varėnos švietimo centras

6 val. seminaras „Praktiniai metodai ir būdai ugdant autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus/mokinius“

2023 m. vasario 14 d. 13 val.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo  bei pradinių klasių mokytojams, mokytojų padėjėjams 6 val. seminaras „Praktiniai metodai ir būdai ugdant autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus/mokinius“. Lektorė – Jolita Čiutienė, Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ specialioji pedagogė, logopedė metodininkė; Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos logopedė metodininkė.

Vyks nuotoliniu būdu ZOOM platformoje.

Seminaro kaina 25 eurai.

Vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, kyla sunkumų įsitraukiant į ugdymo(si) procesą bendrojo lavinimo mokyklose ir darželiuose. Šie vaikai turi žymių komunikavimo, verbalinio suvokimo, adaptacijos, socialinių, elgesio ir emocinių sunkumų. Jie elgiasi, mąsto ir mokosi kitaip. Verbalinę informaciją jiems sunku suprasti. Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų mąstymas yra vizualiai tikslus ir logiškas. Šis raidos sutrikimas reikalauja ypatingo pasiruošimo,  kitokių ugdymo metodų ir būdų. Taip pat jiems būtina mokytojo padėjėjo pagalba. Ugdymo įstaigų pedagogams, specialistams, mokytojų padėjėjams trūksta žinių, įgūdžių, kaip  dirbti su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais, kad jie geriau adaptuotųsi grupėje/ klasėje, įsitrauktų į ugdymo procesą. Mokytojams, mokytojų padėjėjams didžiausią nerimą kelia vaiko nesugebėjimas savęs kontroliuoti ir kai kada pasireiškianti agresija, saviagresija. Elgesio problemos šiems vaikams dažniausiai kyla dėl nesupratimo ir nesusikalbėjimo ar dėl sensorinės integracijos sutrikimo.

Seminare ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo  bei pradinių klasių mokytojai, mokytojų padėjėjai įgis žinių ir praktinių įgūdžių apie efektyvius autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų/mokinių ugdymo metodus ir būdus, ugdymo aplinkos ir bendrųjų programų pritaikymo galimybes.  Pagrindinis dėmesys bus skiriamas gerosios patirties sklaidai.

Seminaro tikslas: plėtoti pedagogų profesines kompetencijas, suteikiant žinių apie autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų/mokinių ugdymo metodus ir būdus, remiantis praktine patirtimi.

Seminaro uždaviniai:

  1. Formuoti praktinius įgūdžius pritaikant ugdymo turinį bei ugdomąsias erdves vaikams turintiems autizmo spektro sutrikimą.
  2. Supažindinti su veiksmingais ASS turinčių vaikų ugdymo metodais ir būdais, grįstais praktine patirtimi.
  3. Pateikti praktinių metodų kaip ugdyti vaikų komunikacinius įgūdžius.
  4. Aptarti ASS turinčių vaikų įtraukaus ugdymo(si) galimybes.

Registruotis būtina iki 2023 m. vasario 10 d. tel. (8 310) 31 534 arba užpildyti žemiau esančią informaciją:

    Skip to content