Varėnos švietimo centras

40 val. programos „Įtraukusis ugdymas: mokymo metodai ir būdai. Vaikų elgesio sunkumų įveikimas taikant psichologinius aspektus“ mokymai.

2023 m. balandžio 19, 25 dienomis ir gegužės 3, 9 dienomis nuo 14 val.

Mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjams, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams, mokytojų padėjėjams ir pagalbos mokiniui specialistams 40 val. programos „Įtraukusis ugdymas: mokymo metodai ir būdai. Vaikų elgesio sunkumų įveikimas taikant psichologinius aspektus“ mokymai.

Lektoriai:

Laura Dubosaitė, psichologė, LMTA Pedagogikos katedros lektorė.

Darius Moraza, Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, lavinamosios klasės mokytojas, vyresnysis specialusis pedagogas.

Laima Žiedienė, Šiaulių sanatorinės mokyklos logopedė, specialioji pedagogė metodininkė, socialinių mokslų (edukologija) magistrė.

Jurgita Pocienė, „Dyslexia centro“ vadovė, disleksiško vaiko mama, logopedė-spec. pedagogė.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu per video konferencijų, mokymų, pasitarimų platformą ZOOM.

Mokymų kaina — 37 Eur.

Registracija iki 2023 m. balandžio 11 d. tel. (8 310) 31 534 arba užpildyti žemiau esančią informaciją:


    Skip to content