Varėnos švietimo centras

40 val. mokymai ,,Esminiai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo atnaujintų programų aspektai“

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui ir pedagogams 40 val. mokymai ,,Esminiai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo atnaujintų programų aspektai“.

Lektorė – Rasa Jankauskienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ekspertė, Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė ir lektorė.

Mokymų kaina 37 Eurai.

Data ir laikas bus skelbiami susirinkus grupei. Vyktų nuotoliniu būdu.

Programos anotacija:

2023 rugsėjo 4 buvo patvirtintos ikimokyklinio ugdymo gairės. Daugumai ikimokyklinio ugdymo įstaigų būtina sužioti, kaks laukia kelias nuo gairių iki ikimokyklinio ugdymo programos, kas naujose gairėse nauja,  kokia ikimokyklinio ugdymo  paskirtis, tikslai, kaip  ikimokyklinis  ugdymas siejasi su priešmokykliniu, pradiniu, viduriniu ugdymu.

Šioje programoje bus plėtojamos priešmokykliniame ugdyme dirbančių pedagogų ir ugdymo organizatorių (institucijos ir savivaldybės lygmenyse) kompetencijos, būtinos sėkmingam atnaujintos bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimui ir įsijungimui į priešmokyklinio ugdymo praktikos kaitą. Dalyviai galės įžvelgti priešmokyklinio ugdymo kaitos tendencijas, išbandyti jos įgyvendinimo galimybes, reflektuoti priešmokyklinio ugdymo praktiką. Programos metu dalyviai mokysis planuoti ir įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, vertinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir pagal pastebėtus pokyčius suteikti grįžtamąjį ryšį vaikui ir jo tėvams (rūpintojams, globėjams), toliau kryptingai planuoti pagalbą vaikui.

Pagrindinis dėmesys kvalifikacijos tobulinimo programoje skiriamas gerosios praktikos pavyzdžių analizei, pedagoginės veiklos (pvz., žaidybinių situacijų planavimo, projekto, užduoties, vertinimo) projektavimui, ugdymo praktikos tobulinimo sprendimų paieškai.

Registruotis būtina iki 2023 m. gruodžio 15 d. tel. (8 310) 31 534 arba užpildyti žemiau prašomą informaciją:    Scroll to Top
    Scroll to Top Skip to content