LT EN
Veikla
Pagrindinės veiklos sritys ir pareigybės
  • Prioritetinės veiklos kryptys

 

  • bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų suteikimas, įgyvendinant valstybės ir rajono vykdomą švietimo politiką;
  • projektinės veiklos aktyvinimas;
  • darbo aplinkos ir mikroklimato gerinimas.

 

Pagrindinės veiklos sritys


  • pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, metodinės veiklos organizavimas ir gerosios patirties sklaida;
  • pedagoginė psichologinė pagalba vaikui, šeimai ir mokyklai;
  • turizmo ir verslo informacijos sklaida, konsultavimas;
  • jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybių didinimas;
  • senjorų socializacija.

 

Pareigybių aprašymai: