LT EN
Veikla
Metodinė veikla

Metodinis būrelis

Būrelio pirmininkas

Kuratorius

Matematikos mokytojų metodinis būrelis

Aldutė Vaičiulienė

Rima Svirskienė

Chemijos ir fizikos mokytojų metodinis būrelis

Jolanta Žilionienė

Rima Svirskienė

Dorinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis

Elena Kaziukevičiūtė

Rima Svirskienė

Geografijos mokytojų metodinis būrelis

Rita Lysenko

Rima Svirskienė

Informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis

Algimantas Adomaitis

Rima Svirskienė

Biologijos mokytojų metodinis būrelis

Vida Stonienė

Rima Svirskienė

Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis

Aldona Japertienė

Elzė Vilčinskienė

Anglų kalbos mokytojų metodinis būrelis

Audronė Streikuvienė

Elzė Vilčinskienė

Rusų - prancūzų kalbos mokytojų metodinis būrelis

 

Elzė Vilčinskienė

Muzikos mokytojų metodinis būrelis

Asta Kašėtienė

Elzė Vilčinskienė

Technologijų mokytojų metodinis būrelis

Alma Tumėnienė

Elzė Vilčinskienė

Istorijos mokytojų metodinis būrelis

Irma Ambrutienė

Vilija Latvienė

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis būrelis

Stanislava Ramaškienė

Vilija Latvienė

Pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis

Rima Žukienė

Vilija Latvienė

Dailės mokytojų metodinis būrelis

Inga Balionienė

Vilija Latvienė

Kūno kultūros mokytojų metodinis būrelis

Rita Rimgailienė

Vilija Latvienė