LT EN
Veikla
Statistika

2018 m. renginių statistika


 

2018 m. renginiai tikslinėms grupėms

 

2018 m. vykusių renginių ataskaita. Seminarai

 

2018 m. rajono ugdymo įstaigų pedagogų, dirbusių Varėnos švietimo centre lektoriais, suvestinė

 

2018 m. vykusių seminarų dalyvių pagal atitinkamas ugdymo įstaigas suvestinė

 

2018 m. dirbusių lektoriais Varėnos švietimo centre suvestinė


2018 m. vykusių metodinių užsiėmimų ataskaita

 


 

STATISTIKA


2017/2018 m. m. renginiai tikslinėms grupėms


2017/2018 m. m. vykusių renginių ataskaita. Seminarai


2017/2018 m. m. rajono ugdymo įstaigų pedagogų, dirbusių Varėnos švietimo centre lektoriais, suvestinė


2017/2018 m. m. vykusių seminarų dalyvių pagal atitinkamas ugdymo įstaigas suvestinė


2017/2018 m. m. dirbusių lektoriais Varėnos švietimo centre suvestinė

 

 2017 m. renginiai tikslinėms grupėms

 

2017 m. vykusių renginių ataskaita. Seminarai

 

2017 m. rajono ugdymo įstaigų pedagogų, dirbusių Varėnos švietimo centre lektoriais, suvestinė

 

2017 m. vykusių seminarų dalyvių pagal atitinkamas ugdymo įstaigas suvestinė

 

2017 m. dirbusių lektoriais Varėnos švietimo centre suvestinė


2017 m. vykusių metodinių užsiėmimų ataskaita


  2016 m. renginiai tikslinėms grupėms


2016 m. vykusių renginių ataskaita. SEMINARAI


2016 m. rajono ugdymo įstaigų pedagogų, dirbusių Varėnos švietimo centre lektoriais suvestinė


2016 m. vykusių seminarų dalyvių pagal atitinkamas ugdymo įstaigas suvestinė


2016 m. dirbusių lektoriais Varėnos švietimo centre suvestinė


2016 m. vykusių metodinių užsiėmimų ataskaita 

2015/2016 m. m.  dirbusių lektoriais Varėnos švietimo centre

SUVESTINĖ


2015/2016 m. m. vykusių seminarų dalyvių pagal atitinkamas ugdymo įstaigas suvestinė


 

2015-2016 m. m. rajono ugdymo įstaigų pedagogų, dirbusių Varėnos švietimo centre lektoriais suvestinė


 

2015/2016 m. m. vykusių renginių ataskaita SEMINARAI

 

 

2015/2016 m. m. renginiai tikslinėms grupėms


 


 

2015 metais dirbusių lektoriais Varėnos švietimo centre suvestinė


2015 m. vykusių seminarų dalyvių pagal atitinkamas ugdymo įstaigas suvestinė


 

2015 m. rajono ugdymo įstaigų pedagogų, dirbusių Varėnos švietimo centre lektoriais suvestinė


 

2015 m. vykusių renginių ataskaita


 

2015 m. renginiai tikslinėms grupėms

  


 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS, PASKAITOS, PARODOS 2014/2015 m. m. 

METODINIAI PASITARIMAI, ATVIROS PAMOKOS, PASKAITOS, PARODOS 2015 m. 1-8 mėn.

 

2014/2015 m. m.  dirbusių lektoriais Varėnos švietimo centre suvestinė

 

2015 m. 1-8 mėn. dirbusių lektoriais Varėnos švietimo centre suvestinė

 

2014/2015 m. m. vykusių seminarų dalyvių pagal atitinkamas ugdymo įstaigas suvestinė

 

2015 m. 1-8 mėn. vykusių seminarų dalyvių pagal atitinkamas ugdymo įstaigas suvestinė

 

2014-2015 m. m. rajono ugdymo įstaigų pedagogų, dirbusių Varėnos švietimo centre lektoriais suvestinė

 

2015 m. 1-8 mėn. rajono ugdymo įstaigų pedagogų, dirbusių Varėnos švietimo centre lektoriais suvestinė

 

2014/2015 m. m. vykusių renginių ataskaita (seminarai, kursai)

 

2015 m. 1- 8 mėn. vykusių renginių ataskaita (seminarai, kursai)

 

2014/2015 m. m. renginiai tikslinėms grupėms

 

2015 m. 1-8 mėn. renginiai tikslinėms grupėms

 


 

 

   Švietimo centras, organizuodamas 2014 metų veiklą, vadovavosi šiomis pagrindinėmis nuostatomis:

     Pirmoji-švietimas turi ne tik atsiverti gyvenimo praktikai, bet ir su ja susilieti, tai yra užtikrinti visų gyventojų mokymosi sąlygas visose jų gyvenimo sferose (darbo, laisvalaikio, formalaus ugdymosi ir t.t.).

     Antroji-kurti tokias mokymosi aplinkas, kurios leistų asmeniui formalioje švietimo sistemoje mokytis neformaliai ir informaliai.

 

 Varėnos švietimo centro 2014 m. veiklos ataskaita.

 

2014 metais Švietimo centras organizavo 48 seminarus. Dalyvavo 1008 klausytojai, platus seminarų tikslinių grupių spektras. 2014 metais vykusių seminarų dalyvių pagal atitinkamas ugdymo įstaigas suvestinė.

     Mokymus vykdė Lietuvos universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų dėstytojai, atskirų tarnybų specialistai,  leidyklų atstovai, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro specialistai, kitų rajonų ir miestų ugdymo įstaigų pedagogai, Varėnos rajono savivaldybės įstaigų specialistai, Varėnos švietimo centro darbuotojai, Varėnos rajono ugdymo įstaigų pedagogai, psichologai,  pedagoginių psichologinių tarnybų specialistai. Rajono ugdymo įstaigų pedagogų, dirbusių Švietimo centre 2014 metais lektoriais suvestinė.

     Švietimo centre yra biblioteka, turinti virš 2000 egzempliorių spaudinių ir daugiau kaip 160 elektroninės informacijos laikmenų. Kaupiamos kompiuterinės mokymo priemonės, video medžiaga, pedagoginė metodinė literatūra ir ją papildanti audio medžiaga.