LT EN
Veikla
Renginiai
2020 m. Rugsėjis
09d.

REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS DĖL COVID – 19 PREVENCIJOS


REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS DĖL COVID – 19 PREVENCIJOS (pradinis ugdymas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, pagrindinis ir vidurinis ugdymas, neformalusis vaikų švietimas).

Registruotis į renginį: