LT EN
Veikla
Renginiai
2019 m. Balandis
02d.

„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“


Rugsėjo mėn.          Renkama grupė į privalomus 60 val. kursus mokytojams „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa“. (Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-831 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą).

Registruotis į renginį: