LT EN
Veikla
Finansinių ataskaitų rinkiniai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS - PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

 
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D . DUOMENIS

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M.  kovo 31 D. DUOMENIS

 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*


ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*


FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

 VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 


 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO  31D. DUOMENIS

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO


VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

 NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)


VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)


VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Per ataskaitinį laikotarpį Į, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ


FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO


 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

 

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

 NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

 


 

 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M.BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

 

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS

 ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO


 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 

 

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

 VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS

  ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

 

 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

 

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 


 


 FINANSINĖ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ


 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS 


FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 


 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO


VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI


FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Per ataskaitinį laikotarpį Į, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ


GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ


VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS


FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ


 VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  PRIE 2015 METŲ II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO


VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS


FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ


VARĖNOS ŠVIETIMO CENTRO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 METŲ III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS