LT EN
Varėnos TAU
Trečiojo amžiaus universitetas

 

Veiklos tikslai


      Sudaryti sąlygas vyresnio amžiaus žmonėms mokytis bendraujant ir bendradarbiaujant, skleisti ir perimti profesinės, kultūrinės bei visuomeninės veiklos patirtį bei skatinti prasmingą kartų partnerystę įvairiose visuomeninio gyvenimo srityse.Kviečia Varėnos trečiojo amžiaus universitetas

 

        2013 m. spalio 9 d. Švietimo centre atidarytas Varėnos trečiojo amžiaus universitetas. Tai ne pelno organizacija, vienijanti fizinius bei juridinius asmenis vyresnio amžiaus žmonių neformalaus švietimo, kultūros, sveikatos stiprinimo, įsitraukimo į rajono visuomenės gyvenimą poreikiams tenkinti, ryšiams tarp kartų stiprinti. Tai bus naudinga visiems, o juo labiau patiems dalyviams, nes bendravimas, dalijimasis patirtimi, išgyvenimais, aktyvumas padeda ilgiau išlaikyti atmintį, sveikatą, drauge ir darbingumą, didina asmens savivertę. Be to visiems drauge kai kuriose srityse įmanoma nemažai nuveikti. Klausytojams siūlomi menų, sveikatos, socialinės psichologijos, užsienio kalbų, turizmo, amatų, sodininkystės ir daržininkystės fakultetai. Mokymosi modelį galės rinktis patys senjorai siūlydami idėjas ir prisidėdami prie jų įgyvendinimo, kurdami fakultetus ir rinkdami jų dekanus.

      Kitų rajonų patirtis rodo, kad Trečiojo amžiaus universiteto veikla ir patinka, ir pasiteisina. Juk nėra geresnio universiteto kaip pats gyvenimas. Kaip atėjęs į pasaulį žmogus pareiškia: "Aš jau esu", taip kiekvienas pagyvenęs gali priminti: "Aš dar esu", tereikia ateiti į Varėnos švietimo centrą ir parašyti prašymą stoti į universitetą. Maloniai lauksime atvykstant. Tel. pasiteiravimui 8-698-81205.

 
Varėnos rajono trečiojo amžiaus universitetas kviečia visus norinčius tapti savanoriais prisidėti prie mūsų. Galimos savanoriškos veiklos sritys: vyresnio amžiaus asmenų priežiūra, darbas su vaikais, neįgaliaisiais ir kt. Visi savanoriai prieš pradėdami vykdyti veiklą yra informuojami apie savanoriškos veiklos pobūdį ir mastą bei jos eigą. Visiems savanoriams suteikiama savanoriškai veiklai atlikti reikalinga informacija, teikiama konsultacinė ir techninė pagalba, mokymai, savanoriai yra aprūpinami savanoriškai veiklai atlikti reikalingomis priemonėmis, su savanoriais sudaromos savanoriškos veiklos sutartys. Kontaktai pasiteirauti: koordinatorė Vilija Latvienė, tel. 8 310 31534, VILDORA@gmail.com