LT EN
Projektai
„Varėnos kraštas - jaunimui, jaunimas - krašto pažangai"

 

             


Varėnos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba, vertindama jaunimo veiklos situaciją, konstatavo, kad infrastruktūros ir priemonių nebuvimas, silpna partnerystė tarp institucijų, ribotas atviro darbo su jaunimu metodų taikymas neleidžia spręsti jaunimo specifinių problemų, vis labiau didina jo socialinę atskirtį. Formuojasi pasyvi (pereinanti į atsiskyrimą, net agresyvumą) jaunimo pozicija dėl savęs pažinimo, savirealizacijos, socialinės kompetencijos, įsitraukimo į bendruomenės gyvenimą galimybių trūkumo.
Todėl 2014 m. sausio 28 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T-VII-879 „Dėl dalyvavimo „Varėnos kraštas - jaunimui, jaunimas - krašto pažangai" projekte" Varėnos švietimo centras buvo įpareigotas rengti projekto paraišką programos „Rizikos vaikai ir jaunimas" konkursui. Ši programa finansuojama Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų.
Pasibaigus projektų paraiškų vertinimo procedūroms, paaiškėjo, kad Varėnos švietimo centro parengto projekto idėja yra viena iš šešių Lietuvoje, kuri bus finansuojama. 2014 metų spalio 3 dieną Švietimo centras pasirašė projekto „Varėnos kraštas - jaunimui, jaunimas - krašto pažangai" kodas Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-024 įgyvendinimo sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

                  

 

Projekto veiklos bus įgyvendinamos nuo 2014 metų spalio iki 2016 metų balandžio mėnesio. 
Projekto biudžetas - 822 060 litų. Paramos lėšos (Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų) sudaro 737 660 litų. Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšos - 84 400 litų. 
Projekto ilgalaikis siekis - sukurti aplinką palankią jauno žmogaus gyvenimui ir saviraiškai Varėnos rajone. Aštuonios institucijos (Varėnos rajono savivaldybės administracija, Varėnos švietimo centras, Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyrius, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariatas, Varėnos sporto mokykla, Varėnos „Ryto" progimnazija, Varėnos „Ąžuolo" gimnazija, Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka) suvienija savo pastangas ir siekia įkurti du Atvirus jaunimo centrus, leidžiančius siūlyti jaunimui visiškai naujas, neišbandytas paslaugas: psichologo, dizaino, meno terapijos, relaksacijos, kūno lavinimo gimnastikos ir treniruoklių pagalba. Projekto metu atnaujintos erdvės ir įgyta inovatyvi įranga bei taikomi atviro darbo principai ir savanorystė suteiks galimybę jaunimui išbandyti naujas meninės, sportinės, pažintinės veiklos formas: kurti filmus, miuziklą, keliauti, slidinėti, burtis į organizacijas, pažinti save ir savo gabumus. 
Sukurta, atviram darbui su jaunimu pritaikyta, infrastruktūra ir motyvuota institucijų partnerystė leis pasirinkti jauniems žmonėms naujas, patrauklias veiklas. Projekto tikslinė grupė sąlyginai skiriama į dvi dalis: 14-19 m. amžiaus ir 19-29 m. amžiaus. Šių grupių problemos ir situacija šiek tiek skiriasi. Projekto idėjai įgyvendinti suburti partneriai padės aiškiau identifikuoti jaunimo poreikius, bendromis pastangomis kurti naujas veiklas, didinančias nedirbančio ir nesimokančio jaunimo socialinę įtrauktį, atverti turimas ir projekto metu sukurtas aplinkas neakademiniam (19-29 m.) jaunimui. Šio projekto veiklos suteiks galimybes socialiai pažeidžiamam, neaktyviam, probleminiam jaunimui formuoti tapatumą ir savivertės suvokimą, didinti užimtumo, saviraiškos, įsitraukimo į prasmingą veiklą galimybes, stiprins socialinę kompetenciją. 
Šis projektas išskirtinis tuo, kad pats jaunimas bei partneriai dalyvavo projekto idėjos formavimo etape. Atvirų jaunimo centrų viziją „piešė" 663 Varėnos rajono jauni žmonės. Projekto veiklos sukurs skirtingo pavaldumo institucijų efektyvios partnerystės tinklą, suteiks joms galimybę pabandyti dirbti su „kitu" jaunimu ir „kitaip", vertinant jo saugumo, kontakto bei lygiaverčio bendravimo poreikius. Šis projektas tai - partnerių darbuotojų ir paties jaunimo savanorystės mokykla. Jis leis jaunimui suvokti, kad jį girdi ir, kad jis gali veikti.
Projekto uždavinys - padidinti rizikos jaunimo (14-29 m.) įtraukimą į prasmingą veiklą, sudarant galimybes tenkinti specifinius poreikius naujoms paslaugoms ir veikloms.
Projekto veiklos:
Varėnos rajono savivaldybės administracija: apmokės projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kuri sudaro apie 10 % bendro projekto biudžeto dydžio, užtikrins finansavimą projekte nurodytoms funkcijoms vykdyti po projekto užbaigimo, dalyvaus Tarpžinybinio tinklo veikloje deleguodama po vieną atstovą iš Vaiko teisų apsaugos tarnybos, Socialinės paramos skyriaus ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus projekto analizei atlikti ir projekto poveikio ataskaitai rengti, vykdys projekto veikloms įgyvendinti reikalingus viešuosius pirkimus iki sutarčių pasirašymo procedūros.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariatas: dalyvaus projekto partnerių tarpžinybinio tinklo plėtros veiklose, įtrauks į Jaunųjų Policijos rėmėjų veiklą 2 jaunuolius (14-18 m.) ir į Policijos rėmėjų veiklą - 3 jaunuolius (19-29 m.), užtikrins renginių metu miesto ir partnerių erdvėse dalyvių ir visuomenės saugumą, padės į projekto veiklas įtraukti rizikos grupės jaunimą. 
Varėnos švietimo centro AJC teiks paslaugas: meno terapijos ( tapyba ant vandens, molio, žaidimų); relaksacijos (muzikos, vaizdo, spalvų, kvapų); laisvalaikio (jaunimo poilsio ir laisvalaikio zonoje) ves užsiėmimus: treniruoklių kambaryje, gimnastikos salėje, dizaino studijoje(tapyba ant šilko, vilnos vėlimo, dekupažo, pynimo iš vytelių, papuošalų ir muilo gamybos, Fimo modeliavimo darbai, medžio drožybos, siuvimo). 
Alytaus teritorinė darbo birža Varėnos skyriuje Jaunimo darbo centre teiks paslaugas: psichologo (individualias, grupines ), konsultacines darbo paieškos bei karjeros planavimo klausimais, IT gebėjimų ugdymo.
Varėnos sporto mokykla: sukurs riedutininkų grupę, vykdys akciją „Vasarą lėk su riedučiais", organizuos išvyką į tarptautinį rankinio turnyrą Vokietijoje, sveikatingumo stovyklą Šventojoje. Varėnos "Ąžuolo" gimnazija: organizuos miuziklo pastatymą, įgyvendins edukacinę programą „Dzūkiškos variacijos", surengs konkursą - plenerą „Dainos kaip dienos", organizuos trumpametražių mėgėjiškų filmų kūrimą ir jų vakarą - konkursą po atviru dangumi. 
Varėnos „Ryto" progimnazija: mokys slidinėti lygumų slidėmis, šiaurietiško ėjimo, organizuos tris išvykas į Druskininkų „Snow" areną. 
Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos AJC: vykdys mokymus jaunimui „Projektų rengimas ir verslo idėjų generavimas", surengs Varėnos krašto jaunimo veiklą vienijančios asociacijos steigimo ir protokolo pasirašymo susitikimą, jaunimo dainuojamosios poezijos dieną.

  

„Dzūkiškos variacijos“ Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

 

2015 m. sausio 23 d., 14 val. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje baigta įgyvendinti programa „Dzūkiškos variacijos“. Tai buvo pirmoji  projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veikla.

 

Trumpai apie projektą

 

Pagal Varėnos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos atliktus jaunimo veiklos situacijos tyrimus paaiškėjo, jog dėl silpnai išplėtotos infrastruktūros, bendradarbiavimo tarp įvairių institucijų bei atviro darbo su jaunimu metodų stokos, ryškėja specifinės jaunimo problemos (auganti vaikų ir jaunimo rizikos grupė, jaunimo socialinių kompetencijų stoka, laisvalaikio užimtumas, kt.). Remiantis atlikta situacijos analize, 2014 m. sausio 28 d. Varėnos rajono savivaldybės sprendimu Nr. T-VII-879, Varėnos švietimo centras parengė paraišką programai “ Rizikos vaikai ir jaunimas”. Projekto tikslas – sukurti aplinką, palankią jauno žmogaus gyvenimui ir saviraiškai Varėnos rajone. Projekte dalyvauja aštuonios institucijos:  Varėnos rajono savivaldybės administracija, Varėnos švietimo centras, Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyrius, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariatas, Varėnos sporto mokykla, Varėnos „Ryto“ progimnazija, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Šių institucijų savanoriško darbo pastangomis bus įkurti du Atviri jaunimo centrai, atnaujintos ir modernizuotos erdvės, įgyta inovatyvi įranga, skirta 14 – 18 ir 19 – 29 metų jaunimo grupių edukacinėms, pažintinėms, saviraiškos veikloms. Projekto veiklos bus  įgyvendinamos nuo 2014 m. spalio iki 2016 m. balandžio mėnesio. Projektas yra finansuojamas Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės, Norvegijos finansinių mechanizmų bei Varėnos rajono savivaldybės lėšomis.

 

Apie edukacinę programą „Dzūkiškos variacijos“

 

Edukacinė veikla buvo pradėta įgyvendinti 2014 m. spalio mėnesį. Šios veiklos koordinatorės Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos muzikos mokytojos Renatos Bakulienės iniciatyva buvo sukurta ir įgyvendinta integruota edukacinė programa 14 – 18 metų jaunimui.  Programa buvo skirta Varėnos rajono etnokultūrinio paveldo pažinimui, tyrinėjimui, praktikai. Veiklose dalyvavo daugiau nei pusantro šimto jaunuolių. Programą kuravo dailės mokytojai Valdemaras Šemeška, Dalia Šemeškienė – Kleponytė, muzikos mokytoja Renata Bakulienė.

 

Nuo spalio iki sausio mėnesio jaunuoliai klausė paskaitų dzūkų muzikinio folkloro ir tautodailės temomis, domėjosi, analizavo dzūkų liaudies kūrybą, lygino su kitų regionų paveldu, patys atliko tyrimą apie šeimynio muzikavimo tradicijas Varėnos rajone, ieškojo autentiškų senovinių daiktų, domėjosi jų istorijomis, juos fotografavo, parengė elektroninį katalogą. Taip pat tapė natiurmortus, dainavo autentiškas ir modernizuotas dzūkų liaudies dainas, išbandė projekto lėšomis įsigytus liaudies instrumentus: skudučius, tradicines kankles, dambrelį, kelmą.

 

Keturių mėnesių darbą vainikavo renginys, programos pavadinimu „Dzūkiškos variacijos“. Renginį pradėjo Domo Zalansko sukurta elektroninė kompozicija dzūkų liaudies dainos „Nei vėjai pučia“ motyvais. Renginio vedantieji Pranas Masilionis ir Virginija Nadzeikaitė apibendrino programos veiklas, priminė, kuo yra išskirtinis dzūkiškas muzikinis folkloras. Greta Valasinavičiūtė ir Ligita Lasauskaitė pristatė Varėnos krašto senolių autentiškų buities įrankių ir rankdarbių elektroninį katalogą. Jaunoji folkloro atlikėja Goda Tarailytė tradicinėmis kanklėmis atliko polką, kelmu pritarė Tautvydas Leikaitis. Regita Navickaitė susikaupusiai jaunuolių miniai atliko dainą „Vai nekukuok“. Penki jaunuolių srautai jaudindamiesi ir pasitempę lipo į sceną atlikti modernizuotų dzūkų liaudies dainų „Cykiai cykiai“, „Pūtė vėjas Ąžuolą“, „Leliumoj, siuntė mane“, „Gili gili upelė“, „Bėkit, bareliai“. Dainininkams akompanavo Regita Navickaitė (el. pianinas, akordeonas), Aurelijus Kauneckis (saksofonas), Tautvydas Leikaitis, Tomas Kučinskas, Laurynas Mikalonis (kelmas), Goda Tarailytė (dambrelis), Karolina Pavilonytė (perkusija).

 

Renginio metu buvo atidaryta jungtinė tapybos ir fotografijos darbų paroda. Tapybos darbuose jaunuoliai atvaizdavo autentiškus senovinius daiktus: antklodes - divonus, molinius ąsočius, puodynes. Fotografijų parodoje buvo galima išvysti dzūkų liaudies dainų vizualizacijas.

 

Daugelis jaunuolių prisidėjo prie techninių darbų: filmavimo, fotografavimo, renginio viešinimo, salės paruošimo, įgarsinimo, scenarijaus, skaidruolių, elektroninio katalogo kūrimo.

 

Daugeliui jaunuolių tai buvo nauja ir įdomi patirtis, reikalaujanti ne tik dalykinių muzikinių ir meninių kompetencijų, bet ir socialinių, komunikacinių gebėjimų, savęs pažinimo ir vertinimo, baimės ir emocijų valdymo, komandinio darbo, kitų įgūdžių.

 

 

Daiva Kosinskaitė,

Varėnos švietimo centro
Turizmo ir verslo informacijos skyrius

 

Renginio kuratorės: R. Bakulienė ir D. Kleponytė-Šemeškienė


Dzūkų advento daina "Gili gili upė"


Renginio vedantieji: V. Nadzeikaitė ir P. Masilionis


G. Tarailytė ir T. Leikaitis groja polka


Groja R. Navickaitė ir A. Kauneckis


Dailė


 


 

1 – asis projekto „Varėnos kraštas - jaunimui, jaunimas - krašto pažangai“  tarpžinybinis susitikimas

 

2015 m. sausio 6 – 7 dienomis Varėnos rajone Burokaraistėlės kaime vyko pirmasis iš penkių projekto „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“ tarpžinybinio tinklo, skirto jaunimo aktyvinimui ir įtraukimui į rajono bendruomenės gyvenimą, kūrimo susitikimas.

            Susitikimo metu Varėnos švietimo centro direktorė Janina Šimelionienė pristatė Tarpžinybinio tinklo kūrimo veiklas. Varėnos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Grigėnė supažindino su Jaunimo problemų sprendimo Varėnos rajono savivaldybėje 2013-2018 metų planu. Švietimo centro specialistė turizmui, projekto jaunimo veiklų koordinatorė Daiva Kosinskaitė pristatė projekte planuojamos sukurti naujos veiklos ir paslaugų paketus, skirtus jaunimui. Partnerių ir kitų tarpžinybiniams tinklui priklausančių įstaigų deleguoti atstovai supažindino su jaunimo veiklos problemomis savos institucijos kontekste.

Paskutinė susitikimo dalis buvo skirta Tarpžinybinio tinklo jaunimo politikos įgyvendinimui kūrimo planui sudaryti.

 

Projektas „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“, kodas Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-024, yra finansuojama Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 


 

2 – asis projekto tarpžinybinis susitikimas

 

2015 m. kovo 9-10 dienomis Varėnos rajone Burokaraistėlės kaime vyko antrasis iš penkių projekto „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“ tarpžinybinio tinklo, skirto jaunimo aktyvinimui ir įtraukimui į rajono bendruomenės gyvenimą, kūrimo susitikimas. Jo metu lektorius Nerijus Miginis vedė mokymus projekto partnerių bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijoms ugdyti, tinklo partnerių motyvacijai stiprinti. Šių mokymų tikslas buvo suteikti žinių apie jaunimo požiūrį į aplinką ir jos supratimą, išmokti nustatyti jaunimo poreikių atpažinimo kriterijus, parinkti efektyvias darbo su jaunimu formas ir metodus. Mokymų uždaviniai buvo:

 

- supažindinti dalyvius su darbo su jaunimu principais;

 

- suvokti paauglystės amžiaus tarpsnio psichologiją;

 

- suteikti dalyviams tarpžinybinio bendradarbiavimo sampratą bei praktinius bendradarbiavimo įgūdžius.

 

Mokymų dalyviai mokėsi taikyti tarpžinybinio bendradarbiavimo ir interesų atstovavimo priemones: suvokti darbo su jaunimu sampratą ir principus Lietuvoje; tirti jaunų žmonių poreikius ir pagal juos organizuoti jaunų žmonių veiklą; organizuoti neformaliojo ugdymo veiklas.

 

 

Projektas „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“, kodas Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-024, yra finansuojama Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.


 

 


 

3 – asis projekto „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“  tarpžinybinis susitikimas

 

 

2015 m. gegužės 7 – 8 dienomis Varėnos rajone Burokaraistėlės kaime vyko trečiasis iš penkių projekto „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“ tarpžinybinio tinklo, skirto jaunimo aktyvinimui ir įtraukimui į rajono bendruomenės gyvenimą, kūrimo susitikimas.

 

Susitikimo metu lektorė Dalė Daiva Gasparavičiūtė tarpžinybinį tinklą sudarančių įstaigų atstovams vedė mokymus „Jaunų žmonių motyvavimo aspektai“. Mokymų tikslas buvo suteikti seminaro dalyviams žinių apie jaunų žmonių motyvavimo aspektus ir supažindinti su šių teorinių žinių praktinėmis pritaikymo galimybėmis. Mokymų uždaviniai buvo: pristatyti ir aptarti teorinės informacijos „Jaunų žmonių motyvavimo aspektai“ pritaikymo galimybes praktikoje; teoriniai – praktiniai įgūdžių ugdymo užsiėmimai, kaip alternatyva sėkmingam darbui jaunų žmonių motyvavimo procese.

 

Mokymų dalyviai įgijo jaunų žmonių motyvavimo ir efektyvių motyvacinių priemonių taikymo įgūdžių, pagilino gebėjimus motyvacijos teorijas taikyti praktikoje; analizuoti situacijas ir numatyti galimus rezultatus;  parinkti ir pritaikyti optimaliausias motyvacijos priemones.

 

Projektas „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“, kodas Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-024, yra finansuojama Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.


 

 

 

 


 

Tarpžinybinio tinklo įstaigų atstovų vizitas Druskininkų jaunimo užimtumo centre

 

2015 m. gegužės 6 dieną įvyko projekto „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“ tarpžinybinį tinklą sudarančių įstaigų atstovų vizitas į Druskininkų jaunimo užimtumo centrą.

 

Centro direktorė Aušra Nedzinskienė ir pavaduotoja Diana Braun susitikimo dalyviams aprodė Jaunimo užimtumo centro erdves, pristatė veiklas, supažindino su jų naudojamais darbo su jaunimu metodais, pasidalijo gerąja patirtimi. Susitikimo pabaigoje vyko praktinis veiklų ir darbo su jaunimu metodų išbandymas.

 

Projektas „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“, kodas Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-024, yra finansuojama Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

 

 


 

 

5 – asis projekto tarpžinybinis susitikimas

 

                 2016 m. kovo 24-25 dienomis Varėnos rajone Burokaraistėlės kaime vyko penktasis projekto „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“ tarpžinybinio tinklo, skirto jaunimo aktyvinimui ir įtraukimui į rajono bendruomenės gyvenimą, kūrimo susitikimas. Jo metu lektorės Edita Baukienė ir Irena Nedvzeckienė vedė mokymus komandinio bendradarbiavimo įgūdžiams stiprinti. Mokymus sudarė trys dalys: komandinis darbas: samprata, ypatumai; komandos narių vaidmenys ir reikšmė; efektyvaus komandinio darbo kliūtys bei galimybės jas koreguoti.

              Mokymų dalyviams buvo pateikta daug dalykinės informacijos, taip pat iliustratyvios vaizdinės medžiagos, organizuoti komandinio darbo įgūdžius stiprinantys žaidimai ir užduotys.

Antroji susitikimo diena buvo skirta dalyvių refleksijai ir besibaigiančio  projekto rezultatams aptarti. Kiekvienas dalyvis išsakė savo nuomonę apie projekto reikalingumą, pasiektus rezultatus, iškilusias problemas jį įgyvendinant. Taip pat buvo aptartos ateities bendradarbiavimo galimybės ir duota daugybė naudingų patarimų Atviro jaunimo centro Varėnoje, kuris greitai bus atidarytas, darbuotojams, pasidalinta gerąja darbo su jaunimu patirtimi.

              Susitikimo pabaigoje dalyviai apsilankė renovuotose būsimo Atviro jaunimo centro patalpose, susipažino su veiklomis, kurios čia bus vykdomos.

 

 Daiva Kosinskaitė

 

 

 


 

Seminaras „Riedėjimo pamokos ir patarimai“


2015 m. 27d. dieną Varėnos „Ryto“ progimnazijoje  vyko seminaras „Patarimai ir riedėjimo pamokos“. Seminarą vedė Lietuvos greitojo čiuožimo asociacijos prezidentas Antanas Vilčinskas ir generalinė sekretorė Virginija Ogulevičienė. Seminaro metu sporto mokyklos bendruomenei ir miesto jaunimui buvo pristatyta važinėjimosi riedučiais technika, pagrindinės judėjimo taisyklės, pasirengimo principai. Taip pat jaunuoliai supažindinti su saugumo reikalavimais riedutininkams. Į seminarą atėję jaunuoliai gavo galimybę patys išbandyti važiavimą riedučiais.

Vasaros metu du kartus per savaitę nustatytu prižiūrint treneriui, laiku riedučiais galės važinėtis visi norintys ir iš anksto užsiregistravę jaunuoliai nuo 14-os iki 29-ių metų amžiaus. Šiais užsiėmimais siekiama populiarinti riedučių sportą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą bei aktyvų laisvalaikį.

 

 

 

 

 

 

 


Sporto mokykloje organizuojama akcija „Vasarą lėk su riedučiais“

 

 

Šią vasarą Varėnos Sporto mokykla vykdo akciją „Vasarą lėk su riedučiais“. Užsiėmimai vykdomi Varėnos „Ryto“ progimnazijos sporto aikštelėje. Šiais užsiėmimais siekiama populiarinti riedučių sportą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą bei aktyvų laisvalaikį.

Užsiėmimus vedantys treneriai džiaugiasi šios akcijos sėkme. Į du kartus per savaitę vykstančius užsiėmimus ateina po 15-18 vaikų ir jaunuolių.

Projekte „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“ užsiėmimai su riedučiais buvo suplanuoti tik birželio mėnesį, tačiau vaikams aktyviai lankant užsiėmimus ir pareiškus norą, kad akcija nebūtų nutraukta, užsiėmimai vykdomi liepą bei bus tęsiami ir rugpjūtį.

Treneriai taip pat džiaugiasi ir jaunimo pasiektais rezultatais – net vasaros pradžioje pirmą kartą riedučius apsiavę  užsiėmimų dalyviai dabar jau tvirtai jaučiasi juos dėvėdami, o kai kurių jaunuolių pasiekimai trenerius ypač džiugina ir leidžia drąsiai laukti Grybų šventės metu organizuojamų kasmetinių Riedučių varžybų, į kurias suvažiuoja varžovai iš Alytaus, Druskininkų, Vilniaus ir kitų miestų.

Varėnos sporto mokyklos darbuotojai įsitikinę, kad riedučių užsiėmimai bus vykdomi ir toliau, pasibaigus projektui, kadangi susibūrė stipri ir iniciatyvi riedutininkų grupė. Ją lankantys jaunuoliai užsiėmimuose tiek ir gerai, turiningai praleidžia laiką, tiek ir tobulina sportinius įgūdžius.
 

Projektas „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“, kodas Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-024, yra finansuojama Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.


Projekto "Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai" veiklos Varėnos "Ąžuolo" gimnazijoje.

Miuziklas "Auksaplaukė"


Tirpstant mokslo metams, smagu atsigręžti ir apžvelgti nuveiktus darbus. Varėnos “Ąžuolo” gimnazijoje jų būta  nemažai ir prasmingų.

Praėjusiais metais Varėnos “Ąžuolo” gimnazija buvo pakviesta dalyvauti projekte “Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai”.  Gimnazijos direktorė Milda Padegimaitė, keletas meninio ugdymo mokytojų - Renata Bakulienė, Tatjana Žilinskienė, Lina Čėnienė - planavome veiklas, priemones, resursus, skirtus įgyvendinti išsikeltiems tikslams. Už pasitikėjimą mūsų kompetencijomis bei kvietimą dalyvauti projekte esame dėkingos pagrindiniams projekto kuratoriams – Varėnos švietimo centro kolektyvui, direktorei Janinai Šimelionienei.

Apie Varėnos “Ąžuolo” gimnazijoje vykusius edukacinius užsiėmimus ir renginius “Dzūkiškos variacijos” ir Varėnos rajono 14-19 metų jaunimo autorinių dainų, poezijos ir piešinių konkursą “Dainos kaip dienos” rajono spauda jau rašė. Liko nepaminėtas pats svariausias, ilgiausiai trukęs (nuo spalio iki birželio mėnesio!) ir daugiausiai pastangų kainavęs projektas – miuziklas “Auksaplaukė”.

Originali muzikinė pasaka (autorė mokytoja Renata Bakulienė) subūrė daugiau nei 50 vaikų, jaunuolių (“Ąžuolo” gimnazijos, “Ryto” progimnazijos moksleivių) ir mokytojų į darnią, veržlią, kūrybinę komandą.

Kuriant miuziklą “Auksaplaukė” svarbiausiu tikslu tapo gyvas atlikimas, scenos naujokų pritraukimas, muzikavimo, šokio, vaidybos patirtį turinčio jaunimo subūrimas, kūrybiškas komandinis darbas, mokymasis vieniems iš kitų, meninių ir bendrųjų kompetencijų ugdymasis.

Kuriant muziką buvo galvojama apie konkrečius jaunuolius, kurie sugebėtų savo valdomais instrumentais įgyvendinti meninį užmanymą. Vokalinės partijos buvo rašomos atsižvelgiant į mokinių galimybes, veikėjų charakterius. Libreto eilutės sudėtos siekiant kiekvieno žodžio nepamainomos reikšmės ir simbolinės prasmės. Buvo stengiamasi išvengti nereikalingų, nereikšmingų detalių, perkrautos scenografijos ir pan. Buvo siekiama, jog kiekvienas garsas, vaizdinys, judesys turėtų savo nepakeičiamą vietą, laiką ir prasmę.

Nemažai savarankiško darbo teko patiems jaunuoliams. Dalis jų rūpinosi aprangomis, kiti kūrė šokius, video projekcijas, dekoracijas, grimą, šukuosenas,  nešiojo kvietimus, mokėsi tekstus, vokalines ir instrumentines partijas, kūrė personažus, gilinosi į jų charakterius, sprendė, kaip juos tiksliau išreikšti.

Pagrnidinių vaidmenų atlikėjai turėjo dubliuojančius aktorius. Toks sprendimas padėjo išvengti premjeros atšaukimo galimos ligos ar kitu nenumatytu atveju.  Tam, kad būtų įprasmintas visų jaunuolių drabas,  vyko du spektakliai: pirmasis gegužės 15 d., antrasis – birželio 2 d.  Varėnos kultūros centre.

Abi premjeros sulaukė šilto žiūrovų palaikymo, gausių komplimentų ir netgi...ašarų. Tai, jog miuziklas “Auksaplaukė” tapo ne vien stebėjimo, kalbų ir vertinimo objektu, bet svarbiausia - palietė žiūrovų širdis, buvo didelis visos komandos ilgo ir sunkaus kūrybinio darbo įvertinimas.

Džiaugsmo sėkmingomis premjeromis pridėjo saldžios dovanos ir projekto “Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai” rėmėjų prizai – marškinėliai ir kepuraitės. Prizus įteikė ir sveikinimo žodį tarė projekto vadovė Varėnos švietimo centro direktorė Janina Šimelionienė.

 2015 m. birželio 2 d. miuziklo veikėjai:

Auksaplaukės: Ūlė Julija Masteikaitė, Gabrielė Jaskevičiūtė.

Karalienė – Mingailė Nadzeikaitė.

Karalius – Edvinas Dzingelevičius.

Ragana – Roberta Česokaitė.

Atsiskyrėlė – Regita Navickaitė.

Kuprius – Augustinas Galinis.

Sargyba: Laurynas Būda, Martynas Gudaitis.

Bartieji šokėjai: Ieva Šaltenytė, Meida Bačinskaitė, Rugilė Kudarauskaitė, Indrė Akucevičiūtė.Pranas Masilionis, Martynas Gudaitis (I spektaklyje šoko Edvinas Dzingelevičius),Rokas Svirskas, Audrius Puodžiūnas.

Juodosios šokėjos: Meda Markevičiūtė, Evelina Stonytė, Jovita Krivaitė.

Skalbėjos: Virginija Nadzeikaitė, Karolina Saldytė, Karolina Pavilonytė,  Silvija Biekšaitė.

Maži vaikai:  Eivė Beinaravičiūtė, Vėja Steiblytė, Aistis Tamulevičius, Martas Varanius, Radvilė Antanavičiūtė, Agita Beržanskaitė.

Paaugę vaikai: Guoda Beržanskaitė, Žilvinas Giedraitis, Arnas Saulynas, Monika Kubelevičiūtė, Goda Debesiūnaitė, Gediminas Sabaitis.

  Miesto gyventojai: Žygimantas Jarusevičius     Brigita Janušauskaitė, Samanta Raišytė, Akvilė Mortūnaitė, Lukas Macijauskas, Augustė Sukackaitė, Evaldas Česnulis, Greta Dudutė, Ugnė Martusevičiūtė.

 

Premjeroje, įvykusioje 2015 m. gegužės 15 d. pagrindinius vaidmenis atliko:

 

Auksaplaukės: Agita Beržanskaitė, Goda Debesiūnaitė.

Karalienė – Guoda Beržanskaitė.

Karalius – Žygimantas Jarusevičius.

Ragana – Ugnė Martusevičiūtė.

Atsiskyrėlė – Brigita Janušauskaitė.

Kuprius – Augustinas Galinis.

 

Muzikantai: Danielė Baublytė (fleita), Kristina Jakavonytė (smuikas), Aurelijus Kauneckis (saksofonas), Tautvydas Leikaitis (trimitas), Povilas Selevičius (trimitas), Deimantas Zinkevičius (pianinas), Lukas Martynas Janošek (bosinė gitara), Mintautas Vilkelis (mušamieji).

 

Muzikos ir libreto autorė, veiklos vadovė muzikos mokytoja Renata Bakulienė.

Miuziklo meno vadovė teatro mokytoja Tatjana Žilinskienė.

Video projekcijų autoriai: Tomas Stonys, Renata Bakulienė.

Garso režisierius Romualdas Petrūninas.

Šviesų režisierius Mantas Galinis.

 

  Ačiū tariame: Daivai Pelėdaitei, Povilui   Lapinskui, Aušrai Liutkutei, visiems mokytojams, ilgus metus ugdžiusiems menines ir muzikines mokinių kompetencijas.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

IV Varėnos rajono jaunimo autorinių dainų, poezijos ir piešinių konkursas „DAINOS KAIP DIENOS“

 

 

Šių metų gegužės 5 d. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje jau ketvirtą kartą įvyko jaunimo kūrybos šventė – IV

Šiemet konkursas buvo vienas iš projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veiklų, finansuojamas Lietuvos  Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, Varėnos rajono savivaldybės fondų.

Konkurso organizatoriai atsižvelgė į jaunimo pageidavimus ir poreikius bei nutarė plėsti ir keisti konkurso formatą. Todėl dainų kategorijoje šiais metais varžėsi ne tik autorinės dainos, bet ir instrumentiniai bei elektroninės muzikos kūriniai. O poezijos kategorijoje publika išgirdo vieną prozos kūrinį.

Nuaidėjęs konkurso himnas „Dainos kaip dienos“ iškilmingai skelbė konkurso pradžią. Į sceną lipo muzikos kūrinių autoriai ir atlikėjai, eilių ir prozos kūrinių autoriai ir skaitovai, dailės darbų kūrėjai pristatyti ir apginti savo kūrybos. Gimnazijos foje veikė konkurso dalyvių darbų paroda. Konkursui buvo pateikti 39 skirtingų žanrų, turinio, atlikimo technikos darbai. Tiek dailės, tiek muzikos, tiek literatūros kūriniuose buvo ryški gamtos, patriotinė ir liaudies, meilės, vidinių išgyvenimų, probleminė tematika.

Konkurso dalyvių darbus vertino kompetentinga komisija: Kęstas Breidokas – Merkinės V. Krėvės gimnazijos, Merkinės pagrindinės mokyklos, Varėnos Jadvygos, Čiurlionytės menų mokyklos mokytojas, daugelio vaikų ir suaugusiųjų vokalinių kolektyvų vadovas. Laima Skliutienė – Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, Dalia Šemeškienė – Kleponytė – Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos pavaduotoja, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos dailės mokytoja,Vita Žibėnienė – Varėnos rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos kultūrinių ir edukacinių projektų, renginių bei parodų organizatorė, Renata Bakulienė – Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos akordeono mokytoja, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos muzikos mokytoja, konkurso organizatorė ir komisijos pirmininkė.

Komisija išrinko po tris laureatus iš kiekvienos kategorijos, taip pat vieną absoliutų konkurso nugalėtoją. Pagrindiniais vertinimo kriterijais buvo darbo technika, temos originalumas, meninis išpildymas, estetinis pateikimas. Taip pat buvo apdovanotas darbo, pelniusio daugiausiai publikos simpatijų, autorius.

Koncertavo Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos grupė „The Groovy Group“ (Guoda Baržansakitė (vokalas), Regita Navickaitė (klavišiniai), Aurelijus Kauneckis (saksofonas), Tautvydas Leikaitis (trimitas), Aidas Tamulevičius (el. gitara), Tomas Stonys (bosinė gitara), Žygimantas Jarusevičius (mušamieji), vadovai mokytojai Renata Bakulienė ir Nerijus Bakula).

Pertraukos metu publika mėgavosi gimnazijos abiturientų Dominyko Balionio, Justo Antropiko, Gerdos Sčesnulevičiūtės, Edvino Petrušio, Manto Danevičiaus spektakliu pagal A. Baušio pjesę „Dūšele mano“ (vadovė mokytoja Tatjana Žilinskienė).

Renginį vedė Martyna Sakavičiūtė ir Žilvinas Giedraitis. Fotografas – Pranas Masilionis, atsakingas už techniką – Evaldas Česnulis.

 

Padėkomis už kūrybinius ieškojimus apdovanoti šie autoriai:

1.      Elektroninė kompozicija „WELCOME!“ („SVEIKI ATVYKĘ!), autorius Rokas Svirskas.

2.      Paveikslas „VERPSTĖ” (grafika), autorė Julija Tiškutė.

3.      Paveikslas „PLAUKĖ ŽĄSELĖS”  (akvarelė), autorė Viktorija Danevičiūtė.

4.      Paveikslas „ PEIZAŽAS” (guašas), autorius Domantas Vičkačka.

5.      Paveikslas „DZŪKIŠKAS PEIZAŽAS” (guašas), autorė Meda Markevičiūtė.

6.      Paveikslas „DZŪKIŠKAS PEIZAŽAS” (guašas), autorius Karolis Gasiliūnas.

7.      Eilėraštis „VASARA. TU TUOJ?”, autorė ir skaitovė Kotryna Kupčinskaitė.

8.      Paveikslas „DZŪKIŠKAS

PEIZAŽAS” (guašas), autorė Augustė Sukackaitė.

9.      Eilėraštis „VAKAR PRO LANGĄ“, autorė Karolina Saldytė, skaitovė Milana Zarianova.

10.  Paveikslas „SKAMBANTIS MEDIS” (guašas), autorė Karolina Skamarakaitė.

11.  Paveikslas „AVYS” (guašas), autorė Goda Tarailytė.

 

12.  Paveikslas „BAUBAS“ (guašas), autorė  Orinta Krivaitė.

13.  Paveikslas „MAIRONIO PILYS” ( guašas), autorius Justinas Bruzgys.

14.  Paveikslas „MAIRONIO PILYS” (guašas), autorius Pavel Kaledziuk.

15.   Paveikslas „MAIRONIO PILYS” (guašas), autorius Robertas Leščinskij.

16.  „MAIRONIO PILYS” (guašas), autorius Šarūnas Marcinkonis.

17.  Daina „TĖVYNĖ”, muz. ir ž. autorė Greta Poškaitytė, atl. G. Poškaitytė, Eidvilė Pašukonytė, Angelina Davsevič, vad. mokyt. R. Lusienė, G. Augustinavičius.

18.  Paveikslas „SADNESS” („LIŪDESYS”) (pieštukas) - autorė Deimantė Minelgaitė.

19.  Eilėraštis „LIETUS”, autorė ir skaitovė Ugnė Martusevičiūtė.

20.  Paveikslas „TYRAS ŽVILGSNIS” (pieštukas), autorė Rugilė Užusinaitė.

21.  Paveikslas „AMŽINAS GYVENIMO RATAS” ( pieštukas ), autorė Indrė Akucevičiūtė.

22.  Daina „KĄ PALIKSI?“,muz.ir ž. autorė ir atlikėja Regita Navickaitė.

23.  Paveikslas „NERĖK!” (guašas), autorė Milana Zarianova.

24.  Kompozicija “KELIAS ATGAL”, autorius ir atikėjas Aidas Tamulevičius.

25.  Paveikslas „IMITACIJA” (spalvoti pieštukai), autorė Jovita Krivaitė.

26.  Paveikslas „PAUKŠČIŲ TAKAS” (akrilas), autorė Viktorija Gavėnauskaitė.

27.  Paveikslas „GĖLIŲ DARŽELIS” (guašas), autorė Digna Tamulevičiūtė.

28.  Paveikslas „AUDRA” (guašas), autorė Silvija Karlonaitė.

29.  Paveikslas „ASMENYBĖ” (asambliažas) autorė Karolina Saldytė.

 

DIPLOMAIS APDOVANOTI:

Muzikos kūrinių autoriai:

1.      DIPLOMAS UŽ GERIAUSIĄ DAINOS KOMPOZICIJĄ - Daina „BŪK SAVIMI “,

muz. ir ž. autorė Urtė Fialkovskytė, atl. U. Fialkovskytė, Roneta Saveiskytė,vad. mokyt. K. Breidokas.

2.      DIPLOMAS UŽ GERIAUSIĄ INSTRUMENTINĮ KŪRINĮ - kompozicija „SOUTH WIND“ („PIETŲ VĖJAS”), muz. autorė Evelina Stonytė, atl. E. Stonytė, Tomas Stonys.

3.      DIPLOMAS UŽ GERIAUSIĄ ELEKTRONINĖS MUZIKOS KOMPOZICIJĄ - elektroninė kompozicija „TONIGHT “ („ŠIĄNAKT”), autorius Justas Kodys – PandaStach.

Literatūros kūrinių autoriai:

1.      DIPLOMAS UŽ TURINIO IR RAIŠKOS DERMĘ - novelė „ GAL PUODELĮ ARBATOS..?“, autorė ir skaitovė Guoda Beržanskaitė.

2.      DIPLOMAS UŽ GERIAUSIĄ EILĖRAŠČIO KOMPOZICIJĄ - eilėraštis „MĖNESIENA“,

autorė ir skaitovė Monika Kubelevičiūtė.

3. DIPLOMAS UŽ ORIGINALIAUSIĄ EILĖRAŠČIO TEMATIKĄ - eilėraštis „IRONIŠKA TAIKA”, autorius ir skaitovas Augustinas Galinis.

Dailės darbų atoriai:

1.      DIPLOMAS UŽ MEISTYSTĘ -  paveikslas „DZŪKIŠKAS PEIZAŽAS” (guašas), autorė  Monika Kubelevičiūtė.

2.      DIPLOMAS UŽ ORIGINALIAUSIĄ DAILĖS DARBO TECHNIKĄ - paveikslas „NOSTALGIJA” (kompiuterinė grafika), autorius Tomas Stonys.

3.      DIPLOMAS UŽ GERIAUSIĄ TEMOS ATSKLEIDIMĄ - paveikslas „NESIBAIGIANTI VIENATVĖ DVIEMS” ( spalvoti pieštukai), autorius Aidas Tamulevičius 

Diplomas GRAND PRIX ir ŽIŪROVŲ BALSAS atiteko Aidui Tamulevičiui už kompozicija “KELIAS ATGAL”. Komisijos ir žiūrovų nuomone, šio jaunojo kūrėjo darbai pasižymi išskirtine menine branda, estetika, savitu stiliumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Jaunimo susitikimas

 

Gegužės 22 d. Varėnos viešojoje bibliotekoje vyko jaunimo susitikimas, kurio metu buvo kalbama apie jaunimo veiklą rajone, naujoves.

Į susitikimą susirinko aktyviausieji Varėnos rajono jaunuoliai, mokymų „Projektų rengimas ir verslo idėjų generavimas“ dalyviai, jaunimo organizacijų atstovai, vietos valdžios ir Varėnos krašto vietos grupės atstovai.

Susitikimo metu buvo kalbama apie jaunimo aktualijas, jaunimo užimtumą, iniciatyvų skatinimą. „Projektų rengimo ir verslo idėjų generavimo“ mokymuose dalyvavę jaunuoliai ne tik diskutavo ir bandė identifikuoti veiksnius, padėsiančius aktyviau veikti, bet ir bandė įsisavinti projektų rengimo aspektus. Daug dėmesio skirta Varėnos rajono jaunimo problematikos įvardijimui, situacijos analizavimui ir būdams, priemonėms, kaip Varėnos rajoną paversti patrauklesniu jaunimui.  

Indrė Palionytė ir Aira Fugalytė pristatė ketinamos steigti jaunimo asociacijos „Varėnos krašto jaunimas“ gaires, pagrindinius asociacijos tikslus, siekius, narystę, naudą ir pakvietė pasirašyti ketinimo steigti asociaciją protokole. Protokole pasirašė per 30 jaunuolių.

Renginyje dalyvavo Varėnos rajono savivaldybės vicemeras Giedrius Samulevičius ir administracijos direktorius Alvydas Verbickas. Svečiai sveikino jaunimą ir linkėjo, kad kuo daugiau idėjų ir iniciatyvų kiltų iš paties jaunimo, kad mokymų metu įgautos žinios taptų įgyvendintais ir matomais rezultatais, džiuginančiais visą rajoną. Svečiai įteikė projekto dalyviams mokymų pažymėjimus. Gerųjų idėjų pavyzdžiais dalijosi Varėnos vietos veiklos grupės projektų vadovas Povilas Saulevičius. Taip pat Povilas pristatė ir jaunimo finansavimo galimybes gauti paramą, kuria jaunimas galėtų įvairiapusiškai panaudoti: mokymams, erdvėms kurti ir renovuoti ir kt. iniciatyvoms.

Susitikimo dalyviams pademonstruota ir pristatyta nauja interneto svetainė „Varėnos krašto jaunimas“ – jaunimas.varena.lt, kurioje viskas apie jaunimo aktualijas rajone ir Lietuvoje. Informacija apima skelbimus, jaunimo organizacijas ir jų veiklą, naudingą informaciją, nuorodas į panašias interneto svetaines, rajono jaunimo renginių nuotraukų galerijas ir kitą informaciją, kuri susijusi su jaunimo poreikiais, interesais, neformaliu ugdymu, tobulėjimu.

Muzikinį pasirodymą-sveikinimą dovanojo Guoda Beržanskaitė (vokalas), Žygimantas Jarusevičius (mušamieji), Tomas Stonys (gitara).

Jaunimas turėjo progą pabendrauti tarpusavyje ir su vietos valdžios atstovais, svečiais prie vaišių, kur vyko diskusijos ir pokalbiai.

Renginys yra viena iš Varėnos švietimo centro projekto „Varėnos kraštas - jaunimui, jaunimas - krašto pažangai" veiklų, kurią vykdo projekto partneris Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Projektas „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“, kodas Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-024, yra finansuojama Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 


 

 

Mokymai jaunimui

 

2015 m. balandžio 7-8, 15-16, 17-18 ir 20-21 Varėnos viešoji biblioteka organizavo mokymus Varėnos rajono jaunimui.

Projektų rašymo ir verslumo skatinimo mokymuose dėmesys skirtas Varėnos rajono jaunimo problematikos įvardijimui, situacijos analizavimui ir būdams, priemonėms, kaip Varėnos rajoną paversti patrauklesniu jaunimui ir paskatinti jaunimą pačius organizuoti ir inicijuoti socialines, kultūrines, šviečiamąsias akcijas, renginius, veiklas, suteikiant galimybę išmokti kaip tai įgyvendinti. Mokymus vedė ir patirtimi dalijosi Všį „Konsultus mokymai“ lektorius Žilvinas Gelgota.

Pirmoji mokymų diena buvo skirta projektų rengimo, antroji – verslo idėjų generavimo ir verslumo temoms. Jaunuoliai sužinojo, kas yra projektas, kas nėra projektas, išanalizavo projekto rengimo žingsnius ir nuoseklumo logiką. Buvo aptartos ir išanalizuotos dvi pavyzdinės projektinės veiklos paraiškos, pagal kurias jaunuoliai kūrė savo projektus.

Projektų rengimo mokymuose buvo sukurta ir pristatyta šešiolika jaunimo projektų idėjų, kuriose atsispindėjo projekto tikslas, uždaviniai, išsprendžiama problema, rezultatai, nauda, projekto biudžetas ir finansavimo šaltiniai. Projektų idėjos: Jaunimo erdvių kūrimas ir tvarkymas (keturi), Jaunimo darbuotojų mokymai, Jaunimo erdvių infrastruktūros kūrimas rajone, Jaunimo klubas „Mes galim“, aplinkotvarkos akcija „Mano Tėvynė tau ne sąvartynas“, festivalis „Mes čia“, „Kurkime darbo vietas jaunimui“ ir kt.

Antroji mokymų diena skirta verslo idėjų generavimui ir verslumo skatinimui. Teoriją pakeitė praktinės užduotys, kuriose gimė dar 17 idėjų, apie verslo plėtojimą Varėnos rajone. Išgeneruotos idėjos: elektroninė drabužių parduotuvė „Stileivos“, „Interneto kavinė“, „Kava skubantiems“, mados namai „Drabužiai visai šeimai“, „Kavinukė“, Kavinė „Ant Varėnos Jūros“, Sveikuolių užkandinė, Kaimo turizmo paslaugos „Pas mus“, ekologiški kosmetikos produktai lūpoms, šunų veislynas, internetinė parduotuvė, vejos apželdinimas ir kt. Idėjos pristatytos pagal pagrindines verslo sudedamąsias dalis: idėja, produktas, komandos ir jos kompetencijos, patalpos, atlyginimai, išlaidų ir pajamų santykis, logistika, reklama, konkurentai, norminiai dokumentai.

Mokymuose dalyvavo jaunimas iš viso rajono, todėl organizuota daug komandinio darbo užduočių, dirbta grupėmis. Dalyviai geriau pažino vieni kitus, gilino žinias apie komandos dinamiką, motyvavimą, komandos savybes.

Projekte dalyvavo per šešiasdešimt 14-29 metų amžiaus įvairių profesijų ir pomėgių jaunuolių: muzikantų, IT specialistų, geografų, chemikų, istorikų, ryšių su visuomene specialistų, skulptorių, buhalterių, šokėjų, savanorių, keliautojų, teatralų ir kt. Didžiąją grupės dalį sudarė mokiniai ir studentai.

Jaunimas įgijo projektų rengimo, verslo idėjų generavimo žinių, susipažino su kitais rajono jaunuoliais ir smagiai, turiningai praleido laiką. Tikimasi, kad jaunimas taps iniciatyvesnis ir patys savarankiškai inicijuos veiklas.

Mokymai „Projektų rengimas ir verslo idėjų generavimas“ yra viena iš Varėnos švietimo centro projekto „Varėnos kraštas - jaunimui, jaunimas - krašto pažangai" veiklų, kurią vykdo projekto partneris Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Projektas „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“, kodas Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-024, yra finansuojama Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 


 

4 – asis projekto „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“  tarpžinybinis susitikimas


 

2015 m. spalio 8 - 9 dienomis Varėnos rajone Burokaraistėlės kaime vyko ketvirtasis iš penkių projekto „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“ tarpžinybinio tinklo, skirto jaunimo aktyvinimui ir įtraukimui į rajono bendruomenės gyvenimą, kūrimo susitikimas.

 

Susitikimo metu lektorės Edita Baukienė ir Irena Nedzveckienė tarpžinybinį tinklą sudarančių įstaigų atstovams vedė mokymus „Verbalinio ir neverbalinio bendravimo ypatumai“. Mokymų dalyviams buvo suteikta žinių apie kalbinio ir nekalbinio bendravimo reikšmę tinkamo kontakto su klientu palaikymui, kalbinio ir nekalbinio komunikavimo reikšmę bendraujant su klientais, darbo su sunkiais klientais kontakto ypatumus, komandinio tarpinstitucinio bendravimo reikšmę dirbant su bendrais klientais.

 

Mokymų dalyviai aktyviai jungėsi į organizuojamus žaidimus ir situacijų nagrinėjimą, dalijosi bendravimo su jaunimu patirtimi, mokėsi įvairių verbalinio ir neverbalinio bendravimo metodikų.

 


 

Tarpžinybinio tinklo įstaigų atstovų vizitas Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos jaunimo centre 


2015 m. spalio 7 dieną įvyko projekto „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“ tarpžinybinį tinklą sudarančių įstaigų atstovų vizitas į Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos jaunimo centrą.

Jaunimo centro darbuotojos svečiams aprodė jaunimui skirtas patalpas, supažindino su vykdomomis veiklomis, užsiėmimais. Ypač didelis dėmesys buvo skirtas darbo su jaunimu metodų taikymui ir jaunimo motyvavimui lankytis centre. Buvo išbandytos praktinės užduotys, žaidimai, kuriais centro darbuotojai užima apsilankiusį jaunimą. Varėniškiai ypač domėjosi jaunimo centro patirtimi bendradarbiaujant su kitomis rajono įstaigomis, besilankančio jaunimo tėvais, savanoriais darbuotojais.

Susitikimo pabaigoje abipusiškai nuspręsta užmegztą ryšį išsaugoti ir bendradarbiavimą tęsti – esant galimybei, planuojama kartu organizuoti bendrus renginius jaunimui, dalintis gerąja patirtimi bei keistis kita naudinga informacija.

 

 

 

Projektas „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“, kodas Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-024, yra finansuojama Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

 


 

 

„KINO RITĖS 2015“

 

     Spalio 21 d. 17  val. Varėnos kultūros centro kino salėje vyko Varėnos rajono 14 – 29 metų jaunimo mėgėjiškų trumpametražių kino filmų konkursas „KINO RITĖS 2015“. Tai viena iš projekto „Varėnos kraštas - jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ veiklų.

     Konkurso tikslas – suburti Varėnos jaunimą kūrybinei veiklai, kuri atskleistų jų pasaulėjautą ir požiūrį į gimto krašto sociokultūrinę panoramą. Šiam tikslui jaunuoliams buvo pasiūlytos 5 temos: „Jaunimo autoritetai“, „Jaunimo iniciatyvos ir svajonės“, „Varėnos krašto skauduliai/šviesuliai“, „Mokyklos veidas“, „Varėnos krašto istorinio ir kultūrinio paveldo perspektyvos“. Teisę konkurse dalyvauti turėjo Varėnos rajono 14 – 29 metų jaunuoliai ir komandos iki 10 narių. Jaunuoliai pristatė 4  trumpametražius  filmus:

     Simo Krušniausko filmas „Gyvenimas – ilga, prasminga pamoka“ (trukmė 4 min.). Filmo esmė – jauno žmogaus žinutė apie tai, kaip šiais laikais žmonės dėl savo neapgalvotų sprendimų neretai lieka vieni arba palieka savo šeimą, draugus. Tai lyg raginimas jaunajai kartai geriau apgalvoti poelgius ir sprendimus, kad būtų išvengta klaidų ir praradimų.

     Monika Kubelevičiūtė ir Karolina Skamarakaitė filme „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (trukmė 5 min.) pasakoja apie tai, kad kiekvieno žmogaus gyvenime vienu iš pagrindinių poreikių yra lygiuotis ir sekti pavyzdžiu, nukreipiančiu, kokia linkme eiti. Merginos atskleidžia asmeninę patirtį, kuomet jų aukščiausiu, absoliučiu ir neginčytinu autoritetu tampa Dievas. Jų teigimu, dauguma žmonių Dievo autoriteto negali suprasti, todėl dažnai susiformuoja nusistatymas prieš tikėjimą. Pasak autorių, jaunimas, sekantis Dievu ir jo pašvęstu gyvenimu, niekada nebus įveiktas jokių žmogiškų sunkumų. Filme rodoma, kaip tikėjimas Dievu ir visa religinė veikla keičia žmogų, kaip tikėjimo pėdsakais į „Lietuvos jaunimo dienas“ susirinko gausybė potencialaus jaunimo, kuris Dievą laiko savo gyvenimo vedliu ir ramsčiu.

     Kūrėjų komanda – Augustinas Galinis, Kristina Jakavonytė, Jovita Krivaitė, Orinta Krivaitė – pristatė dokumentinį filmą „Mokyklos uniformos“ (trukmė 5 min.). Kūrybinio darbo tikslas buvo išnagrinėti Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos bendruomenę neraminantį klausimą –privalomų uniformų mokiniams dėvėjimo.  Šiam tikslui buvo apklausta dalis gimnazijos mokinių ir mokytojų, domėtasi jų požiūriu į uniformų reikšmę ir reikalingumą bei siekta išprovokuoti diskusiją, o galbūt ir rasti atsakymą į klausimą  „ar ir mokytojams reikėtų nešioti uniformas?“.

     Filmą „Pabudimas“ (trukmė 8 min.) kūrė 10 narių: Evelina Stonytė, Laurynas Būda, Tadas Raulušaitis, Karolina Pavilonytė, Meida Bačinskaitė, Ugnė Martusevičiūtė, Meda Markevičiūtė, Paulius Karlonas, Orinta Krivaitė ir Greta Valasinavičiūtė. Projekte komanda dalyvavo tam, kad realizuotų, jų manymu, jaunimui aktualias idėjas. Komandos tikslas – parodyti, jog nereikia nuvertinti žmonių, nes ir patys tyliausi gali nustebinti. Filme vaizduojama, kaip pasikeičia merginos gyvenimas atradus savo pašaukimą. Šaunusis dešimtukas už muziką dėkoja Aidui Tamulevičiui ir Aurelijui Kauneckiui.

Vertinant filmus buvo atsižvelgta į temos aktualumą ir atskleidimą, techninį išpildymą: vaizdo, garso, montažo, operatoriaus darbo kokybę, režisūrinius vaizdo ir garso efektų sprendimus, kūrybinę vertę ir filmo medžiagos autentiškumą bei bendrą filmo įtraukimą, patrauklumą žiūrovui.

     Jaunuolių darbus vertino kompetentinga komisija: pirmininkas Edvinas Slipkauskas – kino filmų, video klipų kūrėjas, fotomenininkas, aktyvus jaunimo kino konkursų dalyvis ir laureatas; Dovydas Žilinskas – Varėnos kultūros centro kino ir garso operatorius, jaunimo renginių kuratorius ir dalyvis; Alvyra Brūzgienė – Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja, jaunimo kūrybinių projektų iniciatorė, organizatorė, Projekto „Mokausi iš kino“, „Kino buso“ dirbtuvių Varėnoje iniciatorė; Janina Šimelionienė – Varėnos švietimo centro direktorė, projekto „Varėnos kraštas – jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“ koordinatorė.

Komisijos sprendimu, diplomais ir suvenyrais apdovanoti visi kūrėjai ir komandos:

už kūrybinę vertę – Simui Kriušniauskui (kino filmas „Gyvenimas – ilga, prasminga pamoka“);

už temos originalumą – Monikai Kubelevičiūtei ir Karolinai Skamarakaitei  („Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“);

už temos atskleidimą – Kristinai Jakavonytei, Augustui Galiniui, Jovitai Krivaitei, Orintai Krivaitei (kino filmas „Mokyklos uniformos“);

absoliutaus laimėtojo diplomas, suvenyrai ir pakvietimai į kino filmą atiteko komandai „Jūs grokit!!!“: Evelinai Stonytei, Laurynui Būdai, Tadui Raulušaičiui, Karolinai Pavilonytei, Meidai Bačinskaitei, Ugnei Martusevičiūtei, Medai Markevičiūtei, Pauliui Karlonui, Orintai Krivaitei ir Gretai Valasinavičiūtei;

žiūrovų balsas atiteko taip pat atiteko šiai komandai. 

     Konkursą „KINO RITĖS 2015“  įspūdingai pradėjo ką tik dienos šviesą išvydusios šokio teatro laboratorijos „45°“ kolektyvas: Regita Navickaitė, Evelina Stonytė, Jovita Krivaitė ir Meida Markevičiūtė. Šokio teatro laboratorijos „45°“ įkūrėja, choreografė ir meno vadovė Daiva Pelėdaitė. Renginį vedė  Kristina Jakavonytė ir Augustinas Galinis.

     Renginys dovanojo daug nepamirštamų akimirkų. Naujų kino idėjų lauksime kitais metais!

 

Renata Bakulienė

 
 


 

"Kino ritės 2016"

 

 

Šių metų lapkričio 24 d., 17 val. Varėnos kultūros centro kino salėje vyko II – asis Varėnos rajono 14-19 metų jaunimo mėgėjiškų trumpametražių kino filmų konkursas „Kino ritės 2016“.  Renginys buvo viena iš projekto „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“ veiklų. Konkurso idėja buvo sutelkti jaunimą kūrybinei veiklai, filmo kūrimo pagalba kelti jaunimui rūpimus klausimus, idėjas, provokuoti diskusijas su žiūrovais, tokiu būdu išreiškiant asmenines pozicijas, pasaulėžiūrą, mezgant dialogą tarp jaunimo ir vyresniojo amžiaus kartos žmonių.

 

Konkurse dėl komisijos aukščiausių vertinimų ir žiūrovų simpatijų varžėsi 6 kino filmai. Dokumentinio filmo „Turgus“  kūrybinė komanda Ūlė Julija Masteikaitė, Gabija Krupovičiūtė, Gabija Kondratavičiūtė, Julita Slipkauskaitė, Ona Čenytė, Jolanta Molienė stengėsi į Varėnos turgų pažvelgti netradiciniu kampu, bendravo su pirkėjais, pardavėjais, perteikė turgaus dvasią, kasdienės prekybos užkulisius. Filmui buvo įteiktas specialus diplomas „už gebėjimą komunikuoti su filmo herojais“.

 

Meninis filmas „Sunkūs žingsniai“ dėmesį patraukė mistine siužetine linija, simbolių kalba, tinkamai parinktais garso efektais ir muzika, išbaigtu scenarijum. Filmo kūrėjos Monika Kubelevičiūtė, Karolina Skamarakaitė, Ramunė Rusaitė ir Raminta Kazokaitytė įvertintos diplomu „už scenarijų ir kūrybinius sprendimus“.

 

Trečiojo filmo „Jaunimas Varėnoje“ kūrėjai Evelina Stonytė, Laurynas, Būda, Ugnė Martusevičiūtė, Titas Zajančkauskas, Augustas Baublys ir Edvinas Slipkauskas ieškojo atsakymo į klausimą „ar jaunimas turi ką veikti Varėnoje?“. Dokumentiniame filme buvo parodytos netradicinės, mažiau matomos ir mažiau populiarios kultūringo laisvalaikio praleidimo formos, kalbinami būrelių vadovai, jaunimas. Filmas „Jaunimas Varėnoje“ buvo įvertintas diplomu „už stereotipo „Varėnoje jaunimui nėra ką veikti“ paneigimą“.

 

Parodijos „Tv 13 žinios“ autorius Rytis Skamarakas atskleidė charizmatiško aktoriaus gabumus. Laisvai prieš kamerą besijaučiančiam konkurso debiutantui įteiktas diplomas „už charizmą“.

 

Evaldo Slipkausko filmas „Dzūko Šilinio lobis“ – tai nuoširdus trumpas paskojimas apie lobio paieškas. Filme vaidino Ugnė Martusevičiūtė ir Laurynas Būda. Filmu įteiktas diplomas „už tvarkingą kinematografiją ir nuoširdžią vaidybą“.

 

Eilinio paauglio dieną, gyvenimą, svajones ir tikslus atskleidęs filmas „Tauškalas“ pelnė ir žiūrovų simpatijas, ir komisijos balsus. Kūrybinei komandai – Augustinui Galiniui, Kristinai Jakavonytei, Justui Kodžiui, Jovitai Krivaitei, Orintai Krivaitei, Dovydui Žilinskui, Evelinai Stonytei - buvo įteiktas diplomas su dviguba nominacija: „absoliutus laimėtojas“ ir „žiūrovų balsas“. Nugalėtojams buvo įteikti kvietimai į kino teatrą, visos komandos buvo apdovanotos saldžiais prizais.

 

Kūrybinius darbus vertino komisija: Janina Šimelionienė, Varėnos švietimo centro direktorė, Solveiga Žukienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, jaunimo reikalų koordinatorė, Vaida Naruševičiūtė, Varėnos kultūros centro vyriausioji specialistė kinui ir parodoms, Alvyra Brūzgienė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja, projekto „Kino busas“ Varėnoje iniciatorė, Tomas Stonys – video medžiagos prodiuseris, animatorius, kompanijos „Miracles“ narys, Lietuvos muzikos ir teatro studentas.  Renata Bakulienė, Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos mokytoja, konkurso „KINO RITĖS 2016“ organizatorė.

    

 

Projektas „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“, kodas Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-024, yra finansuojama Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

 


 

                                    


 

The project Varėna region – for young people, young people – for edge innovation makes Varėna residents glad

 

 

The implement of project „Varėna region – for young people, young people – for edge innovation" is in  progress from October 2014. 8 autorities - Varena Education Center,  Varena labor exchanges section, Varena District Public Library, Varena „Ąžuolas“ gymnasium, Varena "Rytas" progymnasium, Varena sports school, Police of Varena, Varena district municipality administration – are promoters of Project.

 

Varena labor exchanges section offers individual and group psychological counseling, and provision of electronic services - computer literacy and access to e-services learning sinse May.

 

Those activities helps customers gain confidence, and makes the search for employment easier.

 

Varena District Public Library offered the training to the project applicators, which purpose was to give  practical and theoretical knowledge for young people.f-initiatives. Sung Poetry Festival promoted artistic, musical competence of young people and gladdened Mushroom festival visitors.

 

Varena „Ąžuolas“ High School students got the opportunity to implement such activities as Short films festival, songs, poetry and drawing contest "Dainos kaip dienos", the musical "Auksaplaukė" Educational program "Dzūkiškos variacijos“ through this project All of these activities provide young people with artistic, technical and communication skills.

 

Varena Sports School and Varena "Rytas" progymnasium carried out sports activities within this project. Sports school has created a group of roller-skaters, visited an international handball tournament in Germany and the wellness camp in Šventoji. "Rytas" progymnasium students got the chance to attend a Nordic walking and cross-country ski lessons.

 

Varena Education Centre coming to an end of repair and installation of the Open Youth Centre. youth will be expected in these areas after a few months.

  

It's great that young people are willing to attend project activities and lessons - attendance outperformed most daring expectations of project organizers.

 

The project „Varėna region – for young people, young people – for edge innovation", code No. EEA-LT05-SADM-01-K-01-024, is funded by the Republic of Lithuania, the European Economic Area and Norwegian Financial Mechanisms and Varena District budget.

 

 


                   


 

 

Varėniškiai džiaugiasi projekto „Varėnos kraštas - jaunimui, jaunimas – krašto pažangai“

 

 

 

Nuo 2014 metų spalio Varėnoje įgyvendinamas projektas „Varėnos kraštas - jaunimui – jaunimas – krašto pažangai“. Projektą įgyvendina 8 institucijos: Varėnos švietimo centras, Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyrius, Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, Varėnos sporto mokykla, Varėnos „Ryto“ progimnazija, Varėnos policijos komisariatas, Varėnos rajono savivaldybės administracija.

 

Alytaus teritorinės darbo biržos Varėnos skyriuje nuo gegužės mėnesio vykdomos individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, mokoma kompiuterinio raštingumo, mokoma naudotis elektroninėmis paslaugomis ir t.t. Šios veiklos padeda klientams įgyti pasitikėjimo savimi, lengvina darbo paieškas.

 

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka vykdė projektų paraiškos pildymo mokymus, kurių tikslas buvo suteikti jaunimui praktinių ir teorinių žinių, padėsiančių savarankiškai įgyventi iniciatyvas. Dainuojamosios poezijos šventė skatino jaunimo menines, muzikines kompetencijas, tuo pradžiugindami Grybų šventės lankytojus.

  

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos moksleiviai šio projekto dėka turėjo galimybę įgyvendinti tokias veiklas kaip „Kino ritės - trumpametražių filmų festivalį“, dainų, poezijos ir piešinių konkursą – plenerą „Dainos kaip dienos“, miuziklą „Auksaplaukė“, edukacinę programą „Dzūkiškos variacijos“. Visos šios veiklos suteikė jaunuoliams meninių, techninių ir bendravimo įgūdžių.

  

Sportines veiklas vykdė Varėnos sporto mokykla ir Varėnos „Ryto“ progimnazija. Sporto mokykla sukūrė riedutininkų grupę, lankėsi tarptautiniame rankinio turnyre Vokietijoje bei sveikatingumo stovykloje Šventojoje. „Ryto“ progimnazijos mokiniai turėjo galimybę lankyti šiaurietiško vaikščiojimo ir lygumų slidinėjimo užsiėmimus.

 

Varėnos švietimo centre baigiami Atviro jaunimo centro remonto darbai. Vykdomi įrangos, baldų pirkimai. Po kelių mėnesių krašto jaunimas bus laukiamas šiose erdvėse.

 

Džiugu, kad jaunuoliai noriai lanko projekto veiklas ir užsiėmimus – lankomumas aplenkė drąsiausius projekto rengėjų lūkesčius.

 

 

Projektas „Varėnos kraštas-jaunimui, jaunimas-krašto pažangai“, kodas Nr. EEE-LT05-SADM-01-K-01-024, yra finansuojama Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.