LT EN
Paslaugos
Pagalbos teikimas

 Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus veikla karantino metu

 

 

Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrius (toliau – skyrius) karantino metu nuotoliniu būdu teikia šias paslaugas:


Konsultavimas bei metodinė pagalba

 • Skyriaus specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą  mokyklų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams.
 • Skyriaus specialistai nuotoliniu būdu sinchroniškai (ZOOM, Messenger ir Skype programų pagalba) teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams.
  • Dėl konsultacijų  prašome kreiptis el. paštu svietimocentro.ppps@gmail.com arba tel. (8 310) 31 232.
  • Registruojantis el. paštu, prašome nurodyti rūpimą klausimą, konsultacijos tikslą.
  • Registracija telefonu vykdoma: Pirmadieniais  – Ketvirtadieniais: 9 – 16 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.), Penktadieniais: 9 – 15 val.

Vertinimas

 • Vaikų įvertinimas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo, vaikų brandumo įvertinimas dėl paankstinto priešmokyklinio ugdymo, vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas karantino metu nevykdomas.
  • Jeigu SUP turinčiam mokiniui (vaikui) baigiasi Vertinimo dokumentų galiojimo laikas ir būtinas SUP Vertinimo pakartojimas, ugdymo įstaigoms rekomenduojame pratęsti ankstesnio Vertinimo dokumentų galiojimą iki LR Vyriausybė panaikins karantino metu įvestus apribojimus ir skyrius turės galimybes atlikti Vertinimą.
  • Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, pradėtas Skyriuje iki situacijos dėl koronaviruso grėsmės paskelbimo, bus tęsiamas pasibaigus karantinui.
  • Atšauktos/nukeltos konsultacijos ir sustabdyti pedagoginiai psichologiniai įvertinimai bus atnaujinti pasibaigus karantinui.  Konsultacijų laiką  suderinsime su  tėvais (globėjais).
  • Vaikų, kurių pedagoginis psichologinis įvertinimas buvo pilnai užbaigtas iki karantino paskelbimo, pažymos dėl specialiųjų   ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo (7 ir 8 priedai) rengiamos. Pažymos bus atiduodamos tėvams (globėjams) pasibaigus karantinui.


Informacija dėl vaikų specilialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo 

 

    Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-36 „Dėl situacijos, susijusios su korona virusu“, pirminiai ir pakartotiniai vaikų vertinimai dėl specialiųjų ugdymosi poreikių šiuo metu Varėnos švietimo centre nevyksta. Jie bus atnaujinti nuo birželio 1d. ir vykdomi remiantis grafiku, suderintu su ugdymo įstaigomis.

 

   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-05-11 Nr. SR-2206 rekomendacijomis “Dėl ugdymo organizavimo 2019-2020 mokslo metais”, vertinant vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, pirmenybė bus teikiama pirminiam ankstyvajam (ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus) vaikų vertinimui ir iki š. m. kovo 13 dienos užregistruotiems vertinimui mokiniams.

 

     Ugdymo įstaigų prašome parengti užregistruotų mokinių Specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo tvarkoje nurodytus dokumentus. Vertinimai bus atliekami tik gavus tinkamai užpildytus reikiamus dokumentus.Autistiški vaikai mokosi nuotoliniu būdu: patarimai tėvams