LT EN
Paslaugos
Pedagoginė ir psichologinė pagalba

Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrius vykdo ankstyvosios intervencijos progamą su kuria galite susipažinti paspaudę nuorodas:


http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija

 

Ankstyvoji intervencija komunikavimui su jaunimu

 Nuo 2004 m. rugpjūčio 2 d. veikia Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrius.

 

Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrius:

įvertina asmens galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, pedagogines, psichologines, asmenybės ugdymo ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skiria specialųjį ugdymą. Konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jų organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves.

 


 

Bendra informacija


Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyrius teikia specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą 0-18 m. (iki 21 m. turintiems specialiųjų poreikių) Varėnos rajono savivaldybės vaikams ir jaunuoliams, taip pat jų šeimoms, mokytojams ir ugdymo įstaigoms.

 

Vertinimui ar konsultacijoms registruojama kasdien 800 – 1700 valandomis telefonu (8 310) 31 232.

 

Atlikus vertinimą vaiko galios ir sunkumai aptariami su tėvais ir mokytojais, pateikiamos rekomendacijos ugdymui.