LT EN
Paslaugos
Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyrius:

 

organizuoja ir vykdo kvalifikacijos tobulinimo renginius (kursus, seminarus, paskaitas ir kt.), padeda rajono bendruomenės nariams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius interesus. Skatina ir diegia pažangias iniciatyvas, padedančias tobulinti profesinį meistriškumą. Konsultuoja rengiant projektus. 

    Švietimo centras leidžia lankytojams nemokamai naudotis biblioteka, internetu, kompiuterinėmis mokymo priemonėmis, teikia profesinio informavimo paslaugas, skolina turimą pedagoginę metodinę literatūrą. 

 


        Varėnos rajono savivaldybė 2015 m. gruodžio gruodžio 29 d. Nr. T-VIII-205 sprendimu "DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2016 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR JO ĮGYVENDINIMO KOORDINATORIAUS PASKYRIMO" Varėnos švietimo centrą paskyrė Varėnos rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimo koordinatoriumi.


VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2016 METŲ VEIKSMŲ PLANAS 

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2018-2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO