LT EN
Naujienos
Naujienos

 

 

          Magnetukus "Surink Lietuvą" galima įsigyti Varėnos švietimo centro Turizmo informacijos centre:

 

Darbo laikas nuo rugsėjo 1-os iki birželio 1-os:

 

Pirmadienis – ketvirtadienis    8.00–17.00;

 

Penktadienis    8.00-15.45;

 

 

Nuo birželio 1-os iki  rugsėjo 1-os:

 

Antradienis - ketvirtadienis    8.00-17.00;

 

Penktadienis - šeštadienis    8.00-15.45.

 

Pietų pertrauka   12:00-12:45

 

 Išsamesnė informacija teikiama tel. +370 310 3 13 30, el. p. turizmas@varena.ltwww.gamtosritmu.lt


 

   Magnetukus "Surink Lietuvą" rasite ir kavinėse "Draugai" J. (Basanavičiaus g. 2), "Grilis" (Vytauto g. 18) bei "Fortūna" (J. Basanavičiaus g. 2A), kavinių darbo laiku. 


 


 Stažuotė Varėnos rajono ugdymo įstaigose

 

       Balandžio 10-11 dienomis Varėnos švietimo centre stažavosi 3 Kelmės rajono vadovės. Šios stažuotės tikslas – pristatyti ir išanalizuoti tarpinstitucinio bendravimo ir bendradarbiavimo  strategijas Varėnos rajone, siekiant kiekvieno vaiko pažangos. Varėnos švietimo centre aptarėme švietimo pagalbos teikimo būdus ir problematiką Varėnos rajono savivaldybėje per ryšius ir santykius, siekiant vaiko asmeninės pažangos. Pristatyta institucinio bendradarbiavimo, siekiant vaiko pažangos bei pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai ir tėvams teikimo patirtis. Varėnos rajono Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje dalyvės susipažino su bendravimo ir bendradarbiavimo patirtimi ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Varėnos technologijos ir verslo mokyklos direktorius pristatė rajono savivaldybės ir jo vadovaujamos mokyklos bendradarbiavimo organizuojant jaunimo klasių veiklą, patirtį. Varėnos vaikų „Žilvičio“ lopšelio-darželio auklėtojos supažindino kaip kuriami santykiai, organizuojant aktyvias veiklas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Varėnos rajono Valkininkų gimnazijoje buvo pristatyta geroji patirtis siekiant kiekvieno vaiko asmeninės pažangos.

         Stažuotės metu dalyvės turėjo galimybę pažinti mūsų krašto lankytinas vietas: Merkinės Kryžių kalnelį, piliakalnį, piramidę bei Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centrą. Praleidę turiningą ir įspūdžių pilną dieną, vakarą leido besiklausydamos Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos organizuoto akordeono muzikos koncerto Varėnos kultūros centre.

        Kelmės rajono stažuotės dalyvės tarė nuoširdų ačiū už gerosios patirties pasidalijimą, šiltą priėmimą ir visą glėbį inovatyvių patirčių.  

KVIETIMAS

 

        Asociacija „Varėnos trečiojo amžiaus universitetas“ parengė paraišką ir gavo ES finansavimą projektui „Tobulėk, išlik, dalinkis ir veik“ („TIDIV“) Projektą dalinai finansuoti yra pasiryžusi ir Varėnos rajono savivaldybė bei pati asociacija.

 Projekto veiklos skirtos vyresnių darbingo amžiaus (nuo 55 metų iki Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus) Alytaus apskrities gyventojų motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime stiprinimui.

 Projektu siekiama kompleksiškai spręsti tikslinės grupės užimtumo problemas.

Projekto tikslas - padėti vyresniems darbingo amžiaus gyventojams prisitaikyti prie kintančių gyvenimo ir darbo sąlygų.

Projekto veiklomis siekiama mažinti šios grupės asmenų socialinę atskirtį juos motyvuojant, stiprinant bendruosius gebėjimus, gerinant savijautą, skatinant savanorystę.

  1. Projektas suteiks galimybę vyresniems darbingo amžiaus asmenims stiprinti savo bendruosius gebėjimus: bendravimą anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis, skaitmeninį(kompiuterinį) raštingumą, kultūrinį sąmoningumą ir raišką, socialinius ir verslumo gebėjimus.
  2. Vyresniems darbingo amžiaus gyventojams bus teikiamos psichologo konsultacijos, specialistų pagalba bus vertinami tikslinės grupės poreikiai ir galimybės būti aktyviais darbo rinkoje.
  3. Siekiant motyvuoti tikslinės grupės asmenis aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime bus organizuojami švietėjiški renginiai visose Alytaus apskrities savivaldybėse.
  4. Projekto tikslinės grupės asmenys turės galimybę savanoriauti Varėnos vaikų dienos centre, Varėnos švietimo centre, Varėnos Socialinių paslaugų centre ir Merkinės globos namuose.

Projektas padės vyresniems darbingo amžiaus gyventojams tobulėti, ilgiau išlikti konkurencingiems darbo rinkoje arba grįžti į ją, kurti savo verslą, dalintis žiniomis ir patirtimi, stiprinti savivertę, fizinę ir psichinę sveikatą bei aktyviai veikti šeimos ir visuomenės labui.

Kviečiame Varėnos rajono gyventojus (dirbančius ir nedirbančius), kuriems sukako 55 metai ir dar nėra pensinio amžiaus aktyviai įsitraukti į projekto veiklas: mokymus, psichologų konsultacijas, švietėjiškus renginius arba savanoriavimą. Projekto veikla – mokymai - jau startuoja, todėl prašytume skubiai registruotis į mokymus tel. 8 310 31 534 arba el. paštu – janinasimelioniene@gmail.com,  arba užsukti į Varėnos švietimo centrą adresu J. Basanavičiaus g. 9 Varėnoje. Kreiptis į Viliją Latvienę arba Elzę Vilčinskienę.

Visos veiklos yra nemokamos, dalinai apmokamos kelionės išlaidos iki mokymų bei savanoriavimo vietos. Be to, savanoriams apmokamos privalomojo sveikatos draudimo išlaidos už dalyvavimo projekto veiklose laikotarpį bei maitinimo išlaidos.

 

Asociacijos „Varėnos trečiojo amžiaus universitetas“                                                                 Ramutė Kuliešienė

Prezidentė

 

  Kvietimas

   

     Varėnos švietimo centras, bendradarbiaudamas su Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centru, kartu su 15 kitų savivaldybių dalyvauja Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamame projekte „Būk detektyvas“, kurio tikslas – skatinti mokinius geriau pažinti savo gimtąjį kraštą, domėtis jo istorija. Žygiais, kraštotyriniais tyrimais, netradicinėmis ugdomosiomis aplinkomis bus plečiamas mokinių akiratis, sudaromos galimybės patiems pamatyti ir sužinoti savo krašto žymiąsias istorines vietas.

      Kadangi šiuolaikiniam jaunimui yra labai svarbios naujosios technologijos, todėl šį projektą susiejame su nauja platforma „Bukdetektyvas.lt“ (taip pat programėle „Būk detektyvas!”), kurios autorius yra žurnalistas, kultūros antropologas, LRT televizijos laidos „Istorijos detektyvai“ vedėjas Virginijus Savukynas. Programėlės „Būk detektyvas!” idėja – susieti įvairias vietas su istorijomis. Ji ne tik paskatina atrasti tai, kas paslėpta, išspręsti galvosūkius, daugiau sužinoti apie savo miesto istoriją, bet ir pajudėti. Mokiniai domėsis savo vietovės (miesto, miestelio, gyvenvietės) istorinėmis vietomis, kurs iššūkius, maršrutus, kuriuos įkels į platformą bukdetektyvas.lt. ir jais keliaus.

    Aktyviausi jaunuoliai (11-18 metų), dalyvavę projekte ir kūrę programėlėje „Būk detektyvas“ bus apdovanoti.

      Istorijos, pilietinio ugdymo, geografijos, lietuvių kalbos mokytojus, bibliotekininkus ir kitus besidominčius savo krašto istorija kviečiame į mokymus, kurių tikslas – išmokti naudotis mobiliąja programėle „Būk detektyvas“, bei sužinoti kaip pritaikyti ją darbe su jaunimu.

 

Mokymai vyks spalio 17 dieną, 15.30 val. Varėnos švietimo centre, J.Basanavičiaus g. 9, Varėna. Telefonas pasiteiravimui:8 (310) 31 534, kviesti Rasą.

 

Daugiau apie programėlę: http://www.lrt.lt/naujienos/tavo_lrt/37/179323

 


 

   

Varėnos švietimo centras, dalyvavo Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programų konkurse ir su Varėnos rajono savivaldybe pasirašė sutartį finansuoti programai "Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija mokyklos bendruomenei", kuriai įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto skirta 120 Eur. Projekto partneris – Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija. Vykdant projektą bus surengta 16 paskaitų (kiekvienai gimnazijos klasei po vieną paskaitą) moksleiviams, 4 paskaitos tėvams bei 1 paskaita mokytojams apie psichoaktyvių medžiagų prevenciją. Bendra programos apimtis yra 22 akademinės valandos ir planuojama, kad dalyvaus iš viso apie 500 žmonių (moksleivių, tėvų bei mokytojų). Programą įgyvendins ir paskaitas ves Varėnos švietimo centro psichologės Irena Nedzveckienė ir Edita Baukienė. Pirmasis užsiėmimas mokiniams vyks rugsėjo mėnesį (data ir laikas tikslinami). Detalesnį užsiėmimų grafiką galima sužinoti Varėnos švietimo centro darbo plane bei internetinėje svetainėje www.varenossc.lt arba paskambinus tel. 8(310) 31 31 534 ar 8(310) 31 232.  

 

 

 

Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų

 

 skyriaus psichologė Edita Baukienė

 

 

 Varėnos švietimo centrui skirtas finansavimas projekto „Savijauta“ įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo partneris – Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla.

 

         Projekto „Savijauta“ tikslas - ugdyti tėvų ir mokytojų partnerystę jiems patrauklia mokymosi forma, orientuota į asmens fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimą. Tikslo link bus einama organizuojant A. Ryliškio pagrindinės mokyklos tėvams ir mokytojams patrauklius bendrus mokymus; supažindinant dalyvius su streso, įtampos, jausmų konstruktyvaus valdymo strategijomis ir ugdant mokymų dalyvių fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimo praktinius gebėjimus.

 

         Projekto dalyviai: 5 tėvai ir 5 pedagogai, dalyvaus 43 val. programos veiklose. Veiklos bus įgyvendinamos Varėnos švietimo centro patalpose gegužės – lapkričio mėnesiais.

 

         Projekto „Savijauta“ programos turinys:

 

-          Psichinė ir fizinė savijauta;

 

-          Tapyba ant vandens;

 

-          Spalvų, vaizdo, garso terapija;

 

-          Kvapų terapija;

 

-          Fraktalų ir mandalų piešimas;

 

-          Molio, smėlio terapija;

 

-          Šiaurietiškas ėjimas;

 

-          Kūno stiprinimas treniruoklių pagalba.

 

         Numatoma, kad projekto dalyviai:

 

          • Pagerins ir sustiprins suaugusiųjų (tėvų, mokytojų) tarpusavio dialogą;

 

          • Patobulins bendrosios kultūros kompetencijas sveikos gyvensenos srityje ir sustiprins savo        

 

             fizinę bei psichinę sveikatą;

 

          • Gebės perduoti savo mokyklų bendruomenėms naują partnerystės palaikymo formą, rasti 

 

             problemų sprendimus ir konstruktyviai valdyti jausmus. 

 

   Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas), bendradarbiaudamas su Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuru (toliau – UNODC) vykdo socialinės informacinės kampanijos „Pirmiausia – išklausyk“ (angl. listen first) sklaidą, kurios tikslas – skatinti palaikyti mokslo įrodymais grįstą prevenciją tam, kad vaikai augtų laimingi ir atsparūs neigiamiems rizikos veiksniams. Kampanija „Pirmiausia – išklausyk“ skelbia, kad pirmas žingsnis, norint padėti vaikams ar jaunimui sveikai ir saugiai augti – juos išklausyti. Departamentas kviesdamas prisijungti prie šios kompanijos, šį kartą kreipiasi į prevencijos specialistus ir pristato naują UNODC parengtą ir Departamento išverstą informacinę medžiagą „Faktai prevencijos specialistams“. Prevencijos specialistai gali daryti vaikams teigiamą įtaką bei padėti jiems augti laimingiems ir atspariems. Kampanija kviečia vykdyti moksliniais įrodymais grįstas prevencijos priemones, nes dalyvavimas jose lemia laimingesnes šeimas, mokyklas ir bendruomenes. Kampaniją sudaro vaizdo klipas (https://www.youtube.com/watch?v=Z_bHqKG6K-o) ir informacinė medžiaga skirtingoms tikslinėms grupėms: politikos formuotojams (http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Prevencija/ListenFirst_LT.pdf), tėvams (http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Prevencija/tevams.pdf), mokytojams (http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/mokytojams_listn_first.pdf) ir prevencijos specialistams (http://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/prevencijos%20specialistams.pdf). UNODC džiaugiasi, kad Lietuva prisijungė prie šios kampanijos ir prašo užpildyti trumpą grįžtamojo ryšio apklausos anketą, kuri padės įvertinti ir patobulinti jų darbą. Anketą sudaro 8 klausimai ir ji pasiekiama adresu http://icts-surveys.unog.ch/index.php/122529?lang=en. http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/psichoaktyviuju-medziagu-vartojimo-prevencijoskampanijos/socialine-informacine-kampanija-pirmiausia-isklausyk.


 Varėnos švietimo centro bendradarbiavimo sutartis su VšĮ "Baltas lapas" suteikė galimybę Varėnos "Ryto" progimnazijos 4-ų klasių mokiniams ir jų šeimos nariams dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse. Pirmas susitikimas vyko 2016 m. lapkričio 19 dieną, kurio metu dailininkas, knygų autorius Rimas Valeikis vedė užsiėmimus. Kūrybinio proceso metu vaikai lengviau perduoda informaciją apie jiems svarbius gyvenimo reiškinius, savo vidinį pasaulį. Grupinės veiklos padeda aiškiau matyti šeimų probleminių reiškinių priežastis, geriau suvokti visumą - kodėl šeimoje ar kitoje bendruomenėje (pvz. klasėje) vaikai nesuikalba, konfliktuoja nejaučia vieni kitų. Šis terapinis poveikis bus tuomet, kai dalyviai apsilankys bent keliuose užsiėmimuose, tačiau ir po vieno užsiėmimo visi išsinešė daug gerų emocijų ir norą keisti bendravimo įgūdžius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Programa „Sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo vaikystės“

 

 

 

Varėnos švietimo centras dalyvavo Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo projektų atrankoje ir gavo 300 eurų finansavimą projekto „Sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo vaikystės“ įgyvendinimui. Projekto partneris Matuizų pagrindinė mokykla, tikslinė grupė - 16 priešmokyklinės ugdymo grupės bei 1-4 klasių mokinių, taip pat jų tėvai ir mokytojai. Programą vykdys Varėnos švietimo centro Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus specialistės: psichologės Irena Nedzveckienė, Edita Baukienė, logopedė Laimutė Lukošiūnienė, specialioji pedagogė Gražina Maziukienė. Vykdant programą bus suorganizuota 10 užsiėmimų, vedama įvairi aktyvi ir kūrybinė veikla mokiniams, tėvams ir mokytojams. Užbaigimo renginyje programa bus vertinama ir aptariami jos rezultatai.

 

Projekto „Sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo vaikystės“ tikslas – ugdyti mokinių sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, formuoti teigiamą nuostatą į savo sveikatą. Sveika gyvensena tai ne tik mityba, bet ir sportas, asmens higienos paisymas, švari ir saugi aplinka, gera emocinė sveikata, sveikas psichologinis mikroklimatas. Vaikų sveikatos ugdymas tampa sėkmingu, jei tame procese aktyviai dalyvauja ir tėvai bei pedagogai, todėl labai svarbu plėsti ir šeimos, mokytojų žinias apie sveikos, ir saugios vaiko aplinkos kūrimą.

 

 

 

Varėnos švietimo centro

 

Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriaus

 

 logopedė Laimutė Lukošiūnienė

 

 


     Varėnos švietimo centras, dalyvavo projektų, remiamų iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos biudžeto, konkurse, ir su Varėnos rajono savivaldybe pasirašė Sveikos aplinkos kūrimo ir sveiko gyvenimo būdo propagavimo sutartį programai „Pozityvi tėvystė“, kuriai įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto skirta 1100 Eu. Vykdant projektą bus surengta 10 mokomųjų užsiėmimų (programos apimtis – 20 akademinių valandų), planuojamas dalyvių skaičius – apie 10-16 asmenų (dalyviams užsiėmimai bus nemokami). Programą įgyvendins ir mokymus ves Varėnos švietimo centro specialistės – psichologės Irena Nedzveckienė ir Edita Baukienė, logopedė Laimutė Lukošiūnienė bei specialioji pedagogė Gražina Maziukienė. Mokymai bus vykdomi nuo šių metų spalio mėnesio pradžios kartą per savaitę po 2 akademines valandas Varėnos švietimo centre (detalesnį užsiėmimų grafiką galima sužinoti Varėnos švietimo centro darbo plane bei internetinėje svetainėje www.varenossc.lt arba paskambinus nurodytais kontaktais). Pirmasis užsiėmimas vyks spalio 7 dieną, 15 val. Projekto partneriai yra Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, Varėnos vaikų lopšeliai darželiai „Pasaka“ ir „Žilvitis“, Varėnos rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius. Šiuo metu partneriai yra supažindinami su programa ir vyksta tėvų registracija į užsiėmimus. Besidominčius tėvystės ir šeimos santykių temomis, siekiančius geriau pažinti save ir savo vaikus kviečiame dalyvauti paskaitose. 

 


 Programa vaikams „Mokomės mokytis“

 

    Varėnos rajone kiekvienais mokslo metais vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, skaičius siekia apie 150 ir jiems Pedagoginių psichologinių paslaugų skyriuje, nustatant specialiuosius ugdymosi poreikius, rekomenduojamos specialiojo pedagogo ir psichologo pagalbos. Varėnos rajone situacija dėl pagalbos prieinamumo yra labai sudėtinga, nes trūksta minėtų specialistų ugdymo įstaigose. Vaikai, negaudami minėtų paslaugų, praranda galimybę ugdytis mokymosi mokytis kompetencijas, kurias šiuolaikinė švietimo sistema akcentuoja kaip lemiančias mokymosi sėkmę, vaiko įsitraukimą į ugdymosi procesą. Tai itin svarbu specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, kurių šios kompetencijos silpnos – vaikai nepasitiki savo jėgomis, stokoja noro mokytis, sunkiai geba pasirinkti jiems tinkančias mokymosi priemones bei strategijas, negeba vertinti mokymosi pažangos bei numatyti tolesnių žingsnių. Taigi ši neformalaus ugdymo programa yra orientuota į vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokėjimo mokytis kompetencijų stiprinimą. Bus siekiama užtikrinti, kad kartą per savaitę vaikai turėtų galimybę lavinti savo sutrikusias bei neišlavėjusias funkcijas. Programa bus labiau orientuota į pagalbą pradinio bei pagrindinio mokyklinio amžiaus vaikams. Įvairių veiklų metu mokiniai mokysis atminties lavinimo būdų (išmokstant naudojantis tuo būdu, kuris tam asmeniui yra geriausias – sutelkiant dėmesį, panaudojant jusles, pakartojant, struktūrizuojant, organizuojant, naudojant įsiminimo priemones, sujungiant taškus, vizualizuojant), dėmesio lavinimo strategijų (koncentracijos, paskirstymo, perkėlimo, apimties, išlaikymo, gebėjimo planuoti savo veiksmus). Išmokę įvairių mokymosi strategijų mokiniai gebės jas pritaikyti mokykloje ir kasdienėje pamokų ruošoje.

    Pažymime, kad dalį užsiėmimų vaikai lankys kartu, kaip grupė (pvz.: atminties lavinimo technikų galima mokyti grupėje), tačiau dalis užsiėmimų bus organizuojami dirbant pogrupiais arba su kiekvienu vaiku individualiai. Programa skirta 7-12 metų vaikams. Registracija vykdoma iki spalio 1 d. tel. (8 310) 31 232. 


   

 Programa vaikams „Pažink save“

 

 

     Vaikų ir jaunimo gyvenimo (savęs pažinimo, bendravimo, bendradarbiavimo, emocijų raiškos ir valdymo)  įgūdžių ugdymas yra gana dažna PPT rekomendacija ugdymo įstaigoms, kuomet pateikiama išvada, įvertinus vaiko mokymosi ir elgesio sunkumus arba ugdymo įstaigų specialistams konsultuojantis dėl vaikų sunkumų. Taip pat savęs pažinimas ir gyvenimo įgūdžių tobulinimas yra aktualus ir tiems vaikams, kurie neturi jokių sutrikimų ar sunkumų, tačiau nori geriau pažinti save ir kitus, išmokti efektyviau bendrauti ir bendradarbiauti. Ši 24 val. mokymų programa skirta padėti vaikams geriau pažinti save ir kitus, lavinti vaikų gyvenimo įgūdžius, apimant tiek bendravimo, tiek bendradarbiavimo su vaikais bei suaugusiais įgūdžius bei emocijų pažinimo ir valdymo įgūdžius, savivertės gerinimą.  

    Programa skiriama 7-12 metų vaikams tiek neturintiems nustatytų vystymosi raidos bei mokymosi sutrikimų, tiek vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tačiau pajėgiems dalyvauti grupės veikloje ir  reflektuoti savo patirtį. Dalyvių registracija vykdoma iki spalio 1 d.   tel. (8 310) 31 232.

 

 


 

Sporto mokykloje organizuojama akcija „Vasarą lėk su riedučiais“

 

Varėnos sporto mokykla pradeda vykdyti akcijas „Vasarą lėk su riedučiais“. Vasaros metu du kartus per savaitę, prižiūrint treneriui, nustatytu laiku riedučiais galės važinėtis visi norintys jaunuoliai nuo 14-os iki 29-ių metų amžiaus. Šiais užsiėmimais siekiama populiarinti riedučių sportą, propaguoti sveiką gyvenimo būdą bei aktyvų laisvalaikį.

Akcijos bus vykdomos birželio 2, 5, 9, 10, 17, 18, 22, 25 ir 29 dienomis, 14-ą valandą.


 

 

VI  RESPUBLIKINIO  MOKINIŲ  PIEŠINIŲ  KONKURSO 

„SENŲ  DAIKTŲ  ISTORIJOS“  NUOSTATAI


 NAUDINGA INFORMACIJA

 

Mokytojams siūlome internetinę nuorodą - i Yad Vashem internetinį puslapį rusų kalba. Manome, jog rasite įdomios ir naudingos informacijos bei foto ir dokumentų, kurie labai tiktų istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo mokytojams ir klasių vadovams.

Galite naudotis esamais resursais ruošiantis pamokoms ir vedant jas, tai dokumentų ir metodinių resursų šaltinis mokytojams.

http://www1.yadvashem.org/education/languages/Russian/index.asp